Byla 2-16395-717/2011
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, sekretoriaujant Ligitai Lisauskienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Ūkio banko lizingas“ atstovei Olivijai Sukackienei, nedalyvaujant atsakovui V. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ūkio banko lizingas“ ieškinį atsakovui V. B. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 13383,93 Lt skolos, 5 (penkių) procentų dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 201,00 Lt žyminį mokestį (b.l. 3-4).

3Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas UAB „Ūkio banko lizingas“ 2009 m. balandžio 29 d., su atsakovu V. B. sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr.( - ), pagal kurią atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekių. Pagal išperkamosios nuomos sutartį Nr. .( - ), atsakovas ieškovui liko skolingas - 341,74 Lt. 2009 m. lapkričio 3 d., ieškovas su atsakovu sudarė vartojimo kredito sutartį Nr.( - ), pagal kurią atsakovas 36 mėnesių laikotarpiui gavo 11994,43 Lt vartojimo kreditą, pagal kurią atsakovas liko skolingas - 13042,19 Lt.

4Ieškovo atstovė Olivija Sukackienė posėdžio metu pateikė pareiškimą dėl ieškinio sumažinimo 102,46 Lt dalyje, kadangi atsakovas po preliminaraus sprendimo 102,46 Lt skolos dalį sumokėjo. Ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti išskaičiuojant iš 13383,93 Lt sumos atsakovo sumokėtą skolos dalį - 102,46 Lt ir preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Paaiškino, kad atsakovas sudarė su ieškovu dvi sutartis: 2009 m. balandžio 29 d. su ieškovu sudarė išperkamosios nuomos sutartį, pagal kurią atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekių ir 2009 m. lapkričio 3 d. sudarė vartojimo kredito sutartį, pagal kurią gavo 11994,43 Lt vartojimo kreditą. Atsakovas pagal išperkamosios nuomos sutartį už įgytas prekes turėjo įmokėti įmokas 2011 m. balandžio 29 d., o pagal vartojimo kredito sutartį iki 2012 m. lapkričio mėnesio grąžinti ieškovui visą kreditą. Atsakovas savo finansinių įsipareigojimų tinkamai neįvykdė ir šiai dienai liko ieškovui skolingas pagal išperkamosios nuomos sutartį Nr.( - ), - 341,74 Lt, o pagal vartojimo kredito sutartį Nr.( - ), - 13042,19 Lt, viso ieškovui skolingas - 13383,93 Lt išskaičiuojant atsakovo sumokėtą skolos dalį – 102,46 Lt.

5Atsakovas V. B. teismo posėdyje nedalyvavo. Apie posėdžio vietą ir laiką jam buvo pranešta teismo šaukimu (b.l. 40).

6Ieškinys tenkintinas pagal ieškovo sumažintą reikalavimą.

7Byloje nustatyta, jog atsakovas 2009 m. balandžio 29 d. su ieškovu sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr.( - ), pagal kurią atsakovas įsigijo prekių. (b. l. 14-15). 2009 m. lapkričio 3 d., ieškovas su atsakovu sudarė vartojimo kredito sutartį Nr.( - ), pagal kurią atsakovas 36 mėnesių laikotarpiui gavo 11994,43 Lt vartojimo kreditą (b.l. 10). Atsakovas įsipareigojo sutartyje numatytais terminais grąžinti kreditą (b.l. 10,14) Atsakovas sutarties sąlygų ir savo finansinių įsipareigojimų nevykdė, įmokų nemokėjo ir kredito nepadengė, todėl atsakovui 2010-07-13 buvo išsiųstas pranešimas dėl vartojimo kredito sutarties nutraukimo (b.l. 19) ir 2011-01-11 buvo išsiųstas pranešimas apie išperkamosios nuomos sutarties nutraukimo (b. l. 18).

8Kadangi atsakovas savo prisiimtų įsipareigojimų nevykdė ieškovas nutraukė vartojimo kredito ir išperkamosios nuomos sutartį ir

Nutarė

9kreiptis į teimą su ieškiniu dėl skolos priteisimo (b.l.3-4).

10Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 3 d. preliminariu sprendimu buvo visiškai patenkintas ieškovo ieškinys (b.l. 23-24), iš atsakovo priteista 13383,93 Lt skolos, 5 procentų metinių palūkanų nuo įsiskolinimo sumos nuo ieškinio teisme įregistravimo dienos iki visiško sprendimo įvykdymo ir 201,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. 2011 m. birželio 23 d. buvo gauti atsakovo V. B. prieštaravimai dėl preliminaraus sprendimo (b.l. 29). Šiuose prieštaravimuose atsakovas nurodė, kad nesutinka dėl 2445,41 Lt priteistų delspinigių pagal vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), bei dėl 341,74 Lt skolos ir 73,17 Lt delspinigių pagal išperkamosios nuomos sutartį Nr.( - ). Nurodo, kad skola buvo tik 256,15 Lt, kuri šiai dienai yra sumokėta.

11Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu pateikė pareiškimą dėl 102,46 Lt ieškinio sumažinimo. LR CPK 42 straipsnio 1 dalis numato, kad ieškovas turi teisę pakeisti ieškinio pagrindą arba dalyką, padidinti ar sumažinti ieškinio reikalavimus, todėl pareiškimas dėl 102,46 Lt ieškinio dalies sumažino tenkintinas.

12Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Ieškovas savo prievolę atsakovui V. B. įvykdė, t.y. suteikė jam 11994,43 Lt vartojimo kreditą bei paskolą įsigyti prekėms. Atsakovas pagal išperkamosios nuomos sutartį Nr..( - ), už įgytas prekes įsipareigojo sumokėti iki 2011-04-29, o pagal vartojimo kredito sutartį Nr.( - ), įsipareigojo kreditą grąžinti iki 2012-11-18. Pagal sutartis atsakovas įsipareigojo šias paskolas grąžinti pagal jo ir kreditoriaus suderintus grafikus. Atsakovas pagal šalių suderintą grafiką paskolos kreditoriui negrąžino, dėl ko ieškovas nusprendė paskolos sutartis nutraukti, o dėl skolos išieškojimo kreiptis į teismą. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos sutarties sąlygos, skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai). Atsakovas laikytinas pažeidusiu prievolės įvykdymo terminus.

13CK 6.873 straipsnio 1 dalis nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, atsakovas šio įstatymo reikalavimo neįvykdė, pilnai negrąžino kreditoriaus jam suteiktų paskolų dėl to šios paskolos priteistinos.

14Atsakovo argumentai, kad skola sumokėta atmestini, kadangi kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus į juos (CPK 178 str.), byloje rašytinių įrodymų patvirtinančių visos skolos sumokėjimą nėra. Atsakovas pats pasirašė dvi sutartis su banku, todėl turėjo pareigą vykdyti finansinius įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis. Atsakovui buvo siųsti pranešimai dėl sutarčių nutraukimo, tačiau atsakovas vis tiek su ieškovu neatsiskaitė ir kredito negrąžino. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas 102,46 Lt dalyje sumažina ieškinio reikalavimą iš atsakovo ieškovui priteistina 13281,47 Lt skolos ir 5 (penkių) procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

15Ieškovui sumažinus ieškinio reikalavimą iš atsakovo ieškovui priteistina 199,00 Lt žyminio mokesčio pagal pateiktą kvitą (b. l. 5) (CPK 93 str. 1 d.).

16Iš atsakovo valstybei priteistini 12,74 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 str., 428 str. teismas

18n u s p r e n d ė :

192011 m. birželio 3 d., Kauno miesto apylinkės teismo preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr.2-16395-717/2011 pakeisti ir priimti galutinį sprendimą.

20Priteisti iš atsakovo V. B., a.k. ( - ) gyv.( - ), ieškovui UAB „Ūkio banko lizingas“, į.k. 234995490, K.Donelaičio g. 60, Kaunas, a.s. ( - ),- 13281,47 Lt (trylika tūkstančių du šimtus aštuoniasdešimt vieną litą 47 ct) skolą, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos 13281,47 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-06-02 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas – 199,00 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt devynis litus) žyminį mokestį.

21Priteisti iš atsakovo V. B., a.k. ( - ) gyv.( - ), valstybei 12,74 Lt (dvylika litų 74 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, mokamas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (įmonės kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas ”Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė,... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 3. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas UAB „Ūkio banko lizingas“ 2009 m.... 4. Ieškovo atstovė Olivija Sukackienė posėdžio metu pateikė pareiškimą... 5. Atsakovas V. B. teismo posėdyje nedalyvavo. Apie posėdžio vietą ir laiką... 6. Ieškinys tenkintinas pagal ieškovo sumažintą reikalavimą.... 7. Byloje nustatyta, jog atsakovas 2009 m. balandžio 29 d. su ieškovu sudarė... 8. Kadangi atsakovas savo prisiimtų įsipareigojimų nevykdė ieškovas nutraukė... 9. kreiptis į teimą su ieškiniu dėl skolos priteisimo (b.l.3-4).... 10. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 3 d. preliminariu sprendimu... 11. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu pateikė pareiškimą dėl 102,46 Lt... 12. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 13. CK 6.873 straipsnio 1 dalis nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti... 14. Atsakovo argumentai, kad skola sumokėta atmestini, kadangi kiekviena šalis... 15. Ieškovui sumažinus ieškinio reikalavimą iš atsakovo ieškovui priteistina... 16. Iš atsakovo valstybei priteistini 12,74 Lt išlaidų, susijusių su... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 str., 428... 18. n u s p r e n d ė :... 19. 2011 m. birželio 3 d., Kauno miesto apylinkės teismo preliminarų sprendimą... 20. Priteisti iš atsakovo V. B., a.k. ( - ) gyv.( - ), ieškovui UAB „Ūkio... 21. Priteisti iš atsakovo V. B., a.k. ( - ) gyv.( - ), valstybei 12,74 Lt (dvylika... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...