Byla TS-5-754/2012
Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos netaikymo nuteistajam

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Alberta Baltušytė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjusi nuteistojo A. Š., a.k. ( - ) skundą dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Vilniaus pataisos namuose 2012-08-27 nutarimo Nr. 59-47 dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos netaikymo nuteistajam,

Nustatė

2Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija Vilniaus pataisos namuose 2012-08-27 priėmė nutarimą Nr. 59-47 netaikyti A. Š. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pagal LR BVK 157 str. 2 d. 2 p. Nutarimą grindžia tuo, kad A. Š. teistas 10 kartų už nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir interesams, transporto eismo saugumui, nusikaltimus, susijusius su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis, nusikaltimus viešai tvarkai, jo nusikaltimams būdingas nusikaltimų modelis, jis lengvabūdiškai tikisi išvengti atsakomybės, nusikaltimus vertina kaip savo gyvenimo būdą, formaliai laikosi kriminalinės subkultūros nuostatų, pagal OASys metodiką jo pakartotino nusikalstamo elgesio rizika vidutinė – 57 balai, atlikdamas bausmę du kartus pažeidė režimo reikalavimus, drausmine tvarka baustas 1 kartą - papeikimu, pataisos namuose nesimoko ir nedirba, nesiima veiksmų net įgyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3Nuteistasis A. Š. pateikė skundą dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos namų komisijos 2012-08-27 nutarimo, kuriame nurodė, kad šis nutarimas yra šališkas, jame išdėstyti faktai neatitinka tikrovės. Lygtinio paleidimo komisija motyvuoja, kad jis nėra motyvuotas dirbti, nes neturi asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir nesiima veiksmų jį gauti, tačiau jis nebuvo perspėtas, kad šį dokumentą reikia pateikti, sprendžiant jo lygtinio paleidimo klausimą, jo asmens tapatybės kortelė yra namuose pas mamą. Laikytis kriminalinės subkultūros nuostatų jis yra priverstas, nes administracija gyvenimo taisykles pataisos namuose taip pat nustato pagal nuteistųjų kastas. Komisija neatsižvelgė, kad jam paskirtos nuobaudos už drausminius pažeidimus jau negalioja, tai, kad jis pasitaisė, rodo, kad viena iš nuobaudų buvo panaikinta paskatinimo būdu už gerą elgesį. Jis nesutinka su Komisijos teiginiu, kad pataisos namuose jis nesimokė ir nedirbo, nes jis lankė ir baigė integracijos į visuomenę kursus „Mano kelias 2“, laisvėje yra baigęs vidurinę mokyklą, daug specialybę suteikiančių kursų: techniko, agrotechniko, gintarų apdirbimo, kompiuterio vartotojo kursus, savarankiškai mokosi programuoti. Jis ne kartą kreipėsi į pataisos administraciją, kad jį įdarbintų, tačiau jis gavo neigiamus atsakymus, nes jo laisvės atėmimo bausmė per trumpa. Komisija neatsižvelgė į tai, kad 2010 m. rugsėjo mėnesį jam būnant laisvėje 4 mėn. laikotarpiu tarp dviejų laisvės atėmimo bausmių, jis dirbo su gintariniais papuošalais, niekuo nenusikalto, tuo įrodė savo gebėjimą integruotis į visuomenę. Sprendžiant jo lygtinio paleidimo klausimą, jo nuomone, neturėtų būti atsižvelgiama į praeities faktus, kad jis buvo 10 kartų teistas, šie faktai jau buvo vertinami teismo, paskyrusio jam bausmę. Komisija neatsižvelgė į faktą, kad jis turi sugyventinę ir dvi dukreles.

4Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorė pateikė atsiliepimą į nuteistojo skundą, kuriame nurodė, kad nuteistasis A. Š. atitinka formalųjį lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pagrindą – atliko pusę paskirtos laisvės atėmimo bausmės, bausmės atlikimo metu įvykdė individualiame reabilitacijos plane numatytas priemones, už gerą elgesį jis paskatintas, panaikinant nuobaudą prieš terminą, tačiau formalių kriterijų atitikimas tėra lygtinio paleidimo klausimo svarstymo sąlyga, o ne lygtinio paleidimo pagrindas. Lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos turi būti taikomas visapusiškai įvertinus visas kitas reikšmingas aplinkybes: nuteistojo asmenybę, nusikalstamos veikos pavojingumą ir pobūdį, pagrindą manyti, kad nuteistasis laikysis įstatymų ir nenusikals. A. Š. teistas 10 kartų, šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę už savanaudišką, tyčinį, sunkų nusikaltimą, bausmės atlikimo režimo reikalavimus pažeidė 2 kartus, drausmine tvarka baustas vieną kartą: 2011-09-29 už nelegalios programinės įrangos naudojimą skirtas papeikimas. Pagal OASYS metodiką, jo pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika vidutinė – 63 balai, todėl nėra pagrindo manyti, kad paskirtos bausmės tikslai jau pasiekti, kad nuteistasis ateityje laikysis įstatymų ir nenusikals.

5Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija, jeigu būtų priimta nutartis tenkinti A. Š. skundą ir taikyti jam lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, pateikė siūlymą nustatyti nuteistajam A. Š. šias LR BK 75 str. 2 d. numatytas baudžiamojo poveikio priemones ir pareigas: nedelsiant pradėti dirbti, dalyvauti elgesio pataisos programoje iki 2013-01-03, neišeiti iš namų tam tikru laiku, jei tai nesusiję su darbu arba mokymusi iki 2013-01-03, neturėti, nenaudoti, neįsigyti tam tikrų daiktų ar neužsiimti tam tikra veikla iki 2013 m. sausio 3 d.

6Skundas netenkintinas.

7LR BVK 157 str. 1 d. nurodyta, kad laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys asmenys, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir pateikė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos, ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu, ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jis laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų. Teismas, spręsdamas klausimą dėl nuteistojo lygtinio paleidimo, privalo visapusiškai įvertinti ne tik įstatyme nustatytus privalomus kriterijus, bet atsižvelgti į kitų aplinkybių visumą: anksčiau padarytų veikų, bei veikų, už kurių padarymą nuteistasis atlieka laisvės atėmimo bausmę, pavojingumą, jų pobūdį, atliktą bausmės dalį, nuteistojo asmenybę.

8Lietuvos Respublikos BK 41 str. 2 dalyje, apibrėžiančioje bausmės paskirtį, nurodyta, jog dvi iš bausmės paskirčių yra nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.

9LR BVK 8 str. ir 9 str. įtvirtintas bausmių vykdymo individualizavimo ir visuomenės dalyvavimo nuteistųjų pataisos procese bei teisingo ir progresyvaus bausmių atlikimo principai, kurių pagalba turi būti vertinamas nuteistojo elgesys ir galimybė jį toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, bet prižiūrimą, esant pagrindui manyti, kad jis integruosis į visuomenę bei būdamas laisvėje laikysis įstatymų ir daugiau nenusikals.

10Iš A. Š. asmens bylos nustatyta, kad jis buvo nuteistas Klaipėdos apygardos teismo 2010-08-12 nuosprendžiu pagal LR BK 147 str. 3 metams laisvės atėmimo. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., ši bausmė subendrinta su 2009-04-02 ir 2009-05-14 nuosprendžiais ir 2009-08-10 nutartimi paskirtomis bausmėmis, paskirta galutinė 4 metų laisvės atėmimo bausmė. Į šią bausmę įskaityti laikotarpiai nuo 2005-02-24 iki 2005-04-21 ir nuo 2009-07-20 iki 2010-10-08. Kalipėdos apygardos teismo 2011-01-05 nutartimi subendrintos 2010-08-12, 2007-01-24, 2009-04-02, 2009-05-14 nuosprendžiais ir 2009-08-20 nutartimi paskirtos bausmės ir nustatyta galutinė laisvės atėmimo bausmė – 5 metai 6 mėnesiai, į šią bausmę įskaityti 3 metai 6 mėnesiai 16 dienų laisvės atėmimo bausmės pagal ankstesnius nuosprendžius. Bausmės vykdymo pradžia: 2011-01-09. Bausmės vykdymo pabaiga: 2013-01-03. Nuteistasis atliko 1/2 bausmės 2010-04-03.

11Dauguma nuteistojo argumentų, kad lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija netinkamai traktavo faktus, nepagrįsti. Teismas pripažįsta, kad komisijos nutarime nurodytas argumentas, kad A. Š. neturi asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, yra nepagrįstas, kadangi iš nuteistojo asmens byloje esančios Gyventojų registro tarnybos pažymos apie asmens duomenis (b.l. 24) matyti, kad A. Š. Klaipėdos 1-ojo pasų poskyrio yra išduota asmens tapatybės kortelė Nr. 12496030, kuri galioja iki 2020-10-28, atlikus šio dokumento patikrinimą VRM negaliojančių asmens dokumentų duomenų bazėje, matyti, kad šis dokumentas nėra įtrauktas į negaliojančių asmens dokumentų registrą, nuteistasis pateikė asmens tapatybės kortelės nuorašą. Tačiau asmens tapatybės kortelės turėjimo faktas nėra pakankamas konstatuoti, kad yra pagrindas A. Š. taikyti lygtinį paleidimą.

12Nors laisvės atėmimo bausmės laikotarpiu A. Š. įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, jis bausmės atlikimo metu nesimokė ir nedirbo. Nuteistasis nurodė, kad jis mokėsi, tačiau jo nurodyti mokymai yra socialinės integracijos programos dalis, tačiau ne mokymai, kurie leistų jam įgyti specialybę, kuri leistų sėkmingiau integruotis į visuomenę, nei jo anksčiau turėti profesiniai įgūdžiai. A. Š. skunde nurodė, kad jis nesimokė šia prasme, nes turi įgijęs pakankamai daug specialybių, vidurinį išsilavinimą. Iš Sodros pažymos matyti, kad jis labai trumpus laikotarpius turėjo darbinius santykius, jame nėra fiksuoti duomenys, kad jis būtų dirbęs pagal patentą, kaip nurodo skunde, be to, jo nurodytų įgytų specialybių kiekis nesulaikė jo laisvėje nuo nusikalstamų veikų darymo. Jo asmens byloje nėra duomenų, kad jis būtų kreipęsis į pataisos namų administraciją dėl įdarbinimo. Atižvelgiant į šiuos faktus, teismas daro išvadą, kad Lygtinio paleidimo komisija pagrįstai grindė savo išvadą dėl A. Š. lygtinio paleidimo faktais, kad jis nedirbo ir nesimokė.

13Sprendžiant lygtinio paleidimo klausimą, vertinamas nuteistojo elgesys viso bausmės atlikimo laikotarpiu, todėl lygtinio paleidimo komisija pagrįstai atsižvelgė, kad A. Š. du kartus pažeidė režimo reikalavimus, už kurių vieną buvo baustas papeikimu. Per visą bausmės atlikimo laikotarpį jis buvo skatintas tik vieną kartą.

14Atsižvelgtina į tai, kad A. Š. 10 kartų teistas už nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir interesams, transporto eismo saugumui, nusikaltimus, susijusius su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis, nusikaltimus viešai tvarkai, jo nusikalstamos veikos sunkėjo, jo atžvilgiu buvo vieną kartą taikytas lygtinis paleidimas, tačiau šie faktai nesulaikė jo nuo tolesnių nusikalstamų veikų darymo. Šiuo metu jis atlieka bausmę už sunkų nusikaltimą, kurio pavojingumas didelis, pagal visuomenės normas vertintinas kaip itin amoralus, pažeidžiantis žmogaus teises. Socialinio tyrimo išvadoje nurodyta, kad pagal OASys sistemą nusikalstamo elgesio rizika išlieka vidutinė – 57 balai, kriminogeniniai veiksniai: ankstesni nusikalstami veiksmai, su darbu susijusios problemos, finansiniai sunkumai, netinkamas elgesio modelių pasirinkimas. Atsižvelgiant į aukščiau aptartas aplinkybes, ir į pakartotinės nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo rezultatus, teismas neturi pagrindo manyti, kad ateityje A. Š. laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

15Vilniaus pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2012-08-27 nutarimas Nr. 59-47 netaikyti nuteistajam A. Š. lygtinio paleidimo yra pagrįstas, todėl nuteistojo A. Š. skundas netenkintinas.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 360 str. 3 d., 5 d. 3 p., teismas,

Nutarė

17netenkinti nuteistojo A. Š., a.k. ( - ) skundo.

18Palikti nepakeistą Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Vilniaus pataisos namuose 2012-08-27 nutarimą Nr. 59-47 dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos netaikymo nuteistajam A. Š..

19Nutartis per 5 dienas nuo nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai