Byla 2-8101-584/2012
Dėl nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sandorių pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, sekretoriaujant Vaivai Milkeraitienei, Eglei Šiugždinytei ,dalyvaujant ieškovui J. A. B., atsakovams R. M. ir B. J. ,trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei M. S.

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. A. B. patikslintą ieškinį, pareikštą atsakovams R. M. ir B. J. dėl nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sandorių pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, ir

Nustatė

3Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo CPK 3 str. pagrindu kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu spręsti ar valstybės pareigūnų su atsakovais sudarytos žemės pirkimo-pardavimo sutartys, tarp jų 2005 ir 2008 metais sumokant investiciniais čekiais ir 1995 metais sumokant rubliais neprieštarauja LR Konstitucijai ir LR įstatymams, panaikinti J.V. J. teisių ir pareigų perėmėjos B. J. sudarytą 901 kv.m. ir R. M. 901kv.m. ir neatskiriamos sudėtinės dalies 1959 kv.m. žemės sklypų, esančių ( - ) pirkimo-pardavimo sutartis .

4Ieškovas ieškinyje nurodė , kad iš Kauno apygardos administracinio teismo bylos prieš pusę metų sužinojo, kad 2005-04-07 J.V. J. (teisių ir pareigų perėmėja atsakovė B. J.), sudarė valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį dėl 901 kv. m. žemės, esančios ( - ),pirkimo, grynaisiais už tai sumokėjęs 287,70 Lt, o 408,98 investiciniais čekiais. Kiek vėliau, 2008-03-31 atsakovas R. M. sudarė sutartį dėl 1058 kv.m. žemės, esančios ten pat, pirkimo , sumokant pardavėjui grynaisiais 3199,23 Lt., o 387,73 investiciniais čekiais. Tačiau ši pirkimo pardavimo sutartis buvo pakeista ir 2008 m. gegužės 19d. buvo sudaryta nauja sutartis, pagal kurią atsakovas R. M. perka 901 kv.m. žemės, mokėdamas už ją grynaisiais 30,43 Lt ir 348,05 investiciniais čekiais. 1995m.rugpjūčio 31d. V.J. J., kaip rašoma byloje esančiame dokumente, už žemės išpirkimą žemėtvarkos tarnybai 1995 rugpjūčio 31d. sumokėjo 116 rub. ir 70 kap.,o kitame dokumente rašoma, kad tai pačiai žemėtvarkos tarnybai 1995m. rugsėjo 11d. už žemę sumokėjo 78 rub. ir 82 kap.. Rubliai ir kapeikos Lietuvos Respublikoje, kaip mokėjimo priemonė buvo naudojami tik iki 1992 m. rugsėjo 30d. 24.00 valandos. Užklausus Lietuvos Banką ir LR Finansų ministeriją, buvo gauta oficiali informacija, kad investiciniai čekiai galiojo ir su jais finansines operacijas buvo galima atlikti tiktai iki 1998m. gruodžio 31 dienos. Be to šiose pirkimo-pardavimo sutartyse net nėra nurodyta į kokį banką ir kokią sąskaitą pirkėjai turi įmokėti grynuosius pinigus ir investicinius čekius ir žemės pirkimo sutartyse nenurodoma, kad pardavėjai iš pirkėjų gavo pinigus ir investicinius čekius. Taigi šios pirkimo pardavimo sutartys yra niekinės Šios sutartys neatitinka CK 1.5 straipsnyje įtvirtintam teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams ir imperatyviems įstatymų reikalavimams, konkrečiai CK 1.100 straipsniui dėl pinigų, kaip civilinių teisių objektų ir esančių teisėta atsiskaitymo priemone ir CK 1.80 str. 1 daliai, nes žemės pirkimo-pardavimo sutartys priešingai nei reikalauja įstatymas, CK 6.393 str., sudarytos ne notarinės formos ir tai daro šias sutartis taip pat negaliojančias. Atsakovai kartu su pareigūnais suvaržė ieškovo teises, nurodytas įsiteisėjusiame Kauno m. apylinkės teismo 1996m. spalio 3d. sprendime, dėl turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymo, tikslu sudaryti žemės pirkimo sutartį dėl 7,31 aro pirkimo, pažymėto indeksu „A" su koordinačių posūkių taškais 1.2. 3. 4. 5. 6. 20. 19. 18. 17. 16. Teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje nurodyta, kad į žemėtvarkos sąskaitą Nr.706503 ir Nr.706804 už žemės pirkimą ir dokumentų sudarymą 1992 metais sumokėjo 12810 ir 800 rublių. Atsakovai niekinių sutarčių pagrindu, neteisėtai įsigiję jo nupirktą žemę, suvaržė jo teises, tarp jų teises atkurti nuosavybės teises į ieškovo naudojamą 7,31 aro žemę, nes pagal Kauno apskrities viršininko išvadą turi teisę Kauno mieste atkurti nuosavybės teises į 1,85ha žemės, ir tai daro ieškovui tęstinio pobūdžio žalą.

5Atsakovai R. M. ir B. J. pateikė atsiliepimą ,kuriame nurodė ,kad su ieškiniu nesutinka ,prašo ieškinį atmesti .

6Atsiliepime nurodo ,kad atsakovas R. M. pagal 1991-05-28 LR Butų privatizavimo įstatymo nuostatas, o J. V. J. pagal 1995-08-04 dovanojimo sutartis, įsigijo po 25/100 dalis gyvenamojo namo bei ūkio ir kiemo statinių ( - ), bei tuo pačiu įgijo teisę įsigyti iš valstybės dalį žemės sklypo, kuris buvo skirtas ir suformuotas prie šios valdos. Tiek atsakovas R. M., tiek J. V. J. nustatyta tvarka pateikė prašymus tuometinei Kauno m. Valdybos Žemėtvarkos tarnybai leisti įsigyti naudojamą valstybinės žemės dalį ( - ). Nustačius tenkančios žemės sklypo dalies kainas, atsakovas R. M. ir J. V. J. 1995 m. sumokėjo už perkamą žemės sklypo dalį investiciniais čekiais bei rubliais. Dėl didelių darbo apimčių valstybinės žemės pirkimo pardavimo sutartys ir visi būtini dokumentai šioms sutartims sudaryti buvo parengti J. V. J. 2005 m., o atsakovui R. M. tik 2008 m. ir tuo metu pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus bei nuostatas buvo sudarytos bei patvirtintos valstybinės žemės pirkimo-pirkimo pardavimo sutartys, į žemės pardavimo kainos sumokėjimą įskaitant jau sumokėtais investiciniais čekiais. Mano, jog valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartys sudarytos su J. V. J. yra teisėtos ir galiojančios, atitinka visus įstatymų ir norminių aktų reikalavimus. Ieškovas nenurodo nei vieno konkretaus teisės akto ar normos, kuriam šios sutartys prieštarauja. Teismų praktikoje yra aiškiai suformuota nuostata, jog pripažįstant sandorius negaliojančiais pagal LR CK 1.80 str., būtina nurodyti ne tik šį straipsnį, bet ir konkrečią imperatyvią įstatymo normą, kuriai sandoris prieštarauja (bl.l.49,50).

7Trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą ,kuriame prašo ieškovo ieškinį atmesti.

8Atsiliepime nurodė ,kad ieškovas nėra tinkamai suformulavęs savo reikalavimų. UAB „Žemėtvarkos darbai" atliko sklypo Žemaičių g. 166, Kaune, kadastrinius matavimus, rengė žemės sklypo planą, bet nei savivaldybės administracijos direktorius nei namų valdos bendraturčiai nepateikė galutinai suformuoto, nustatyta tvarka suderinto ir patvirtinto naudojamo žemės sklypo plano. 2004 m. lapkričio 19 d. Jonui A. B. prašant buvo parengta išvada Nr. 4886 „Dėl žemės sklypo, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn" už jam tenkančią 1,85 ha žemės dalį (( - ).) ir persiųsta į Kauno miesto žemėtvarkos skyrių, kadangi pretendentas pageidavo, kad jam būtų perduota naudojama žemės sklypo, esančio Žemaičių g. 166, Kaune, dalis.

9UAB „Žemėtvarkos darbai" 2008 m. rugpjūčio 10 d. surašė „Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą" Nr. 7123 žemės sklypo, esančio ( - ). Taip pat buvo parengtas minėto žemės sklypo planas. Pareiškėjas J. A. B., kaip gretimo sklypo naudotojas, pasirašyti žemės sklypo, esančio Žemaičių g. 162, Kaune, paženklinimo-parodymo akte atsisakė.

10J. A. B. 2011 m. rugpjūčio 22 d. pateikė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriui prašymą atkurti nuosavybės teises, perduodant jam neatlygintinai nuosavybėn prie namų valdos Žemaičių g.166, Kaune ,žemės sklypo esantį 0,0731 ha žemės plotą (jo teigimu lygiavertį) pagal išvadą Nr.4886 už jo senelio K. L. ( - ), nuosavybės teise turėtą žemę. 2011 m. spalio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriuje, dalyvaujant Jonui A. B. bei Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus specialistams, įvyko pasitarimas dėl minėto pareiškėjo prašymo atkurti nuosavybės teises, kurio metu, dar kartą išnagrinėjus visus turimus dokumentus, nuspręsta netenkinti J. A. B. 2011 m. rugpjūčio 22 d. prašymo perduoti neatlygintinai nuosavybėn jo prašyme nurodytą lygiavertį 0,0731 ha žemės sklypą Kauno mieste. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2011 m. spalio 12 d. priėmė įsakymą Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-1009 „Dėl J. A. B. prašymo (Kauno m.)", kuriuo netenkino J. A. B., gyvenančio ( - ), 2011 m. rugpjūčio 22 d. prašymo dėl 0,0731 ha žemės sklypo, esančio prie ( - ), perdavimo neatlygintinai nuosavybėn. Trečiojo asmens nuomone, ieškovas J. A. B. yra praleidęs ieškinio senaties terminą ginčyti pirkimo-pardavimo sandorius.

11Ieškovas teismo posėdyje savo reikalavimus visiškai palaikė.

12Atsakovai R. M. ir B. J. teismo posėdyje paaiškino, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka, prašo ieškinį atmesti, nurodė, kad palaiko visus atsiliepimuose nurodytus argumentus .

13Trečiojo asmens atstovė su ieškovo reikalavimais nesutiko, prašė ieškinį atmesti.

14Ieškinys atmestinas.

15Kauno m. apylinkės teismo 1996m. spalio 3d. sprendimu, yra nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas ,kad ieškovas nuo 1994m. faktiškai naudojasi 731 kv.m. žemės sklypu prie namų valdos ,esančios ( - ),plane pažymėtu indeksu „A" 1.2. 3. 4. 5. 6. 20. 19. 18. 17.15.16. Faktas nustatytas žemės sklypo pirkimo sandoriui įforminti(bl.l.5). Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 1786 ir pasirašytu priėmimo - perdavimo aktu Nr. 153 J. V. J. 2005-04-07 įgijo 901 kv.m. žemės sklypą, esantį ( - ). Už perkamą žemės sklypą J. V. J. sumokėjo 268,70 Lt, 408,98 investiciniais čekiais (archyvinės žemės sklypo ( - ) (unik. nr. ( - ) bylos l.46). 2008-03-31 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 2-1783 bei 2008-04-01 priėmimo-perdavimo aktu Nr. 136, o taip pat ir 2008-05-19 susitarimu Nr. 2-2810 dėl šios sutarties pakeitimo, atsakovas R. M. įgijo 901 kv.m. žemės sklypą, esantį ( - ). Už perkamą žemės sklypą R. M. sumokėjo 30,43 Lt, 349,05 investiciniais čekiais (archyvinės žemės sklypo ( - ) (unik. nr. ( - ) bylos l.44). J. V. J. 2011.06.04 mirė ,jo palikimą priėmęs asmuo yra B. J.(bl.l.10).

16Nors ieškinio reikalavimai suformuluoti painiai, tačiau tikėtina, jog ieškovas Jonas A. B. ginčija 2005-04-07 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1786 sudarytą su J. V. J. bei 2005-04-07 pasirašytą priėmimo - perdavimo aktą Nr. 153 ir su atsakovu R. M. sudarytą 2008-03-31 sutartį Nr. 2-1783 bei 2008-04-01pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą Nr. 136, o taip pat ir 2008-05-19 susitarimą dėl šios sutarties pakeitimo Nr. 2-2810.

17Ieškovas savo ieškinį grindžia aplinkybėmis, jog sandorio negaliojimo pagrindą sudaro tai, kad už iš valstybės išperkamą žemę buvo atsiskaityta rubliais ir investiciniais čekiais, kai šiais Lietuvos Respublikoje atsiskaityti buvo negalima bei, kad valstybinės žemės pirkimo sutartys buvo nepatvirtintos notaro.

18Kasacinio teismo jurisprudencijoje ne kartą nurodyta, jog asmens teisė kreiptis į teismą nereiškia teisės reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia tik galimybę kreiptis į teismą dėl to, kad būtų apginta jo subjektinė teisė arba įstatymų saugomas interesas(CPK 5 straipsnis). Teismų informacinėje bazėje LITEKO susipažinus su administracinėje byloje nr. Ik-110-422/2012 priimta 2012-06-14 nutartimi nustatytina ,jog didžioji 731 kv. m. žemės sklypo dalis(1996m. spalio 3 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-3092/96, kuriuo buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas dėl pareiškėjo faktiško naudojimosi nuo 1994 metų 731 kv. m. žemės sklypu prie namų valdos, esančios ( - ), plane pažymėtu indeksu „A“), į kurią ieškovas pretenduoja atkurti nuosavybės teises , šiuo metu patenka į 1959 kv.m. ploto gretimo žemės sklypo, esančio ( - ), teritoriją. Kaip nurodyta nutartyje, šias išvadas patvirtina Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus 2012-03-20 pateikta Sklypų, esančių ( - ) ir ( - ), grafinė medžiaga (administracinės bylos nr. Ik-110-422/2012 II t., b. l. 4). Tačiau sprendžiant dėl ieškovo reikalavimo teisės šioje byloje, pažymėtina tai ,kad ieškovas reikšdamas ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais savo reikalavimo teisę grindžia paminėtu 1996m. Kauno m. apylinkės teismo sprendime nustatytu juridiniu faktu dėl faktinio žemės sklypo naudojimosi ,tačiau atkreiptinas dėmesys į tai ,kad ieškovui šis faktas buvo nustatytas žemės sklypo pirkimo sandoriui įforminti. Iš ieškovo paaiškinimų teismui ,Kauno administraciniame teisme nagrinėjamų administracinių bylų pobūdžio bei archyvinės žemės sklypo ( - ), bylos matyti ,kad ieškovas pakeitė savo valią ir šiuo metu siekia ne pirkti valstybinę žemę, o nuosavybę į žemę atkurti- t.y. siekia ,kad jam būtų perduota neatlygintinai nuosavybėn prie namų valdos ( - ) esantis 0,0731 ha žemės plotas, lygiavertis pagal išvadą Nr.4886 už jo senelio K. L. ( - ), nuosavybės teise turėtą žemę .Taigi tokiu atveju ieškovo pateikiamas teismo sprendimas ir jame nustatytas faktas jokių teisinių pasekmių ieškovui negali sukurti ,kadangi nustatytas ne nuosavybės į žemę atkūrimo tikslu. Nustačius paminėtą aplinkybę konstatuotina ,kad ieškovas neturi materialiojo pobūdžio teisės kvestionuoti atsakovų sudarytas žemės sklypų pirkimo pardavimo sutartis .

19Kasacinis teismas, aiškindamas CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto sandorių negaliojimo pagrindo taikymo sąlygas, yra nurodęs, kad sandoris, vadovaujantis CK 1.80 straipsnio 1 dalimi, yra niekinis ir negalioja, jei konstatuojama tokių sąlygų visuma: pirma, kad teisės norma, kuriai, ieškovo teigimu, prieštarauja sandoris, yra imperatyvioji; antra, kad ginčo sandoris pažeidžia nurodytoje normoje įtvirtintą imperatyvą ir kad šio pažeidimo padarinys tikrai yra sandorio negaliojimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje D. K. v. Kėdainių rajono 1-ojo notarų biuro notarė G. S., UAB DK „PZU Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-432/2008). Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad sprendžiant dėl sutarties , kaip vieno iš sandorių, negaliojimo, CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu pagrindu, reikia atsižvelgti į CK 6.225 straipsnio 1 dalies nuostatą, jog sutartis yra absoliučiai negaliojanti (niekinė sutartis), jeigu, ją sudarant, buvo pažeisti pagrindiniai sutarčių teisės principai ir dėl to pažeisti ne tik sutarties šalies, bet ir viešieji interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Marijampolės rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams UAB „Bitė Lietuva“ ir kt. bylos Nr. 3K-3-523/2011). Kad konkreti teisės nuostata yra imperatyvi, pagal kasacinio teismo praktiką, lemia tokie požymiai: ji griežtai formuluoja paliepimą ir neleidžia jo suprasti dviprasmiškai, tai reiškia, kad jos išraiškos forma – kategoriški paliepimai, veiksmų aprašymas ir jų atlikimo eiga, nurodytų veiksmų draudimas, teisės normų įgyvendinimo sąlygos ir būdai.

20Ieškovo argumentai dėl sandorio negaliojimo tuo pagrindu , jog už iš valstybės išperkamą žemę buvo atsiskaityta rubliais ir investiciniais čekiais yra atmestini(CPK 178str. ). Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 11 str. numatė, kad privatizavimo objektai parduodami ir perduodami už šio įstatymo 12 straipsnyje nustatyta tvarka skirtas valstybės vienkartines išmokas (investicinius čekius), Lietuvos Respublikoje galiojančius pinigus ar laisvai konvertuojamą valiutą, taip pat tikslines kompensacijas, papildomai išmokamas pagal kitus Lietuvos Respublikos įstatymus. Kiekvienam asmeniui, kuris pagal šio įstatymo 9 straipsnio pirmąją dalį turi teisę įsigyti privatizuojamą valstybinį turtą, leidžiama naudoti privatizavimo objektų įsigijimui pinigus (rublius). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr.260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" (Žin., 1999, Nr.25-706; 2004, Nr. 167-6128) 2.6 p. t.p. numatė ,kad asmeniui, įgijusiam nuosavybės teisę į statinį ar įrenginį, esantį valstybinės žemės sklype, už kurį sumokėta teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis nesudaryta, sudarant tokią sutartį įskaitomos už žemės sklypą sumokėtos įmokos. Taigi už perkamus žemės sklypus aukščiau aptartas atsakovų sumokėtų investicinių čekių, rublių įskaitymas ,neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms.

21Teismas nustato ,jog ginčo valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartys sudarytos su J. V. J. bei R. M. yra patvirtintos notaro(bl.l.51-82) , atitinka visus įstatymų ir norminių aktų reikalavimus, todėl plačiau pasisakyti dėl šio ieškovo nurodomo sandorio negaliojimo pagrindo nėra prasmės(CPK 178str. ).

22Esant nustatytoms šios bylos aplinkybėms bei surinktiems įrodymams teismas daro išvadą, kad sudarant ginčijamus sandorius ieškovo minimos teisės normos nebuvo pažeistos, todėl ieškinys pripažinti negaliojančiais 2005-04-07 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1786 sudarytą su J. V. J. bei 2005-04-07pasirašytą priėmimo - perdavimo aktą Nr. 153 ir su atsakovu R. M. sudarytą 2008-03-31 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2-1783 bei 2008-04-01 pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą Nr. 136, o taip pat 2008-05-19 susitarimą dėl šios sutarties pakeitimo Nr. 2-2810 yra atmestinas kaip neįrodytas ir nepagrįstas (CPK 178str. ).

23Pastebėtina ,kad ieškovo ieškinys negali būti patenkintas ir dėl to , kad ieškovas ginčydamas sudarytus sandorius neteisingai nurodė procesinę šalių padėtį-trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nenurodė atsakovu. Teismas jau 2012-04-23 nutartyje dėl ieškinio trūkumų(bl.l.15,16) ieškovui buvo išaiškinęs teisę Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos traukti byloje atsakove bei išaiškinęs šio veiksmo neatlikimo pasekmes, tačiau ieškovas šio ieškinio trūkumo nepašalino ,nors patikslintą ieškinį teikė kelis kartus .Ši aplinkybė sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškinį.

24Dėl ieškovo prašymo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą

25Ieškovas prašo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti ar valstybės pareigūnų su atsakovais sudarytos žemės pirkimo-pardavimo sutartys, tarp jų 2005 ir 2008 metais sumokant investiciniais čekiais ir 1995 metais sumokant rubliais neprieštarauja LR Konstitucijai ir LR įstatymams.

26Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 63 str. 1 d. 1 punkte nustatyta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja bylas dėl įstatymų ir kitų Seimo aktų atitikimo Konstitucijai, Respublikos Prezidento aktų atitikimo Konstitucijai ir įstatymams, Vyriausybės aktų atitikimo Konstitucijai ir įstatymams. Nagrinėdamas šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas bylas, Konstitucinis Teismas tiria tiek viso akto, tiek ir jo dalies atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai ar įstatymams. Bylos dėl teisės akto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai nagrinėjimo Konstituciniame Teisme pagrindas yra teisiškai motyvuota abejonė, kad visas teisės aktas ar jo dalis prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai pagal normų turinį, reguliavimo apimtį, formą, Konstitucijoje nustatytą priėmimo, pasirašymo, paskelbimo ar įsigaliojimo tvarką (Konstitucinio Teismo įstatymo 64 str. 1 d.). T.p. Konstitucinis teismas minėto įstatymo 73 straipsnyje numatytais atvejais teikia išvadas. Atsižvelgęs į minėtų teisės aktų nuostatų analizę, teismas daro išvadą, kad ieškovo prašymas nežinybingas Konstituciniam teismui, todėl jo tenkinti pagrindo nėra (CPK 3 str. 3 d.).

27Ieškinį atmetus , iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei, turėtos už procesinių dokumentų siuntimą – 10,96 Lt (LR CPK 96 str.).T.p. iš ieškovo atsakovui R. M. priteistinos jo turėtos teisinės pagalbos, ruošiant atsiliepimą, išlaidos (LR CPK 93 str.1d.).

28Vadovaujantis CPK 265, 268, 270 str. teismas

Nutarė

29Ieškinį atmesti.

30Atmesti ieškovo J. A. B. prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą.

31Priteisti atsakovui R. M. a.k. ( - ) iš ieškovo J. A. B. (a.k. ( - ) - 300 Lt (tris šimtus Lt)teisinės pagalbos išlaidų.

32Priteisti iš ieškovo J. A. B. (a.k. ( - ) - 10,96 Lt (dešimt Lt, 96 ct) teismo procesinių dokumentų įteikimo išlaidų - valstybei. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, o mokesčio sumokėjimo kvitas pristatytas į teismo baigtų bylų raštinę (kab. 115).

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo CPK 3 str. pagrindu kreiptis į... 4. Ieškovas ieškinyje nurodė , kad iš Kauno apygardos administracinio teismo... 5. Atsakovai R. M. ir B. J. pateikė atsiliepimą ,kuriame nurodė ,kad su... 6. Atsiliepime nurodo ,kad atsakovas R. M. pagal 1991-05-28 LR Butų privatizavimo... 7. Trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą ,kuriame prašo ieškovo ieškinį... 8. Atsiliepime nurodė ,kad ieškovas nėra tinkamai suformulavęs savo... 9. UAB „Žemėtvarkos darbai" 2008 m. rugpjūčio 10 d. surašė „Žemės... 10. J. A. B. 2011 m. rugpjūčio 22 d. pateikė Nacionalinės žemės tarnybos prie... 11. Ieškovas teismo posėdyje savo reikalavimus visiškai palaikė.... 12. Atsakovai R. M. ir B. J. teismo posėdyje paaiškino, kad su ieškinio... 13. Trečiojo asmens atstovė su ieškovo reikalavimais nesutiko, prašė ieškinį... 14. Ieškinys atmestinas.... 15. Kauno m. apylinkės teismo 1996m. spalio 3d. sprendimu, yra nustatytas... 16. Nors ieškinio reikalavimai suformuluoti painiai, tačiau tikėtina, jog... 17. Ieškovas savo ieškinį grindžia aplinkybėmis, jog sandorio negaliojimo... 18. Kasacinio teismo jurisprudencijoje ne kartą nurodyta, jog asmens teisė... 19. Kasacinis teismas, aiškindamas CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto... 20. Ieškovo argumentai dėl sandorio negaliojimo tuo pagrindu , jog už iš... 21. Teismas nustato ,jog ginčo valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartys... 22. Esant nustatytoms šios bylos aplinkybėms bei surinktiems įrodymams teismas... 23. Pastebėtina ,kad ieškovo ieškinys negali būti patenkintas ir dėl to , kad... 24. Dėl ieškovo prašymo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą... 25. Ieškovas prašo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su... 26. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 63 str. 1 d. 1 punkte... 27. Ieškinį atmetus , iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos... 28. Vadovaujantis CPK 265, 268, 270 str. teismas... 29. Ieškinį atmesti.... 30. Atmesti ieškovo J. A. B. prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos... 31. Priteisti atsakovui R. M. a.k. ( - ) iš ieškovo J. A. B. (a.k. ( - ) - 300 Lt... 32. Priteisti iš ieškovo J. A. B. (a.k. ( - ) - 10,96 Lt (dešimt Lt, 96 ct)... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...