Byla 2-9063-887/2011

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Agnė Petkevičienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi ieškovo NORDIA Baublys&Partners advokatų profesinė bendrija, įmonės kodas 300044462, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, ieškinį atsakovui V. R. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Kaunas,

Nustatė

2Ieškovas NORDIA Baublys&Partners advokatų profesinė bendrija (toliau ieškovas) ieškiniu kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą dėl 4966,09 Lt įsiskolinimo už suteiktas teisines paslaugas, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo V. R. P. (toliau atsakovas).

3Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2008-11-07 su atsakovu buvo sudaryta teisinių paslaugų sutartis Nr. 642/2008, pagal kurią, sutartyje numatytomis sąlygomis, ieškovas įsipareigojo atsakovui teikti visapusiškas teisines paslaugas, reikalingas pavedimams vykdyti, o atsakovas savo ruožtu laiku ir tinkamai už jas atsiskaityti pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras per 15 dienų nuo išrašytos PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos. Ieškovas suteikė atsakovui teisines paslaugas ir pateikė apmokėti PVM sąskaitas – faktūras: 2009-07-31 Serija ADV Nr. 14046, 2009-07-31 Serija ADV Nr. 14047, 2009-08-31 Serija ADV Nr. 14196, 2009-08-31 Serija ADV Nr. 14197, 2009-08-31 Serija ADV Nr. 14198 ir 2009-09-30 Serija ADV Nr. 14260, bendrai 4966,09 Lt sumai. Atsakovas už suteiktas paslaugas iki šiol neatsiskaitė. Ieškovas bylą prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka, nes visi jo reikalavimai pagrįsti rašytiniais įrodymais.

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš byloje esančios 2008-11-07 teisinių paslaugų sutarties Nr. 642/2008 matyti, kad tarp NORDIA Baublys&Partners advokatų profesinės bendrijos ir Vytauto R. P. buvo sudaryta teisinių paslaugų sutartis (b.l. 19-24). Pagal sutartį ieškovas NORDIA Baublys&Partners advokatų profesinė bendrija suteikė Vytautui R. P. teisines paslaugas (b.l. 8, 10, 12, 14, 16, 18) ir sutartyje nustatyta tvarka išrašė PVM sąskaitas – faktūras: 2009-07-31 Serija ADV Nr. 14046, 2009-07-31 Serija ADV Nr. 14047, 2009-08-31 Serija ADV Nr. 14196, 2009-08-31 Serija ADV Nr. 14197, 2009-08-31 Serija ADV Nr. 14198 ir 2009-09-30 Serija ADV Nr. 14260, bendrai 4966,09 Lt sumai (b.l. 7, 9, 11, 13, 15, 17). Ieškovas NORDIA Baublys&Partners advokatų profesinės bendrija įvykdė savo įsipareigojimus t.y. suteikė atsakovui teisines paslaugas, tačiau atsakovas vengia atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Atsakovas iki šiol nėra apmokėjęs jam pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų. Kadangi atsakovas su ieškovu gera valia per nustatytą terminą neatsiskaitė, ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą.

6CPK 6.256 str. numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Atsakovas, žinodamas apie savo pareigą atsiskaityti už jam suteiktas teisines paslaugas, šios pareigos nevykdė. Atsižvelgiant į nurodytas materialinės teisės normas ir į šalių sutartimi sutartas sąlygas bei ieškovo pateiktus įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas neįvykdė, be to, šios aplinkybės neneigia ir pats atsakovas, todėl iš jo ieškovo naudai priteistinas 4966,09 Lt įsiskolinimas.

7CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, įstatymas (CK 6.210 str. 1 d.) numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-03-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str.).

8Ieškinį patenkinus pilnai iš atsakovo ieškovui taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos, patirtos sumokant žyminį mokestį - 74 Lt, o valstybei iš atsakovo priteistina 14,68 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 93 straipsniai).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 424, 428 straipsniais,

Nutarė

10Ieškinį tenkinti.

11Priteisti iš atsakovo V. R. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), – 4966,09 Lt ( keturis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt šešis litus 09 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteisto sumos (4966,09 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-03-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 74 Lt ( septyniasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio, ieškovo NORDIA Baublys&Partners advokatų profesinė bendrija, įmonės kodas 300044462, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, naudai.

12Priteisti iš atsakovo V. R. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), teismo turėtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu – 14,68 Lt keturiolika litų 68 ct) valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

13Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 str.), būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis;

14Nurodymas atsakovui: jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas;

15Informacija atsakovui: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai. Jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia. Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

16Preliminarus teismo sprendimas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu neskundžiamas.

Proceso dalyviai