Byla 2-1687-430/2012
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą (buvęs AB SAMPO bankas), ieškinį atsakovui A. B. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas nurodė, kad su atsakovu 2007 m. spalio 17 d. buvo sudaryta Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartis, kuria atsakovui suteiktas 10000, 00 Lt kreditas. Atsakovas negrąžino 9985,56 Lt kredito dalies, nesumokėjo palūkanų. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo

39985,56 Lt skolos, 3254,85 Lt palūkanų, 8106,22 Lt delspinigių, 11 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio nustatyta tvarka, atsakovas per įstatymo numatytą terminą atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl ieškovo prašymu priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (( - ) straipsnio 2 dalis).

7Bylos medžiaga nustatyta, kad 2007 m. spalio 17 d. ieškovas ir atsakovas sudarė Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 10000, 00 Lt sumos kreditą (b. l. 3–8). Ieškovo teigimu, atsakovas su juo atsiskaitė tik iš dalies, t.y. negrąžino 9985,56 Lt kredito dalies, nesumokėjo palūkanų (b. l. 1-2).

8Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, pagal įstatymo ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63, 6.205 straipsniai). Vadovaujantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, taip pat mokėti palūkanas už naudojimąsi paskolos suma (CK 6.872 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė, Sutarties nustatyta tvarka su ieškovu neatsiskaitė, iš atsakovo priteistina 9985,56 Lt skolos ir 3254,85 Lt palūkanų.

9CK 6.258 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005) teismas, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Šalių sudarytos Sutarties 18 punkte nustatyta, kad kredito gavėjui negrąžinus savo įsiskolinimo bankui Sutartyje nustatytu terminu, kredito gavėjas įsipareigoja mokėti bankui 30 procentų dydžio metų palūkanų delspinigius nuo bendro savo įsiskolinimo bankui sumos. Kreditoriaus prašomos priteisti netesybos (delspinigiai) siekia 8106,22 Lt, vienos dienos delspinigių norma yra 0,08 procentai. Laikytina, kad 0,08 procentų dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis CK 6.258 straipsnio 3 dalimi ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei LR Vartojimo kredito įstatymo (2010-12-23 Nr. XI-1253, skelbta 2011-01-04, „Valstybės Žinios“) 11 str. 8 d., numatančia maksimalų delspinigių dydį - 0,05 proc., netesybas mažina iki 0,05 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsižvelgiant į išdėstytą, kad iš atsakovo priteistina 5066,38 Lt delspinigių.

10Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Sutarties 23 punktu šalys susitarė dėl 11 procentų dydžio metinės palūkanų normos, todėl iš atsakovo priteistinos 11 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011 m. spalio 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Ieškovo naudai, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (85,75 proc.), iš atsakovo priteistina 1482,61 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio, patirtos išlaidos už teisinę pagalbą, b.l. 13, 25) (CPK 93 str. 2 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92–93 straipsniais, 142 straipsnio 4 dalimi, 285–288 straipsniais,

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo A. B., a. k. ( - ) 9985,56 Lt (devynis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt penkis Lt 56 ct) skolos, 3254,85 Lt (tris tūkstančius du šimtus penkiasdešimt keturis Lt 85 ct) palūkanų, 5066,38 Lt (penkis tūkstančius šešiasdešimt šešis Lt 38 ct) delspinigių, 11 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011 m. spalio 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1482,61 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus aštuoniasdešimt du Lt 61 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, kodas 301694694, naudai.

15Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

16Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai