Byla 2-19876-748/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovų Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato ir Policijos departamento prie LR VRM ieškinį atsakovui S. V., trečiajam asmeniui V. V. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovai pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo regreso tvarka priteisti iš atsakovo 31829, 64 Lt žalos atlyginimo Policijos departamento prie LR VRM naudai. Nurodo, kad 2008-05-18 Kauno miesto VPK VP Patrulių rinktinės 2-ojo būrio vyresnysis patrulis V. V. buvo sužalotas atlikdamas savo pareigas neblaivaus asmens. M. Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Kauno skyriaus specialisto 2008-05-19 išvadoje Nr. G-2121/08(02) konstatuota, kad V. V. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Kaltu dėl šio sužalojimo 2009-02-24 Kauno miesto apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1-213-667/2009 pripažintas atsakovas. Atsižvelgiant į tai, kad V. V. patirta trauma buvo priskirta lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymui, jam buvo išmokėta 12 mėnesinių jo darbo užmokesčių dydžio kompensacija. Piniginė 31829,64 Lt kompensacija, Kauno apskrities VPK skirta V. V., buvo išmokėta 2008-12-18. Ieškovai nurodo, kad vadovaujantis LR Vyriausybės 1991-12-05 nutarimo Nr. 530 „Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygos“ 26 p., bei CK 6.280 str. jie įgyja teisę iš V. V. žalą padariusio S. V. regreso tvarka išieškoti tokio dydžio sumą, kokia buvo sumokėta V. V..

3Atsakovui ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nurodytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2011-11-02, CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka. Atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Trečiajam asmeniui procesiniai dokumentai ir teismo pranešimas, kuriame nurodytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2011-12-06, CPK 123 str. 3 d. nustatyta tvarka, darbovietės administracijai. Tretysis asmuo per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Atlikus formalų ieškovų pateiktų įrodymų –2008-08-06 Kauno miesto VPK tarnybinio patikrinimo išvados dėl policijos pareigūno sužalojimo Nr. 20-JS-175 (b.l. 8-11), Kauno miesto VPK 2008-07-01 Nelaimingo atsitikimo tyrimo akto Nr. PS-NA-9 bei išvados dėl nelaimingo atsitikimo tyrimo (b.l. 12-17), M. Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Kauno skyriaus specialisto 2008-05-19 išvados Nr. G-2121/08(02) (b.l. 18-19), V. V. tarnybinio pranešimo (b.l. 20-21), išrašų iš medicininių dokumentų (b.l. 22-25), 2008-05-19 nedarbingumo pažymėjimo Nr. 4035193 (b.l. 26), 2008-09-22 LR VRM medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos pažymos Nr.4080 (b.l. 27), dokumentų, susijusių su piniginės kompensacijos išmokėjimu (b.l. 28-31), 2009-02-24 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 1-213-667/2009 (b.l. 32-37) – vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovų pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovų prašomą sprendimą. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl 31829,64 Lt žalos atlyginimo priteistina iš atsakovo ieškovams (CK 6. 263 str., 6.280 str.).

6Žalos atlyginimas priteistinas Policijos departamento prie LR VRM naudai, kadangi lėšos, išmokėtos trečiajam asmeniui kaip kompensacija buvo skirtos Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos VRM, atsižvelgiant į Kauno m. VPK 2008-08-06 tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. 20-IS-175 „Dėl policijos pareigūno V. V. sužalojimo" ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2008 m. spalio 3 d. įsakymą Nr. 20-TE-13 „Dėl piniginės kompensacijos išmokėjimo". Todėl pagal Policijos departamento centralizuotų priemonių programos sąmatos straipsnį „Darbdavių socialinė parama pinigais" Kauno apskrities VPK buvo skirta 31 829,64 Lt išmokėti piniginę kompensaciją V. V., patyrusiam lengvą sveikatos sutrikdymą, susijusį su tarnybinių pareigų atlikimu.

7Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei – 955 Lt žyminio mokesčio ir 10,91 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 str.,

Nutarė

9Ieškinį tenkinti visiškai.

10Priteisti ieškovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, buv. Saltoniškių g. 19, Vilnius, naudai iš atsakovo S. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ) 31829,64 Lt (trisdešimt vieną tūkstantį aštuonis šimtus dvidešimt devynis litus šešiasdešimt keturis centus) žalos atlyginimo.

11Priteisti valstybei iš atsakovo S. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ) 10,19 Lt (dešimt litų devyniolika centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

12Priteisti valstybei iš atsakovo S. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ) 955 Lt (devynis šimtus penkiasdešimt penkis litus) žyminio mokesčio (sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3, 4 d. reikalavimus.

14Ieškovai turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai