Byla 2-13561-924/2012
Dėl žalos regreso tvarka atlyginimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, sekretoriaujant Mintautei Varnaitei, dalyvaujant ieškovo ADB „Ergo Lietuva“ atstovei I. S., atsakovo UAB „Modus“ atstovui advokato padėjėjui A. D., žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo ADB „Ergo Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „Modus“ dėl žalos regreso tvarka atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas ADB „Ergo Lietuva“ Kauno miesto apylinkės teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB „Modus“ 11788,33 Lt žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-4).

3Ieškovas nurodė, kad 2010-10-29 su atsakovu sudarė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. 02-1484595 (toliau – Sutartis), pagal kurią vienerių metų laikotarpiui (iki 2011-11-02) buvo apdrausta transporto priemonės Volvo FH, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė. 2011-02-08 eismo įvykio metu Vokietijoje V. M. vairuojamas vilkikas Volvo FH, valst. Nr. ( - ) apgadino kitą transporto priemonę MB, valst. Nr. ( - ). Nuostolius dėl transporto priemonės MB, valst. Nr. ( - ), apgadinimo patyrę asmenys kreipėsi į ieškovą, ieškovas dėl eismo įvykio žalą patyrusiam asmeniui išmokėjo 10251,84 Lt draudimo išmoką, taip pat įvykį administravusiam atstovui užsienyje apmokėjo 1536,49 Lt atstovavimo išlaidų bei patyrė 868,25 Lt išlaidų už vertimo paslaugas. Atsakovas su ieškovu sudarydami Sutartį nustatė, kad draudimo įmoka bus mokama 4 kartus per metus. Įmoka už sutartimi suteikiamą draudimo apsaugą nuo 2011-02-03 iki 2011-05-02 buvo sumokėta pavėluotai, 2011-03-18, jau po 2011-02-08 eismo įvykio. Ieškovas, įgyvendindamas atgręžtinio reikalavimo teisę (Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. 7 p. bei Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių 64 p.) kreipėsi į atsakovą reikalaudamas grąžinti išmokėtą draudimo išmoką, tačiau atsakovas reikalaujamos sumos nesumokėjo. Ieškovo atstovas taip pat nurodė, kad dėl šios įstatyminės normos aiškinimo yra pasisakęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2012. Atsakovo argumentai, kad atsakovas vėliau sumokėjo įmoką, ieškovas ją priėmė, nenutraukė draudimo sutarties ir pan. neturi teisinės reikšmės, nes šios aplinkybės nėra ginčijamos. Be to kasacinis teismas išaiškino, kad nutraukti draudimo sutartį yra draudiko teisė, bet ne pareiga. Ieškovo atstovė taip pat nurodė, kad įstatyme nenumatytas įspėjimų apie įmokos nesumokėjimą siuntimas, o Standartinės sąlygos yra poįstatyminis teisės aktas, kuris taikomas tiek, kiek nenustato kitaip privalomojo draudimo įstatymas. Atsakovas yra didelė transporto įmonė, ši draudimo sutartis nėra pirma jų sudaryta sutartis, visos sąlygos ir sankcijos jam turėjo būti žinomos. Be to atsakovas neįvykdė įstatyme numatytos pareigos ir neinformavo apie eismo įvykį, ieškovas apie tai sužinojo tik gavęs nukentėjusio asmens pretenziją.

4Atsakovas UAB „Modus“ nurodė, kad su ieškiniu nesutinka bei prašo jį atmesti. Nurodė, kad viena iš draudimo sutarties šalies – draudiko sutartinių pareigų yra pareiga bendradarbiauti su draudėju, viena iš įpareigojimo išraiškų – informavimo pareiga. Atsakovas savo veikloje nuolat naudoja daugiau nei kelias dešimtis transporto priemonių, todėl jam sudėtinga sekti visų draudimo sutarčių galiojimo terminus ir įmokų sumokėjimą. Ieškovui nustatyta pareiga raštu informuoti atsakovą apie praleistą terminą sumokėti draudimo įmoką yra svarbi sąlyga atsakovo tinkamam draudimo sutarties vykdymui. Atsakovui nustatytu laiku nesumokėjus draudimo įmokos ieškovas pretenzijų nereiškė. Sutartis nutraukta nebuvo, pavėluota įmoka priimta. Ieškovas neinformavo atsakovo apie galimas pasekmes, pavėluotai sumokėjus įmoką, taip tinkamai neįvykdė savo įstatyminės pareigos. Ieškovui priėmus pavėluotą įmoką, jis netenka teisės susigrąžinti iš atsakovo sumas, ieškovo išmokėtas dėl padarytos žalos, nes tai prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Be to, teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nesutiko su teismų praktika, kuria remiasi ieškovas, kadangi joje nebuvo kilęs ginčas, ar ieškovas informavo apie vėlavimą mokėti, informavimo pareiga buvo įvykdyta. Ginčas šiuo atveju kilęs dėl bendradarbiavimo pareigos nevykdymo, šalių teisės ir pareigos yra abipusės. Draudikas privalo įvykdyti standartinių sąlygų 27 p. reikalavimus, kurie numato, kad draudikas turi imperatyviai įspėti, nurodyti, kokios pasekmės gresia, jei įmoka nebus sumokėta laiku. Jei ta pareiga yra neįvykdyta, draudikas neveikia atsakingai, nesilaiko savo veiklos standartų, išmokėta suma regreso tvarka negali būti priteisiama. Pareigą bendradarbiauti numato ir Civilinis kodeksas. Taip pat atsakovo atstovas nurodė, kad įmoka buvo sumokėta vėliau, nes tuo metu atsakovui buvo problemų su apyvartinėmis lėšomis, tačiau informavimo pareiga yra nepriklausanti nuo jokių aplinkybių. Dėl kokių priežasčių mokėjimas nebuvo atliktas, ar neturėjo lėšų, ar pamiršo, įtakos sutarties vykdymui neturi.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Byloje nustatyta, kad 2010-10-29 tarp ieškovo ADB „Ergo Lietuva“ ir atsakovo UAB „Modus“ sudaryta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. 02-1484595 (b.l. 6), kuria laikotarpiui iki 2011-11-02 buvo apdrausta transporto priemonės Volvo FH, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė. Pagal šią draudimo sutartį, draudimo įmoką (4500 Lt) draudėjas UAB „Modus“ įsipareigojo sumokėti per keturis kartus (2010-12-05 - 1125 Lt; 2011-02-03 - 1125 Lt; 2011-05-03 - 1125 Lt; 2011-08-03 - 1125 Lt). Atsakovas draudimo sutartimi įsipareigojęs iki 2011-02-03 sumokėti draudimo įmoką, nustatytu terminu to nepadarė. Įmoka buvo sumokėta pavėluotai, t.y. 2011-03-18 (b.l. 12). 2011-02-08 Vokietijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu vilkikas Volvo FH, valst. Nr. ( - ) vairuojamas UAB „Modus“ darbuotojo, judėdamas atbuline eiga kliudė ir apgadino kitą automobilį - MB, valst. Nr. ( - ). Ieškovas atlygino dėl eismo įvykio žalą patyrusiam asmeniui 10251,84 Lt dydžio draudimo išmoką bei 1536,49 Lt išlaidų, susijusių su žalos administravimu (b.l. 13-14, 18-69). Ieškovas kreipėsi į atsakovą su pretenzijomis dėl 10251,84 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka (b.l. 10, 11), o pastarajam šios žalos neatlyginus, vadovaudamasis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (toliau - TPVCAPD) įstatymo 11 straipsnio 7 punktu, ieškiniu pareikalavo iš atsakovo grąžinti trečiajam asmeniui išmokėtą draudimo išmoką ir su žalos administravimu susijusias išlaidas, iš viso – 11788,33 Lt.

7Atsakovas šioje byloje neginčija ieškovo trečiajam asmeniui išmokėtos žalos dydžio ir kitų išlaidų, jų pagrįstumo, tačiau teigia, kad jeigu atsakovas būtų įspėtas apie praleistą terminą sumokėti draudimo įmoką ir draudimo įmokos nesumokėjimo pasekmes, atsakovas galimai būtų sumokėjęs įmoką dar prieš draudiminį įvykį.

8Taigi byloje ginčas kilo dėl to, ar draudikas TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 7 dalies pagrindu turi teisę išsiieškoti iš draudėjo išmokėtą trečiajam asmeniui draudimo išmoką, kai draudėjas nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala, o draudikas nesilaikė jam nustatytos pareigos informuoti draudėją apie praleistą draudimo įmokos sumokėjimo terminą ir jo praleidimo pasekmes.

9Pagal TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 6 dalį, draudikas negali atsisakyti mokėti draudimo išmokos, jei draudžiamasis įvykis įvyko per laikotarpį, už kurį draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokų, ar per laikotarpį, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo. Draudimo sutarties įsigaliojimo momentas ir terminas, iki kurio pabaigos draudėjas turi sumokėti draudimo įmoką, nustatomi draudimo sutartyje. Draudėjui nustatytu terminu draudimo įmokos nesumokėjus, draudimo apsauga galios, tačiau, esant tam tikroms įstatyme nustatytoms aplinkybėms, draudėjui gali kilti pareiga sugrąžinti draudikui šio už draudėją tretiesiems asmenims sumokėtas draudimo išmokas.

10TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje nustatytų padarinių (draudėjo pareiga grąžinti draudikui išmokėtą draudimo išmoką) atsiradimas yra siejamas su tam tikrų sąlygų buvimu: 1) draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą; 2) per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba 3) žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo pagal šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalį. Taigi esminės šiai normai taikyti nustatinėtinos aplinkybės, atsižvelgiant į nagrinėjamą atvejį, yra draudimo įmokos iki sutartyje nustatyto termino nesumokėjimas ir draudžiamojo įvykio per laikotarpį, kurį buvo delsiama sumokėti draudimo įmoką, atsitikimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-314/2012).

11Nagrinėjamu atveju šios aplinkybės byloje nustatytos, t. y. atsakovas iki draudimo sutartyje nustatyto termino (2011-02-03) nesumokėjo draudimo įmokos, ji sumokėta tik 2011-03-18, o per tą laikotarpį, kai draudimo įmoka nebuvo sumokėta (nuo 2011-02-03 iki 2011-03-18), atsitiko draudžiamasis įvykis (2011-02-08). Šių aplinkybių šalys neginčija, o priešingai - jas patvirtina šalių atstovai ir byloje pateikti rašytiniai įrodymai, todėl darytina išvada, jog ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo sugrąžinti draudikui (ieškovui) šio už draudėją (atsakovą) tretiesiems asmenims sumokėtas draudimo ir kitas su tuo susijusias išmokas (CPK 177, 178 str., 182 str. 5 p., 185 str.). Argumentai, kad atsakovas vėliau sumokėjo draudimo įmoką, kasatorius ją priėmė, nenutraukė draudimo sutartie, neturi teisinės reikšmės. Kaip yra pažymėjęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-06-22 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr.3K-3-314/2012, tokiu teisiniu reguliavimu, atsižvelgiant į draudimo teisinių santykių atlygintinį pobūdį ir draudimo sutarties, kaip rizikos sutarties, prasmę, yra siekiama užtikrinti draudiko teisėtų interesų apsaugą bei pašalinti galimybę draudėjui piktnaudžiauti. Tokiu būdu draudėjas drausminamas, nes, draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėdamas draudimo įmokos už teikiamą draudimo apsaugą, jis prisiima su tuo susijusią riziką, kad, įvykus draudžiamajam įvykiui, draudikas, išmokėjęs nukentėjusiam trečiajam asmeniui draudimo išmoką, įgis į draudėją atgręžtinio reikalavimo teisę.

12Teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus atsakovo argumentus, jog ieškovui tinkamai nevykdžius teisės aktuose nustatytos pareigos pranešti atsakovui apie tai, kad jis draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos ir apie nesumokėjimo pasekmes, todėl ieškovas negali remtis netinkamu sutarties vykdymu. Nors Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004-06-23 nutarimu Nr. N-47 patvirtintų Standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sąlygų 27 p. numato, jog draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudikas apie tai privalo pranešti draudėjui raštu, kad draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą bei nurodyti TPVCAPD įstatymo 11 str. 5 ir 7 dalyse numatytas draudimo įmokos nesumokėjimo pasekmes, tačiau, teismo nuomone, šios nuostatos nepaneigia ieškovo įstatyminės teisės susigrąžinti tretiesiems asmenims išmokėtą draudimo išmoką ir esminės įtakos ginčo sprendimui neturi. Atsakovo nurodyta aplinkybė, kad jis savo veikloje nuolat naudoja daugiau nei kelias dešimtis transporto priemonių, todėl atsakovui yra sudėtinga sekti visų transporto priemonių draudimo sutarčių galiojimo terminus ir įmokų sumokėjimą neatleidžia atsakovo nuo pareigos tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.), o draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėdamas draudimo įmokos už teikiamą draudimo apsaugą, jis prisiima su tuo susijusią riziką, kad, įvykus draudžiamajam įvykiui, draudikas, išmokėjęs nukentėjusiam trečiajam asmeniui draudimo išmoką, įgis į draudėją atgręžtinio reikalavimo teisę. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartyje buvo aiškiai nurodyta iki kada draudėjas turi sumokėti draudimo įmoką. Pažymėtina ir tai, kad atsakovo atstovas teismo posėdžio metu pripažino aplinkybę, kad draudimo įmoka nebuvo sumokėta dėl to, kad tuo metu atsakovo finansinė padėtis buvo sunki ir jis neturėjo apyvartinių lėšų, o triplike nurodė, kad jeigu atsakovas būtų tinkamai įspėtas apie praleistą terminą sumokėti draudimo įmoką, atsakovas būtų galimai sumokėjęs įmoką dar prieš draudiminį įvykį, t.y. pats atsakovas abejojo tuo metu savo galimybėmis sumokėti draudimo įmoką, nors ir būtų buvęs įspėtas apie laiku nesumokėtą draudimo įmoką bei to pasekmes. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nors atsakovas pripažino, kad tuo metu buvo sunki įmonės finansinė padėtis, tačiau byloje jokių duomenų, kad atsakovas su ieškovu būtų taręsis dėl kitokios draudimo įmokų mokėjimo tvarkos, nei susitarė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartyje, nėra.

13Atsakovas taip pat nurodo, kad teismas nagrinėjamojoje byloje negali remtis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-06-22 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-314/2012, nes ši byla buvo sprendžiama kitų faktinių aplinkybių kontekste. Atsakovo nuomone, turėtų būti vadovaujamasi teismų praktika, kuriose akcentuojama draudiko pareiga informuoti draudėją apie praleistą draudimo įmokos sumokėjimo terminą ir jo praleidimo pasekmes. Tačiau vienoda teismų praktika yra formuojama tik kasacine tvarka priimtose nutartyse sprendžiant konkrečias bylas suformuluotomis teisės taikymo ir aiškinimo taisyklėmis (CPK 4 str.). Teismai, taikydami teisę, atsižvelgia į atitinkamai formuojamą šio teismo praktiką. Nors civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2012 Lietuvos Aukščiausiais Teismas atitinkamus klausimus sprendė būtent tų konkrečių bylų faktinių aplinkybių kontekste, nėra pakankamo pagrindo teigti, jog šios bylos ratio decidendi iš esmės skiriasi ir dėl to šioje byloje precedentinės galios neturi. Be to atsakovo nurodyti žemesnės instancijos teismų sprendimai buvo priimti iki Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-06-22 nutarties priėmimo, todėl turi būti vadovaujamasi naujesne teismų praktika.

14Tokiu būdu, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir į TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 7 dalies nuostatą, teismas konstatuoja, kad, draudėjui draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjus draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir apdrausta transporto priemone padarius žalos, draudikas turi teisę susigrąžinti tretiesiems asmenims išmokėtas draudimo sumas iš draudėjo, nepaisant to, kad draudikas neinformavo draudėjo apie praleistą draudimo įmokos sumokėjimo terminą ir jo praleidimo pasekmes. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys laikytinas pagrįstu bei įrodytu, todėl tenkintinas visiškai. Iš atsakovo ieškovui priteistinas 11788,33 Lt žalos atlyginimas, 6 % dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2012-07-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (TPVCAPD įstatymo 11 str. 7 d., CK 1.5 str. 4 d., 6.37 str. 2 d., 6.38 str., 6.210 str. 2 d., CPK 177 str., 178 str., 185 str.).

15Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas: 354,00 Lt žyminio mokesčio, 868,25 Lt išlaidų už dokumentų vertimą, 65,52 Lt išlaidų, susijusių su ieškovo atstovo kelione (išlaidos kurui) į teismo posėdį. Visos šios išlaidos yra pagrįstos byloje pateiktais įrodymais (b.l. 5, 17, 103-105), todėl ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 79 str., 88 str., 93 str., 98 str.).

16Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo valstybei priteistina 18,06 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str., 96 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 268- 270 str., teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo UAB „Modus“, į.k. 132274964, buveinė Verkių g. 28F, Kaune, ieškovui ADB „ERGO Lietuva“, į.k. 110012799, buveinė G. V. g. 6a, Vilniuje, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, 11788,33 Lt (vienuolika tūkstančių septynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis litus 33 ct) žalos atlyginimą, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (11788,33 Lt) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2012-07-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 354,00 Lt (tris šimtus penkiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio, 868,25 Lt (aštuonis šimtus šešiasdešimt aštuonis litus 25 ct) išlaidų už dokumentų vertimą, 65,52 Lt (šešiasdešimt penkis litus 52 ct) kelionės išlaidų.

20Priteisti iš atsakovo UAB „Modus“, į.k. 132274964, buveinė Verkių g. 28F, Kaune, valstybės naudai 18,06 Lt (aštuoniolika litų 06 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, sekretoriaujant... 2. ieškovas ADB „Ergo Lietuva“ Kauno miesto apylinkės teismui pateikė... 3. Ieškovas nurodė, kad 2010-10-29 su atsakovu sudarė transporto priemonių... 4. Atsakovas UAB „Modus“ nurodė, kad su ieškiniu nesutinka bei prašo jį... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Byloje nustatyta, kad 2010-10-29 tarp ieškovo ADB „Ergo Lietuva“ ir... 7. Atsakovas šioje byloje neginčija ieškovo trečiajam asmeniui išmokėtos... 8. Taigi byloje ginčas kilo dėl to, ar draudikas TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio... 9. Pagal TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 6 dalį, draudikas negali atsisakyti... 10. TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje nustatytų padarinių (draudėjo... 11. Nagrinėjamu atveju šios aplinkybės byloje nustatytos, t. y. atsakovas iki... 12. Teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus atsakovo argumentus, jog ieškovui... 13. Atsakovas taip pat nurodo, kad teismas nagrinėjamojoje byloje negali remtis... 14. Tokiu būdu, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir į TPVCAPD įstatymo 11... 15. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas:... 16. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo valstybei priteistina 18,06 Lt... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 268-... 18. Ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovo UAB „Modus“, į.k. 132274964, buveinė Verkių g.... 20. Priteisti iš atsakovo UAB „Modus“, į.k. 132274964, buveinė Verkių g.... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...