Byla 2-4642-430/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotiems asmenims Vilniaus miesto 34-ajam notarų biurui ir Vilniaus apskrities VMI

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei, dalyvaujant pareiškėjai J. J. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J. J. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotiems asmenims Vilniaus miesto 34-ajam notarų biurui ir Vilniaus apskrities VMI, ir

Nustatė

22012-02-07 pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Nurodė, kad 2000-10-30 mirė pareiškėjos motina Z. P., a/k ( - ). Z. P. testamento mirties atveju nepaliko, todėl po jos mirties pareiškėja liko vienintele įstatymine mirusiosios turto paveldėtoja, kadangi yra vienintelė jos duktė, kitų įpėdinių nėra. Po motinos Z. P. mirties per tuo metu galiojusio 1964 m. LR CK 587 str. nustatytą 6 mėnesių terminą teisės į palikimą įgyvendinimui, į palikimo atsiradimo vietos notarų biurą dėl palikimo priėmimo nesikreipė. 2003-05-28 buvo išsiuntusi nepasirašytą pareiškimą dėl palikimo priėmimo, adresuotą Vilniaus 20-ajam notarų biurui. Pagal 2005-04-01 Lietuvos Notarų rūmų aktą Vilniaus m. 20-ojo notaro biuro paveldėjimo bylos buvo perduotos Vilniaus miesto 1-ajam notarų biurui. Nuo 2006-06-13 šios bylos perduotos Vilniaus miesto 41-ajam notarų biurui. Iki šiol paveldėjimo bylą nėra užvesta jokiame kitame notarų biure. Po motinos Z. P., a/k ( - ), mirties liko šis turtas: butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Vilniuje, ir jame esantys buitiniai prietaisai bei kiti namų apyvokos bei apstatymo reikmenys. Motinos palikimą po jos mirties priėmė faktiniais aktyviais veiksmais - nuolat prižiūrėdama nekilnojamąjį turtą, juo rūpindamasi, mokėdama mokesčius bei naudodamasi mirusiajai priklausiusiais namų apstatymo bei apyvokos reikmenimis, esančiais paveldėtame bute, ką galima traktuoti faktišku paveldėto turto valdymu.

3Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pareiškimui neprieštarauja.

4Suinteresuotas asmuo 34-asis notaras biuras atsiliepime į ieškinį nurodė, kad pareiškimo patenkinimui neprieštarauja.

5Į teismo posėdį neatvyko suinteresuoti asmenys, prašymų dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo iki teismo posėdžio negauta, prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant. Laikytina, jog procesinių kliūčių bylai nagrinėti nėra.

6Teismo posėdžio metu pareiškėja pareiškimą palaikė jam išdėstytais motyvais.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Pareiškėjos paaiškinimais, teismo posėdyje apklaustos liudytojos I. L. parodymais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjos motina Z. P., a/k ( - ) mirė 2000-10-30 (b.l.6).

9Byloje nagrinėjamu atveju reikšminga nustatyti, ar pareiškėja J. J. po Z. P. mirties priėmė palikimą faktiniu valdymu.

10Pagal Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 38 straipsnio 1 dalį CK penktosios knygos normos taikomos paveldėjimo teisiniams santykiams, kai palikimas atsiranda įsigaliojus CK, t. y. nuo 2001 m. liepos 1 d. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja prašo nustatyti palikimo, atsiradusio 2000-10-30 mirus Z. P., priėmimo faktą, todėl taikytinos 1964 m. CK normos, reglamentuojančios paveldėjimo teisinius santykius.

11Palikimas atsiranda palikėjui mirus arba paskelbus jį mirusiu, ir palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas (1964 m. CK 568 straipsnis, 569 straipsnio 1 dalis). Tam, kad įpėdinis įgytų palikimą, jis turi jį priimti (1964 m. CK 587 straipsnio 1 dalis).

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas palikimo priėmimą reglamentuojančias teisės normas, yra pabrėžęs, jog palikimo priėmimo faktiniu valdymu esmė – aktyvūs palikėjo veiksmai, kuriais siekiama įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą. Norint įrodyti, kad įpėdinis priėmė turtą kaip palikimą, faktiškai pradėjęs jį valdyti per įstatyme nustatytą terminą, nepakanka įrodyti, jog įpėdinis tęsė naudojimąsi tuo turtu ir turto priežiūrą, pradėtus iki palikėjo mirties tokiu pagrindu, kuris nesukuria nuosavybės teisės; vien nurodyti veiksmai vienareikšmiškai nepatvirtina įpėdinio valios teisę naudotis turtu perkelti į kokybiškai naują stadiją – naudojimąsi, valdymą ir disponavimą turtu kaip nuosavybe (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-7/2001; 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-442/2001).

131964 m. CK 587 straipsnyje nustatyta, kad palikimui priimti įpėdinis, išreikšdamas savo valią, turi atlikti tam tikrus aktyvius veiksmus ir savo valią turi išreikšti per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, tai padarydamas dviem būdais: arba paduodamas palikimo atsiradimo vietos notarų biurui pareiškimą apie palikimo priėmimą, arba pradėdamas faktiškai valdyti paveldimą turtą.

14Byloje nagrinėjamu atveju nustatyta, kad mirusioji paliko nekilnojamąjį turtą – butą, kuriuo rūpinosi pareiškėja, mokėdama komunalinius mokesčius. Tai, kad pareiškėja naudojosi butu kaip savu, valdė kaip savo ir laikė save turto savininke, patvirtina ir ta aplinkybė, jog pareiškėja panaudos pagrindais buvo leidusi gyventi jame trečiajam asmeniui.

15Teismo vertinimu, byloje esantys įrodymai yra pakankami konstatuoti, kad pareiškėja kaip įpėdinė atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius jos valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą. Esamus įrodymus teismas vertina pakankamais nustatyti juridinę reikšmę turinčiam faktui, todėl pareiškėjos pareiškimas tenkintinas (LR CPK 444 str. 2 d. 8 p.). Pažymėtina ir tai, kad ginčų dėl palikimo priėmimo nėra.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-268, 448 str. str., teismas

Nutarė

17Pareiškimą patenkinti.

18Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. J., a.k. ( - ) po Z. P., a.k. ( - ), 2000-10-30 priėmė jos palikimą, faktiškai pradėdama jį valdyti.

19Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta... 2. 2012-02-07 pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl juridinę... 3. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcija... 4. Suinteresuotas asmuo 34-asis notaras biuras atsiliepime į ieškinį nurodė,... 5. Į teismo posėdį neatvyko suinteresuoti asmenys, prašymų dėl bylos... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėja pareiškimą palaikė jam išdėstytais... 7. Pareiškimas tenkintinas.... 8. Pareiškėjos paaiškinimais, teismo posėdyje apklaustos liudytojos I. L.... 9. Byloje nagrinėjamu atveju reikšminga nustatyti, ar pareiškėja J. J. po Z.... 10. Pagal Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo... 11. Palikimas atsiranda palikėjui mirus arba paskelbus jį mirusiu, ir palikimo... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas palikimo priėmimą... 13. 1964 m. CK 587 straipsnyje nustatyta, kad palikimui priimti įpėdinis,... 14. Byloje nagrinėjamu atveju nustatyta, kad mirusioji paliko nekilnojamąjį... 15. Teismo vertinimu, byloje esantys įrodymai yra pakankami konstatuoti, kad... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-268, 448 str. str., teismas... 17. Pareiškimą patenkinti.... 18. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. J., a.k. ( - ) po Z. P.,... 19. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimui... 20. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...