Byla 2-10403-534/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Vilniaus m. 1 apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis,

2sekretoriaujant E.Radėnienei,

3dalyvaujant pareiškėjai I. K. ir atstovui adv. Ž. M.,

4suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyriaus atstovei D. J.,

5teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

6Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

7Pareiškėja I. K. nurodo, kad nuo 1975-10-13 iki 1991-09-30 dirbo Respublikinių profsąjungų kultūros rūmų bibliotekoje. Nurodo, kad laikotarpiu nuo 1981 m. spalio 29 d. iki 1991 m. rugsėjo 30 d. dirbo Respublikinių profsąjungų kultūros rūmų bibliotekos Knygų koplektavimo ir tvarkymo skyriaus Komplektavimo sektoriaus vedėjos pareigose. Nurodo, kad siekia gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją, tačiau negali pateikti dokumentų apie darbovietę ir gautą darbo užmokestį, nes biblioteka likviduota ir nėra išlikę dokumentai apie pareiškėjos darbovietę, gautas pajamas dėl kilusio profsąjungų patalpose gaisro. Pareiškėja prašo teismą priimant sprendimą atsižvelgti į liudytojų parodymus, rašytinius įrodymus. Pareiškėja teismo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą dėl jos darbovietės ir užimamų pareigų, mokėtą darbo užmokestį, buvimą vaiko priežiūros atostogose.

8Suinteresuoto asmens atstovė D. J. su pareiškimu sutinka iš dalies, nes darbovietę ir pareigas galima nustatyti pagal darbo knygelę. Nurodo, kad pareiškėjai būnant vaiko priežiūros atostogose pagal galiojusius norminius aktus pareiškėja negaudavo viso darbo užmokesčio.

9Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

10Teismas nustatė, kad pareiškėja I. K. kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo (b.l.101-105), kad ji laikotarpiu nuo 1981 m. spalio 29 d. iki 1991 m. rugsėjo 30 d. dirbo Respublikinių profsąjungų kultūros rūmų bibliotekos Knygų koplektavimo ir tvarkymo skyriaus Komplektavimo sektoriaus vedėjos pareigose, mokamo darbo užmokesčio nuo 1984 metų iki 1991 metų, buvimo vaiko priežiūros atostogose. Teismas įvertinęs pateiktus rašytinius įrodymus, išklausęs liudytojų parodymus, pareiškėjos paaiškinimus, pareiškimą tenkina iš dalies.

11Teismui pateiktas rašytinis įrodymas (b.l.10) rodo, kad Respublikinių profsąjungos kultūros rūmų dokumentai į archyvą neperduoti, todėl negali Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija išduoti pareiškėjai I. K. pažymą apie jos darbo stažą ir gautas pajamas. Lietuvos literatūros ir meno archyvo raštas (b.l.11) adresuotas pareiškėjai rodo, kad fonde nėra Respublikinių profsąjungos kultūros rūmų buhalterinių dokumentų. Lietuvos archyvų departamento raštas (b.l.12) informavo pareiškėją I. K., kad Respublikinių profsąjungos kultūros rūmų dokumentai nebuvo perduoti saugoti į archyvą. Pareiškėja, vadovaudamasi LR CPK 445 str., kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, nes nustatyti juridinę reikšmę turintys faktai turės įtakos pareiškėjos I. K. subjektinių teisių atsiradimui – pareiškėjai paskaičiuoti didesnio dydžio senatvės pensiją.

12Iš teismui pateikto rašytinio įrodymo darbo knygelės (b.l.7-9) nustatyta, kad pareiškėja I. K. priimta į darbą Respublikinių profsąjungų kultūros rūmų bibliotekoje 1975-10-13. Pagal įrašą darbo knygelėje nustatyta, kad pareiškėja I. K. 1981 m. spalio 29 d. paskirta sektoriaus vedėja. Pagal pateiktą nepilnai išlikusį etatų sąrašą nuo 1984 metų iki 1991 metų nustatyta, kad Respublikinių profsąjungų kultūros rūmų bibliotekoje buvo skaitytojų aptarnavimo skyrius su sektoriais ir Knygų koplektavimo ir tvarkymo skyrius su sektoriais (b.l.15-49), todėl pareiškėjos prašymas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą dėl užimamų pareigų yra logiškas, nes nepilnai išlikusiuose etatų sąrašuose yra duomenys apie darbo užmokestį pagal užimamas pareigas. Iš pareiškėjos paaiškinimų, liudytojų Vidos A. P., L. Z., M. M. parodymų nustatyta, kad pareiškėja I. K. laikotarpiu nuo 1981 m. spalio 29 d. iki 1991 m. rugsėjo 30 d. dirbo Respublikinių profsąjungų kultūros rūmų bibliotekos Knygų koplektavimo ir tvarkymo skyriaus Komplektavimo sektoriaus vedėjos pareigose. Teismas pareiškėjos I. K. prašymą dėl darbo vietos nustatymo - dirbo Respublikinių profsąjungų kultūros rūmų bibliotekos Knygų koplektavimo ir tvarkymo skyriaus Komplektavimo sektoriaus vedėjos pareigose, tenkina.

13Pareiškėja I. K. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą dėl jos gautų draudžiamųjų pajamų laikotarpiu nuo 1984 metų iki atleidimo iš darbo 1991 metų rugsėjo 30 dieną. Iš teismui pateikto etatų sąrašo su nurodytu darbo užmokesčiu ir priedu už užsienio kalbų mokėjimą, teismas nustato juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjos I. K. darbo užmokestis, tai yra draudžiamosios pajamos, nuo 1984 metų gruodžio 21 d. iki 1984 metų gruodžio 31 d. buvo 149,50 rublių per mėnesį. Rašytinis įrodymas (b.l.64) rodo, kad 1983 metų birželio 20 d. gimė E. K., kurios motina pareiškėja I. K.. 1984 m lapkričio 19 d. įsakymas (b.l.76) rodo, kad I. K. išleista atostogų 1984 m. gruodžio 21 d. 24 darbo dienoms. Pagal galiojusį LTSR Darbo kodekso 197 str. normą buvo suteikiamos 56 dienos atostogų, pagal 198 str. normą kasmetines atostogas buvo galima prijungti prie nėštumo ir gimdymo atostogų, o 199 str. norma leido moterims pasiimti papildomas atostogas iki vaikui sueis pusantrų metų amžius. Pagal galiojusius norminius aktus pasibaigus iš dalies apmokamoms 1 metų atostogoms, moteris turėjo teisę pasiimti neapmokamas atostogas iki vaikui sueis pusantrų metų. Vienas iš pareiškėjos I. K. reikalavimų yra nustatyti, kad 1983 metais ir 1984 metais būdama vaiko priežiūros atostogose gaudavo darbo užmokesčio dydžio 149,50 litų išmoką. Toks pareiškėjos prašymas neatitinka galiojusių norminių aktų – vaiko priežiūros atostogos buvo iš dalies apmokamos atostogos ir motina pagal norminius aktus vienerius metus turėjo teisę gauti 35 rublių per mėnesį socialinio draudimo pašalpą (Darbo komiteto ir VPSCT sekretoriato 1982 m. liepos 6 d. išaiškinimas Nr.7/10/30). Pareiškėjos I. K. prašymas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – buvimo vaiko priežiūros atostogose laikotarpio ir gauto darbo užmokesčio nustatymo, tenkintinas iš dalies.

14Pareiškėjos procesiniame dokumente (b.l.101-105) prašymas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjos I. K. darbo užmokestis, tai yra draudžiamosios pajamos, nuo 1985 metų sausio 1 d. iki 1991 rugsėjo 30 d. buvo procesiniame dokumente nurodyto dydžio, tenkinamas. Pagal pateiktus teismui įrodymus - etatų sąrašą (b.l.15-49), liudytojų Vidos A. P., L. Z., M. M. parodymus, pareiškėjos I. K. paaiškinimus, įvertinus juos LR CPK 183 str., 185 str. nustatyta tvarka, nustatyta, kad įrodymai vienas kitam neprieštarauja. Teismas, vadovaudamasis pateiktais rašytiniais įrodymais, pareiškėjos paaiškinimais ir liudytojų parodymais, nustato pareiškėjos darbo užmokestį (draudžiamąsias pajamas) nuo 1984 metų iki 1991 metų dirbant Respublikinių profsąjungų kultūros rūmų bibliotekos Knygų koplektavimo ir tvarkymo skyriaus Komplektavimo sektoriaus vedėjos pareigose. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 445 str., pateiktais rašytiniais įrodymais, pareiškėjos, suinteresuotų asmenų, liudytojų parodymais, pareiškimą tenkina iš dalies.

15Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tikslu pareiškėjai I. K. skirti socialinio draudimo pensiją.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 448 str.,

Nutarė

17Pareiškimą tenkinti iš dalies.

18Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad I. K., asmens kodas ( - ) laikotarpiu nuo 1981 m. spalio 29 d. iki 1991 m. rugsėjo 30 d. dirbo Respublikinių profsąjungų kultūros rūmų bibliotekos Knygų koplektavimo ir tvarkymo skyriaus Komplektavimo sektoriaus vedėjos pareigose.

19Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad I. K., asmens kodas ( - ) laikotarpiu nuo 1983 m. birželio 20 d. iki 1984 m. gruodžio 20 d. buvo vaiko priežiūros atostogose.

20Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad I. K., asmens kodas ( - ) dirbant Respublikinių profsąjungų kultūros rūmų bibliotekos Knygų koplektavimo ir tvarkymo skyriaus Komplektavimo sektoriaus vedėjos pareigose buvo mokamas darbo užmokestis (draudžiamosios pajamos):

  1. Nuo 1984 m. gruodžio 20 d. iki 1984 m. gruodžio 31 d. 149,50 rublių per mėnesį;
  2. Nuo 1985 m. sausio 1 d. iki 1985 m. gruodžio 31 d. 149,50 rublių per mėnesį;
  3. Nuo 1986 m. sausio 1 d. iki 1986 m. gruodžio 31 d. 149,50 rublių per mėnesį;
  4. Nuo 1987 m. sausio 1 d. iki 1987 m. gruodžio 31 d. 149,50 rublių per mėnesį;
  5. Nuo 1988 m. sausio 1 d. iki 1988 m. gruodžio 31 d. 149,50 rublių per mėnesį;
  6. Nuo 1989 m. sausio 1 d. iki 1989 m. gruodžio 31 d. 172,50 rublių per mėnesį;
  7. Nuo 1990 m. sausio 1 d. iki 1990 m. gruodžio 31 d. 182,50 rublių per mėnesį;
  8. Nuo 1991 m. sausio 1 d. iki 1991 m. rugsėjo 30 d. 182,50 rublių per mėnesį.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis,... 2. sekretoriaujant E.Radėnienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai I. K. ir atstovui adv. Ž. M.,... 4. suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 5. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. K.... 6. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 7. Pareiškėja I. K. nurodo, kad nuo 1975-10-13 iki 1991-09-30 dirbo... 8. Suinteresuoto asmens atstovė D. J. su pareiškimu sutinka iš dalies, nes... 9. Pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 10. Teismas nustatė, kad pareiškėja I. K. kreipėsi į teismą dėl juridinę... 11. Teismui pateiktas rašytinis įrodymas (b.l.10) rodo, kad Respublikinių... 12. Iš teismui pateikto rašytinio įrodymo darbo knygelės (b.l.7-9) nustatyta,... 13. Pareiškėja I. K. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą dėl... 14. Pareiškėjos procesiniame dokumente (b.l.101-105) prašymas nustatyti... 15. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tikslu pareiškėjai I. K.... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 448 str.,... 17. Pareiškimą tenkinti iš dalies.... 18. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad I. K., asmens kodas ( - )... 19. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad I. K., asmens kodas ( - )... 20. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad I. K., asmens kodas ( - )... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...