Byla e2YT-441-301/2019
Dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo buvo pripažintas neveiksniu peržiūrėjimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Teresė Klimienė,

2sekretoriaujant E. Š.,

3dalyvaujant pareiškėjo Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovei J. B.,

4institucijos duodančios išvadą Kalvarijos savivaldybės administracijos socialinių reikalų skyriaus atstovei N. S.,

5asmens, kurio atžvilgiu prašoma peržiūrėti teismo sprendimą, kuriuo E. S. pripažintas neveiksniu, atstovei advokatei V. K.,

6teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Kalvarijos savivaldybės administracijos pareiškimą suinteresuotiems asmenims N. S., E. S. - asmeniui, kurio atžvilgiu prašoma peržiūrėti Marijampolės rajono apylinkės teismo ( - ) sprendimą civilinėje byloje Nr. ( - ), kuriuo E. S. pripažintas neveiksniu, institucijai duodančiai išvadą Kalvarijos savivaldybės administracijos socialinių reikalų skyriui dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo buvo pripažintas neveiksniu peržiūrėjimo ir

Nustatė

7Pareiškėjo atstovė prašė pareiškimą patenkinti: pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009-01-15 sprendimą civilinėje byloje Nr. ( - ) ir pripažinti E. S. neveiksniu visose turtinių ir visose asmeninių neturtinių santykių srityse. Pareiškėjo atstovė nurodė, kad E. S. nuolat gyvena su motina N. S., kuri ji prižiūri ir pageidauja globoti jį ateityje.

8Suinteresuotam asmeniui N. S., kuri yra E. S. motina, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b.l. ), atsiliepimu prašo pareiškimą tenkinti, pareiškimu prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant.

9Institucijos duodančios išvadą, Kalvarijos savivaldybės administracijos socialinių reikalų skyriaus atstovė, patvirtino byloje pateikta išvadą ir prašė pareiškimą patenkinti.

10Asmens, kurio atžvilgiu prašoma peržiūrėti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009-01-15 sprendimą civilinėje byloje Nr. ( - ), kuriuo E. S. pripažintas neveiksniu, atstovė advokatė V. K. su pareikšimu sutinka.

11Pareiškimas patenkinamas.

12Jei pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje fizinis asmuo pasveiksta arba pagerėja jos sveikatos būklė ir dėl šio sveikatos pagerėjimo jis gali visiškai ar iš dalies suprasti savo veiksmų reikšmę ar juos valdyti, bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pagal asmens globėjo ar kitų šio CPK 463 straipsnio 1 dalyje išvardytų asmenų arba paties neveiksniu tam tiktoje srityje pripažinto asmens pareiškimą, remdamasis teismo psichiatrijos ekspertizės išvada, priima sprendimą panaikinti pirmiau priimtą savo sprendimą ir pripažinti pasveikusįjį veiksniu arba pripažinimą neveiksniu tam tikroje srityje pakeisti į pripažinimą ribotai veiksniu tam tikroje srityje (CPK 496 str. 1 d.).

13Fizinis asmuo, kuris dėl psichikos sutrikimo negali suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu toje srityje (CK 2.10 str. 1 d.).

14Fizinis asmuo, kuris dėl psichikos sutrikimo iš dalies negali suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas ribotai veiksniu toje srityje (CK 2.11 str. 1 d.).

15Iš šalių aiškinimų, bylos duomenų ( b.l. 36-38–TPE aktas Nr.( - )2019) nustatyta , kad E. S., a.k. ( - ), konstatuojamas įgimtas intelekto deficitas – Sunkus protinis atsilikimas, elgesio sutrikimo nėra arba jis minimalus. E. S. dalyvauti teismo posėdyje nerekomenduojama, jis nesupras proceso prasmės negalės teismui pateikti objektyvių paaiškinimų. E. S. negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir juos valdyti turtinių santykių srityse bei asmeninių neturinių santykių srityse. Nurodytos aplinkybės pagal LR CK 2.10 str. nuostatas sudaro pagrindą E. S., a.k. ( - ), pripažinti neveiksniu turtinių santykių srityse: asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais - maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas ir pan.; asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, su daiktų pirkimo - pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymo, paskolų, vartojimo kredito sutarčių sudarymo ir pan.; kilnojamojo ir nekilnojamojo turto naudojimasis, valdymas ir disponavimas juo (kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ir kt.); paveldėjimo teisiniai santykiai (palikimo priėmimas, testamento sudarymas ir kt.); dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas, buvimas juridinio asmens dalyviu, vertimasis individualia veikla ir kt.); asmeninių neturtinių santykių srityse: savitvarkos įgūdžių sritis - tinkama gyvenamojo būsto priežiūra ir pan.; sveikatos priežiūros sritis - kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas ir pan.; šeimos santykių sritis - santuokos sudarymas, asmens gebėjimas įgyvendinti tėvų valdžią - auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, įvaikinti ir kt.; asmens gebėjimas būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimti sprendimus; darbo teisinių santykių sritis; kitos sritys (balsavimo teisė) (Neįgaliųjų teisių konvencijos 1 str. 1 d., LR CK 2.10 str., LR SADM 2015-12-10 įsakymo Nr. A1-742 dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 10 p.). Tokiu būdu pakeičiamas Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009-01-15 sprendimas civilinėje byloje Nr. ( - ), pripažįstant E. S., a.k. ( - ), neveiksniu turtinių santykių srityse: asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais - maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas ir pan.; asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, su daiktų pirkimo - pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymo, paskolų, vartojimo kredito sutarčių sudarymo ir pan.; kilnojamojo ir nekilnojamojo turto naudojimasis, valdymas ir disponavimas juo (kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ir kt.); paveldėjimo teisiniai santykiai (palikimo priėmimas, testamento sudarymas ir kt.); dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas, buvimas juridinio asmens dalyviu, vertimasis individualia veikla ir kt.); asmeninių neturtinių santykiu srityse: savitvarkos įgūdžių sritis - tinkama gyvenamojo būsto priežiūra ir pan.; sveikatos priežiūros sritis - kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas ir pan.; šeimos santykių sritis - santuokos sudarymas, asmens gebėjimas įgyvendinti tėvų valdžią - auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, įvaikinti ir kt.; asmens gebėjimas būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimti sprendimus; darbo teisinių santykių sritis; kitos sritys (balsavimo teisė) (Neįgaliųjų teisių konvencijos 1 str. 1 d., CK 2.10 str., CK2.11 str., CPK 469 str. 4 d. 3 p., LR SADM 2015-12-10 įsakymo Nr. A1-742 dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 10 p.).

16LR CPK 505 str., 506 str. įpareigoja teismą, priėmusį sprendimą dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje, pradėti bylos dėl globos šiam asmeniui nustatymo ir globėjo paskyrimo nagrinėjimą CPK XXX skyriuje nustatyta tvarka. Tokiu būdu byla dėl globos nustatymo ir globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo, atsižvelgus į teisėjos atostogų trukmę nuo 2019-07-01 iki 2019-08-02 bei į jau paskirtus posėdžius, nagrinėtina 2019-08-13, 14 val. 30 min. Kalvarijos savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriui pateikus teismui per 10 d. išvadą, atitinkančią LR CPK 506 str. d. 2 dalies 1, 2, 3, ir 4 punktuose nurodytus reikalavimus .

17Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 12 str., 14 str., 259 str., 270 str., 469 str. 4 d. 3 p.

Nutarė

18Pareiškimą patenkinti .

19Pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo ( - ) sprendimą civilinėje byloje Nr. ( - ), pripažinti E. S., a.k. ( - ), gyv. ( - ), ,neveiksniu turtinių santykių srityse: asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais - maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas ir pan.; asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, su daiktų pirkimo - pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymo, paskolų, vartojimo kredito sutarčių sudarymo ir pan.; kilnojamojo ir nekilnojamojo turto naudojimasis, valdymas ir disponavimas juo (kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ir kt.); paveldėjimo teisiniai santykiai (palikimo priėmimas, testamento sudarymas ir kt.); dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas, buvimas juridinio asmens dalyviu, vertimasis individualia veikla ir kt.); asmeninių ir neturtinių santykiu srityse: savitvarkos įgūdžių sritis - tinkama gyvenamojo būsto priežiūra ir pan.; sveikatos priežiūros sritis - kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas ir pan.; šeimos santykių sritis - santuokos sudarymas, asmens gebėjimas įgyvendinti tėvų valdžią - auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, įvaikinti ir kt.; asmens gebėjimas būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimti sprendimus; darbo teisinių santykių sritis, kitos sritys (balsavimo teisė).

20Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Teresė... 2. sekretoriaujant E. Š.,... 3. dalyvaujant pareiškėjo Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovei J.... 4. institucijos duodančios išvadą Kalvarijos savivaldybės administracijos... 5. asmens, kurio atžvilgiu prašoma peržiūrėti teismo sprendimą, kuriuo E. S.... 6. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 7. Pareiškėjo atstovė prašė pareiškimą patenkinti: pakeisti Marijampolės... 8. Suinteresuotam asmeniui N. S., kuri yra E. S. motina, apie posėdžio vietą ir... 9. Institucijos duodančios išvadą, Kalvarijos savivaldybės administracijos... 10. Asmens, kurio atžvilgiu prašoma peržiūrėti Marijampolės rajono apylinkės... 11. Pareiškimas patenkinamas.... 12. Jei pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje fizinis asmuo pasveiksta arba... 13. Fizinis asmuo, kuris dėl psichikos sutrikimo negali suprasti savo veiksmų tam... 14. Fizinis asmuo, kuris dėl psichikos sutrikimo iš dalies negali suprasti savo... 15. Iš šalių aiškinimų, bylos duomenų ( b.l. 36-38–TPE aktas Nr.( - )2019)... 16. LR CPK 505 str., 506 str. įpareigoja teismą, priėmusį sprendimą dėl... 17. Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 12 str., 14 str., 259 str.,... 18. Pareiškimą patenkinti .... 19. Pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo ( - ) sprendimą civilinėje... 20. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka...