Byla e2YT-473-985/2020
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida Navickienė, sekretoriaujant Dainorai Vaitiekūnaitei, dalyvaujant pareiškėjui Algirdui Kubiliui, jo atstovui advokato padėjėjui Virginijui Ražukui, suinteresuoto asmens SB „Orija 2“ atstovui Antanui Adomėnui, suinteresuotam asmeniui Rasai Kubilienei,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Algirdo Kubiliaus pareiškimą suinteresuotam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, sodininkų bendrijai „Orija 2“, Kalvarijos savivaldybės administracijai, Rasai Kubilienei dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas teismo prašo: valstybinės žemės sklypo įsigijimui ne aukciono būdu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad sodininkų bendrijoje „Orija“ buvo priimtas vidinis tuometinės sodininkų bendrijos „Orija“ kompetentingo organo sprendimas dėl sodo sklypo Nr. 327a , plotas 312m2, skyrimo Algirdui Kubiliui.

5Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, gautas atsiliepimas į pareiškimą, kuriam neprieštarauja, ir prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

6Suinteresuoto asmens sodininkų bendrijos „Orija 2“ atstovas Antanas Adomėnas su pareiškimu sutinka.

7Suinteresuotas asmuo Rasa Kubilienė su pareiškimu sutinka.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad sodininkų bendrijos „Orija“ valdyba Algirdui Kubiliui buvo suteikusi sodo sklypą Nr. 327, plotas 888 m2 ir sodo sklypą Nr. 327a, plotas 312 m2. Algirdas Kubilius ir jo sutuoktinė Rasa Kubilienė sklypą Nr. 327 iš valstybės įsigijo pagal 2009 m. gegužės 27 d. valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį. Tačiau sodo sklypo Nr. 327a, plotas 312 m2, pareiškėjas privatizuoti negali, nes nėra išlikęs sodininkų bendrijos „Orija“ sprendimas, kuriuo sodo sklypas Nr. 327a, plotas 312 m2 buvo suteiktas Algirdui Kubiliui. Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialas 2019 m. birželio 17 d. raštu Nr. M7-696 „Dėl sodo sklypų skyrimo“ nurodė, kad archyvinio fondo dokumentuose duomenų apie Algirdui Kubiliui suteiktą leidimą įsigyti sodo sklypą Nr. 327a, esantį sodo bendrijoje „Orija“, nėra. Apie tai, kad sodininkų bendrijos „Orija“ valdybos sprendimas dėl sodo sklypo Nr. 327a, plotas 312 m2 suteikimo Algirdui Kubiliui buvo priimtas, liudija Algirdo Kubiliaus naudojamų sodo sklypų planas, kurį 1996 m. sausio 17 d. yra patvirtinusi sodo bendrijos pirmininkė J. Šeškevičienė; plane yra atvaizduoti du Algirdo Kubiliaus naudojami sodo sklypai, įskaitant sodo sklypą Nr. 327a, 312 m2.

10LR C PK 445 str. nustatyta, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančius dokumentus arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. LR Vyriausybės 2004-11-15 nutarimu Nr. 1443 patvirtintų Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklių 3.1.1. punkte nurodyta, kad mėgėjų sodo teritorijoje parduodami valstybinės žemės sklypai, sodininkų bendrijų nariams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka suteikti.

11Teismas neabejoja pareiškėjo nurodytomis aplinkybėmis, kurias patvirtino SB „Orija“ pirmininkas, suinteresuotas asmuo Rasa Kubilienė bei pateikti rašytiniai įrodymai, dėl ko pareiškimas laikytinas pagrįstu ir įrodytu (CPK 444 str. 1 d.). Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas mėgėjiško sodo teritorijoje ne aukciono būdu valstybinės žemės sklypo pirkimo tikslu.

12Byloje susidarė 11 Eur už procesinių dokumentų įteikimą, kurios priteistinos iš pareiškėjo (CPK 96 str.).

13Vadovaudamasi LR CPK 270, 444- 445 str.,

Nutarė

14pareiškimą patenkinti.

15Valstybinės žemės sklypo įsigijimui ne aukciono būdu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad sodininkų bendrijoje „Orija“ (dabartinis adresas Liepų g. 6 ir Liepų g. 10, SB „Orija 2“, Kalvarijos sav.) buvo priimtas vidinis tuometinės sodininkų bendrijos „Orija“ kompetentingo organo sprendimas dėl sodo sklypo Nr. 327a , plotas 312m2, skyrimo Algirdui Kubiliui, asmens kodas 35711120139.

16Priteisti iš pareiškėjo Algirdo Kubiliaus, asmens kodas 35711120139, 11 Eur valstybei už procesinių dokumentų įteikimą.

17Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai