Byla e2YT-1212-666/2018
Dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais ir perdavimo savivaldybei

1Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėjas Erikas Jurgutis, sekretoriaujant Ingai Kanareikinai,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Kretingos rajono savivaldybės administracijos pareiškimą su suinteresuotu asmeniu VĮ Turto bankas dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais ir perdavimo savivaldybei ir,

Nustatė

3pareiškėjas Kretingos rajono savivaldybės administracija kreipėsi į teismą su suinteresuotu asmeniu VĮ Turto bankas dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais ir perdavimo savivaldybei. Pareiškime nurodoma, kad Kretingos rajone yra apleistų, nenaudojamų, neprižiūrimų, apgriuvusių pastatų. Dauguma jų - žemės ūkio paskirties. Tokie statiniai menkina rajono kraštovaizdį, įvaizdį, dažnai kelia grėsmę žmonių sveikatai ar net gyvybei, be to, trukdo ūkininkauti, vykdyti žemės vystymo projektus, kliudo kaimo turizmo plėtrai. Siekiant išspręsti šių statinių nugriovimą ir sutvarkymą, būtina juos pripažinti bešeimininkiais. Prašo teismą pripažinti bešeimininkiais ir perduoti Kretingos rajono savivaldybei statinius: buvusių mechaninių dirbtuvių pastatą (paskirtis - gamybos, pramonės),., Kretingos r.; suskystintų naftos dujų rezervuarus ir įrenginius (paskirtis - inžinerinė), sen., Kretingos r.; suskystintų naftos dujų rezervuarus ir įrenginius (paskirtis - inžinerinė), S. N. g. Kretingos r.; suskystintų naftos dujų rezervuarus ir įrenginius (paskirtis - inžinerinė), sen., Kretingos r.; buvusių stalių dirbtuvių griuvėsius (paskirtis - gamybos, pramonės), sen., Kretingos r.; pašto patalpas su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis 4 (1/2 iš 1,16 kv. m); 5 (1/2 iš 1,28 kv. m) (paskirtis - administracinė, unikalus Nr.), A. Č. g. sen., Kretingos r.; buvusius vandens (nuotekų) valymo įrenginius. Tris vandens šulinius (paskirtis - inžinerinė), sen., Kretingos r.; vandens bokštą (paskirtis - inžinerinė), m., Kretingos miesto sen.; buvusias svarstykles su priestatu (paskirtis - gamybos, pramonės; išdėstymo plane pažymėta - 5H1p; lh 1p), sen., Kretingos r.; sandėlį su priestatais (paskirtis - sandėliavimo; išdėstymo plane pažymėta - lF1p; lf 1p; 2f 1p), sen., Kretingos r.; buvusį sandėlį su priestatais (paskirtis - sandėliavimo; išdėstymo plane pažymėta - 2F1p; 3f1m), sen., Kretingos r.; sandėlį su priestatu (paskirtis - sandėliavimo; išdėstymo plane pažymėta - 3F 1m) Kretingos sen., Kretingos rajone; buvusio malūno pastatą (paskirtis - sandėliavimo; išdėstymo plane pažymėta - 4G 2 p), k., Kretingos sen., Kretingos r.; buvusius sandėlius (paskirtis - sandėliavimo; išdėstymo plane pažymėta – 6I 1 m; 7I 1 p sen., Kretingos r.; buvusią kuro laikyklą (paskirtis - sandėliavimo), sen., Kretingos r.; grūdų saugyklas (metalinės - 10 vnt.) (paskirtis - inžinerinė), r.; buvusio šieno miltų gamybos pastato griuvėsius (paskirtis - gamybos, pramonės), r.; 13/100 dalių buvusios laboratorijos pastato (paskirtis - gamybos, pramonės; unikalus Nr. sen., Kretingos rajone. Prašo bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

4Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą į pareiškimą. Pareiškimui neprieštarauja ir prašo pareiškimą tenkinti.

5Pareiškimas pagrįstas, todėl tenkintinas.

6Nustatyta, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos (toliau - Administracija) direktoriaus 2017- 01-12 įsakymu Nr. A1-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apžiūros, įvertinimo, apskaitos aktų surašymo ir tolesnių statinių pripažinimo bešeimininkiais procedūrų darbo grupės sudarymo" buvo sudaryta Kretingos rajono savivaldybės statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apžiūros, įvertinimo ir apskaitos aktų surašymo darbo grupė. Specialistai 2016 metais pradėjo statinių, esančių Kretingos rajone, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), registravimo bei pripažinimo bešeimininkiais procedūras. 2017 metų vasario mėnesį buvo surašyti statinių, kurie neturi savininkų (ar savininkai nežinomi), apskaitos aktai. V. S., kurie neturi savininkų (ar jų savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų) ir skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų pildymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-449 „Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų), skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1 punktu, buvo surašyti Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) apskaitos aktai: Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos aktas 2017-02-01 Nr. BS-1, 3 lapai; Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos aktas 2017-02-02 Nr. BS-2, 3 lapai; Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos aktas 2017-02-03 Nr. BS- 3,3 lapai. Administracija 2017-02-01 sudarė Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašą Nr. D8-192. Informacija apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) buvo paskelbta Kretingos rajono laikraščiuose: 2017 m. liepos 11 d. „Pajūrio naujienos", 2017 m. liepos 8 d. „Švyturys", 2017 m. liepos 11 d. respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios". Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais buvo skelbta nuo 2017 m. vasario 7 d., 2017 m. vasario 15 d. skelbimas atnaujintas, minėta informacija iki šiol pasiekiama Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbimų archyve (https://www.kretinga.lt/beseimininkiai- statiniai). Nuo 2017 m. vasario 10 d. iki 2017 m. rugpjūčio 15 d. minėta informacija buvo paviešinta Administracijos seniūnijų: Kretingos, Kretingos miesto, Kartenos, Darbėnų, Kūlupėnų, Salantų miesto informaciniuose stenduose. A. K. seniūnijos 2017-09-05 raštas Nr. Y2- 189, A. K. miesto seniūnijos 2017-09-08 raštas Nr. (6.21)-V6-367; A. K. seniūnijos 2017-09-06 raštas Nr. V4-107, A. D. seniūnijos 2017-09-08 raštas Nr. V4-373, A. K. seniūnijos 2017-09-11 raštas Nr. V4-158, A. S. miesto seniūnijos 2017-09-08 raštas Nr. V4-67 patvirtina, kad informacija apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi),, bešeimininkiais, buvo paskelbta seniūnijų informaciniuose stenduose.

7Paviešinus informaciją apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais spaudoje, seniūnijose bei Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje, nuo 2017 m. vasario mėnesio iki 2018 m. vasario mėnesio nei vienas asmuo, turintis turtinių teisių į minėtus statinius, į Administraciją nesikreipė.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau- LR CK) 4.57 straipsnio 1 dalis numato, kad bešeimininkiū daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas, LR CK 4.58 straipsnio 1 dalis nurodo, kad bešeimininkis daiktas nuosavybėn gali būti perduotas tik valstybei arba savivaldybėms teismo sprendimu, priimtu pagal valstybės arba savivaldybės institucijos pareiškimą. Pareiškimas paduodamas suėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kurią daiktas įtrauktas į apskaitą, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip.

9Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo", 35 punktas numato, kad savivaldybių vykdomosios institucijos dėl jų apskaitytų statinių pripažinimo bešeimininkiais ir perdavimo savivaldybės nuosavybėn kreipiasi į teismą, pateikdamos jam prašymą (pareiškimą), statinio apskaitos aktą, skelbimus apie statinio savininko paiešką, rašytinį patvirtinimą, kad informacija 6 mėnesius skelbta interneto svetainėje, seniūno raštą, patvirtinantį, kad skelbimas 6 mėnesius skelbtas informaciniame stende (gali būti pridedama skelbimo fotofiksacija pirmą ir paskutinę paskelbimo dieną), ir kitus dokumentus apie statinį, jeigu institucija jų turi.

10Administracijai įvykdžius visas daiktų pripažinimo bešeimininkiais procedūras (statiniai buvo įtraukti į statinių, kurie neturi savininkų (ar savininkai nežinomi), sąrašą, surašyti statinių apskaitos aktai, tris kartus spaudoje buvo kviečiami atsiliepti statinių savininkai ar asmenys turintys teisių į statinius į informacija apie statinius buvo skelbiama seniūnijų informaciniuose stenduose bei Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje), pripažinti bešeimininkiais ir perduoti Kretingos rajono savivaldybei.

11Statiniai, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaityti: 1) 2017-02-01 apskaitos akte Nr. BŠ-1: buvusių mechaninių dirbtuvių pastatas (paskirtis - gamybos, pramonės),., Kretingos r.; suskystintų naftos dujų rezervuarai ir įrenginiai (paskirtis - inžinerinė), sen., Kretingos r.; suskystintų naftos dujų rezervuarai ir įrenginiai (paskirtis - inžinerinė), S. N. sen., Kretingos r.; suskystintų naftos dujų rezervuarai ir įrenginiai (paskirtis - inžinerinė), sen., Kretingos r.; 2) 2017-02-02 apskaitos akte Nr. BS-2: vandens bokštas (paskirtis - inžinerinė), m., Kretingos miesto seniūnija; buvusios svarstyklės su priestatu (paskirtis - gamybos, pramonės), k., Kretingos sen., Kretingos r.; sandėlis su priestatais (paskirtis - sandėliavimo), k., r.; buvęs sandėlis su priestatais (paskirtis sandėliavimo), sen., Kretingos r.; sandėlis su priestatu (paskirtis - sandėliavimo), r.; buvusio malūno pastatas (paskirtis - sandėliavimo), r.; buvę sandėliai (paskirtis - sandėliavimo), r.; buvusi kuro laikykla (paskirtis - sandėliavimo), r.; grūdų saugyklos (metalinės - 8 vnt.) (paskirtis - inžinerinė), r.; 3) 2017-02-03 apskaitos akte Nr. BS-3: buvusių stalių dirbtuvių griuvėsiai (paskirtis - gamybos, pramonės),., Kretingos r.; pašto patalpos su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis: 4 (1/2 iš 1,16 kv. m); 5 (1/2 iš 1,28 kv. m) (paskirtis - administracinė, unikalus Nr.), A. Č. g. r. buvę vandens (nuotekų) valymo įrenginiai (trys vandens šuliniai; paskirtis - inžinerinė r.; buvusio šieno miltų gamybos pastato griuvėsiai (paskirtis - gamybos, pramonės), sen., Kretingos r.; 13/100 dalių buvusios laboratorijos pastato (paskirtis - gamybos, pramonės; unikalus Nr.), sen., Kretingos rajone.

12Apie kai kuriuos atskirus statinius, kuriuos prašoma pripažinti bešeimininkiais, Administracija rinko papildomą informaciją, nes VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis statiniai priklauso nuosavybės teisė juridiniams asmenims, kurie yra išregistruoti iš juridinių asmenų registro, statinių niekas neperėmė, duomenų apie naujus savininkus Administracija neturi. Pašto patalpos su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis 4 (1/2 iš 1,16 kv. m); 5 (1/2 iš 1,28 kv. m) (paskirtis - administracinė, unikalus Nr.), A. Č. r., nuosavybės teise priklauso. Nurodyto kolūkio nebėra. Minėtose patalpose veikęs paštas yra uždarytas, savivaldybė negali naudoti šių patalpų savo reikmėms, kadangi nevaldo jų nuosavybės teise. Administracija 2013-03-19 raštu Nr. (4.1.23)-D3-1364 „Dėl turto perdavimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn" kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2013-03-25 raštu Nr. (9-4)-D8-2455 „Dėl perdavimo ir priėmimo akto" nurodo, jog minėtos patalpos negali būti perduotos savivaldybės nuosavybėn pagal Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymą, kaip turtas, kuris priskirtas savivaldybių nuosavybėn, nes Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis nurodytos patalpos nuosavybės teise priklauso Kašučių kolūkiui. Mano, kad tikslinga nustatyta tvarka inicijuoti patalpų pripažinimo bešeimininkėmis procesą.

13VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis 13/100 dalių laboratorijos pastato (unikalus Nr.), esančio r., nuosavybės teise priklauso Žemės ūkio kooperatinei bendrovei „. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro centro duomenimis minėta bendrovė išregistruota.

14Valstybinė energetiko inspekcija prie Energetikos ministerijos raštu 2014-02-12 Nr. 2R- 522 „Dėl informacijos pateikimo" A. S. miesto seniūniją informavo apie suskystintų naftos dujų rezervuarų ir įrenginių, esančių sen., Kretingos r., demontavimą. Minėtame rašte nurodyta, kad šių statinių demontavimas galimas juos pripažinus bešeimininkiais ir perdavus savivaldybei.

15Dėl vandens bokšto, esančio Klaipėdos g., Kretingos m., Administracija 2013-04-08 raštu Nr. (4.1.15)-D3-1724 „Dėl pastato, esančio., teisinės priklausomybės ir techninės priežiūros" kreipėsi į AB „Lietuvos geležinkeliai", siekdama išsiaiškinti, ar šis statinys yra bendrovės turto apskaitoje. AB „Lietuvos geležinkeliai" 2013-05-02 raštu Nr. 2-2163 „Dėl vandens bokšto priklausomybės" informavo, kad minėtas vandens bokštas 2005-03-31 buvo įtrauktas į statinių, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi, esančių Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašą ir pateikė dokumentų kopijas.

16Įvykdžius viešinimo procedūrų reikalavimus ir rengiant prašymą teismui, A. S. skyriaus specialistai pastebėjo techninę klaidą viename iš apskaitos akų. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), 2017-02-02 apskaitos akte Nr. BS-2 nurodytos 8 metalinės grūdų saugyklos, kurios yra sen. (eilės Nr. 9), tačiau peržiūrėjus turimą vaizdinę medžiagą nustatyta, jog metalinių grūdų saugyklų yra 10 (dešimt). Raštu gautas Administracijos direktoriaus pavedimas, teikiant prašymą teismui, ištaisyti nurodytą techninę klaidą ir prašyti pripažinti bešeimininkėmis 10 metalinių grūdų saugyklų. Teismas mano, kad nurodytos techninės klaidos ištaisymas neigiamų teisinių pasekmių negali sukelti, nes į apskaitą įrašytos metalinės grūdų saugyklos yra įrengtos vienoje vietoje (šalia viena kitos), tik buvo nurodytas netikslus jų skaičius.

17Teismas sprendžia, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijai įvykdė visas daiktų pripažinimo bešeimininkiais procedūras (statiniai buvo įtraukti į statinių, kurie neturi savininkų (ar savininkai nežinomi) sąrašą, surašyti statinių apskaitos aktai, informacija skelbta interneto svetainėje, tris kartus spaudoje buvo kviečiami atsiliepti statinių savininkai ar asmenys turintys teisių į statinius, nei vienas asmuo, turintis turtinių teisių į minėtus statinius, į Administraciją nesikreipė, todėl pareiškime išvardinti statiniai pripažinti bešeimininkiais ir perduotini Kretingos rajono savivaldybei. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 269 str., teismas

Nutarė

18Pareiškimą patenkinti visiškai.

19Pripažinimo bešeimininkiais ir perduoti Kretingos rajono savivaldybei statinius :

20buvusių mechaninių dirbtuvių pastatą (paskirtis - gamybos, pramonės), rajone;

21suskystintų naftos dujų rezervuarus ir įrenginius (paskirtis - inžinerinė), rajone;

22suskystintų naftos dujų rezervuarus ir įrenginius (paskirtis - inžinerinė), S. N. g. rajone;

23suskystintų naftos dujų rezervuarus ir įrenginius (paskirtis - inžinerinė), rajone;

24buvusių stalių dirbtuvių griuvėsius (paskirtis - gamybos, pramonės), rajone;

25pašto patalpas su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis 4 (1/2 iš 1,16 kv. m); 5 (1/2 iš 1,28 kv. m) (paskirtis - administracinė, unikalus Nr. rajone;

26buvusius vandens (nuotekų) valymo įrenginius. Tris vandens šulinius (paskirtis - inžinerinė), rajone;

27vandens bokštą (paskirtis - inžinerinė), miesto sen.;

28buvusias svarstykles su priestatu (paskirtis - gamybos, pramonės; išdėstymo plane pažymėta - 5H1p; lh 1p), sen., Kretingos rajone;

29sandėlį su priestatais (paskirtis - sandėliavimo; išdėstymo plane pažymėta - lF1p; lf 1p; 2f 1p), sen., Kretingos rajone;

30buvusį sandėlį su priestatais (paskirtis - sandėliavimo; išdėstymo plane pažymėta - 2F1p; 3f1m), sen., Kretingos rajone;

31sandėlį su priestatu (paskirtis - sandėliavimo; išdėstymo plane pažymėta - 3F 1m) Kretingos rajone;

32buvusio malūno pastatą (paskirtis - sandėliavimo; išdėstymo plane pažymėta - 4G 2 p Kretingos rajone;

33buvusius sandėlius (paskirtis - sandėliavimo; išdėstymo plane pažymėta – 6I 1 m; 7I 1 p), sen., Kretingos rajone;

34buvusią kuro laikyklą (paskirtis - sandėliavimo), rajone;

35grūdų saugyklas (metalinės - 10 vnt.) (paskirtis - inžinerinė), Kretingos rajone;

36buvusio šieno miltų gamybos pastato griuvėsius (paskirtis - gamybos, pramonės), Kretingos rajone;

3713/100 dalių buvusios laboratorijos pastato (paskirtis - gamybos, pramonės; unikalus., Kretingos rajone.

38Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, padavus skundą Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėjas Erikas Jurgutis,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. pareiškėjas Kretingos rajono savivaldybės administracija kreipėsi į... 4. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą į pareiškimą.... 5. Pareiškimas pagrįstas, todėl tenkintinas.... 6. Nustatyta, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos (toliau -... 7. Paviešinus informaciją apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau- LR CK) 4.57 straipsnio 1 dalis... 9. Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas... 10. Administracijai įvykdžius visas daiktų pripažinimo bešeimininkiais... 11. Statiniai, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi),... 12. Apie kai kuriuos atskirus statinius, kuriuos prašoma pripažinti... 13. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 14. Valstybinė energetiko inspekcija prie Energetikos ministerijos raštu... 15. Dėl vandens bokšto, esančio Klaipėdos g., Kretingos m., Administracija... 16. Įvykdžius viešinimo procedūrų reikalavimus ir rengiant prašymą teismui,... 17. Teismas sprendžia, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijai įvykdė... 18. Pareiškimą patenkinti visiškai.... 19. Pripažinimo bešeimininkiais ir perduoti Kretingos rajono savivaldybei... 20. buvusių mechaninių dirbtuvių pastatą (paskirtis - gamybos, pramonės),... 21. suskystintų naftos dujų rezervuarus ir įrenginius (paskirtis -... 22. suskystintų naftos dujų rezervuarus ir įrenginius (paskirtis -... 23. suskystintų naftos dujų rezervuarus ir įrenginius (paskirtis -... 24. buvusių stalių dirbtuvių griuvėsius (paskirtis - gamybos, pramonės),... 25. pašto patalpas su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis 4 (1/2 iš 1,16... 26. buvusius vandens (nuotekų) valymo įrenginius. Tris vandens šulinius... 27. vandens bokštą (paskirtis - inžinerinė), miesto sen.;... 28. buvusias svarstykles su priestatu (paskirtis - gamybos, pramonės; išdėstymo... 29. sandėlį su priestatais (paskirtis - sandėliavimo; išdėstymo plane... 30. buvusį sandėlį su priestatais (paskirtis - sandėliavimo; išdėstymo plane... 31. sandėlį su priestatu (paskirtis - sandėliavimo; išdėstymo plane pažymėta... 32. buvusio malūno pastatą (paskirtis - sandėliavimo; išdėstymo plane... 33. buvusius sandėlius (paskirtis - sandėliavimo; išdėstymo plane pažymėta... 34. buvusią kuro laikyklą (paskirtis - sandėliavimo), rajone;... 35. grūdų saugyklas (metalinės - 10 vnt.) (paskirtis - inžinerinė), Kretingos... 36. buvusio šieno miltų gamybos pastato griuvėsius (paskirtis - gamybos,... 37. 13/100 dalių buvusios laboratorijos pastato (paskirtis - gamybos, pramonės;... 38. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos...