Byla eI-3069-644/2019
Dėl skolos bei palūkanų priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rimanto Giedraičio, Audriaus Grauželio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Astos Urbonienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos prašymą atsakovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kauno marių žuvys“ dėl skolos bei palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėja Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė mokėjimo agentūra) kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės BUAB „Kauno marių žuvys“ 402 937,46 Eur susidariusią skolą ir 5 proc. metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 2018 m. sausio 3 d. iki tos dienos, kada skola bus sugrąžinta.

4Pažymėjo, kad atsakovė UAB „Kauno marių žuvys“ 2011 m. rugpjūčio 4 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikė paraišką, kuria siekė gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programą. Projekto tikslas – įsisavinti perspektyvių ir rinkoje paklausių gėlavandenių žuvų veiklą, įdiegiant teigiamą poveikį aplinkai turintį metodą. 2013 m. lapkričio 8 d. tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros ir UAB „Kauno marių žuvys“ buvo pasirašyta paramos sutartis, kuria atsakovė įsipareigojo įgyvendinti minėtą projektą, UAB „Kauno marių žuvys“ tapo paramos gavėja. Taip pat tarp šalių buvo pasirašyti keturi paramos sutarties pakeitimai, kuriais buvo atidėti prašymų įvykdymo terminai, pakeisti išmokų dydžiai, nustatytas galutinis projekto įvykdymo terminas – 2015 m. birželio 30 d. Iš viso paramos gavėjai buvo išmokėta 402 937,46 Eur paramos suma. Tačiau 2017 m. rugpjūčio 3 d. atlikus paramos gavėjo patikrinimą vietoje buvo nustatyta, kad UAB „Kauno marių žuvys“ projekto nevykdo. Pagal projektą paramos gavėja buvo įsipareigojusi auginti starkį/sterką ir upėtakį bei tiekti rinkai žuvies produkciją – atvėsintą starkį/sterką ir jo filė kartu su atvėsintu upėtakiu bei jo filė. Tačiau patikrinimo metu buvo nustatyta, kad paramos gavėjos patalpose nėra aiškiai atskirti technologiniai procesai ir gamybinės patalpos, nėra sukurtos savarankiškos recirkuliacinės sistemos starkio ir upėtakio auginimui, nors remiantis ekspertų išvada (UAB „Deliotte Lietuva“ ekspertų ataskaita Nr. 141), norint auginti šias dvi žuvų rūšis būtina aiškiai atskirti technologinius procesus, t. y. sukurti dvi savarankiškas uždaras recirkuliacines sistemas (URS). Paramos gavėja taip pat netiekė rinkai projekte numatyto starkio/sterko filė, atvėsinto upėtakio ir upėtakio filė. Paramos gavėja veiklos nevykdė nuo pat projekto įgyvendinimo pradžios ir apie tai pareiškėjos neinformavo. UAB „Kauno marių žuvys“ 2017 m. rugpjūčio 9 d. pateikė pranešimą, kuriame pažymėjo, kad tolimesnis įmonės veiklos vykdymas negalimas, nes įmonė susiduria su finansiniais sunkumais ir dėl to inicijuojamas bankrotas ne teismo tvarka. 2017 m. rugpjūčio 17 d. pranešimu Nacionalinė mokėjimo agentūra buvo informuota apie 2017 m. rugpjūčio 14 d. įvykusį kreditorių susirinkimą ir jo metu priimtus sprendimus. Pranešime nurodoma, kad kreditorių susirinkime buvo nutarta UAB „Kauno marių žuvys“ iškelti bankroto bylą, bankroto administratore paskirti N. M..

5Kadangi paramos gavėja veiklos nevykdė nuo projekto pradžios ir apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai nepranešė, atsižvelgiant į padaryto pažeidimo sunkumą, pobūdį, aplinkybes, turėjusias įtakos pažeidimo padarymui, paramos gavėjai buvo pritaikyta visos išmokėtos 402 937,46 Eur paramos susigrąžinimo sankcija. Nacionalinė mokėjimo agentūra 2017 m. lapkričio 3 d. raštu informavo UAB „Kauno marių žuvys“ bankroto administratorę N. M. apie susidariusią skolą bei pateikė 2017 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. SKP-86 dėl išmokėtos paramos susigrąžinimo. Atsakovei skolos negrąžinus, vadovaujantis Grąžintinų lėšų taisyklių 14, 15.1 punktais, buvo pradėtos skaičiuoti 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo negrąžintos lėšų dalies už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos.

6Prašymas tenkintinas.

7Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovei BUAB „Kauno marių žuvys“ išmokėtų 402 937,46 Eur paramos lėšų pagal 2013 m. lapkričio 8 d. paramos sutartį Nr. 2AKV1-2-11 susigrąžinimo bei 5 proc. metinių palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas priteisimo pareiškėjos Nacionalinės mokėjimo agentūros naudai.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė UAB „Kauno marių žuvys“ 2011 m. rugpjūčio 4 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikė paraišką Nr. 1, kuria siekė gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programą. Projekto pavadinimas - UAB „Kauno marių žuvys“ perspektyvių gėlavandenių žuvų auginimo uždaroje recirkuliacinėje sistemoje (URS) veiklos įsisavinimas, diegiant pažangius akvakultūros metodus. Pagal paraišką paramos gavėja planavo auginti starkį/sterką ir upėtakį bei tiekti rinkai žuvies produkciją - atvėsintą starkį/sterką ir jo filė kartu su atvėsintu upėtakiu bei jo filė.

9Nacionalinė mokėjimo agentūra ir UAB „Kauno marių žuvys“ 2013 m. lapkričio 8 d. pasirašė paramos sutartį Nr. 2AKV1-2-11-01 (toliau – Paramos sutartis), kurios 1.1 papunkčiu atsakovė įsipareigojo įgyvendinti projektą „UAB „Kauno marių žuvys“ perspektyvių gėlavandenių žuvų auginimo uždaroje recirkuliacinėje sistemoje (URS) veiklos įsisavinimas, diegiant pažangius akvakultūros metodus“ (toliau – Projektas). Paramos sutarties 5.1 punkte numatytas galutinis projekto įvykdymo terminas – 2015 m. kovo 31 d. Tačiau pagal 2014 m. liepos 17 d., 2014 m. lapkričio 21 d., 2015 m. kovo 9 d., 2015 m. gegužės 19 d. susitarimus prie Paramos sutarties, buvo pakeisti mokėjimo prašymų pateikimo terminai, išmokų dydžiai ir projekto įvykdymo terminas. Pagal galutinį susitarimą Nr. 4 prie Paramos sutarties, galutinis projekto įvykdymo terminas – 2015 m. birželio 30 d. Pagal Paramos sutartį UAB „Kauno marių žuvys“ buvo iš viso išmokėta 402 937,46 Eur paramos suma.

10Nacionalinė mokėjimo agentūra 2017 m. rugpjūčio 3 d. atliko paramos gavėjo patikrinimą ir nustatė, kad paramos gavėja nevykdė Paramos sutarties sąlygų. 2017 m. rugpjūčio 3 d. patikrinimo ataskaitoje Nr. 2AKV158 konstatuota, kad paramos gavėjos patalpose nėra aiškiai atskirti technologiniai procesai, t. y. nesukurtos dvi savarankiškos uždaros recirkuliacinės sistemos (URS) starkio ir upėtakio auginimui, nors pagal ekspertų išvadas, kartu auginti upėtakius ir starkius neįmanoma dėl šių žuvų auginimo temperatūrų skirtumo. Patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad paramos gavėja neaugino ir netiekė rinkai projekte numatyto starkio/sterko file, atvėsinto upėtakio ir upėtakio filė.

112017 m. rugpjūčio 9 d. UAB „Kauno marių žuvys“ pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai pranešimą, kuriuo informavo, kad tolimesnis veiklos vykdymas yra negalimas, įmonė susiduria su mokumo problemomis, dėl to UAB „Kauno marių žuvys“ inicijuoja bankrotą ne teismo tvarka. Nacionalinė mokėjimų agentūra buvo informuota, kad kreditorių susirinkimas vyks 2017 m. rugpjūčio 14 d. 16.00 val. bendrovės buveinės adresu - ( - ).

122017 m. rugpjūčio 17 d. raštu UAB „Kauno marių žuvys“ informavo Nacionalinę mokėjimų agentūrą, kad 2017 m. rugpjūčio 14 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu UAB „Kauno marių žuvys“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka, bankroto administratore buvo paskirta N. M.. Kreditoriams buvo nustatytas 30 dienų terminas nuo nutarimo iškelti bankroto bylą priėmimo dienos pareikšti reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

13Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad Nacionalinė žemės tarnyba 2018 m. vasario 23 d. kreipėsi skundu į teismą, prašydama pripažinti bankrutuojančios UAB „Kauno marių žuvys“ kreditorių susirinkimo 2017 m. rugpjūčio 14 d. ir 2017 m. rugsėjo 18 d. nutarimus negaliojančiais. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1083-553/2018 Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 24 d. nutartis buvo pakeista, pareiškėjos Nacionalinės žemės tarnybos skundas dėl 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais atmestas. Taigi, 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimas pradėti UAB „Kauno marių žuvys“ bankroto procedūras yra nenuginčytas, jo pagrindu įmonė tapo bankrutuojanti nuo 2017 m. rugpjūčio 14 d. (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. spalio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-404-690/2018).

14Nacionalinė mokėjimo agentūra 2017 m. spalio 11 d. priėmė sprendimą Nr. SKP-86 paramos gavėjui UAB „Kauno marių žuvys“ taikyti visos išmokėtos 402 937,46 Eur paramos sumos susigrąžinimo sankciją. Sprendimas priimtas ir sankcija pritaikyta vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 3D-339 122, 1301.1.6, 1301.3.2 punktais, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Akvakultūra“ veiklos srities „Investicijos į akvakultūros įmones“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 3D-299 12.11, 65, 77, 79.3, 79.12 punktais, Paramos sutarties 5.2, 6.6, 23.1, 26.2 punktais. 2017 m. spalio 11 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros sprendimo dėl sankcijos taikymo UAB „Kauno marių žuvys“ neginčijo.

15Nacionalinė mokėjimo agentūra 2017 m. lapkričio 3 d. raštu informavo UAB „Kauno marių žuvys“ bankroto administratorę N. M. apie susidariusią skolą bei pateikė 2017 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. SKP-86 dėl išmokėtos paramos susigrąžinimo, tačiau, kaip matyti iš pareiškėjos skundo, paramos suma nebuvo grąžinta.

162019 m. sausio 21 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruotas UAB „Kauno marių žuvys“ statusas – bankrutuojanti, bankroto administratorius - N. M..

17Teismas pažymi, kad nagrinėjant bylas pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos reikalavimą priteisti suteiktą paramą, nors pats agentūros sprendimas, kuriuo nuspręsta susigrąžinti paramą, nėra ginčijamas, teismas turi įvertinti ir spręsti dėl reikalavimo pagrįstumo (žr. pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. vasario 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-764-624/2016). Aplinkybė, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros 2017 m. spalio 11 d. sprendimas Nr. SKP-86 yra galiojantis, savaime nesudaro pagrindo tenkinti reikalavimą dėl suteiktos paramos priteisimo, kadangi turi būti įvertintas sprendime nustatytų paramos gavėjo pažeidimų pagrįstumas ir teisėtumas.

18Nagrinėjamu atveju pareiškėjas reikalavimą grąžinti paramos sumą, iš esmės, grindžia tuo, kad UAB „Kauno marių žuvys“ Projekto nevykdė, t. y. bendrovės patalpos ir technologiniai procesai nebuvo pritaikyti starkio ir upėtakio auginimui (nesukurtos dvi savarankiškos uždaros recirkuliacinės sistemos (URS) atskirų rūšių žuvų auginimui), starkis/sterkas ir upėtakis nebuvo auginami, nebuvo vykdoma gamyba ir pateikta rinkai projekte numatyto starkio/sterko filė, atvėsinto upėtakio ir upėtakio filė. Atsakovė UAB „Kauno marių žuvys“ atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė ir savo pozicijos neargumentavo.

19Nagrinėjamu atveju ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 3D-339 (toliau - Administravimo taisyklės), Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Akvakultūra“ veiklos srities „Investicijos į akvakultūros įmones“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 3D-299 (toliau – Įgyvendinimo taisyklės), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 3D-80 patvirtintos Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklės (toliau - Pažeidimų administravimo taisyklės), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 patvirtintos Grąžintinų lėšų, susidariusių, įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklės (toliau - Grąžintinų lėšų administravimo taisyklės).

20Pagal Administravimo taisyklių 7.7 punktą, Nacionalinė mokėjimo agentūra, be kita ko, atlieka projektų, kuriems buvo skirta parama, priežiūrą, patikras vietoje, vertina projektų įgyvendinimo eigą bei galutinę projekto įgyvendinimo ir užbaigto projekto metinę ataskaitą, tikrina paramos gavėjų atitiktį projekto priežiūros rodikliams, esant poreikiui taiko priemones, skirtas paramos gavėjų atitikčiai projekto priežiūros rodikliams gerinti, prižiūri ir kontroliuoja šių priemonių įgyvendinimo eigą, užtikrina, kad visi patikrinimai, nustatyti Europos sąjungos ir Lietuvos teisės aktuose, būtų atlikti ir tinkamai dokumentuoti. Atliekant patikrinimus vietoje nustatoma, ar paramos gavėjui pervestos paramos lėšos gali būti pagrįstos apskaitos ar kitais dokumentais, saugomais paramos gavėjo ir (arba) partnerių; ar mokėjimo prašymuose nurodytos išlaidos ir jų patyrimo laikas atitinka įgyvendinimo taisyklių nuostatas ir patvirtintą projektą, taip pat faktiškai atliktus darbus, gautas prekes ar suteiktas paslaugas; ar projekto investicijų naudojimas ar ketinimas naudoti atitinka paramos paraiškoje nurodytus tikslus; ar paramos gavėjui naudojant paramos lėšas nebuvo padaryta pažeidimų; ar paramos gavėjas įgyvendina įgyvendinimo taisyklėse numatytas privalomas projekto viešinimo ir informavimo priemones; ar paramos gavėjas laikosi kitų reikalavimų, susijusių su paramos skyrimu ir projekto įgyvendinimu. Sprendimą dėl sankcijų, taikomų dėl patikros metu nustatytų neatitikimų, Agentūra priima po patikros vietoje (Administravimo taisyklių 114 p.).

21Pagal Administravimo taisyklių 5.21 punktą, teisės aktų nuostatų pažeidimas – pareiškėjo arba paramos gavėjo veikimas ar neveikimas nesilaikant Europos Sąjungos teisės ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, dėl kurio Europos Sąjungos bendrasis biudžetas ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas praranda pajamų arba turi nepagrįstų išlaidų. Paramos gavėjui nesilaikant paramos suteikimo reikalavimų ir (arba) pažeidžiant paramos gavimo ir naudojimo sąlygas ir (arba) nesilaikant paramos paraiškoje numatytų reikalavimų ir (arba) prisiimtų įsipareigojimų, numatomos trys sankcijų rūšys – paramos sumažinimas, paramos neskyrimas ir paramos ar jos dalies susigrąžinimas (Administravimo taisyklių 1301 p.). Jeigu nustatytas pažeidimas yra susijęs su paramos gavėjui išmokėtomis paramos lėšomis, Agentūra priima sprendimą susigrąžinti išmokėtas paramos lėšas (Administravimo taisyklių 122 p.). Pagal Administravimo taisyklių 1301.3.2. punktą, paramos (jos dalies) susigrąžinimas taikomas, kai paramos gavėjas nustojo vykdyti projektą, negali pasiekti paramos sutartyje ir (arba) paramos paraiškoje nustatytų projekto uždavinių, tikslų.

22Pagal Įgyvendinimo taisyklių 12.11 punktą, paramos gavėjas įsipareigoja be rašytinio Agentūros sutikimo nenutraukti projekte numatytos vykdyti veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos, sąlygų mažiausiai 5 (penkerius) metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Paramos gavėjui nesilaikant ar pažeidžiant paramos sutarties sąlygas, numatomos taikyti sankcijos – paramos dydžio sumažinimas, paramos sutarties nutraukimas ir (arba) paramos grąžinimas, kai išmokėta dalis ar visa paramos suma (Įgyvendinimo taisyklių 77 p.). Pagal Įgyvendinimo taisyklių 79.12 punktą, paramos sutartis nutraukiama ir (arba) parama grąžinama, kai išmokėta dalis ar visa paramos suma, jei paramos gavėjas nepateikia ar pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, kuri galėjo turėti reikšmės priimant sprendimą dėl paramos suteikimo arba turinčią reikšmės tinkamai paramos sutarties vykdymo kontrolei.

23Pagal Paramos sutarties 21.1 punktą, paramos gavėjas privalo siekdamas numatytų Projekto rezultatų, tikslų ir uždavinių, įgyvendinti Projektą taip, kaip aprašyta Paraiškoje, veiklos apraše. Sutarties pažeidimas gali būti nustatomas tuomet, jei paramos gavėjas nustojo vykdyti Projektą ir negali pasiekti nustatytų Projekto uždavinių, tikslų (Paramos sutarties 26.2 p.).

24Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad paramos gavėja pagal paraišką planavo auginti starkį/sterką ir upėtakį bei tiekti rinkai žuvies produkciją – atvėsintą starkį/sterką ir jo filė kartu su atvėsintu upėtakiu bei jo filė. Tačiau iš Nacionalinės mokėjimų agentūros 2017 m. rugpjūčio 3 d. patikrinimo ataskaitos Nr. 2AKV158 matyti, kad bendrovė įsipareigojimų pagal Paramos sutartį nevykdė nuo pat pradžių, nes neįrengė dviejų savarankiškų uždarų recirkuliacinių sistemų (URS) skirtingų rūšių žuvų (starkio ir upėtakio) auginimui, nors kaip matyti iš UAB „Deliotte Lietuva“ ekspertų ataskaitos Nr. 141, kartu auginti upėtakius ir starkius neįmanoma dėl šių žuvų auginimo temperatūrų skirtumo. Iš 2017 m. rugpjūčio 3 d. patikrinimo ataskaitos taip pat matyti, kad paramos gavėja starkių/sterkų ir upėtakių neaugino, neteikė rinkai projekte numatyto starkio/sterko filė.

25Pagal Paramos sutartį ir 2015 m. gegužės 19 d. susitarimą Nr. 4 prie Paramos sutarties, UAB „Kauno marių žuvys“ Projektą turėjo įgyvendinti iki 2015 m. birželio 30 d., tačiau kaip matyti iš 2017 m. rugpjūčio 3 d. patikrinimo ataskaitos, gavėja Paraiškoje nurodytos veiklos (starkio/sterko filė produkcijos) niekada nevykdė. Minėtos aplinkybės duoda pagrindą išvadai, kad paramos gavėja Projekto neįgyvendino, negalėjo pasiekti nustatytų Projekto uždavinių ir tikslų (Paramos sutarties 21.1 p., Administravimo taisyklių 1301.3.2. p.), kas pagal Paramos sutarties 26.2 punktą laikytina Paramos sutarties pažeidimu.

26Aplinkybę, kad atsakovė, kaip paramos gavėja, netinkamai vykdė Sutarties sąlygas patvirtina ir tai, kad 2017 m. rugpjūčio 9 d. UAB „Kauno marių žuvys“ pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai pranešimą, kuriuo informavo, kad tolimesnis veiklos vykdymas yra negalimas, įmonė susiduria su mokumo problemomis, dėl to UAB „Kauno marių žuvys“ inicijuoja bankrotą ne teismo tvarka. Tačiau pagal Paramos sutarties 24, 25 punktus, Sutarties vykdymo kontrolės laikotarpis – 5 metai nuo Paramos sutarties pasirašymo dienos. Įgyvendinimo taisyklių 12.11 punkte numatyta, kad bendrovė įsipareigoja be rašytinio Agentūros sutikimo <...> nenutraukti projekte numatytos vykdyti veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos, sąlygų mažiausiai 5 metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad paramos gavėja nevykdė Paramos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Projekto nevykdė dėl savo kaltės ir tuo būdu pažeidė Administravimo taisyklių 1301.3.2. punkto, Įgyvendinimo priemonių taisyklių 12.11 punkto nuostatas.

27Pažeidimų administravimo taisyklių 3.2 punkte numatyta, kad sankcija – paramos gavėjui taikomas paramos dydžio sumažinimas, paramos neskyrimas, reikalavimas grąžinti visą ar dalį išmokėtos sumos, ir (arba) kitos poveikio priemonės už su prašoma arba gauta parama susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymą. Sprendimas dėl sankcijų siūlomas ir priimamas atsižvelgiant į padaryto pažeidimo sunkumą, pobūdį, aplinkybes, turėjusias įtakos pažeidimo padarymui (Pažeidimų administravimo taisyklių 17 p.).

28Pagal Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 7.1.1 punktą, vykdomoji institucija priima sprendimą dėl grąžintinų lėšų susidarymo: jeigu fizinis arba juridinis asmuo nesilaikė ES ir (arba) nacionaliniuose teisės aktuose ir (arba) paramos sutartyje nustatytų reikalavimų paramai gauti. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nesilaikė Paramos sutartyje nustatytų sąlygų, Nacionalinė mokėjimo agentūra 2017 m. spalio 11 d. priėmė sprendimą Nr. SKP-86 dėl išmokėtos 402 937,46 Eur paramos susigrąžinimo.

29Teismas įvertinęs nustatytų faktinių aplinkybių visumą, paramos sutarties sąlygas ir nurodytą teisinį reglamentavimą, daro išvadą, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra pagrįstai konstatavo, kad atsakovė neįvykdė Projekto, todėl pagrįstai nutraukė Paramos sutartį, pritaikant visos išmokėtos paramos sumos susigrąžinimo sankciją - 402 937,46 Eur. Teismo vertinimu, visos suteiktos paramos dydžio susigrąžinimo sankcija, esant nustatytiems pažeidimams, atitinka sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Akcentuotina, kad atsakovė neginčijo pareiškėjos prašomos priteisti sumos pagrįstumo, kas taip pat sudaro teisinį pagrindą pareiškėjos prašymą tenkinti.

30Pareiškėja prašo priteisti 5 proc. metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 2018 m. sausio 3 d. iki tos dienos, kada skola bus sugrąžinta.

31Pagal Įmonių bankroto įstatymo 13 straipsnio 5 dalį, kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, atsiranda šio įstatymo 10 straipsnio 7 dalyje, 16 straipsnyje ir 27 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytos pasekmės. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų mokėjimą, nutraukiamas netesybų ir palūkanų skaičiavimas. Atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą, pareiškėjo reikalavimas priteisti procesines palūkanas nuo 2018 m. sausio 3 d. iki tos dienos, kada skola bus sugrąžinta, netenkintinas.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

33Pareiškėjos prašymą tenkinti.

34Priteisti pareiškėjai Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos iš atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno marių žuvys“ (į. k. ( - )) 402 937,46 Eur (keturi šimtai du tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt septyni eurai 46 ct) skolą.

35Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Pareiškėja Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 4. Pažymėjo, kad atsakovė UAB „Kauno marių žuvys“ 2011 m. rugpjūčio 4... 5. Kadangi paramos gavėja veiklos nevykdė nuo projekto pradžios ir apie tai... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovei BUAB „Kauno marių... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė UAB „Kauno marių žuvys“ 2011 m.... 9. Nacionalinė mokėjimo agentūra ir UAB „Kauno marių žuvys“ 2013 m.... 10. Nacionalinė mokėjimo agentūra 2017 m. rugpjūčio 3 d. atliko paramos... 11. 2017 m. rugpjūčio 9 d. UAB „Kauno marių žuvys“ pateikė Nacionalinei... 12. 2017 m. rugpjūčio 17 d. raštu UAB „Kauno marių žuvys“ informavo... 13. Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad... 14. Nacionalinė mokėjimo agentūra 2017 m. spalio 11 d. priėmė sprendimą Nr.... 15. Nacionalinė mokėjimo agentūra 2017 m. lapkričio 3 d. raštu informavo UAB... 16. 2019 m. sausio 21 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruotas UAB... 17. Teismas pažymi, kad nagrinėjant bylas pagal Nacionalinės mokėjimo... 18. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas reikalavimą grąžinti paramos sumą, iš... 19. Nagrinėjamu atveju ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos... 20. Pagal Administravimo taisyklių 7.7 punktą, Nacionalinė mokėjimo agentūra,... 21. Pagal Administravimo taisyklių 5.21 punktą, teisės aktų nuostatų... 22. Pagal Įgyvendinimo taisyklių 12.11 punktą, paramos gavėjas įsipareigoja be... 23. Pagal Paramos sutarties 21.1 punktą, paramos gavėjas privalo siekdamas... 24. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad paramos gavėja pagal paraišką... 25. Pagal Paramos sutartį ir 2015 m. gegužės 19 d. susitarimą Nr. 4 prie... 26. Aplinkybę, kad atsakovė, kaip paramos gavėja, netinkamai vykdė Sutarties... 27. Pažeidimų administravimo taisyklių 3.2 punkte numatyta, kad sankcija –... 28. Pagal Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 7.1.1 punktą, vykdomoji... 29. Teismas įvertinęs nustatytų faktinių aplinkybių visumą, paramos sutarties... 30. Pareiškėja prašo priteisti 5 proc. metines palūkanas, skaičiuojamas nuo... 31. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 13 straipsnio 5 dalį, kai bankroto procesas... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 33. Pareiškėjos prašymą tenkinti.... 34. Priteisti pareiškėjai Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio... 35. Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu...