Byla e2-1782-985/2019
Dėl gyvenamosios vietos nustatymo, prašo išlaikymą priteisti po 100 Eur, kadangi šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, turi 7 mėnesių sūnų, kuriam taip pat reikalingas išlaikymas. Išsilavinimas vidurinis, turi suvirintojo, statybininko profesiją, sveikas

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida Navickienė, sekretoriaujant Dainorai Vaitiekūnaitei, dalyvaujant ieškovei R. P., jos atstovei advokato padėjėjai V. K., atsakovui S. J., institucijos atstovei R. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės R. P. ieškinį atsakovui S. J., institucija, teikianti byloje išvadą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities Vaiko teisių apsaugos skyrius.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašė: 1) nustatyti nepilnamečių vaikų K. J., gimusio ( - ), L. J., gimusios ( - ), A. J., ( - ), gyvenamąją vietą su ieškove; 2) priteisti iš atsakovo nepilnamečių vaikų K. J., gimusio ( - ), L. J( - ) A. J., ( - ) išlaikymui pinigines lėšas, priteisiant išlaikymą periodinėmis išmokomis mokamomis kiekvieną mėnesį, po 150 Eur, nuo ieškinio pateikimo dienos iki vaikų pilnametystės, priteistas pinigines lėšas indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, nustatant, kad gautas pinigines lėšas tvarkys uzufrukto teise ieškovė; 3) iš atsakovo priteisti bylinėjimosi išlaidas valstybei.

5Ieškovė ir jos atstovė teismo posėdyje nurodė, kad palaiko ieškinio reikalavimus, prašo ieškinį tenkinti. Ieškovė nurodė, kad atsakovas išlaikymo vaikams neteikia, nes atlieka bausmę. Ji vaikus išlaiko viena, jos pajamas sudaro apie 500 Eur, kurias sudaro vaikų pinigai, kitos išmokos. Taip pat padeda atsakovo sesuo, giminaičiai. Turi nuosavą būstą, tačiau jame šiuo metu negyvena. Gyvena nuomojamame būste ( - ), kuris geriau pritaikytas šeimos poreikiams. Maistui išleidžia apie 350 Eur; mokesčiams apie 40 Eur už vandenį ir elektrą; nuoma 20 Eur. ( - ) ir ( - ) paskirtas nemokamas maitinimas mokykloje, ( - ) mokosi penktoje klasėje, ( - ) - trečioje. ( - ) pradės lankyti darželį rudenį, išlaidos darželiui apie 30 Eur. Pati šiuo metu nedirba.

6Atsakovas teismo posėdyje nurodė, kad neprieštarauja dėl gyvenamosios vietos nustatymo, prašo išlaikymą priteisti po 100 Eur, kadangi šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, turi 7 mėnesių sūnų, kuriam taip pat reikalingas išlaikymas. Išsilavinimas vidurinis, turi suvirintojo, statybininko profesiją, sveikas.

7Institucijos atstovė nurodė, kad palaiko išvadą dėl ginčo. Ieškovė yra sudariusi tinkamas sąlygas vaikams augti, todėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymas su motina atitinka vaikų interesus; išlaikymo dydis yra pagrįstas.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo

10Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.3 straipsnyje yra įtvirtintas vienas iš pagrindinių šeimos teisės principų – prioritetas vaikų teisių ir interesų apsaugos bei gynimo principas. Tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje (CK 3.155 str.).

11Teismas nustato vaiko gyvenamąją vietą vadovaujantis vaiko interesais ir atsižvelgiant į jo norą. Teismas, spręsdamas vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimą, be kitų aplinkybių, turi įvertinti kiekvieno iš tėvų pastangas bei galimybes užtikrinti teisės normose įtvirtintų pagrindinių vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimą, kiekvieno tėvo šeimos aplinkos sąlygas. Aiškindamasis šeimos aplinkos sąlygas, teismas turi nustatyti vaiko santykius su kiekvienu iš tėvų, šių dorovinius ir kitokius asmenybės bruožus, požiūrį į vaiko auklėjimą, augimą ir tobulėjimą, dalyvavimą jį išlaikant ir prižiūrint iki ginčo atsiradimo, galimybes sudaryti jam tinkamas gyvenimo, auklėjimo ir raidos sąlygas (įvertinant tėvų darbo pobūdį, darbo režimą, turtinę tėvų padėtį) ir kt.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas yra nepilnamečių vaikų K. J., gimusio ( - ) L. J., gimusios ( - ) A. J., gimusios ( - ) tėvai. Šalys santuokos sudarę nebuvo. Vaikai gyvena kartu su ieškove, atsakovas atlieka laisvės atėmimo bausmę.

13Atsakovas teismo posėdyje neprieštaravo dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, todėl įvertinus, kad šalių nepilnamečiai vaikai gyvena su ieškove, kuri yra sudariusi tinkamas sąlygas vaikams augti ir vystytis, tenkintinas ieškinio reikalavimas ir nepilnamečių vaikų K. J., gimusio ( - ), L. J., gimusios ( - ), A. J., gimusios ( - ), gyvenamoji vieta nustatytina su ieškove (CK 3.169 straipsnis). Ginčo dėl bendravimo tvarkos nėra. Tam, kad būtų užtikrinta vaiko teisė būti auklėjamam savo tėvų, įstatyme nustatyta vaiko teisė bendrauti su skyrium gyvenančiu tėvu (motina), praktinis šios teisės įgyvendinimas įtvirtintas CK 3.170 ir 3.175 straipsniuose. Giminystės ryšiams ir šeimai stiprinti nustatyta įstatymo ginama vaiko teisė bendrauti su artimaisiais giminaičiais, taip pat kitais vaiko giminaičiais, kurios praktinis įgyvendinimas įtvirtintas CK 3.172 ir 3.176 straipsniuose.

14Tėvo (motinos), negyvenančio kartu su vaiku, teisė bendrauti ir dalyvauti auklėjant vaiką yra asmeninio pobūdžio teisė, kurią įgyvendinti galima, kai kitas iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena, nekliudo šiam bendravimui, o pats bendravimas yra tiesioginis ir pastovus. Šios teisės įgyvendinimas reiškia ir įstatymu nustatytos tėvų pareigos bendrauti su vaiku bei dalyvauti jį auklėjant įvykdymą. Ši tėvų asmeninė teisė ir pareiga turi būti vykdoma tik vaiko interesais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2014).

Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo

15Tėvai turi pareigą vaikui užtikrinti tokias gyvenimo sąlygas, kokios yra reikalingos jo visapusiškam ir harmoningam vystymuisi (CK 3.155 straipsnio 2 dalis). Tais atvejais, kai vaiko tėvai gyvena skyrium, jie abu išlaiko pareigą tenkinti savo vaiko poreikius (CK 3.53 straipsnio 3 dalis, 3.59 straipsnis, 3.62 straipsnio 3 dalis).

16Įstatymas nereglamentuoja, kokio dydžio išlaikymą turi teikti kiekvienas iš tėvų. Sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio turi būti vadovaujamasi CK 3.192 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais kriterijais: išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaiko poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai bei užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.

17Ieškovė prašo priteisti po 150 Eur kiekvienam vaikui, nurodo, kad vaikų poreikiai įprastiniai, gyvena nuomojamame bute, maistui išleidžia apie 350 Eur, būsto išlaikymui ir nuomai apie 50 Eur, jos pajamos yra 500 Eur, kurias sudaro įvairios išmokos, savo vardu turi nekilnojamo turto. Atsakovas sutinka mokėti po 100 Eur, kadangi turi dar vieną sūnų, kuriam yra 7 mėnesiai, turto neturi, įgijęs statybininko suvirintojo profesiją, sveikas, bylos nagrinėjimo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę.

18Įvertinus Lietuvos Respublikos ekonominę situaciją, maisto produktų ir vaikams skirtų prekių bei paslaugų kainas (CPK 182 straipsnio 1 dalis), vaikų amžių, ieškinyje ieškovės nurodytus vaikų poreikius, kad kiekvienam vaikui būtina vidutiniškai skirti po 200 Eur ir atsakovo sutikimą teikti vaikams po 100 Eur, teismo įsitikimu yra pagrindas mažinti ieškovės prašomą išlaikymo dydį. Atsakovas savo poziciją dėl mažesnio išlaikymo dydžio grindžia tuo, kad šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, turi dar vieną sūnų išlaikyti, todėl neturi objektyvių galimybių teikti išlaikymą po 150 Eur. Tai, kad atsakovas atlieka laisvės atėmimo bausmę, neturi nekilnojamojo ir registruoto kilnojamojo turto, nepašalina jos pareigos teikti vaikui jo poreikius atitinkantį išlaikymą, kadangi atsakovas yra sveikas ir darbingo amžiaus. Tačiau reikšminga aplinkybė mažinant prašomą išlaikymo dydį yra ta, kad išlaikymą yra prašoma priteisti 3 nepilnamečiams vaikams, o atsakovas turi dar vieną mažametį sūnų, dėl ko išlaikymo dydis mažintinas iki 120 Eur. Sumažinus išlaikymo dydį iki atsakovo prašomo 100 Eur, toks išlaikymas neužtikrintų net minimalių vaiko poreikių.

19Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo nepilnamečių vaikų K. J., gimusio ( - ), L. J., gimusios ( - ), A. J., gimusios ( - ), išlaikymui priteistinas išlaikymas periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 120 Eur nuo kreipimosi į teismą dienos, tai yra ( - ), iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kas mėnesį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Ieškovė skirtina vaiko lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21Ieškovė byloje atleista 100 procentų nuo bylinėjimosi išlaidų, jai suteikta antrinė teisinė pagalba, antrinės teisinės pagalbos išlaidos pagal teismui pateiktą ( - ) pažymą sudaro 133,25 Eur. Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies dėl turtinių reikalavimų, bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo priteistinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai; neturtinis reikalavimas dėl gyvenamosios vietos patenkintas visiškai. Dėl nurodytų aplinkybių, iš atsakovo valstybei priteistina 100 Eur ieškovei suteiktos teisinės pagalbos išlaidų; žyminis mokestis: už reikalavimą dėl gyvenamosios vietos nustatymo 75 Eur; už reikalavimą dėl vaikų išlaikymo 97 Eur (120EurX3vaikaiX12mėnesiųX3procentaiX75procentai); 4 Eur už procesinių dokumentų įteikimą (CPK 80, 85, 88, 96, 99 straipsniai).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

23ieškinį tenkinti iš dalies.

24Nustatyti nepilnamečių vaikų K. J., gimusio ( - ), L. J., gimusios ( - ), A. J., gimusios ( - ), gyvenamąją vietą su ieškove R. P., asmens kodas ( - ) Atsakovas su nepilnamečiais vaikais bendrauja šalių sutarimu.

25Priteisti iš atsakovo S. J., asmens kodas ( - ) nepilnamečiams vaikams K. J., gimusiam ( - ), L. J., gimusiai ( - ) A. J., gimusiai ( - ), išlaikymą periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 120 Eur (vieną šimtą dvidešimt eurų) nuo ( - ), iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kas mėnesį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

26I. R. P. paskirti vaikų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.

27Iš atsakovo S. J., asmens kodas ( - ) valstybei priteisti 176 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro žyminis mokestis ir išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą (įmokos kodas – 5060).

28Iš atsakovo S. J., asmens kodas ( - ) valstybei priteisti 100 Eur (vieną šimtą eurų) už suteiktą ieškovei antrinę teisinę pagalbą, šias išlaidas sumojant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto surenkamąją sąskaitą, „Swedbank“, AB, Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą – ( - ), įmokos kodas – 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

29Sprendimo dalis dėl išlaikymo vykdytina skubiai.

30Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

31Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašė: 1) nustatyti nepilnamečių vaikų K. J., gimusio... 5. Ieškovė ir jos atstovė teismo posėdyje nurodė, kad palaiko ieškinio... 6. Atsakovas teismo posėdyje nurodė, kad neprieštarauja dėl gyvenamosios... 7. Institucijos atstovė nurodė, kad palaiko išvadą dėl ginčo. Ieškovė yra... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo... 10. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnyje ir Lietuvos... 11. Teismas nustato vaiko gyvenamąją vietą vadovaujantis vaiko interesais ir... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas yra nepilnamečių... 13. Atsakovas teismo posėdyje neprieštaravo dėl vaikų gyvenamosios vietos... 14. Tėvo (motinos), negyvenančio kartu su vaiku, teisė bendrauti ir dalyvauti... 15. Tėvai turi pareigą vaikui užtikrinti tokias gyvenimo sąlygas, kokios yra... 16. Įstatymas nereglamentuoja, kokio dydžio išlaikymą turi teikti kiekvienas... 17. Ieškovė prašo priteisti po 150 Eur kiekvienam vaikui, nurodo, kad vaikų... 18. Įvertinus Lietuvos Respublikos ekonominę situaciją, maisto produktų ir... 19. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo nepilnamečių vaikų K.... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. Ieškovė byloje atleista 100 procentų nuo bylinėjimosi išlaidų, jai... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 23. ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Nustatyti nepilnamečių vaikų K. J., gimusio ( - ), L. J., gimusios ( - ), A.... 25. Priteisti iš atsakovo S. J., asmens kodas ( - ) nepilnamečiams vaikams K. J.,... 26. I. R. P. paskirti vaikų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.... 27. Iš atsakovo S. J., asmens kodas ( - ) valstybei priteisti 176 Eur (vieną... 28. Iš atsakovo S. J., asmens kodas ( - ) valstybei priteisti 100 Eur (vieną... 29. Sprendimo dalis dėl išlaikymo vykdytina skubiai.... 30. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...