Byla 2-19088-599/2012
Dėl atsiskaitymo už suteiktas apsaugos paslaugas, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo R. J. IĮ „Argus“ saugos tarnybos ieškinį atsakovui UAB „Prentas“ dėl atsiskaitymo už suteiktas apsaugos paslaugas, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2007-02-01 su atsakovu UAB „Prentas“ sudarė apsaugos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo teikiamos stebėjimo ir reagavimo paslaugos bei nuomojamas radijo bangų siųstuvas atsakovo objekte, esančiame ( - ), o atsakovas įsipareigojo už teikiamas paslaugas apmokėti sutartyje nustatytais terminais. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė ir už suteiktas paslaugas pagal išrašytas sąskaitas – faktūras neatsiskaitė. Ieškovas prašė teismo išieškoti iš atsakovo 152,55 Lt įsiskolinimą, 27,00 Lt delspinigių 6% metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 2-3)

3Ieškinys tenkintinas pilnutinai.

4Sutinkamai su LR CPK 427 str. 4 d. nuostatomis, iki preliminaraus sprendimo priėmimo atsakovui apie pareikštą ieškinį nėra pranešama.

5Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2007-02-01 tarp ieškovo R. J. IĮ „Argus“ saugos tarnybos ir atsakovo UAB „Prentas“ buvo sudaryta apsaugos sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas įsipareigojo vykdyti atsakovo objekto stebėjimą bei apsaugą įrengtos elektroninės signalizacijos sistemos, pulto (CSP) ir greito reagavimo grupės (GRG) pagalba adresu ( - ) bei mokėti apsaugos sutarties mokesčius (b. l. 4-6 ). Už suteiktas paslaugas atsakovas ieškovui nėra apmokėjęs dviejų sąskaitų –faktūrų: 2009-08-31 Nr. ARG Nr. 00149479 ir 2010-02-26 Nr.ARG Nr. 00190061 – 152,55 Lt sumai, delspinigių paskaičiuota 27,00 Lt sumai (b.l. 10-11, 12). Byloje įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas pareiškė ieškovui pretenzijas dėl suteiktų paslaugų kokybės, taip pat įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra (LR CPK 176 str. – 179 str.) (b.l. 1-23).

6Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis).

7Sutinkamai su LR CK 6.210 str. 2 d. nuostatomis, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

8Sutinkamai su LR CK 6.37 str., 6.38 str., 6.62 str. - 6.63 str., 6.210 str., 2 d., 6.260 str., 6.261 str., 6.716 str., 6.720 str. ir esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintinas pilnutinai ir iš atsakovo ieškovo naudai išieškotinas 152,55 Lt įsiskolinimas, 27,00 Lt delspinigių, 6% metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2012-11-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 5 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str., 425 str., 3 d. ieškovui iš atsakovo priteistinos 129 Lt bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 29 Lt žyminis mokestis (b. l. ) ir 100 Lt išlaidos už suteiktas teisines paslaugas (b. l. 22-23 ).

10Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 262 ir 428 straipsniais,

11Vadovaudamasis LR CPK 259 str. – 270 str., 428 str., teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti pilnutinai.

13Išieškoti iš atsakovo UAB „Prentas“, įmonės kodas 300553018, buveinė ( - ), ieškovo R. J. IĮ „Argus“ saugos tarnyba, įmonės kodas 141237452, ( - ), naudai 152,55 Lt (vienas šimtas penkiasdešimt du Lt 55 ct) skolą, 27,00 Lt (dvidešimt septyni Lt) delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (t.y. 2012-11-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 129 Lt (vieną šimtą dvidešimt devynis Lt) bylinėjimosi išlaidas.

14Atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba pateikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui raštu motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

15Jeigu prieštaravimai per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduodamas vykdomasis raštas.

16Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai