Byla T-362-487/2010
Dėl paskirtos baudos mokejimo išdestymo

1Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo teiseja Jolanta Cepukeniene, sekretoriaujant Renatai Vasiliauskienei, dalyvaujant prokurorui Tomui Tukleriui, nuteistojo juridinio asmens UAB “Resota” atstovui advokatui M. K.,

2teismo posedyje išnagrinejusi nuteistojo juridinio asmens UAB „Resota“ prašyma del paskirtos baudos mokejimo išdestymo,

3n u s t a t e:

4Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2009-07-02 nuosprendžiu UAB „Resota“ pripažinta kalta pagal LR BK 182 str. 2 d., 300 str. 2 d., 222 str. 1 d. ir paskirta subendrinta bausme 1600 MGL, t.y. 200000 Lt bauda. Vilniaus apygardos teismo 2010-04-30 nutartimi nuosprendis buvo paliktas nepakeistas ir nuo šios dienos isiteisejo Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2009-07-02 nuosprendis.

5UAB “Resota” pateike teismui prašyma, kuriuo prašo UAB “Resota” paskirtos 200000 Lt baudos mokejima išdestyti 6 menesiams, kadangi imone nera sukaupusi tokio apyvartiniu lešu rezervo, kad galetu vienu mokejimu sumoketi teismo paskirta bauda, be to, iš karto sumokejus paskirta bauda, imone atsidurtu labai sunkioje finansineje padetyje, nebeturetu galimybes laiku sumoketi mokesciu, atsiskaityti su kreditoriais bei darbuotojais.

6Teismo posedžio metu UAB „Resota“ atstovas paaiškino, kad išieškojima iš UAB „Resota“ antstolis jau pradejo, jis nuraše iš saskaitos visa paskirtos baudos suma, taciau iš karto sumokejus visa suma, bendrove atsidurtu labai sunkioje finansineje padetyje, nebeturetu galimybes laiku sumoketi mokesciu, atsiskaityti su kreditoriais bei darbuotojais. Kadangi paskirtos bausmes vykdymas ir priteisto civilinio ieškinio išieškojimas yra užtikrintas, pritaikius laikinasias nuosavybes teisiu apribojimo priemones žymiai didesnei sumai, nera galimybes, kad, teismui patenkinus ši prašyma, bendrove galetu neivykdyti jai paskirtosios bausmes. Prašo išdestyti paskirtos baudos išieškojima šešiems menesiams nuo šios nutarties priemimo dienos.

7Prokuroras prašo prašyma tenkinti ir nustatyti šešiu menesiu laikotarpi baudai sumoketi.

8Prašymas tenkintinas.

9LR Bausmiu vykdymo kodekso LR BVK 22 str. numatyta, kad nuteistasis bauda privalo sumoketi per du menesius nuo nuosprendžio isiteisejimo dienos ar per kita teismo nustatyta laikotarpi.

10Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2009-07-02 nuosprendis isiteisejo 2010-04-30 diena. Pagal LR BVK 22 str. UAB „Resota“ nuosprendžiu paskirta bauda privalejo sumoketi per du menesius nuo nuosprendžio isiteisejimo dienos, taciau per ši laikotarpi bauda nebuvo sumoketa. UAB „Resota“ gynejas teismui paaiškino, kad prašymas del baudos mokejimo išdestymo teismui nebuvo pateiktas anksciau, kadangi bendrove kreipesi i Klaipedos apskrities Valstybine mokesciu inspekcija del paskirtos baudos ir priteisto civilinio ieškinio išmokejimo tvarkos, taciau VMI nurode, kad del teismo paskirtos baudos sumokejimo terminu turi nurodyti bauda paskyres teismas.

11Atsižvelgiant i tai, kad UAB „Resota“ neturi finansiniu galimybiu paskirta bauda sumoketi iš karto, taip pat i tai, kad visos baudos sumokejimas iš karto pakenktu imones finansinei padeciai, tuo paciu butu sutrikdytas mokesciu sumokejimas i valstybes biudžeta bei butu apsunkinta imones darbuotoju padetis, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, UAB „Resota“ nustatytinas devyniu menesiu, skaiciuojant nuo nuosprenžio isiteisejimo dienos, Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2009-07-02 nuosprendžiu paskirtos 1600 MGL (200000 Lt) baudos sumokejimo terminas.

12Vadovaudamasis LR BK 362 str., LR BVK 22 str. teismas

Nutarė

13UAB „Resota“ Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2009-07-02 nuosprendžiu paskirtos 1600 MGL (200000 Lt) baudos sumokejimui nustatyti 9 (devyniu) menesiu laikotarpi, skaiciuojant nuo nuosprendžio isiteisejimo dienos.

14Nutartis per 5 dienas gali buti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skunda paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkes teisma.

Proceso dalyviai