Byla 2-11678-430/2012
Dėl sumokėtos kainos grąžinimo ir transportavimo išlaidų atlyginimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Barbarai Sienkievič,

3dalyvaujant ieškovo V.Voitkuno įmonės „Arigona“ atstovei advokato padėjėjai Justinai Valaitytei,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V.Voitkuno įmonės „Arigona“ ieškinį atsakovui UAB „Harvest Balt“ dėl sumokėtos kainos grąžinimo ir transportavimo išlaidų atlyginimo,

Nustatė

5teisme priimtas ieškovo V.Voitkuno įmonės „Arigona“ ieškinys atsakovui UAB „Harvest BALT“ dėl sumokėtos kainos grąžinimo ir transportavimo išlaidų atlyginimo, kuriame nurodyta, kad ieškovas iš atsakovo pirko 50 kubinių metrų kapotų alksnio malkų. Pagal susitarimą produkcija privalėjo būti kokybiška, drėgmės lygis malkose – ne didesnis nei 22 proc. Prekių kokybės reikalavimai buvo esminė sutarties sąlyga. Už prekes ieškovas atsakovui sumokėjo 7720,73 Lt. Krovinio pristatymas užsakovui kainavo 4032,87 Lt. Pateikta mediena buvo purvina ir supuvusi, drėgmė malkose svyravo nuo 26 proc. iki 38 proc. Kadangi atsakovas savo įsipareigojimus vykdė netinkamai, todėl ieškovas patyrė žalą. Teismo prašo priteisti iš atsakovo 7720,73 Lt sumokėtą prekės kainą, 4032,87 Lt žalą, patirtą transportuojant prekes, 288,80 Lt palūkanų, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į pareikštą ieškinį nepateikė.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, kad tai buvo vienkartinis prekių vežimas ir sutartis tarp šalių nebuvo pasirašyta. Byloje duomenų, jog malkos buvo išvežtos iš Baltarusijos 2012-01-31 nėra. Krovinys buvo nekokybiškas ir vežėjas negali dėl to atsakyti. Malkų drėgmės lygis buvo daug didesnis nei numatyta susitarime tarp šalių, tai patvirtina byloje esančios fotonuotraukos.

8Į teismo posėdį atsakovo atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką praneštą tinkamai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Prašymų atidėti teismo posėdį negauta. Laikytina, jog procesinių kliūčių bylai nagrinėti nėra (CPK 246 straipsnis).

9Ieškinys atmestinas.

10Byloje esančiais rašytiniais nustatyta, kad 2012-01-04 šalys pasirašė priedą Nr. 1 prie Sutarties Nr.( - ), kuriuo nustatyta prekių - malkų kiekis ir kokybė (b.l. 39). 2012-02-28 ieškovas atsakovui siuntė pretenziją dėl netinkamos kokybės malkų (b.l. 40). Už malkas atsakovas ieškovui sumokėjo 7720,73 Lt. Už krovinio pristatymą 4032,87 Lt (b.l. 62, 63, 81). Ieškovas prašo priteisti 7720,73 Lt sumą, sumokėtą už malkas ir 4032,87 Lt už krovinio pristatymą.

11Byloje kilo ginčas dėl nuostolių atlyginimo, pardavus netinkamos kokybės daiktą.

12Iš bylos medžiagos matyti, jog tarp ginčo šalių buvo susiklostę pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai, todėl taikytinos CK XXIII skyriaus nuostatos.

13Pagal pirkimo-pardavimo sutartį pardavėjas privalo perduoti daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas ir daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. CK 6.333 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai pardavėjas garantuoja daiktų kokybę, jis atsako už daiktų trūkumus, jeigu neįrodo, kad šie atsirado po daikto perdavimo pirkėjui, ir jis nėra atsakingas už trūkumų atsiradimą.

14Pagal CK 6.333 straipsnio 3 dalį pirkėjui pateikiant ieškinį pakanka nurodyti nupirkto daikto trūkumą, o pardavėjui tenka pareiga įrodyti, kad jis nėra atsakingas už pirkėjo nurodytą trūkumą, kuris atsirado per parduoto daikto kokybės garantijos terminą. Jeigu parduotas daiktas neatitinka jam taikytinų įprastų ar sutartyje nustatytų kokybės reikalavimų, pirkėjas gali ginti savo pažeistas teises naudodamasis įstatyme ir sutartyje nustatytais teisių gynimo būdais, įtvirtintais CK 6.334 straipsnyje; pirkėjas jais turi teisę naudotis savo pasirinkimu. Specialūs pirkėjo teisių gynimo būdai gali būti derinami su nuostolių atlyginimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ruukki Lietuva v. UAB „Laugina“, bylos Nr. 3K-3-182/2009; 2010 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Mercbusas“ v. UAB „Silberauto“, bylos Nr. 3K-3-455/2010).

15Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad tarp šalių pirkimo pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, o 2012-01-04 buvo pasirašytas priedas Nr. 1 Sutarties Nr.( - ), šis įrodymas yra pateiktas ir kartu su ieškiniu (b.l. 39). 2012-02-28 ieškovo atsakovui siųstoje pretenzijoje minima sutartis (Nr.( - ) bei sutarties priedas). Minėtoje pretenzijoje daromos nuorodos į sutarties nuostatas, kas leidžia daryti išvadą, kad tarp šalių buvo pasirašyta sutartis, tačiau ji į bylą ji nėra pateikta. Olandijos kompanija 123HOUT.NL, kuriai buvo vežamos malkos, 2012-02-28 pareiškė pretenziją, kurioje nurodė sutarties datą – 2012-01-24 ir jo numerį - Nr.VVd-009 (b.l. 58). Taigi, nurodyta kita sutartis nei ieškovo atsakovui siųstoje 2012-02-28 pretenzijoje, kurioje minima sutartis (Nr.( - ) bei sutarties priedas), ir ne tas sutarties priedas, iš kurio kildinamas reikalavimas.

162012-02-28 ieškovo atsakovui siųstoje pretenzijoje nurodyta, kad atsakovas pateikė 48 kubinius metrus malkų, tuo tarpu pagal CMR važtaraštį į Lietuvą buvo įvežta (gavėjas UAB „Harvest BALT“) bruto 21980 kg, malkų (35,53 kubiniai metrai), išvežta iš Lietuvos (siuntėjas V.Voitkūno įmonė) bruto svoris 23800 kg (50 kubinių metrų) (b.l. 65,68). Esant tokiam ženkliam matų skirtumui (2301 kg bruto svorio ir 14,47 kubinių metrų), negalima padaryti išvados, kad malkos, kurias į Lietuvą įvežė UAB „Harvest BALT“, yra tos pačios, kurias išvežė į Olandiją V.Voitkūno įmonė.

17Be to, Olandijos kompanijos 123HOUT.NL pretenzijoje kalbama tik apie 8 euro paletes, tuo tarpu pagal CMR važtaraštį, pagal kurį buvo vežta 50 kubinių metrų malkų, į Olandiją įvežta 25 paletės (Tarptautinė Standartų Organizacija ISO (International Organization for Standardization) ISO standarte „ISO 6780: Flat pallets for intercontinental materials handling -- Principal dimensions and tolerances“ rekomenduoti Europoje padėklų dydžiai 1200 x 800 mm).

18Prieštaringi ir kiti byloje esantys įrodymai. Ieškovas pateikė 2012-01-20 mokėjimo nurodymą, pagal kurį jis atsakovui pervedė 8042,43 Lt (b.l. 82). Olandijos kompanijos 123HOUT.NL 2012-02-28 pretenzijoje nurodyta sutarties, pasirašytos tarp ieškovo ir 123HOUT.NL, data – 2012-01-24, taigi 2012-01-20 atliktas 8042,43 Lt mokėjimas nesietinas su 2012-01-24 sutartimi. Net ir tuo atveju, jeigu ieškovas iš anksto būtų nupirkęs malkas iš atsakovo, dar prieš pasirašant sutartį su Olandijos kompanija 123HOUT.NL, jis, priimdamas malkas š atsakovo, turėjo ir teisę ir pareigą patikrinti jų kokybę (CK 6.333 str. 1 d.).

19Ieškovo į bylą pateiktas malkų kokybės patikrinimo aktas fotonuotraukomis nelaikytinas tinkamu įrodymu, kadangi jį ieškovas surašė vienašališkai, o be to, negalima spręsti ir jų tapatumo su atsakovo parduotomis malkomis (CPK 178 str.). Pažymėtina ir tai, kad ieškovas turėjo galimybę patikrinti malkų kokybę Lietuvoje, kadangi jos buvo vežamos ne tiesiogiai iš Baltarusijos į Olandiją, o per Lietuvą (CMR nurodyta krovinio iškrovimo vieta – Savanorių per. 178, Vilnius (b.l. 68)).

20Konstatuotina, kad byloje nagrinėjamu atveju ieškovo pateikti įrodymai, kuriais grindžiamas reikalavimas, yra nepakankami ir nesusietini tarpusavyje kaip patvirtinantys konkrečios malkų siuntos nekokybiškumą.

21Išdėstytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad ieškovas neįrodė, kad jis patyrė nuostolius dėl atsakovo pateiktų nekokybiškų malkų, todėl ieškinys atmetamas.

22Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš ieškovo valstybės naudai priteistina 13,51 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

23Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, teismas

Nutarė

24ieškinį atmesti.

25Priteisti iš ieškovo V.Voitkuno įmonės „Arigona“, j.a.k. 123136366, buveinė Šaltkalvių g. 66-44, Vilniuje, valstybės naudai 13,51 Lt (trylika Lt 51 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

26Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Barbarai Sienkievič,... 3. dalyvaujant ieškovo V.Voitkuno įmonės „Arigona“ atstovei advokato... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 5. teisme priimtas ieškovo V.Voitkuno įmonės „Arigona“ ieškinys atsakovui... 6. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į pareikštą ieškinį... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė jame išdėstytais... 8. Į teismo posėdį atsakovo atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Byloje esančiais rašytiniais nustatyta, kad 2012-01-04 šalys pasirašė... 11. Byloje kilo ginčas dėl nuostolių atlyginimo, pardavus netinkamos kokybės... 12. Iš bylos medžiagos matyti, jog tarp ginčo šalių buvo susiklostę... 13. Pagal pirkimo-pardavimo sutartį pardavėjas privalo perduoti daiktus, kurių... 14. Pagal CK 6.333 straipsnio 3 dalį pirkėjui pateikiant ieškinį pakanka... 15. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad tarp šalių pirkimo... 16. 2012-02-28 ieškovo atsakovui siųstoje pretenzijoje nurodyta, kad atsakovas... 17. Be to, Olandijos kompanijos 123HOUT.NL pretenzijoje kalbama tik apie 8 euro... 18. Prieštaringi ir kiti byloje esantys įrodymai. Ieškovas pateikė 2012-01-20... 19. Ieškovo į bylą pateiktas malkų kokybės patikrinimo aktas fotonuotraukomis... 20. Konstatuotina, kad byloje nagrinėjamu atveju ieškovo pateikti įrodymai,... 21. Išdėstytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad ieškovas... 22. Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš ieškovo valstybės naudai priteistina 13,51... 23. Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, teismas... 24. ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš ieškovo V.Voitkuno įmonės „Arigona“, j.a.k. 123136366,... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...