Byla 2-708-600/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, sekretoriaujant Ingai Sutulaitei, dalyvaujant pareiškėjai A. J., jos atstovei advokatei A. S., suinteresuoto asmens VSDFV Vilniaus skyriaus atstovei Danutei Ribinskienei,

2teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. J. pareiškimą suinteresuotam asmeniui VSDFV Vilniaus skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4Pareiškėja kreipėsi į teismą (b.l. 166-168), prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji laikotarpyje nuo 1981-06-01 iki 1981-06-30, nuo 1983-06-01 iki 1983-06-30, nuo 1983-12-01 iki 1983-12-31, nuo 1984-11-01 iki 1984-11-30, nuo 1986-01-01 iki 1989-01-13 dirbo sekretore-mašininke Vilniaus miesto buities tarnybos įmonių ir organizacijų susivienijime „Buitis“ prie Buitinio gyventojų aptarnavimo ministerijos. Nustatyti juridinę reikšmę turinti faktą, kad pareiškėjos darbo užmokestis, kai ji dirbo sekretore-mašininke Vilniaus miesto buities tarnybos įmonių ir organizacijų susivienijime „Buitis“ prie Buitinio gyventojų aptarnavimo ministerijos, kurį sudarė pareiginis atlyginimas ir priedas, buvo: 1984 m. sausio ir vasario mėn. po 100 rub. per mėn., 1984 m. kovo mėn. 121 rub., nuo 1984 m. balandžio mėn. iki 1984 m. gruodžio mėn. po 100 rub. per mėn.; 1985 m. sausio mėn. 100 rub.; 1985 m. vasario mėn. 128 rub., nuo 1985 m. kovo mėn. iki 1985 m. gruodžio mėn. po 100 rub. per mėn.; nuo 1986 m. sausio mėn. iki 1986 m. vasario mėn. po 100 rub. per mėn., 1986 m. kovo mėn. 129 rub., nuo 1986 m. balandžio mėn. iki 1986 m. gruodžio mėn. po 100 rub. per mėn.; 1987 m. sausio mėn. 100 rub., 1987 m. vasario mėn. 119 rub., nuo 1987 m. kovo mėn. iki 1987 m. gruodžio mėn. po 100 rub. per mėn.; 1988 m. sausio mėn. 100 rub., 1988 m. vasario mėn. 121 rub., 1988 m. kovo mėn. iki 1988 m. rugsėjo mėn. po 100 rub. per mėn., 1988 m. spalio mėn. 120 rub., 1988 m. lapkričio iki 1988 m. gruodžio mėn. po 120 rub. per mėn.; 1989-01-01 iki 1989-01-13 54,55 rub. Nurodė, kad duomenys apie darbo stažą minėtoje darbovietėje nėra išlikę, todėl VSDFV atsisako šį laikotarpį įskaityti į pareiškėjos valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą. Kadangi valstybinio socialinio draudimo pensijos apskaičiavimui įtakos neturi uždarbis iki 1984 m. sausio 1 d., todėl juridinę reikšmę turi tik darbo užmokestis nuo 1984 metų. Pareiškėja kitokia tvarka šiuos faktus patvirtinančių dokumentų gauti negali.

5Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius (b.l. 171 -173) neprieštarauja, kad remiantis išklausytais liudytojų parodymais ir pateiktų dokumentų duomenimis būtų nustatyti pareiškėjos prašomi juridinę reikšmę turintys faktai. Mano, kad pareiškėja visapusiškai neišnagrinėjo dokumentų, kurie gali būti rašytiniais įrodymais apie jos turėtas pajamas, prilyginamas draudžiamosioms pajamoms.

6Teismo posėdyje pareiškėja paaiškino, kad pareiškimą palaiko. 2011-02-08 teismo posėdžio metu (b.l. 160) paaiškino, kad jos atlyginimas buvo 80 rub. ir 20 rublių priedas ir tokio dydžio atlyginimą ji nuolat gaudavo. Toks atlyginimas buvo be premijų, kurios buvo mokamos atskirai pagal įsakymus. Papildomai nurodė, kad 20 rub. priedą ji gaudavo visą laiką nuo darbo pradžios.

7Pareiškėjos atstovė sutiko su Sodros skaičiavimais dėl gautų premijų ir prašė papildomai nustatyti šį juridinę reikšmę turintį faktą, t.y. į gautas pajamas įtraukiant ir 20 rub. priedą už kiekvieną 1984, 1985, 1986 metų mėnesį. Aplinkybes dėl 20 rub. priedo gavimo įrodinėja liudytojų parodymais, nes duomenys apie tai nėra išlikę.

8Suinteresuoto asmens atstovė nurodė, kad negalima jos paskaičiuotų premijų pridėti, todėl, kad pareiškėjos paskaičiuotos premijos yra įtrauktos suinteresuoto asmens paskaičiavimus. Dėl darbo laikotarpio neprieštaravo, atkreipė dėmesį į tai, kad .

9L. R. E. J. (b.l. 160-162) nurodė, kad minėtoje įmonėje dirbo buhaltere nuo 1979 m., o pareiškėja įsidarbino kažkur po metų, apie 1980 metus. Ji dirbo sekretore ir dirbo iki panaikino susivienijimą. Paaiškino, kad pareiškėjos atlyginimas galėjo būti 110-120 rublių. Priedas buvo mokamas kiekvieną mėnesį ir buvo fiksuoto dydžio. Premija priklausydavo nuo darbo rezultatų. Ji buvo skiriama vidaus įsakymu. Visi gaudavo 30 proc. nuo atlyginimo. Mano, kad pareiškėja gaudavo algą, priedą ir premiją.

10Liudytoja A. B. (b.l. 162-163) paaiškino, kad ji dirbo kadrų skyriuje nuo 1977 metų, ji priėmė į darbą pareiškėją. Jos pareigos buvo vyresnysis inžinierius kadrų paruošimui. Pradžioje pareiškėjos atlyginimas buvo apie 80 rublių, vėliau padidino, bet dar buvo mokamos ir premijos. Buvo mokamos ketvirtinės premijos, 13 atlyginimas ir įvairios kitos. Nuo kokių 1985 m. pareiškėjos pajamos galėjo būti iki 150 rublių.

11Patikslintas pareiškimas tenkintinas iš dalies.

12Pagal LR CPK 445 str. teismas nustato juridinę reikšmę turintį faktą tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba negalima atkurti prarastų dokumentų. Teismas nustato ne bet kokius faktus, o tik tuos, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (LR CPK 444 str. 1 d.).

13Pagal Pensijų įstatymo 55 straipsnio 1 dalį į asmens draudžiamąsias pajamas per laikotarpį iki Valstybinio socialinio draudimo įstatymo įsigaliojimo, t. y. iki 1991 metų birželio 1 d. įtraukiamos visos darbo apmokėjimo rūšys, kurioms pagal tuo metu galiojusias taisykles turėjo būti priskaičiuojami valstybinio socialinio draudimo įnašai. Į asmens draudžiamąsias pajamas per laikotarpį iki 1995 metų sausio 1 d. įtraukiamas asmenų, apdraustų valstybiniu socialiniu draudimu pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnį, uždarbis ir kitos pajamos, nuo kurių buvo mokėtos privalomos valstybinio socialinio draudimo įmokos, taip pat gautos ligos (laikinojo nedarbingumo) bei motinystės (nėštumo ir gimdymo) pašalpos (Pensijų įstatymo 54 straipsnio 2 dalis). Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 30 punkte numatyta, kad draudžiamosios pajamos iki 1994 m. sausio 1 d. įrodomos darbdavių pažymomis, išduotomis remiantis įmonės, įstaigos, organizacijos turimais dokumentais apie asmeniui apskaičiuotas (išmokėtas) pajamas, likviduotų institucijų, įstaigų ar įmonių funkcijų perėmėjų, o jeigu jų nėra – steigėjo funkcijų vykdytojų (atskiru susitarimu jų įgaliotų juridinių asmenų, teikiančių jiems dokumentų saugojimo paslaugas ir turinčių licenciją tokiai veiklai) pažymomis, išduotomis remiantis turimais dokumentais ir patvirtintomis vadovo parašu ir antspaudu, taip pat valstybinės archyvų sistemos įstaigų ar savivaldybių archyvų pažymomis, patvirtintomis vadovo parašu ir antspaudu, arba šiose įstaigose ir archyvuose saugomų dokumentų apie asmeniui apskaičiuotas (išmokėtas) pajamas nuorašais ar išrašais. Remiantis minėtų nuostatų 24 punktu, jei asmuo negali dokumentais įrodyti valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamų darbo laikotarpių, dirbtų iki 1993 m. gruodžio 31 d., dėl to, kad visi įmonės, įstaigos, organizacijos dokumentai ar jų dalis neišsaugoti nepaisant priežasčių, nurodytieji laikotarpiai gali būti nustatomi teismine tvarka.

14Tai, kad pareiškėja negali gauti senatvės pensijai apskaičiuoti visų reikalingų dokumentų apie jos darbo stažą ir gautas pajamas laikotarpiu nuo 1980-08-26 iki 1989-01-13, patvirtina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų departamento archyvo 2010-09-03 pažyma Nr. A101-8967-(2.5.1.9-BR1) UAB „Mūsų buitis“ 2010-08-18 raštas Nr. 31, Vilniaus apskrities archyvo 2010-05-03 pažyma Nr. (8.12.)-V5-1101 (b.l. 4, 8, 9).

15Aplinkybę dėl pareiškėjos darbo Vilniaus miesto buities tarnybos įmonių ir organizacijų susivienijime „Buitis“ pareiškėjos nurodytais laikotarpiais – 1981-06-01 – 1981-06-30, 1983-12-01 – 1983-12-31, 1984-11-01 – 1984-11-30, 1986-01-01 1987-01-11, - patvirtina ne tik pačios pareiškėjos paaiškinimai (LR CK 177, 186 str. str.), liudytojų R. E. J. ir A. B. parodymai dėl jos nepertraukiamo darbo minėtoje įmonėje, bet ir Vilniaus apskrities archyvo pateiktuose Vilniaus miesto Buities tarnybos įmonių ir organizacijų susivienijimo „Buitis“ įsakymuose fiksuoti duomenys apie pajamų, įskaitant ir premijų) skyrimą A. Ž. (pareiškėjos ikisantuokinė pavardė) laikotarpiu nuo 1980 m. rugsėjo mėn. iki 1988 metų spalio mėnesio, į kuriuos įeina ir minėti laikotarpiai, tik nėra išlikę tai patvirtinančių dokumentų (b.l. 18-139).

16Dėl pareiškėjos gauto darbo užmokesčio dydžio laikotarpiais nuo 1984 m. sausio iki 1989 m. sausio 13 d.

17Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažinta, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu (tikimybių balansu). Tai reiškia, jog nėra reikalaujama šimtaprocentinio teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Kartu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į bylos kategoriją, jos pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Muaro krautuvė“ v. Vilniaus m. valstybinė mokesčių inspekcija, Nr. 3K-3-31/1999; 1999 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje A. B. personalinė įmonė „Albina“ v. Vilniaus m. valstybinė mokesčių inspekcija, Nr. 3K-3-945/1999; 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje A. B., R. Ž. v. AB „Panevėžio duona“ , Nr. 3K-3-513/2004). Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai. Jeigu pareiškėja turėtų tiesioginių prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančių įrodymų, tai jai apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (CPK 445 straipsnis). Į aplinkybę, kad įrodinėjimas vyksta netiesioginiais įrodymais, būtina atsižvelgti sprendžiant įrodymų pakankamumo klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005).

18Išanalizavus iš archyvo pateiktus dokumentus, nustatyta, kad pareiškėja 1980 m. dirbo sekretore – mašininke ir jos darbo užmokestis buvo 80 rublių (b.l. 10, priedų grafos tuščios), tačiau 1980 metais pareiškėja gavo premijų po 40 rublių (b.l. 98, 99, 100); 1981 metais atlyginimas nurodomas 100 rublių, priedai nerodomi, o premijų sumos sudaro 40 rublių (b.l. 101-111); 1982 metais nurodoma, kad atlyginimas sudaro 80 rublių, 20 rublių priedas ir mokamos premijos, sudariusios 40 proc. atlyginimo, t.y. 40 rublių (b.l. 11, 112-123); 1983, 1984, 1985, 1986 metų dokumentuose nurodoma, kad atlyginimas 80 rublių, priedų nėra, tačiau beveik kiekvieną mėnesį pareiškėjai buvo skirtos premijos, kurių dydis svyruodavo iki 40 procentų darbo užmokesčio (b.l. 12, 13, 14, 15, 124-139, 26-43, 44-63, 64-74). O jau nuo 1987, 1988 m. dokumentuose nurodoma, kad pareiškėjai mokamas 80 rublių darbo užmokestis, 20 rublių, vėliau 40 rublių priedas ir priskaičiuotos premijos (b.l. 16, 16, 75, 76-84, 85-94). Tiek pati pareiškėja, tiek liudytojos posėdyje aiškino, kad pareiškėja gaudavo 80 rublių atlyginimą ir 20 rublių priedą, o premijos buvo mokamos kartą per ketvirtį. Kaip matyti iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų, premijos pareiškėjai 1983-1986 metais, kada dokumentuose nebuvo nurodytas 20 rublių priedas, buvo mokamos kas mėnesį, todėl teismas daro išbadą, kad pareiškėja gali sąžiningai klysti, aiškindama, kad jos darbo užmokestis 1984-1986 metais buvo 100 rublių ir kas ketvirtį mokamos premijos, įvertinus nurodytu laikotarpiu pareiškėjai priskaičiuoto dydžio premijas (40 procentų atlyginimo) bei liudytojų paaiškinimus, kad tuo laikotarpiu sekretorės – mašininkės darbo užmokestis buvo labai mažas, todėl buvo siekta priskaičiuoti papildomas išmokas, kad tokiu būdu būtų galima pakelti darbo užmokestį tokias pareigas dirbusiam asmeniui.

19Todėl, teismo išanalizuotų rašytinių įrodymų bei pareiškėjos, liudytojų paaiškinimų pagrindu teismas daro išvadą, kad pareiškėjos reikalavimas, jog nurodytais laikotarpiais 1984-1986 metais ji gavo 80 rublių atlyginimą, 20 rublių priedą ir suinteresuoto asmens įtrauktos premijos, nuo kurių turėjo būti skaičiuojami valstybinio socialinio draudimo įnašai, negali būti tenkinami pilnai pagal paskutinį pateiktą patikslintą pareiškimą, patikslintą paskutiniame teismo posėdyje. Teismas sutinka, kad yra pagrindas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą dėl pareiškėjos darbo užmokesčio ir kitų nurodytų laikotarpiu gautų pajamų pagal suinteresuoto asmens pateiktą lentelę, iš kurios matyti, kad 1984 metais sekretorei – mašininkei buvo patvirtintas 80 rublių uždarbis ir už 1984 m. galėjo būti priskaičiuota 12 x 80 + 344, viso 1304 rub., 1985 metais – patvirtintas 80 rublių uždarbis ir už 1985 metus išmokėta 1593 rublių (12 x 80 + 633), 1986 metais – patvirtintas 80 rublių uždarbis ir už 1986 metus išmokėta 1327 rublių (12 x 80 + 367), 1987 metais 1987-01-05 įsakymu Nr. 2 sekretorei – mašininkei patvirtintas 20 rublių priedas prie atlyginimo ir už 1987 metus galėjo būti išmokėta 1754 rublių (12 x 100 + 554), 1988 metais iki 1988-09-30 įsakymo Nr. 79 dėl sekretorei – mašininkei A. Ž. patvirtinto 40 rublių priedo skaičiuotas 20 rublių priedas, o 1988 metais galėjo būti priskaičiuota 1905 rublių (9 x 100 + 3x 120 + 645) (b.l. 174-176, CPK 178 str.).

20Todėl nustatytų aplinkybių ir išdėstytų motyvų bei argumentų pagrindu teismas daro išvadą, kad pareiškimas tenkintinas iš dalies (LR CPK 178 str., 444 str. 2 d. 9 p.).

21Juridinis faktas nustatomas tikslu apskaičiuoti pareiškėjui senatvės pensijos dydį.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-265, 444-448 str. str.,

Nutarė

23Patikslintą pareiškimą tenkinti iš dalies.

24Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. J., a.k. ( - ) laikotarpyje nuo 1981-06-01 iki 1981-06-30, nuo 1983-06-01 iki 1983-06-30, nuo 1983-12-01 iki 1983-12-31, nuo 1984-11-01 iki 1984-11-30 ir nuo 1986-01-01 iki 1989-01-13 dirbo sekretore – mašininke Vilniaus miesto buities tarnybos įmonių ir organizacijų susivienijime „Buitis“ prie Buitinio gyventojų aptarnavimo ministerijos.

25Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. J., a.k. ( - ) darbo užmokestis:

261984 metais buvo nustatytas 80 rublių atlyginimas, viso už 1984 metus A. J. buvo priskaičiuota 1304 rub.;

271985 metais buvo nustatytas 80 rub. atlyginimas, viso už 1985 metus A. J. buvo priskaičiuota 1593 rub.;

281986 metais buvo nustatytas 80 rub. atlyginimas, viso už 1986 metus A. J. buvo priskaičiuota 1327 rub.;

291987 metais buvo nustatytas 80 rub. atlyginimas ir 20 rub. priedas prie atlyginimo, viso už 1987 metus A. J. buvo priskaičiuota 1754 rub.;

301988 metais buvo nustatytas 80 rub. atlyginimas ir 20 rub. priedas prie atlyginimo, nuo 1988-09-30 sekretorei – mašininkei A. Ž. buvo patvirtintas 40 rub. priedas prie atlyginimo, viso už 1988 metus A. J. buvo priskaičiuota 1905 rub.

31Juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo tikslas – apskaičiuoti pareiškėjai priklausančios socialinio draudimo pensijos dydį.

32Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Renata... 2. teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. J.... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. Pareiškėja kreipėsi į teismą (b.l. 166-168), prašydama nustatyti... 5. Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius (b.l. 171 -173) neprieštarauja,... 6. Teismo posėdyje pareiškėja paaiškino, kad pareiškimą palaiko. 2011-02-08... 7. Pareiškėjos atstovė sutiko su Sodros skaičiavimais dėl gautų premijų ir... 8. Suinteresuoto asmens atstovė nurodė, kad negalima jos paskaičiuotų premijų... 9. L. R. E. J. (b.l. 160-162) nurodė, kad minėtoje įmonėje dirbo buhaltere nuo... 10. Liudytoja A. B. (b.l. 162-163) paaiškino, kad ji dirbo kadrų skyriuje nuo... 11. Patikslintas pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 12. Pagal LR CPK 445 str. teismas nustato juridinę reikšmę turintį faktą tik... 13. Pagal Pensijų įstatymo 55 straipsnio 1 dalį į asmens draudžiamąsias... 14. Tai, kad pareiškėja negali gauti senatvės pensijai apskaičiuoti visų... 15. Aplinkybę dėl pareiškėjos darbo Vilniaus miesto buities tarnybos įmonių... 16. Dėl pareiškėjos gauto darbo užmokesčio dydžio laikotarpiais nuo 1984 m.... 17. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 18. Išanalizavus iš archyvo pateiktus dokumentus, nustatyta, kad pareiškėja... 19. Todėl, teismo išanalizuotų rašytinių įrodymų bei pareiškėjos,... 20. Todėl nustatytų aplinkybių ir išdėstytų motyvų bei argumentų pagrindu... 21. Juridinis faktas nustatomas tikslu apskaičiuoti pareiškėjui senatvės... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 23. Patikslintą pareiškimą tenkinti iš dalies.... 24. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. J., a.k. ( - )... 25. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. J., a.k. ( - ) darbo... 26. 1984 metais buvo nustatytas 80 rublių atlyginimas, viso už 1984 metus A. J.... 27. 1985 metais buvo nustatytas 80 rub. atlyginimas, viso už 1985 metus A. J. buvo... 28. 1986 metais buvo nustatytas 80 rub. atlyginimas, viso už 1986 metus A. J. buvo... 29. 1987 metais buvo nustatytas 80 rub. atlyginimas ir 20 rub. priedas prie... 30. 1988 metais buvo nustatytas 80 rub. atlyginimas ir 20 rub. priedas prie... 31. Juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo tikslas – apskaičiuoti... 32. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu...