Byla 2-3146-854/2010

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė sekretoriaujant Daliai, Skodžiūtei, Svetlanai Paninai ieškovo atstovams J. L., A. B. atsakovui J. P. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB ,,Lietuvos dujos” ieškinį atsakovui J. P. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovo atstovė teismo prašo ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo 2565,90 žalos atlyginimo ir 79,98 Lt bylinėjimosi išlaidų.

3Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad skaitliuko mechanizmo jis nepažeidinėjo. Taip pat nurodo, kad Vartotojo gamtinių dujų apskaitos patikrinimo bei dujų matavimo priemonės aktas Nr. 754 yra suklastotas, prierašas „pažeista gamyklinė plomba“ atsirado vėliau, jam pasirašant ant akto šių žodžių nebuvo. Be to, jam pasirašant, kad nesutinka su išvada Dujų vartojimo, matavimo priemonės (sistemos) pažeidimo tyrimo akte, jame taip pat nebuvo įrašo „pažeista gamyklinė plomba“. Šių dokumentų kopijos pasirašius jam nebuvo įteiktos, jas atsakovas nurodo gavęs tik su ieškiniu. Atsakovo teigimu nuimant skaitliuką jo namuose šis nebuvo pažeistas, o gamyklinė plomba buvo savo vietoje, tuo tarpu plombą sulaužė atsuktuvu ieškovo darbuotojas 2009-06-16 komisijoje.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Byloje nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2007-02-28 sudarė Gamtinių dujų pirkimo pardavimo sutartį Nr. 11801694 (b.l. 13-14).

62009-06-09 ieškovo inspektorius, atlikdamas dujų skaitiklio, esančio atsakovo bute, patikrinimą, nustatė, kad įjungus viryklę nesisuko paskutinis dujų skaitiklio skaičius (b.l. 15). Tai, kad šiame akte nurodyta „plomba plastmasinė“ nėra pakankamas įrodymas, kuriuo remiantis būtų galima teigti, jog 2009-06-09 skaitiklio plomba dar buvo nepažeista. Kaip paaiškino atsakovo atstovai, eilinio patikrinimo metu yra nustatoma, ar dujų apskaitos prietaisas tinkamai veikia. Tokį patikrinimą atliekantis inspektorius nėra kompetentingas spręsti, ar dujos yra vartojamos neteisėtai. Inspektorius, nustatęs dujų matavimo prietaiso veikimo trūkumus, tokią informaciją perduoda bendrovei. Bendrovė, gavusi pirminę informaciją, siunčia pas vartotoją specialistus, kurie, atsižvelgdami į aplinkybes, atjungia dujas, pakeičia seną dujų skaitiklį nauju, reikalui esant perduoda dujų matavimo prietaisą įmonės žalos nustatymo komisijai.

72009-06-10 ieškovo darbuotojai atvykę pas atsakovą atjungė dujas, užplombavo aklę bei užpildė atitinkamą aktą, tačiau negalėjo paimti dujų matavimo priemonės, nes bute tuo metu nebuvo jo savininko - atsakovo (b.l. 74). 2009-06-11 ieškovo darbuotojai V. A. ir V. L. pakartotinai atvyko pas atsakovą, nuėmė dujų skaitiklį bei surašė vartotojo gamtinių dujų apskaitos patikrinimo bei dujų matavimo priemonės nuėmimo aktą (b.l. 16). Akte dviejose vietose nurodyta, kad pažeista gamyklinė skaitiklio plomba. Akte atsakovas pasirašė, nurodydamas, kad su akto turiniu susipažino. Akte taip pat nurodyta, kad 2009-06-16 9 val. atsakovas kviečiamas dalyvauti žalos nustatymo komisijos posėdyje. Liudytojas V. A. teismo posėdžio metu parodė, kad jis pats surašė dujų matavimo priemonės nuėmimo aktą (b.l. 16) ir jo kopiją paliko atsakovui. Liudytojas V. L. patvirtino, kad įprastai šie dokumentai rašomi keliais egzemplioriais per kalkę ir vienas egzempliorius visuomet paliekamas vartotojui. Be to, liudytojas V. A. parodė, kad pas atsakovą jie nuvyko gavę pranešimą, kad nesisuka dujų skaitiklis. Anot liudytojo V. A., tuo atveju, jei atvykę specialistai nustatytų, kad iš tiesų nesisuka skaitiklio rodmenys, tačiau vizualiai apžiūrėjus skaitiklį nebūtų pastebėta jokių pažeidimų, skaitiklis būtų pakeistas nauju ir apie tai surašytas atitinkamas aktas. Tokiu atveju skaitiklis nebūtų perduodamas žalos nustatymo komisijai. Nagrinėjamu atveju skaitiklis buvo nuimtas ir perduotas žalos komisijai būtent dėl pastebėto skaitiklio gamyklinės plombos pažeidimo. Teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, neturi pagrindo šiais liudytojo V. A. parodymais netikėti. Tuo tarpu atsakovo teiginius apie tai, jog jam pasirašant akte nebuvo nurodyta, kad gamyklinė skaitiklio plomba pažeista, o toks įrašas atsirado vėliau, teismas vertina kritiškai. Tokie atsakovo teiginiai paneigti kitais byloje nustatytais duomenimis, todėl atmestini. Dokumentų, kurių turinys būtų kitoks nei pateiktųjų į bylą, atsakovas teismui nepateikė. Jis taip pat nurodė, kad pranešimas apie būsimą žalos nustatymo komisijos posėdį jam buvo parašytas ne akte, bet ant atskiro lapo, tačiau šio rašytinio įrodymo teismui nepateikė.

8Remiantis ieškovo atstovų paaiškinimais, liudytojų V. A. ir V. L. parodymais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais (b.l. 16-18) bei paties atsakovo parodymais, nustatyta, kad atsakovo namuose 2009-06-11 nuimtas dujų skaitiklis buvo įdėtas į dėžę, kuri užplombuota vienkartine plomba Nr. 8006623. Plomba nuo dėžės nuimta ir dėžė atidaryta 2009-06-16 žalos nustatymo komisijos posėdžio, kuriame dalyvavo ir atsakovas, metu. Komisija nustatė, kad nenustatytu daiktu įtakojamas dujų skaitiklio skaičiavimo mechanizmas, ko paekoje buvo galima stabdyti skaitiklio rodmenis, pažeista gamyklinė plomba (b.l. 18). Atsakovui su išvada nesutikus, skaitiklis perduotas nepriklausomai ekspertinei įstaigai - Lietuvos energetikos instituto šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijai ekspertizei atlikti (b.l. 20-21). Ekspertizės išvadoje konstatuota, kad integralinis skaičiavimo mechanizmas yra pažeistas keliose vietose, pažeidimai įvykdyti įsiskverbimo į skaičiavimo mechanizmą metu, esant nenuimtam mechanizmo dangteliui, šie pažeidimai sudarė galimybę pakeisti skaitiklio rodmenis (b.l. 22-24).

9Teismas kritiškai vertina ir atsakovo teiginius apie tai, kad gamyklinę plombą sulaužė ieškovo darbuotojas žalos nustatymo komisijos posėdžio metu. Atsakovas patvirtino, kad žalos nustatymo komisijos posėdžio metu iš jo namų paimtas dujų skaitiklis iš dėžės buvo išimtas toks, koks į ją įdėtas. Atliekant ekspertizę skaičiavimo mechanizmo korpuso vidinėje pusėje pastebėtos pašalinės medžiagos, tikriausiai klijų arba aliejaus pėdsakai, skaitiklio viduje nustatyti ir kiti pažeidimai, todėl net ir nustačius, kad išorinius apibraižymus atsuktuvu posėdžio metu galėjo padaryti ieškovo darbuotojas, akivaizdu, kad vidiniai skaitiklio pažeidimai posėdžio metu negalėjo būti padaryti. Todėl konstatuotina, kad jie buvo padaryti iki paimant skaitiklį iš atsakovo namų.

10Vadovaujantis LR ūkio ministro 2002-02-05 įsakymu Nr. 43 patvirtintų gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių 177, 178, 183 p., 2009-07-07 buvo surašytas žalos nustatymo aktas, kuriame apskaičiuota, kad nuo 2008-12-01 (paskutinio patikrinimo data, b.l. 45) iki 2009-06-11 (dujų matavimo priemonės nuėmimo dienos) atsakovui neteisėtai vartojant dujas, AB „Lietuvos dujos“ buvo padaryta 2316,40 Lt dydžio žala, be to, nurodyta, kad įmonė už dujų pristatymą, pristatymo priemones ir darbo sąnaudas patyrė 799,50 Lt dydžio žalą, taigi iš viso AB „Lietuvos dujos“ padaryta 3115,90 Lt dydžio žala (b.l. 25). Atsakovas šiame akte pasirašė, apskaičiuotos žalos dydžio neginčijo. Dalį žalos – 450 lt, atsakovas atlygino (mokėjimo pavedimai b.l. 30-33, 49).

11Teisinis pagrindas atsakomybei kilti yra tada, kai nustatoma civilinės atsakomybės sudėties elementų visuma: neteisėta veika, kaltė, nuostoliai ir priežastinis ryšys tarp veiksmų (veikimo ir neveikimo) ir nuostolių (Civilinio kodekso 6.246-6.249 straipsniai). Ieškovas įrodė, kad dėl neteisėtų atsakovo veiksmų jis patyrė žalos, todėl ji priteistina iš atsakovo.

12Sutinkamai su LR CPK 93 str. iš atsakovo priteistinos 79,98 Lt bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai, bei remiantis LR CPK 92 str. – 17,75 Lt teismo turėtos pašto išlaidos valstybės naudai.

13Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CK 6.246 - 6.249 str. str., LR CPK 265 str., 268 str., 270 str., 307 str., teismas

Nutarė

14ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo J. P., a.k. ( - ) 2565,90 Lt (du tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt penkis litus 90 ct) žalos atlyginimo ir 79,98 Lt (septyniasdešimt devynis litus 98 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo AB ,,Lietuvos dujos”, juridinio asmens kodas 120059523, naudai, mokėtinų į AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialo, juridinio asmens kodas 122251981, a.s. ( - ), esančią AB SEB banke.

16Priteisti iš atsakovo J. P. 17,75 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai (Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaita Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, mokesčio kodas 5660).

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai