Byla T-422-655/2008

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Ainora Kornelija Macevičienė, sekretoriaujant Tomai Petkevičiūtei, dalyvaujant prokurorui Anatanui Tamošiūnui, gynėjui advokatui Simonui Bareikai, Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovui Valentinui Liniovui, nuteistajam A. J. , teismo posėdyje išnagrinėjo Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo teikimą dėl laisvės atėmimo bausmės ir pataisos įstaigos rūšies nustatymo nuteistajam A. J. ,

2Išnagrinėjęs nuteistojo asmens bylą, išklausęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovo, nuteistojo paaiškinimus ir prokuroro išvadą, teismas

Nustatė

3A. J. , gim. ( - ), nuteistas 2007-02-01 Braunšveigo žemės teismo nuosprendžiu pagal Vokietijos BK 244a paragrafo 1 pastr., 243 paragrafo 1 pastr., 25, 52, 53 paragrafus dėl sunkios grupinės vagystės padarymo – 3 metams laisvės atėmimo.

4Bausmės pradžia 2007-01-31.

5Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovas prašo A. J. nustatyti laisvės atėmimo bausmę pagal atitinkamus LR Baudžiamojo kodekso straipsnius, kadangi jis pagal 1983 m. Europos nuteistųjų asmenų perdavimo konvenciją yra perduotas iš Vokietijos atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje.

6Prokuroras prašo teikimą tenkinti.

7Gynėjas advokatas prašo teikimą tenkinti.

8Teikimas tenkintinas.

9Pagal 1983 m. Europos nuteistųjų asmenų perdavimo konvenciją A. J. perduotas iš Vokietijos atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Vadovaujantis 1983 m. Europos nuteistųjų asmenų perdavimo konvencijos 9 str. 3 d., nuteistajam nustatytinas laisvės atėmimo bausmės laikas ir įkalinimo įstaigos rūšis pagal LR Baudžiamojo kodekso atitinkamus straipsnius.

10Nuteistojo Algirdo Jarašiūno veika, pagal Vokietijos BK 244a paragrafo 1 pastr., 243 paragrafo 1 pastr., kvalifikuota kaip sunki grupinė vagystė, atitinka LR Baudžiamojo kodekso 178 str. 3 d., kurios sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė iki aštuonerių metų.

11Kadangi 2007-02-01 Braunšveigo žemės teismo nuosprendžiu A. J. paskirta 3 metų laisvės atėmimo bausmė yra mažesnė nei LR BK 178 str. 3 d. sankcijoje numatyta bausmė ir negalint sunkinti nuteistojo padėties, nuteistajam A. J. pagal LR BK 178 str. 3 d. nustatytina atlikti 3 metų laisvės atėmimo bausmę, bausmę atliekant pataisos namuose (LR BK 50 str.).

12Vadovaudamasis 1983 m. Europos nuteistųjų asmenų perdavimo konvencija, LR BK 50 str., LR BPK 362 str. 3 d., 365 str., LR BVK 71 str., teismas

Nutarė

13Suderinti nuteistajam A. J. , gim. ( - ), 2007-02-01 Braunšveigo žemės teismo nuosprendžiu pagal Vokietijos BK 244a paragrafo 1 pastr., 243 paragrafo 1 pastr., 25, 52, 53 paragrafus paskirtą 3 metų laisvės atėmimo bausmę už sunkios grupinės vagystės padarymą, su LR BK 178 str. 3 d. ir palikti paskirtą 3 metų laisvės atėmimo bausmę.

14Nustatyti paskirtąją bausmę atlikti pataisos namuose.

15Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai