Byla e2-1558-985/2020
Dėl skolos išieškojimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida Navickienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės butų ūkis” ieškinį atsakovei M. M. dėl skolos išieškojimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 288,94 Eur skolą neatsiskaičius už patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, 13,72 Eur delspinigius, 5 procentus dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas 15 Eur sumokėtą žyminį mokestį valstybei.

5Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

6Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2020-02-26 viešo paskelbimo būdu, kas laikytina tinkamu procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis), teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnis).

7Teismas

konstatuoja:

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė teikia daugiabučio namo, esančio ( - ), patalpų savininkų (bendrasavininkų) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas. Minėtu adresu esančiame daugiabučiame name atsakovė nuosavybės teise turi butą, esantį ( - )

10Ieškovė Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-29 įsakymo Nr. DV-2089 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“ pagrindu suteikė daugiabučio namo, kuriame atsakovei priklauso butas, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, tačiau atsakovė savo prievolės laiku ir tinkamai neįvykdė, todėl už suteiktas patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas (patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), šilumos sistemų aptarnavimą laikotarpiu nuo 2018-07-01 iki 2019-12-31 susidarė 288,94 Eur įsiskolinimas. Už nesavalaikį atsiskaitymą atsakovei priskaičiuota 13,72 Eur delspinigių. Ieškovė turėjo bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 15 Eur valstybei sumokėtas žyminis mokestis.

11Nurodytas aplinkybes ieškovas grindžia: ieškiniu, mokėjimo nurodymu, mokėtino žyminio mokesčio sąrašu, skolos ir delspinigių skaičiuote, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kita bylos medžiaga.

12Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą, kadangi atsakovė nevykdo savo pareigos atsiskaityti už daugiabučio namo, kuriame atsakovei priklauso butas, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas (patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), šilumos sistemų aptarnavimą, todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovė per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, jai procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, esant ieškovės ieškinyje suformuluotam prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių ir ieškovei iš atsakovės priteistina 288,94 Eur skola, 13,72 Eur delspinigiai, 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur bylinėjimosi išlaidos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsniu, 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.383 straipsniu, 6.384 straipsnio 1 dalimi, 6.385 straipsnio 1 dalimi, 6.388 straipsniu, 6.391 straipsniu, 6.185 straipsnio 1 ir 2 dalimi, 6.193 straipsniu, 1.5 straipsniu, Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” 2 straipsnis).

13Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Finansų ir Teisingumo ministrų 2020-01-13 įsakymu Nr. 1R-19/1K-2 dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymo Nr.1R-261/1K-355 ,,Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 5 Eur, šioje byloje susidariusios mažiau nei 5 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės M. M., gimusios ( - ), paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas Marijampolė, Kauno g. 13B, a.s.Nr.LT894010040800030239, Luminor Bank, AB, b.k. 40100, 302,66 Eur (tris šimtus du eurus 66 centus) skolą su netesybomis, 5 (penkis) procentus metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2020-02-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidas.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalių bei 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

18Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai