Byla 2-1896-752/2012
Dėl išskaitų pagal vykdomuosius raštus sumažinimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant Jolitai Kazlauskaitei, dalyvaujant pareiškėjai A. A., jos atstovui advokatui Kęstučiui Galvičiui, suinteresuotam asmeniui antstolei Gitai Andrijauskienei, suinteresuotų asmenų R. N. ir Ž. N. atstovei advokatei Danai Žvingilienei, žodinio proceso tvarka, teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos A. A. pareiškimą suinteresuotiems asmenims antstolei Gitai Andrijauskienei, R. N. ir Ž. N. dėl išskaitų pagal vykdomuosius raštus sumažinimo,

Nustatė

2Pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydamas sumažinti Kauno apygardos teismo 2007-06-20 nutartimi nustatytą iš jos gaunamų pajamų išieškomą dydį nuo 80 proc. visų pajamų iki 50 proc. Pareiškime nurodė, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2007-03-23 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-01155-505/2007 ieškovų R. N. ir Ž. N. ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovės A. A. 10 512, 07 Lt žalos atlyginimo nuo 2001-06-05 iki 2006-05-24 ieškovui Ž. N.. Taip pat iš atsakovės A. A. priteisė po 121,49 Lt žalos periodinio atlyginimo ieškovui Ž. N. nuo 2006-05-24 iki ieškovas Ž. N. mokysis nustatyta tvarka įregistruotos aukštosios, aukštesniosios, profesinės mokyklos dieniniame skyriuje, iki jam sukaks 24 metai. Kauno apygardos teismas 2007-06-20. nutartimi panaikino Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovų reikalavimas nustatyti, kad iš atsakovei priklausančių išmokų būtų išskaitoma 100 procentų priteistų sumų išieškojimui, iki bus visiškai padengtos priteistos ir išieškomos sumos ir šią ieškinio dalį tenkino iš dalies, nustatant, kad iš atsakovei A. A. priklausančių išmokų būtų išskaitoma 80 proc. ieškovams priteistų sumų išieškojimui iki bus visiškai padengtos priteistos ir išieškomos sumos.

3Pareiškėja nurodė, jog yra neįgali, nedarbinga ir neturiu jokios galimybės dirbti ir padidinti savo pajamas bei padengti priteistas sumas. Gaunama invalidumo pensija tik 650 Lt, kitų pajamų, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi. Išskaitant 80 proc. pagal vykdomuosius dokumentus, jos pragyvenimui ir gydymui lieka tik 130 Lt. Todėl nustatyta piniginė prievolė pažeidžia jos, kaip skolininkės teisėtų interesų pusiausvyrą, suvaržo net pačių minimaliausių jos poreikių tenkinimą, o taip pat pažeidžia bendruosius protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus.

4Teismo posėdžio metu pareiškėja A. A. ir jos atstovas pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti. Be pareiškime išdėstytų aplinkybių, pareiškėja paaiškino, kad išėjusi iš įkalinimo įstaigos gyvena tėvų namuose, kartu su tėvais, kurie yra garbaus amžiaus ir patys turi sveikatos problemų. Tėvų namuose gyvena neatlygintinai, tėvai ją remia materialiai, nors tai nėra jų prievolė. Ji iš savo gaunamų pajamų (gaunamos 650 Lt dydžio neįgalumo pensijos, iš kurios atskaičiuos 80 procentų jai lieka 130 litų) galėtų pragyventi gal savaitę, nes vien vaistams jai reikia daugiau nei 200 Lt per mėnesį. Šiuo metu ji jaučia sveikatos pablogėjimą, jokio darbo dirbti negali. Išėjus iš įkalinimo įstaigos jos sveikatos būklė buvo geresnė, ji ieškojo jos sveikatos būklę atitinkančio vertėjos darbo, bet nebuvo priimta dėl to, kad teista. Į darbo biržą nesikreipė. Dabar negalėtų dirbti ir vertėjos darbo, nes negali sėdėti, o atsigulus spausdinti trukdo peties trauma. Jokių kitų pajamų ar turto ji neturi, jos turėtas butas buvo parduotas iš varžytinių, didžioji pinigų dalis atiteko ieškovams.

5Pareiškėjos atstovas advokatas Kęstutis Galvičius paaiškino, kad pareiškėja nedarbinga, turi neįgalumą, neturi jokios galimybės pasveikti, dirbti, susirasti darbą pagal sveikatos būklę, padidinti savo pajamas bei padengti ieškiniu priteistas sumas. Kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pareiškėja neturi, išskaičius 80 proc. iš jos gaunamos invalidumo pensijos pagal vykdomuosius dokumentus, jos pragyvenimui, kitiems poreikiams, gydymui lieka 130 Lt. Toks išskaitų dydis suvaržo net pačius minimaliausius pareiškėjos poreikius, pažeidžia skolininko ir išieškotojų interesų pusiausvyrą, taip pat pažeidžia ir bendruosius teisės principus - protingumo, teisingumo ir sąžiningumo. Vien maistui kas mėnesį reiktų mažiausiai 150 Lt, skaičiuojant po 5 Lt dienai. Tačiau pareiškėjai būtinos lėšos ir gydimuisi, nes ji serga chroniškomis, nepagydomomis ligomis, jos sveikatos būklė bloga.

6Įstatymas nedraudžia pakeisti nustatytų išskaitų dydį, esant svarbioms faktinėms aplinkybėms. Kadangi 80 procentų išskaitų dydis nustatytas 2007-06-20 Kauno apygardos teismo nutartimi, pareiškėja kreipėsi į teismą CPK 284 str. 1 d. pagrindu dėl šia nutartimi nustatyto išskaitų dydžio sumažinimo, kas atitinka sprendimo įvykdymo tvarkos pakeitimą. Pareiškėja nekelia klausimo panaikinti įsiteisėjusį teismo sprendimą.

7Suinteresuoti asmenys R. N. ir Ž. N. atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su pareiškime nurodytais argumentais bei reikalavimu nesutinka. Toks reikalavimas nepagrįstas ir jo patenkinimas akivaizdžiai pažeistų ne tik kreditoriaus ir skolininkų teisėtų interesų pusiausvyrą. Kauno apygardos teismas 2007-06-20 nutartyje nurodė konkrečius motyvus, kodėl nustatė iš A. A. priklausančių išmokų išskaityti 80 proc. Jei būtų patenkintas pareiškėjos prašymas, įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl žalos atlyginimo būtų įvykdytas beveik po 60 metų, kas akivaizdžiai pažeistų išieškotojų interesus. Vadovaujantis LR CPK 284 str. 1 d., teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pabrėždamas išimtinį teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo pobūdį, nurodė, kad galima atidėti ar išdėstyti teismo sprendimo vykdymą, kai yra sunki skolininko turtinė padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių labai sunku įvykdyti sprendimą. Teismas, priimdamas nutartį atidėti ar išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, taip pat turi nustatyti, ar atidėjus arba išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas jo įvykdymas, ar nebus sumenkintas pats sprendimas ir ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Tad teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principais.

8Skirtingai nei teismo sprendimo vykdymo atidėjimo (išdėstymo), sprendimo įvykdymo tvarkos pakeitimo galimybė nebūtinai siejama su turtine skolininko padėtimi ar kitomis sudėtingomis aplinkybėmis, dėl kurių skolininkui sunku įvykdyti teismo sprendimą jame nurodytu būdu. Galimybė pakeisti sprendimo įvykdymo tvarką turi užtikrinti įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumą ir vykdytinumą, taip pat teisėtų išieškotojo interesų apsaugą, kai skolininkas elgiasi nesąžiningai - vengia įvykdyti teismo sprendimą, paslepia ar sunaikina teismo sprendimu priteistus pagal individualius požymius apibūdinamus daiktus, neatlieka veiksmų, kuriuos jis sprendimu įpareigotas atlikti, ir panašiai. Ši galimybė užtikrina išieškotoio interesų apsaugą, kai teismo sprendimu jam priteistų daiktų negalima perduoti ne dėl skolininko kaltės.

9Priteistos sumos iš A. A. yra susijusios su jos nusikalstama veika. A. A. iš įkalinimo įstaigos buvo paleista tik todėl, kad ji teigė, kad imsis visų priemonių nukentėjusiems žalai atlyginti. Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo lygiateisiškumo principas bus akivaizdžiai pažeistas, nes A. A. nenurodo jokių realių galimybių, kad teismo priteistas žalos atlyginimas bus įvykdytas. A. A. iš įkalinimo įstaigos buvo paleista 2009 metų lapkričio mėn. Tačiau ji nepateikė jokių įrodymų, kad siekė įsidarbinti, t.y. kad vykdė savo pažadus duotus teisme, sprendžiant jos paleidimo į laisvę klausimą. A. A. pagal 2006-01- 13 vykdomąjį raštą skolinga virš 190.000 Lt, be to yra dar keli vykdomieji raštai. A. A. invalidumas nustatytas 1999 -11-24, ji turi antrą invalidumo grupę, tačiau byloje nėra pateikta jokių duomenų, kokį darbą ji galėtų dirbti, koks darbas jai rekomenduojamas, ar ji siekė susirasti darbą. Stuburo išvaržos operacija 2010-10-09 atlikta sėkmingai, sėdėti ji negalėjo apie 1 mėnesį. Tai, kad A. A. turi kai kurių sveikatos problemų jai buvo žinoma jau atliekant bausmę Panevėžio pataisos namuose, tačiau ji prašėsi paleidžiama į laisvę ne dėl sveikatos motyvų, o kad praras gebėjimą dirbti, žinias ir kad galėtų laisvėje greičiau atlyginti padarytą žalą. A. A. yra baigusi Medicinos institutą, įgijo farmacininkės specialybę. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja vykdytinumo savybe - jis turi būti besąlygiškai įgyvendinamas, o skolininkui pačiam geruoju nevykdant sprendimo, jis gali būti vykdomas priverstinai. Kadangi CPK 284 straipsnio nuostatu įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros teismo sprendimo vykdymo tvarkos, tai teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas ar keičiamas tik išimtiniais atvejais.

10Suinteresuotų asmenų R. N. ir Ž. N. atstovė advokatė Dana Žvingilienė paaiškino, kad palaiko atsiliepime nurodytus argumentus. Pakeitus išskaičiuojamas sumas, A. galėtų priteistas sumas atlyginti per 60 metų. Tai neabejotinai pažeistų kreditorių teisėtų interesų pusiausvyrą. Be to, A. turtas yra paslėptas, žemės sklypą ji padovanojo tėvui. CPK 284 str. numato, kad teismas gali tam tikrais atvejais sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, tai vykdymo tvarka, tačiau šiuo atveju teismas jau nustatė konkrečią išskaitų sumą. Pirmosios instancijos teismas negali keisti apeliacinės instancijos teismo nutarties. Nutartis turi būti vykdoma kol nepanaikinta. Pareiškėja iš esmės prašo teismo sprendimo dalies pakeitimo, tačiau šiuo atveju sprendimas gali būti keičiamas tik kasacine tvarka. Pareiškėjos suformuluotas reikalavimas pagal CPK 284 str. nuostatas negali būti tenkinamas.

11Suinteresuotas asmuo antstolė Gita Andrijauskienė paaiškino, kad išieškojimus vykdo nuo 2005 metų, priteistos sumos didelės, sudaro apie 200 000 Lt. Vienintelis pareiškėjos butas buvo parduotas iš varžytinių, tačiau gautos lėšos daugiausia atiteko kreditoriui AB „Swedbank“ , kuris kreipėsi dėl išieškojimo. Iš likusios sumos buvo dengiama padaryta žala. Butas buvo nuomojamas, tačiau tai buvo slepiama. Skolininkė stengėsi, kad pinigų išieškotojams tektų kuo mažiau. Geranoriškumo nebuvo, prašymai buvo gaunami ir iš įkalinimo įstaigos dėl sprendimo nevykdymo, turo nepardavimo, neišieškojimo, tačiau jie buvo atmesti. Buvo priteistos laidojimo išlaidos, jos iki šiol nepadengtos, tai rodo pareiškėjos požiūrį į nukentėjusiuosius. Šiuo metu išieškojimas vykdomas tik iš invalidumo pensijos. Sumažinus išmokas, nukentėtų išieškotojai, todėl prašo pareiškimo netenkinti.

12Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

13Nustatyta, kad 2005 m. gegužės 23 d. nuosprendžiu pareiškėja A. A. buvo pripažinta kalta padariusi nusikaltimus, numatytus BK 129 str. 1 d., 178 str. 1 d., 253 str. 1 d. ir nubausta galutine subendrinta bausme - laisvės atėmimu (11) vienuolikai metų atliekant ją pataisos namuose, nes ji, 2001 m. birželio 5 d. apie 20 val., tyčia nužudė R. N.. Iš A. A. priteista 8 992,01 Lt materialinės žalos atlyginimo R. N., bei po 200 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo R. N. ir Ž. N., o civilinio ieškinio dalį dėl gyvybės draudimo, UAB „Medfarma“ žlugimo ir maitintojo netekimo, pripažinus civiliniams ieškovams teisę į ieškinio patenkinimą, jo dydžio klausimą perdavė spręsti civilinio proceso tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 13 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. gruodžio 8 d. nuosprendis buvo pakeistas: A. A. galutinę subendrintą bausmę teismas paskyrė laisvės atėmimą dešimčiai metų, o kitą apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio dalį paliko nepakeistą (c.b. Nr. 2-1155-505/2007, 1 t., b.l. 10-30).

142006-08-09 ieškovai R. N. ir Ž. N. ieškiniu kreipėsi į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl gyvybės atėmimo, atlyginimo ir, patikslinę ieškinio reikalavimus, prašė priteisti iš atsakovės A. A. žalos, atsiradusios dėl sutuoktinio R. N. gyvybės atėmimo, atlyginimą – 12 789,83 Lt, skaičiuojant nuo 2001-06-05 iki ieškinio padavimo teismui dienos, t.y. 2006-08-09; priteisti ieškovei R. N. iš atsakovės A. A. žalos, atsiradusios dėl sutuoktinio R. N. gyvybės atėmimo, atlyginimą nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki gyvos galvos, mokant mėnesinėmis išmokomis po 268,41 Lt; priteisti ieškovui Ž. N. iš atsakovės A. A. žalos, atsiradusios dėl tėvo R. N. gyvybės atėmimo, atlyginimą skaičiuojant nuo 2001-06-05 iki jo pilnametystės 2006-05-24 – 10 512,07 Lt; priteisti ieškovui Ž. N. iš atsakovės A. A. žalos, atsiradusios dėl tėvo R. N. gyvybės atėmimo, atlyginimą nuo 2006-07-01 iki jis mokysis aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, bet ne ilgiau iki jam sukaks 24 metai 2012-05-24, mokant mėnesinėmis išmokomis po 124,49 Lt; nustatyti priverstinę hipoteką atsakovei A. A. priklausančiam turtui - butui, esančiam Raudondvario pl. 180-18, Kaune, ieškovų R. N. ir Ž. N. 28 016,70 Lt reikalavimų dėl priteistos žalos, atsiradusios dėl maitintojo gyvybės atėmimo, atlyginimo įvykdymui užtikrinti iki 2012-06-30; nustatyti, kad iš atsakovei priklausančių išmokų būtų išskaitoma 100 procentų priteistų sumų išieškojimui, iki bus visiškai padengtos iš atsakovės priteistos ir išieškomos sumos (c.b. Nr. 2-1155-505/2007, 1 t., b.l. 105-108).

152007-03-23 Kauno miesto apylinkės teismas sprendimu ieškovų ieškinį patenkino iš dalies - priteisė iš atsakovės A. A. 10 512,07 Lt žalos atlyginimo nuo 2001-06-05 iki 2006-05-24 ieškovui Ž. N.. Taip pat priteisė iš atsakovės A. A. kas mėnesį po 124,49 Lt žalos periodinio atlyginimo ieškovui Ž. N. nuo 2006-05-24 iki ieškovas Ž. N., gim. 1988-05-24, mokysis nustatyta tvarka įregistuotos aukštosios, aukštesniosios, profesinės mokyklos dieniniame skyriuje, iki jam sukaks 24 metai. Kitos ieškinio dalies netenkino (c.b. Nr. 2-1155-505/2007, 1 t., b.l. 123-126).

16Apeliaciniu skundu ieškovų atstovė prašė pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje, kurioje atmestas prašymas dėl atsakovei priklausančių išmokų 100 procentų išskaitų priteistų sumų išieškojimui.

17Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, 2007-06-20 nutartimi ieškovų atstovės prašymą tenkintino iš dalies: Kauno miesto apylinkės teismo 2007-03-23 sprendimą pakeitė: panaikino sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovų reikalavimas nustatyti, kad iš atsakovei priklausančių išmokų būtų išskaitoma 100 procentų priteistų sumų išieškojimui, iki bus visiškai padengtos priteistos ir išieškomos sumos ir šią ieškinio dalį tenkino iš dalies. Nustatė, kad iš atsakovei A. A., priklausančių išmokų būtų išskaitoma 80 procentų ieškovams R. N. ir Ž. N. priteistų sumų išieškojimui, iki bus visiškai padengtos priteistos ir išieškomos sumos (c.b. Nr. 2-1155-505/2007, 1 t., b.l. 149-153).

18Kauno apygardos teismas 2007-06-20 nutartyje pažymėjo, kad CPK 736 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad iš skolininkui priklausančio darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančių Vyriausybės nustatytos MMA, išskaitoma pagal vykdomuosius dokumentus, kol bus visiškai padengtos išieškomos sumos išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis, žalos, padarytos maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimą ir žalos, padarytos nusikalstama veika, atlyginimą – iki penkiasdešimties procentų, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas. Iš CPK 736 straipsnio 1 dalies 1 punkto formuluotės akivaizdu, kad esant tam tikroms sąlygoms iš skolininko gaunamų pajamų gali būti išskaitoma ir daugiau, nei 50 procentų. Pagal CPK 736 straipsnio 1 dalies prasmę akivaizdu, kad didesnis nei penkiasdešimt procentų skolininko gaunamų pajamų, neviršijančių Vyriausybės nustatytos MMA, galimas tik tuomet, kai tai nurodyta vykdomajame rašte arba tai nustatė teismas. Kadangi vykdomąjį raštą išduoda tik teismas (CPK 646 straipsnio 1 dalis), antstolis, vykdantis išieškojimą, niekuo negali įtakoti vykdomojo rašto turinio, todėl pirmosios instancijos teismo išvada, jog šis klausimas spręstinas vykdymo procese, niekuo nepagrįsta.

19Kauno apygardos teismas 2007-06-20 nutartimi, pakeisdamas Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. kovo 23 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovų reikalavimas nustatyti, kad iš atsakovei priklausančių išmokų būtų išskaitoma 100 procentų priteistų sumų išieškojimui, iki bus visiškai padengtos priteistos ir išieškomos sumos ir šią ieškinio dalį tenkindamas iš dalies bei nustatydamas, kad iš A. A. priklausančių išmokų būtų išskaitoma 80 (aštuoniasdešimt) procentų ieškovams R. N. ir Ž. N. priteistų sumų išieškojimui, iki bus visiškai padengtos priteistos ir išieškomos sumos, atsižvelgė į tai, kad tuo metu A. A. buvo nuteista laisvės atėmimo bausme už tyčinį nužudymą ir atlikinėjo bausmę Panevėžio pataisos namuose, todėl buvo pilnai išlaikoma valstybės lėšomis, jai buvo teikiamas nemokamas gydymas ir vaistai. (b.l.118). Teismas taip pat nustatė, kad tuo metu jos gaunama pensija sudarė 444.09 litus (b.l.99). Vertindama šiuos duomenis, kolegija nusprendė, kad išskaitant daugiau, negu penkiasdešimt procentų atsakovės gaunamų pajamų, jos teisės nebus pažeistos, tačiau bus apgintos išieškotojų teisės. Kolegijos vertinimu, 100 procentų išskaita nėra galima, kadangi tokiu atveju iš tiesų būtų pažeistos atsakovės A. A. teisės įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų, literatūros ir rašomųjų reikmenų (Bausmių atlikimo kodekso 92 ir 93 straipsniai). Kolegija sprendė, kad būtina paisyti teisingumo universalumo principo, t.y. teisingumas reikalauja užtikrinti kreditoriaus ir skolininkų teisėtų interesų pusiausvyrą. Todėl sprendė, kad nustačius, jog iš atsakovei priklausančių išmokų būtų išskaitoma 80 procentų priteistų sumų išieškojimui, iki bus visiškai padengtos priteistos ir išieškomos sumos, šis principas nebus pažeistas (1 t. b.l. 149-153 ).

20Pareiškėja prašo sumažinti nuo 80 iki 50 procentų 2007-06-20 Kauno apygardos teismo nutartimi nustatytų išskaitų dydį, motyvuodama tuo, kad iš jai liekančios 130 litų sumos neįmanoma pragyventi, pinigų neužtenka net maistui, o jai reikalingos ne mažesnės kaip 200 litų dydžio papildomos lėšos gydymui ir vaistams, nes jos sveikatos būklė pablogėjo.

21Sprendžiant, ar yra juridinis ir faktinis pagrindas mažinti teismo nustatytą išskaitų dydį, teismas atsižvelgia į tai, kad vykdymo procese, esant tam tikroms aplinkybėms, išskaitų dydžio pakeitimas skolininko prašymu yra galimas antstolio patvarkymu (CPK 736 str. 3 d.). Tačiau išieškant nusikalstama veika ir maitintojo gyvybės atėmimu padarytą žalą iš skolininkui priklausančio darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančių MMA pagal kelis vykdomuosius dokumentus, kai išskaitų dydis nustatytas teismo, išskaitų dydžio pakeitimas antstolio patvarkymu jokiomis aplinkybėmis nėra galimas. Todėl tokiu atveju taikytinos CPK 284 str. nuostatos, reglamentuojančios sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimą. Sutinkamai su minėto straipsnio nuostatomis, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

22Kadangi LR CPK 284 str. nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros sprendimo vykdymo tvarkos ir yra galimas tik išimtiniais atvejais, sprendžiant teismo nustatytų išskaitų dydžio pakeitimo klausimą turi būti atsižvelgiama į šalių lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principus, vertinama, ar pakeitus teismo nustatytą išskaitų dydį, iš esmės nebus paneigtas pats teismo sprendimas, nepažeisti išieškotojų interesai.

23Iš antstolės Gitos Andrijauskienės pateiktų vykdomųjų bylų nustatyta, kad vykdomojoje byloje Nr. 0088/06/00036 antstolė vykdo 2006-01-13 Kauno apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 1-44-290/2005 dėl 200.000 Lt neturtinės žalos išieškojimo iš skolininkės A. A. išieškotojo Ž. N. naudai. 2011-12-12 likusi išieškotina suma 155290,48 Lt.

24Vykdomojoje byloje Nr. 0088/07/00037 antstolė Gita Andrijauskienė vykdo 2006-01-13

25Kauno apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 1-44-290/2005 dėl 200.000 Lt neturtinės žalos išieškojimą iš skolininkės A. A. išieškotojos R. N. naudai. 2011-12-12 likusi išieškotina suma 155879,13 Lt.

26Vykdomojoje byloje Nr. 0088/09/00035 antstolė vykdo 2006-01-13 Kauno apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 1-44-290/2005 dėl 8992,01 Lt turtinės žalos išieškojimo iš skolininkės A. A. išieškotojos R. N. naudai. 2011-12-22 likusi išieškotina suma 3021,66 Lt.

27Vykdomojoje byloje Nr. 0088/07/00767 antstolė Gita Andrijauskienė vykdo 2007-06-27 Kauno apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-01155-505/2007 dėl 10512,07 Lt žalos atlyginimo bei kas mėnesį mokamo 124,49 Lt periodinio žalos atlyginimo nuo 2006-05-24 iki Ž. N. mokysis nustatyta tvarka įregistruotos aukštosios, aukštesniosios, profesinės mokyklos dieniniame skyriuje iki jam sukaks 24 metai, iš skolininkės A. A. išieškotojo Ž. N. naudai.

28Išieškojimas pagal minėtus vykdomuosius dokumentus šiuo metu vykdomas tik iš pareiškėjos gaunamos invalidumo pensijos, nes kitokio turto ji neturi. 2009-05-01 – 2009-11-30 laikotarpiu pareiškėjai buvo mokama 658,84 Lt dydžio invalidumo pensija, iš kurios išieškojus pagal minėtus vykdomuosius dokumentus, jai buvo išmokama 131,77 Lt suma (c.b. Nr. A2-465-848/2011, b.l. 12). Šiuo metu pareiškėjai mokama 650 litų invalidumo pensija, iš kurios per mėnesį yra išskaitoma 80 procentų pagal vykdomuosius dokumentus ir po išskaitų pareiškėjai lieka 130 Lt. (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus 2011-05-12 pažyma Nr. D37-43, 2 t., b.l. 29-30).

29Sprendžiant dėl išskaitų dydžio pakeitimo, teismas atsižvelgia į aplinkybes, buvusias 2007-06-20 Kauno apygardos teismo nutarties priėmimo metu ir į tai, ar tos aplinkybės yra iš esmės pasikeitusios. Kaip nustatyta Kauno apygardos teismo nutartyje, pareiškėjos gaunama invalidumo pensija tuo metu sudarė 444.09 litus. Vis tik kolegija sprendė, kad išskaitant 80 procentų iš jos gaunamų pajamų, jos teisės nebus pažeistos. Tokią išvadą teismas padarė vertindama tai, kad tuo metu A. A. atlikinėjo bausmę Panevėžio pataisos namuose ir buvo pilnai išlaikoma valstybės lėšomis, jai buvo teikiamas nemokamas gydymas ir vaistai. (2 t. b.l. 24-28).

30Šiuo metu pareiškėja nėra valstybės išlaikoma, kadangi 2009-11-11 Panevėžio apygardos teismo nutartimi buvo lygtinai paleista iš pataisos įstaigos. (c.b. Nr. A2-465-848/2011, b.l. 95-97).Todėl teismas turi pagrindą pripažinti, kad tos aplinkybės, kurios buvo nustatytos priimant Kauno apygardos teismo 2007-06-20 nutartį, yra iš esmės pasikeitusios.

31Kaip nustatyta iš pareiškėjos paaiškinimų, šiuo metu ji gyvena kartu su tėvais, kurie jai padeda ir neatlygintinai leidžia naudotis jų gyvenamuoju būstu. Tačiau vien dėl to negalima traktuoti, jog pareiškėjai nereikalingos lėšos pragyvenimui.

32Pareiškėja ir jos atstovas nurodė, kad kiekvieną dieną reikia ne mažiau 5 Lt maistui, taip pat reikalingos lėšos kitiems kasdieniniams poreikiams (higienos reikmėms, ir kt.), be to, jai būtinos ne mažesnės kaip 200 litų dydžio lėšos gydymuisi, vaistams, nes ji serga chroniškomis ligomis, jai buvo atlikta stuburo operacija, patyrė peties traumą, po kurių sveikata yra pablogėjusi.

33Šioms aplinkybėms pagrįsti pareiškėja pateikė Ligos istorijos išrašą Nr. 2270/2010 iš kurio matyti, kad 2010-10-19 jai atlikta stuburo išvaržos operacija. Gydymo eigoje jos būklė pagerėjo, nors prognozė išlieka problematika (2 t., b.l. 46). Taip pat pateikė 2011-01-31 išrašą iš medicininių dokumentų, iš kurio matyti, kad pareiškėjai diagnozuota tarpslankstelinio disko išvarža. Nurodyta, kad po operacijos 2010-10-09 išlieka skausmingumas, riboti judesiai, negalėjimas pasilenkti. Toliau konsultuojama neurochirurgų, gydoma NPV (nesteroidiniais priešuždegiminiais vaistais) ( 2 t., b.l. 17, 45-46).

342011-03-24 išraše iš medicininių dokumentų papildomai diagnozuoti peties sąnario skausmai ( 2 t., b.l. 82).

35Pareiškėja taip pat pateikė mokėjimo kvitus, iš kurių matyti pareiškėjos turėtos išlaidos įvairių medikamentų įsigijimui. (2 t., b.l. 16, 41-44).

36Iš pareiškėjos prašymu prijungtos civilinės bylos Nr. A2-465-848/2012 medžiagos matyti, kad 1999-11-24 pareiškėjai buvo nustatytas 2 (antra) invalidumo grupė, ji visam laikui pripažinta nedarbinga. Tačiau 2007-12-14 pareiškėja pripažinta iš dalies darbinga (35 proc. darbingumas) (c.b. Nr. A2-465-848/2011, b.l. 9, 10).

37Aptarti įrodymai patvirtina, kad išėjusi iš bausmės atlikimo vietos pareiškėja turėjo sveikatos problemų ir išlaidų gydymui. Tačiau pateikti įrodymai nepatvirtina, jog ir toliau kas mėnesį jai reikalingos lėšos gydymui ir vaistams, nes jokie nuolatinai vartotini vaistai pareiškėjai nepaskirti. Be to, kaip matyti, dėl pastarųjų susirgimų pareiškėjos darbingumo lygis nepasikeitė.

38Tačiau nepaisant to, kad pareiškėja neįrodė, jog jai nuolat reikalingos lėšos gydymui ir vaistams, teismas sprendžia, kad pareiškėjai neesant valstybės išlaikomai, jai liekanti 130 litų suma yra per maža, neužtikrinanti galimybės patenkinti net būtinuosius (fiziologinius) poreikius. Nors pareiškėja nepateikė detalaus paskaičiavimo ir įrodymų, jog per dieną jai reikia ne mažiau kaip 5 Lt maistui, taip pat higienos reikmėm, kitiems būtiniesiems kasdieniniams poreikiams, tačiau šiuo metu vienai dienai tenkanti 4,33 Lt (130:30) suma akivaizdžiai yra neadekvati tai sumai, iš kurios neįgalus asmuo galėtų išgyventi. Todėl atsižvelgiant į pareiškėjos gaunamos invalidumo pensijos dydį, kitas čia paminėtas aplinkybes, iškaitų dydis mažintinas nuo 80 iki 60 procentų.

39Toks iškaitų dydžio sumažinimas turėtų užtikrinti galimybę pareiškėjai patenkinti būtinuosius poreikius, taip pat esmingai neturėtų pažeisti išieškotojų (šioje byloje – suinteresuotų asmenų) teisėtus lūkesčius ir interesus, nes pagal vykdomuosius raštus kas mėnesį jiems išieškoma suma sumažės neženkliai.

40Iš dalies patenkinus pareiškimą, bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų dydžiui (CPK 93 str. 2 d.). Pareiškėjos reikalavimo patenkinta 66,6 proc., o atmesta 33,3 proc.

41Suinteresuotas asmuo Ž. N. patyrė 2420 Lt advokatės teisinės pagalbos išlaidų (c.b. 2-1155-505/2007, 2 t., b.l. 85-86). Todėl proporcingai atmestų reikalavimų daliai iš pareiškėjos A. A. priteitina 805,86 Lt advokatės teisinės pagalbos išlaidų suinteresuotam asmeniui Ž. N.. (CPK 93 str. 2 d., 98 str. 1 d., 443 str. 6 d.).

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 - 291 str., 284 str.

Nutarė

43Pareiškėjos A. A. pareiškimą tenkinti iš dalies.

44Pakeisti 2007 m. birželio 20 d. Kauno apygardos teismo nutartimi civ. byloje Nr. 2A-729-378/2007 nustatytą išskaitų iš pareiškėjos A. A., a.k. ( - ) dydį ir nustatyti, kad iš jai priklausančių išmokų būtų išskaitoma 60 (šešiasdešimt) procentų suinteresuotiems asmenims - išieškotojams R. N., a.k. ( - ) ir Ž. N., a.k. ( - ) priteistų sumų išieškojimui, iki bus visiškai padengtos priteistos ir išieškomos sumos.

45Priteisti iš pareiškėjos A. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Kėdainių raj., suinteresuotam asmeniui Ž. N., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 805,86 Lt (aštuonis šimtus penkis litus 86 ct) bylinėjimosi išlaidų.

46Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per šį teismą.

Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant... 2. Pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydamas sumažinti Kauno... 3. Pareiškėja nurodė, jog yra neįgali, nedarbinga ir neturiu jokios galimybės... 4. Teismo posėdžio metu pareiškėja A. A. ir jos atstovas pareiškimą palaikė... 5. Pareiškėjos atstovas advokatas Kęstutis Galvičius paaiškino, kad... 6. Įstatymas nedraudžia pakeisti nustatytų išskaitų dydį, esant svarbioms... 7. Suinteresuoti asmenys R. N. ir Ž. N. atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad... 8. Skirtingai nei teismo sprendimo vykdymo atidėjimo (išdėstymo), sprendimo... 9. Priteistos sumos iš A. A. yra susijusios su jos nusikalstama veika. A. A. iš... 10. Suinteresuotų asmenų R. N. ir Ž. N. atstovė advokatė Dana Žvingilienė... 11. Suinteresuotas asmuo antstolė Gita Andrijauskienė paaiškino, kad... 12. Pareiškimas tenkintinas iš dalies. ... 13. Nustatyta, kad 2005 m. gegužės 23 d. nuosprendžiu pareiškėja A. A. buvo... 14. 2006-08-09 ieškovai R. N. ir Ž. N. ieškiniu kreipėsi į teismą dėl... 15. 2007-03-23 Kauno miesto apylinkės teismas sprendimu ieškovų ieškinį... 16. Apeliaciniu skundu ieškovų atstovė prašė pakeisti pirmosios instancijos... 17. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, 2007-06-20... 18. Kauno apygardos teismas 2007-06-20 nutartyje pažymėjo, kad CPK 736 straipsnio... 19. Kauno apygardos teismas 2007-06-20 nutartimi, pakeisdamas Kauno miesto... 20. Pareiškėja prašo sumažinti nuo 80 iki 50 procentų 2007-06-20 Kauno... 21. Sprendžiant, ar yra juridinis ir faktinis pagrindas mažinti teismo nustatytą... 22. Kadangi LR CPK 284 str. nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo... 23. Iš antstolės Gitos Andrijauskienės pateiktų vykdomųjų bylų nustatyta,... 24. Vykdomojoje byloje Nr. 0088/07/00037 antstolė Gita Andrijauskienė vykdo... 25. Kauno apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 1-44-290/2005 dėl 200.000 Lt... 26. Vykdomojoje byloje Nr. 0088/09/00035 antstolė vykdo 2006-01-13 Kauno apygardos... 27. Vykdomojoje byloje Nr. 0088/07/00767 antstolė Gita Andrijauskienė vykdo... 28. Išieškojimas pagal minėtus vykdomuosius dokumentus šiuo metu vykdomas tik... 29. Sprendžiant dėl išskaitų dydžio pakeitimo, teismas atsižvelgia į... 30. Šiuo metu pareiškėja nėra valstybės išlaikoma, kadangi 2009-11-11... 31. Kaip nustatyta iš pareiškėjos paaiškinimų, šiuo metu ji gyvena kartu su... 32. Pareiškėja ir jos atstovas nurodė, kad kiekvieną dieną reikia ne mažiau 5... 33. Šioms aplinkybėms pagrįsti pareiškėja pateikė Ligos istorijos išrašą... 34. 2011-03-24 išraše iš medicininių dokumentų papildomai diagnozuoti peties... 35. Pareiškėja taip pat pateikė mokėjimo kvitus, iš kurių matyti... 36. Iš pareiškėjos prašymu prijungtos civilinės bylos Nr. A2-465-848/2012... 37. Aptarti įrodymai patvirtina, kad išėjusi iš bausmės atlikimo vietos... 38. Tačiau nepaisant to, kad pareiškėja neįrodė, jog jai nuolat reikalingos... 39. Toks iškaitų dydžio sumažinimas turėtų užtikrinti galimybę... 40. Iš dalies patenkinus pareiškimą, bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos... 41. Suinteresuotas asmuo Ž. N. patyrė 2420 Lt advokatės teisinės pagalbos... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 - 291 str., 284 str.... 43. Pareiškėjos A. A. pareiškimą tenkinti iš dalies.... 44. Pakeisti 2007 m. birželio 20 d. Kauno apygardos teismo nutartimi civ. byloje... 45. Priteisti iš pareiškėjos A. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Kėdainių raj.,... 46. Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti...