Byla 2-227-151/2012
Dėl nuomos sandorių panaikinimo ir nuosavybės teisių atkūrimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, sekretoriaujant Jurgitai Radauskaitei, dalyvaujant ieškovams V. D., P. N., R. N., jų atstovei advokatei Eglei Dargvainei, ieškovės I. P. atstovei advokatei Gintarei Girdzijauskienei, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kauno žemėtvarkos skyriaus atstovei S. T., atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovei V. B., atsakovo UAB „Domus altera“ atstovei advokatei D. I. Vinklerytei, nedalyvaujant kitiems proceso dalyviams, viešame teismo posėdyje, žodinio bylos nagrinėjimo proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų V. D., P. N., R. B., R. N., L. K., I. P., ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos Kauno žemėtvarkos skyriui, Kauno miesto savivaldybei, UAB „Domus altera“, tretiesiems asmenims R. N., R. L., P. I., UAB „Klameta“, UAB „Liningas“, Lietuvos ir Prancūzijos UAB „Sofralita“ dėl nuomos sandorių panaikinimo ir nuosavybės teisių atkūrimo, ir

Nustatė

2Ieškovai V. Dl, P. N., R. B., R. N. patikslintu ieškiniu (VIII t. b.l. 44-56)

3prašo:

 1. Prijungti patikslintą ieškinį prie bylos ir jį laikyti pagrindiniu;
 1. Pripažinti, kad atsakovai Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir Kauno m. Savivaldybė vilkina ir vengia atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus atkurti ieškovams nuosavybės teises į V. N. nuosavybės teisėmis valdytos žemės dalį, esančią ( - ), unikalus Nr. ( - );
 2. Panaikinti 2012-03-20 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymo dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą (Kauno m.) Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-268;
 3. Panaikinti 2012-03-20 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymo dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą (Kauno m.) Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-269;
 4. Panaikinti 2012-03-20 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymo dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą (Kauno m.) Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-270;
 5. Panaikinti 2012-03-20 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymo dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą (Kauno m.) Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-271;
 1. Panaikinti Kauno m. valdybos potvarkio Nr. 1534-v (1993-12-24) 1.1. punktą;
 1. Panaikinti Valstybinio žemės sklypo nuomos sutartį sudarytą 1994-07-18, tarp Kauno miesto savivaldybės ir AB „Dirbtinis pluoštas" bei susitarimą dėl 1994 m. liepos 18 d. valstybinės žemės sklypo ( - ) nuomos sutarties pakeitimo ir atitinkamai panaikinti visus šių aktų pagrindu priimtus aktus, sudarytus susitarimus bei sutartis, tame tarpe:
 1. panaikinti 2004-12-23 Kauno apskrities viršininko įsakymą 2004-12-23, Nr.02-01- 12095;
 2. Susitarimą, 2007-12-13;
 3. Sutartį, 2010-03-31, Nr. 2024;
 4. Susitarimą, 2010-10-06, Nr. 6994.
 1. Panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos leidimus Nr. 4-1803 (2004-10-12) bei Nr. 11.2-175(2006-10-10);
 2. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog P. N. kartu su žmona J. N. valdė 1,3564 ha žemės ploto sklypą ( - ), esantį kvartale ( - ), dabar ( - ), unikalus Nr. ( - ), sklypo šiaurės rytinėje dalyje, kuris buvo nacionalizuotas iš P. ir J. N. pagal Kauno miesto vykdomojo komiteto 1958-05-31 sprendimą Nr. 500;
 3. Įpareigoti atsakovą Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos ir Kauno miesto savivaldybę atlikti jų kompetencijai priskirtinus veiksmus atkuriant nuosavybės teisę ieškovams V. D., R. B., P. N. ir R. N., į konkretų laisvą neužstatytą žemės sklypą - 11 680 m2 ploto žemės sklypą, esantį adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), sklypo šiaurės rytinėje dalyje, kurį P. ir J. N. valdė iki Kauno miesto vykdomojo komiteto 1958-05-31 sprendimo Nr. 500, ir kuris yra iki 1940 m. V. N. priklausiusioje žemėje.
 1. priteisti iš atsakovų visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė I. P. patikslintu ieškiniu (VII t., b.l. 118-122) prašo:

 1. Panaikinti Kauno miesto valdybos 1993-12-14 potvarkio Nr. 1534-v l. l. p.;
 2. Panaikinti 1994-07-18 d. Valstybinės žemės nuomos sutartį;
 3. Panaikinti 2007-12-13 d. Susitarimą dėl 1994-07-18 d. Valstybinės žemės sklypo Pramonės pr. 4 nuomos sutarties pakeitimo;
 4. Įpareigoti atsakovus Kauno miesto savivaldybę ir Nacionalinę žemės tarnybą prie LR Žemės ūkio ministerijos atkurti nuosavybės teisę ieškovams į 16957 kv. m. ploto žemės sklypą iki 1940 m. V. N. priklausiusio žemės sklypo dalyje, esančioje ( - ), unikalus Nr. ( - ), sklypo šiaurės rytinėje dalyje; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2012 05 07 atsiliepimu į patikslintą ieškovų ieškinį paaiškino, kad nesutinka su patikslintu su ieškiniu, mano, kad jis yra nepagrįstas ir atmestinas, o byla dalyje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nutrauktina, nes neturi juridinės reikšmės. Nekilnojamas turtas žemė Lietuvoje buvo nacionalizuota LTSR Liaudies Seimo 1940 m. liepos 22 d. priėmus Žemės nacionalizavimo deklaraciją, kuri skelbė, kad visa žemė tapo valstybės nuosavybe ir negalėjo būti perkama ar parduodama. Bet kokie buvusios LTSR institucijų priimti teisės aktai, teismų sprendimai, priimti po šios datos negalėjo spręsti ir nesprendė žemės nacionalizavimo ar žemės valdymo nuosavybės teise, žemės paveldėjimo klausimų. Taigi nuosavybės teisių atkūrimo požiūriu, visiškai nesvarbus žemės valdymo faktas 1958 m., nei tai, kas tuo metu žemę valdė. Be to, kaip ir savo ieškinyje nurodo patys ieškovai ir ką patvirtina byloje esantys įrodymai, žemė, į kurią jie pretenduoja iki 1940 m. priklausė V. N.. Atsakovo atstovė paaiškino, net jei teismas bylos dėl minėto reikalavimo nenutrauktų, ieškovų prašymas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo yra nepagrįstas ir atmestinas, nes ieškovai nepateikia jokių įrodymų ir netgi neteigia, kad P. N. iki 1940 m. nuosavybės teise valdė žemės sklypus, o vėlesniais metais buvęs žemės valdymo faktas, nepriklausomai kokiais pagrindais valdyta, atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas ir kasacinio teismo praktiką, kaip jau buvo minėta, neturi reikšmės nuosavybės teisių atkūrimo požiūriu. Be to, esant praleistiems teisės aktuose numatytiems terminams prašymui ir nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantiems dokumentams pateikti, nuosavybės teisės į P. N., anot ieškovų (pareiškėjų) turėtą žemę, negalėtų būti atkuriamos, taigi fakto nustatymas ir dėl šios priežasties neturėtų juridinės reikšmės.

6Reikalavimą pripažinti, kad atsakovai Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir Kauno miesto savivaldybė vilkina ir vengia atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus atkurti ieškovams nuosavybės teises į V. N. nuosavybės teisėmis valdytos žemės dalį, esančią ( - ), unikalus Nr. ( - ) atmesti, nes ieškovai nenurodo, kuriuo konkrečiu laikotarpiu ir kaip pasireiškė neveikimas (nuosavybės teisių neatkūrimas), kurį ieškovai prilygina vilkinimui atkurti nuosavybės teises. Atkūrimo procesas buvo vykdomas ir nebuvo niekada nutrūkęs, ieškovai nepateikia jokių įrodymų, kurie tokias aplinkybes paneigtų. Ieškovai yra gavę atsakymus į visus skundus/prašymus/paklausimus, nuosavybės teisių atkūrimas buvo vykdomas teisėtai, laikantis teisės aktų nuostatų, kas nėra laikoma neveikimu ir negali būti prilyginama vilkinimui atkurti nuosavybės teises.

7Valstybės institucijos, spręsdamos nuosavybės teisių atkūrimo klausimus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu (toliau - Atkūrimo įstatymas) (Žin., 1997, Nr. 65-1558), Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka (toliau - Tvarka), patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 (Žin., 1997, Nr. 90-225 bei kitais teisės aktais. Nacionalinė žemės tarnyba, vykdydama nuosavybės teisių atkūrimo procedūras vadovaujasi visais tais reglamentuojančiais teisės aktais. Nuosavybės teisių neatkūrimas asmeniui, kuris neturi tokios teisės ir/ar nėra įrodęs nuosavybės teise valdymo fakto, t.y. kad nuosavybės teise valdė nekilnojamąjį turtą teisės aktuose apibrėžtu laikotarpiu, nėra nei neveikimas nei vilkinimas atkurti nuosavybės teises, tokios nuostatos laikomasi ir suformuotoje teismų praktikoje. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta ir į tai, kad ieškovų reikalavimas yra nepagrįstas jokiais įrodymais, jis yra netenkintinas i| atmestinas. Ieškovams nenurodžius tikslaus termino, kuriuo pasireiškė anot jų vilkinimas atkurti nuosavybės teises, reikalavimas yra netikslus, dėl ko taip pat negali būti tenkinamas.

8Reikalavimą panaikinti Kauno miesto valdybos 1993 m. gruodžio 14 d. potvarkio Nr 1534-v "Dėl žemės sklypų nuomos prie turimų pastatų" 1.1. punktą, reikalavimo panaikint?' Kauno apskrities viršininko administracijos leidimus: 2004 m. spalio 12 d. Nr. 4-1803 "Dėl žemės; sklypo subnuomos" bei 2006 m. spalio 10 d. Nr. 11.2-175 "Dėl žemės sklypo subnuomos" bei reikalavimo panaikinti 2004 m. gruodžio 23 d. Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr. 02 01-12095 "Dėl žemės sklypų Pramonės pr. 4 ir Draugystės g. 8K, Kaune prašo atmesti, kaip praleidus vieno mėnesio terminą.

9Net jei ir nebūtų pritaikytas vieno mėnesio terminas minėtiems administraciniams aktams skųsti, ieškinys dėl šių reikalavimų yra atmestinas kaip nepagrįstas, nes ieškovai nenurodo kuo šie ginčijami administraciniai aktai pažeidžia ieškovų teises ir kokius teisinius padarinius sukels ieškovams ginčijamų administracinių aktų panaikinimas, be to nenurodo, kokias teisės aktų, kuriais vadovaujantis buvo priimti ginčijami administraciniai aktai, pažeidė institucija priėmusi administracinius aktus, nenurodo ir neįrodo administracinių aktų panaikinimo pagrindų buvimo.

10Likusius reikalavimus prašo atmesti kaip nepagrįstus, nes nenurodoma, kuo priimti įsakymai, sutartys ir sprendimai pažeidžia ieškovų teises ir, kokius teisinius padarinius sukels ieškovams ginčijamų administracinių aktų bei sutarčių, susitarimų panaikinimas. Dalis ieškovų ginčijamų administracinių aktų yra nebegaliojantys, subnuomos sutartys pasibaigusios, o ginčijamos nuomos sutarties terminas nurodytas ne konkrečia data, bet iki tam tikro termino, t.y. iki bus parengtas ir patvirtintas naujas detalusis planas, kas nesudaro ir nesudarys jokių kliūčių, esant galimybei, po naujai parengto žemės sklypo ( - ) detaliojo plano, atlikus kitus būtinus veiksmus ir, kaip jau minėta, esant galimybei, pažymėjus laisvą neužstatytą žemę buvusioje iki 1940 m. V. N. žemėvaldoje, atkurti nuosavybės teises į iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą žemę pretendentams.

11Teisės aktai aiškiai apibrėžia teismų kompetencijos ribas ir kaip ne kartą yra pasisakę teismai savo sprendimuose ir nutartyse, ne teismo kompetencija yra spręsti, ar vienas ar kitas žemės plotas yra priskirtinas laisvam neužstatytam žemės plotui, nes teisės aktai šią funkciją paveda konkrečiai institucijai (pabrėžtina, kad to negali spręsti ir jokie kiti juridiniai ar fiziniai asmenys ir ieškovų nurodoma projekto vadovė R. V., kuri, anot ieškovų, pažymėjo laisvą neužstatytą ir grąžintiną žemės plotą parengtame projekte). Taip pat ne teismo kompetencija spręsti nuosavybės teisės atkūrimo klausimą ir priimti vienokį ar kitokį sprendimą ir įpareigoti instituciją vienaip ar kitaip veikti. Tik administravimo subjektui priėmus vienokį ar kitokį sprendimą teismas galėtų spręsti dėl tokio sprendimo teisėtumo ar neteisėtumo. Teismas savo ruožtu gali tik įpareigoti administravimo subjektą atitinkamai įgyvendinti įstatymą, vykdyti teisės aktą, įpareigoti priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, tačiau negali atsakovui konkrečiai nurodyti, kokio turinio sprendimą priimti ir tokiu būdu kištis į kitos institucijos veiklą, viršijant teismo kompetencijos ribas.

12Atsakovas Kauno miesto savivaldybė su patikslintu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto atsakovai atsiliepimu nurodė, kad ieškovams pateikus šį reikalavimą, yra pagrindas laikyti neteisėtais, nepagrįstais ir atmestinais visus patikslinto ieškinio argumentus dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos ar Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus nuosavybės teisių atkūrimo procese, taip pat dėl to, jog nuo 1991 m. nebuvo teisinių kliūčių atkurti nuosavybės teises į P. N. nuosavybės teise iki nacionalizacijos priklausiusią žemę, dėl žemės sklypo ( - ) nuomos ir kt. Akivaizdu, kad ginčijamų administracinių aktų bei sandorių sudarymo metu institucijos, kurių kompetencijai priskirtos funkcijos dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo, neturėjo informacijos, kad ieškovų nurodytoje vietoje buvo P. N. priklausiusi žemė, todėl į šias aplinkybes nei priimant administracinius aktus, nei sudarant sandorius, negalėjo būti atsižvelgta.

13Ypatingosios teisenos tvarka gali būti nustatyti ne bet kokie faktai, o tik tie, kurie pagal įstatymą gali sukelti teisinius padarinius (CPK 444 str. 1 d.). LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 str. yra nustatyti terminai prašymams dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir dokumentams, patvirtinantiems savininko turėtas nuosavybės teises į pretenduojamą turtą bei giminystės ryšį su savininku, pateikti. Ieškovai įstatymo nustatytą dokumentų, pagrindžiančių žemės valdymo teisę iki nacionalizacijos, pateikimo terminą praleido ir jo atnaujinti neprašo. Dėl šių priežasčių laikytina, kad ieškovų prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas ieškovų nurodomų teisinių pasekmių nesukels. Mano, kad nagrinėjama civilinė byla dalyje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo turi būti nutraukta.

14Atsakovas UAB „Domus altera“ ieškinį prašo atmesti tais pačiais pagrindais motyvais kaip ir Nacionalinė žemės tarnyba bei Kauno miesto savivaldybė bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nutraukti, likusioje dalyje ieškinį atmesti.

15Tretieji asmenys atsiliepimų į patikslintą ieškinį nepateikė.

16Posėdyje nedalyvavusiems asmenims apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta specialiame interneto puslapyje.

17Ieškovų ieškiniai atmestini.

18Dėl ieškovų V. D., P. N., R. B., R. N. patikslinto ieškinio

19Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

20Nustatytina, kad ieškovai V. D., P. N., R. B., R. N. patikslintu ieškinio pareiškimu (VIII t. b.l. 44-56) prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad P. N. kartu su žmona J. N. valdė 1,3564 ha žemės ploto sklypą ( - ), esantį kvartale ( - ), dabar ( - ), unikalus Nr. ( - ), sklypo šiaurės rytinėje dalyje, kuris buvo nacionalizuotas iš P. ir J. N. pagal Kauno miesto vykdomojo komiteto 1958-05-31 sprendimą Nr. 500. Teismas pirmiausia pasisako dėl šio reikalavimo, nes minėti ieškovai prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad P. N. ir J. N. (ieškovų tėvai) nuosavybės teise valdė žemę ( - ), Kaune ir prašo įpareigoti atsakovus Kauno miesto savivaldybę bei Nacionalinė žemės tarnybą atkurti nuosavybės teises natūra, o ieškovė I. P. pretenduoja į tą patį žemės sklypą, tačiau nurodo, kad į valdytą jos prosenelio V. N., t.y. į minėtų ieškovų senelio. Nustatytina, kad ieškovai skirtingai nurodo turto nuosavybė teise valdytojus.

211997 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. ( - ) (su vėlesniais pakeitimais) 10 str. 4p. numato, kad kartu su prašymu atkurti nuosavybės teises pateikiamas pilietybę patvirtinantis dokumentas ir pridedami nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai. Piliečiai, padavę prašymus atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, bet nepateikę nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų, šiuos dokumentus turi pateikti iki 2003 m. gruodžio 31 d. Piliečiams praleidusiems nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.

22I. P. N. vaikai V. D., P. N., R. B., R. N. pirminį ieškinį teismui pateikė prašydami atkurti nuosavybės teises natūra į V. N. nuosavybės teise valdytą žemę, tačiau 2012 04 23 patikslintu ieškinio pareiškimu (VIII t. b.l. 44-56) pateikė prašymą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jų tėvas P. N. nuosavybės teise valdė 1,3564 ha žemės. Iš paminėto nustatytina, kad ieškovai prašymą pateikė praleisdami terminą pateikti nuosavybę teisę patvirtinančius dokumentus, tikslu atkurti nuosavybės teises ir neprašo šio termino atnaujinti, nors ši aplinkybė ieškovams buvo žinoma ir pateiktų atsakovų atsiliepimų. Ieškovams taip pat buvo pasiūlyta patikslinti ieškinio pareiškimą patikslinant ieškinio reikalavimus, tačiau ieškovai šia teise nepasinaudojo. Ieškovų advokatė nurodė, kad ieškovams ieškinys tinka (VIII t., b. l. 185).

23Pagal suformuotą teismų praktiką juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą.

24Nesant bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-06-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2006, 2009-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-97 ir kt.).

25Nuosavybę ir giminystę patvirtinančius dokumentus pareiškėjai turėjo pateikti iki 2003 m. gruodžio 31 d., o praleidus šį terminą, nurodant svarbias priežastis, prašyti šį terminą atnaujinti, neatlikus šių veiksmų įstatymų nustatyta tvarka, t.y. praleidus terminą pateikti įrodymus dėl juridinę reikmę turinčio fakto nustatymo, kad jų tėvas P. N. nuosavybės teise valdė 1,3564 ha ploto žemės sklypą ( - ), esantį kvartale ( - ), dabar ( - ), unikalus Nr. ( - ), sklypo šiaurės rytinėje dalyje, nustatytina, kad prašymas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas neturės juridinės reikšmės, t.y. jo nustatymas nesukels ieškovams teisinių pasekmių, todėl byla šio reikalavimo dalyje nutrauktina, kaip nenagrinėtina teisme (CPK 293 str. 1d.). Būtent tokią praktiką 2005 12 29 suformavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senatas nutarimu Nr. 56 „Dėl teisė normų, reglamentuojančių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, taikymo teismų praktikoje".

26Nors teismas ir šioje dalyje bylą nusprendė nutraukti, tačiau taip pat atkreipia dėmesį, kad net ir atnaujinus terminą šis reikalavimas negalėtų būti tenkintinas, nes ieškovai savo reikalavimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad P. ir J. N. nuosavybės teise valdė žemę, grindžia Kauno miesto vykdomojo komiteto 1958 05 31 sprendimu Nr. 500, kuris ieškovų nuomone nacionalizavo iš jų tėvų žemę. Ši ieškovų nurodyta aplinkybė iš viso negali būti laikytina nuosavybės teisės į žemė valdymo įrodymų, nes 1940 m. liepos 22 d. Lietuvos Liaudies seimas priėmė Žemės nacionalizavimo deklaraciją, kuri paskelbė, kad visa žemė, jos gelmės, visi miškai ir naudmenys tampa valstybės nuosavybe, tai yra žemė negali būti nei perkama, nei parduodama. Nacionalizavus žemę ieškovų tėvų žemė negalėjo būti nacionalizuota antrą kartą, nes nuo 1940 07 22 visa Lietuvos žemė buvo nacionalizuota vieningu aktu, todėl nustatant juridinę reikmę turinčius faktus dėl žemės valdymo nuosavybės teise, teismai šiuos faktus nustato tik įrodžius valdymo nuosavybės teise faktą iki 1940 07 22.

27Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad ieškovai prašo atkurti nuosavybės teises į žemę ne tik į P. N., bet ir į J. N. nuosavybės teise valdytą žemę. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad ieškovai yra pateikę prašymus atkurti nuosavybės teises į J. N. nuosavybės teise valdytą žemę. Byloje yra pateikti ieškovų prašymai atkurti nuosavybės teises į P. N. ir į V. N. nuosavybės teise valdytą žemę.

28Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad kai prašoma nustatyti juridinį faktą nuosavybės teisių atkūrimo tikslu, asmeniui nekyla pareigos įrodyti būtent nuosavybės teisių įgijimo pagrindą, tokiu atveju asmuo gali pateikti įrodymų, patvirtinančių, kad asmuo, į kurio turto pretenduojama atkurti nuosavybės teises, valdė jį nuosavybės teise būtent nacionalizavimo momentu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pasisakęs, kad aplinkybė, kas buvo pagal TSRS (LTSR) įstatymus nacionalizuoto ar kitaip nusavinto turto savininkas, turi būti nustatoma pagal iki 1940 m. birželio 15 d. atitinkamoje Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje galiojusius teisės aktus (LAT nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-1373/2001, 3K-3-578/2008).

29Dėl įsakymų panaikinimo

30I. V. D., P. N., R. B., R. N. prašo panaikinti 2012-03-20 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymus Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-268, 8VĮ-(14.8.2.)-269, 8VĮ-(14.8.2.)-271 dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą (Kauno m.). Šiais įsakymais ieškovams buvo nutarta neatkurti nuosavybės teisių į jų prašymuose nurodyto žemės savininko P. N. L. kelias 7 ir 9, Kaune, turėtą žemę. Iš 2012 02 14 nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus specialistų ir pretendentų į V. N. žemę pasitarimo protokolo (VIII t. b.l. 63-65) nustatyta, kad ieškovams (pretendentams) buvo nurodyta, kad nepateikta P. N. nuosavybės teisę žemės valdymo dokumentų, o pateikti dokumentai po 1940 07 22 negali būti nuosavybės teisę įrodantys dokumentai. Tuo pagrindu buvo priimti įsakymai, kuriais buvo atmesti prašymai dėl nuosavybės teisės į P. N. nuosavybės teise valdytą žemę atkūrimas.

31Šie atsakovo nacionalinės žemės tarnybos priimti įsakymai yra pagrįsti ir teisėti, nes ieškovai iš tiesų nepateikė rašytinių įrodymų, kad jų tėvas P. N. nuosavybės teise valdė žemę, adresu ( - ). Tai, kad ieškovai nepateikė įrodymų apie P. N. valdytą žemę patvirtina ir tas faktas, kad ieškovai tik 2012 m. balandžio mėnesį patikslintu ieškinio pareiškimu kreipėsi į teismą prašydami nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ieškovų tėvas P. N. nuosavybės teisė valdė 1,3564 ha žemės sklypą, t.y. įrodyti ir pateikti įrodymus atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai, kad jų tėvas P. N. nuosavybės teise valdė žemę ( - ). Ieškovai patys konstatuodami, kad neturi įrodymų, kad P. N. nuosavybės teise valdė žemę ginčija atsakovo priimtus įsakymus.

32Dėl potvarkio, įsakymo sutarčių ir susitarimų panaikinimo

33Ieškovai V. D., P. N., R. B., R. N. prašo panaikinti Kauno m. valdybos potvarkio Nr. 1534-v (1993-12-24) 1.1. punktą, Panaikinti Valstybinio žemės sklypo nuomos sutartį sudarytą 1994-07-18, tarp Kauno miesto savivaldybės ir AB „Dirbtinis pluoštas" bei susitarimą dėl 1994 m. liepos 18 d. valstybinės žemės sklypo ( - )nuomos sutarties pakeitimo ir atitinkamai panaikinti visus šių aktų pagrindu priimtus aktus, sudarytus susitarimus bei sutartis, tame tarpe: panaikinti 2004-12-23 Kauno apskrities viršininko įsakymą 2004-12-23, Nr. 02-01-12095, susitarimą, 2007-12-13, sutartį, 2010-03-31, Nr. 2024, susitarimą, 2010-10-06, Nr. 6994, panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos leidimus Nr. 4-1803 (2004-10-12) bei Nr. 11.2-175(2006-10-10).

34Teismus nusprendus nutraukti bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad ieškovų tėvas P. N. nuosavybės teise valdė žemę ( - )nuosavybės teise, ieškovai prarado teisę ginčyti minėtus - potvarkį, įsakymus, žemės nuomos sutartis, vėlesnius susitarimus, leidimus, todėl ieškinys šioje dalyje atmestinas.

35Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad ieškovai formuluodami reikalavimus nenurodė, tiksliai kokius susitarimus, sutartis naikina, nenurodė sutarčių šalių, reikalavimus formulavo abstrakčiai, kaip „panaikinti visus šių aktų pagrindu priimtus aktus, sudarytus susitarimus bei sutartis“, nepateikė nei įrodymų, nei paaiškinimų dėl ko prašo panaikinti kiekvieną dokumentą.

36Dėl atsakovų Nacionalinės žemės tarnybos ir Kauno miesto savivaldybės vilkinimo atkurti ieškovams nuosavybės teisę i žemę

37Ieškovai V. D., P. N., R. B., R. N. prašo pripažinti, kad atsakovai Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir Kauno m. Savivaldybė vilkina ir vengia atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus atkurti ieškovams nuosavybės teises į V. N. nuosavybės teisėmis valdytos žemės dalį, esančią ( - ), unikalus Nr. ( - ).

38Pirma, kad ieškovai šiuo ieškiniu tik ketino gauti ir pateikti įrodymus, kad jų tėvai P. N. ir J. N. nuosavybės teise valdė 1,3564 ha žemės ploto sklypą ( - ), esantį kvartale ( - ), dabar ( - ), todėl formuluoti reikalavimą, kad Nacionalinė žemės tarnyba ir Kauno miesto savivaldybė vilkina atkurti ieškovams nuosavybės teisę į P. N. valdytą žemę yra visiškai nepagrįstas, nes ieškovai nepateikė nuosavybės teisę įrodančių dokumentų apie jų tėvo P. N. valdytą žemę.

39Antra, ieškovai visą laiką pretendavo į V. N. nuosavybe valdytą žemę, kuri ieškovams jau buvo dalinai atkurta, tačiau išsiaiškinus, kad ieškovai neinformavo apie dar vieną pretendentę I. P. ir pasirašė susitarimą neįtraukdami jos į susitariančiųjų sąrašą įsakymai dėl nuosavybės teisų atkūrimo į V. N. žemę buvo panaikinti teismo sprendimu (civ. b. Nr. 2A-1689-153/2011, IX t. b.l. 23-33).

40Trečia, atkreiptinas dėmesys, kad ir ši byla tesėsi ilgą laiko tarpą, nes nuosavybės teisių į žemę atkūrimo pretendentai nesusitarė tarpusavyje keldami vis naujas bylas, todėl valstybinėms institucijoms sprendžiančioms nuosavybės teisių atkūrimą, nesutariant šalims, keliant teismuose bylas, kurios pakankamai ilgai užtrunkama, apsunkinamas nuosavybės teisių atkūrimas.

41Ketvirta, teismas turi pripažinti, kad nuosavybės teisė į V. N. žemę ieškovams nėra atkurta daugiau kaip 20 metų, ir nustatytina, kad šis laiko periodas yra labai ilgas, tačiau priežastys dėl kurių nuosavybės teisės nebuvo atkurtos tokį ilgą laiko tarpą nėra atsakovų Nacionalinės žemės tarnybos ir Kauno miesto savivaldybės kaltė. Kaip matome ieškovai pradinių ieškiniu taip pat pretendavo į V. N. žemę, tačiau peržvelgus nuosavybės teisės atkūrimo bylą nustatytina, kad nuosavybės teisės į atkūrimas į V. N. vyko etapais. V. N. turėjo septynis vaikus, keturių vaikų pretendentams nuosavybės teisės yra atkurtos visiškai, dviejų vaikų pretendentams nuosavybės teisės yra atkurtos dalinai ir tik vieno vaiko P. N. pretendentams paminėtiems ieškovams nuosavybės teisės neatkurtos visiškai, būtent dėl bylinėjimosi teismuose ir nesutarimo su kitais pretendentais.

42Šiais motyvais reikalavimas dėl pripažinimo, kad Nacionalinė žemės tarnyba ir Kauno miesto savivaldybė vilkina ir vengia atkurti ieškovams nuosavybės teisę į žemę atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

43Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus atkuriant nuosavybės teises į žemę ieškovams

44Įpareigoti atsakovą Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos ir Kauno miesto savivaldybę atlikti jų kompetencijai priskirtinus veiksmus atkuriant nuosavybės teisę ieškovams V. D., R. B., P. N. ir R. N., į konkretų laisvą neužstatytą žemės sklypą - 11 680 m2 ploto žemės sklypą, esantį adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), sklypo šiaurės rytinėje dalyje, kurį P. ir J. N. valdė iki Kauno miesto vykdomojo komiteto 1958-05-31 sprendimo Nr. 500, ir kuris yra iki 1940 m. V. N. priklausiusioje žemėje.

45Nutraukus bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad P. N. kartu su žmona J. N. valdė 1,3564 ha žemės ploto sklypą ( - ), esantį kvartale ( - ), dabar ( - ), unikalus Nr. ( - ), sklypo šiaurės rytinėje dalyje, kuris buvo nacionalizuotas iš P. ir J. N. pagal Kauno miesto vykdomojo komiteto 1958-05-31 sprendimą Nr. 500, šis reikalavimas atmestinas, nes jis yra išvestinis ir galėtų būti tenkintinas tik nustačius juridinę reikšmę turintį faktą.

46D. I. P. ir L. K. patikslintų ieškinių.

47Ieškovai I. P. ir L. K. patikslintais ieškiniais (VII t., b.l. 118-122, V t., 177-182) prašė:

48Panaikinti Kauno miesto valdybos 1993-12-14 potvarkio Nr. 1534-v l. l. p., panaikinti 1994-07-18 d. Valstybinės žemės nuomos sutartį, panaikinti 2007-12-13 susitarimą dėl 1994-07-18 Valstybinės žemės sklypo Pramonės pr. 4 nuomos sutarties pakeitimo bei Įpareigoti atsakovus Kauno miesto savivaldybę ir Nacionalinę žemės tarnybą prie LR Žemės ūkio ministerijos atkurti nuosavybės teisę ieškovams į 16957 kv. m. ploto žemės sklypą iki 1940 m. V. N. priklausiusio žemės sklypo dalyje, esančioje ( - ), unikalus Nr. ( - ), sklypo šiaurės rytinėje dalyje; priteisti bylinėjimosi išlaidas. L. K. taip pat prašo panaikinti subnuomos sutartį Nr. 04-019/04 (2004 12 01), leidimus Nr. 4-1803 (2004 10 12 ir Nr. 11.2-175 (2006 10 10).

49Ieškovai prašo panaikinti minėtus dokumentus tuo pagrindu, kad jie prašo atkurti nuosavybės teisę ieškovams į 16957 kv. m. ploto žemės sklypą iki 1940 m. V. N. priklausiusio žemės sklypo dalyje, esančioje ( - ), unikalus Nr. ( - ), sklypo šiaurės rytinėje dalyje. Bylos medžiaga nustatyta, kad V. N. nuosavybės teise valdė 7,53 ha žemės dabartiniu adresu ( - ). V. N. turėjo 7 vaikus ir pagal nuosavybės teisių atkūrimo įstatymo nuostatas kiekvienas V. N. vaikui buvo skirta po 1,07 ha žemės.

50Ieškovai prašo atkurti nuosavybės teises ieškovams į 16957 kv. m. žemės sklypą. Pirma, ieškovė neturi reikalavimo teisės į tokio dydžio sklypą, antra ieškovė neturi teisės reikalauti už kitus asmenis.

51Teismas ne vieną kartą siūlė visiems ieškovams patikslinti ieškinio reikalavimus nurodant į kokio dydžio žemės sklypą šalys pretenduoja, tačiau šiais teismo pasiūlymais nebuvo pasinaudota. Taigi, reikalavimas dalinai atmestinas paminėtais motyvais, tačiau iš esmės šis reikalavimas atmestinas tuo, kad ieškovai patys apsimatavo sklypą, kuris jiems atrodė laisvas (neužstatytas) adresu ( - ) ir pateikė teismui nurodydami, kad tai yra laisva neužstatyta žemė, be to ieškovai pateikė ne vieną žemės sklypą nurodydami vis kitokį žemės sklypo dydį. Kaip matome iš ieškinių ieškovai V. D., P. N., R. B., R. N. prašo į 11680 kv. m. žemės sklypo plotą, ieškovė I. P. į 16957 kv. m. žemės sklypą.

52Laisvos (neužstatytos) žemės sklypų formavimo procedūrą reglamentuoja LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 106 1 p. nuostatos, pagal kurias savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtas natūra grąžinamų žemės sklypų formavimas. Savivaldybės administracijos direktorius per mėnesį nuo žemėtvarkos skyriaus prašymo suteikti informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę pateikimo, pateikia žemėtvarkos skyriui informaciją kartografinėje medžiagoje apie laisvą neužstatytą žemę, kuri pagal minėto įstatymo 12 str. 1d. 3p. nepriskirta valstybės išperkamai žemei, o tuo atveju, kai miestų teritorijų dalių, žemės sklypų grupių, žemės sklypų detalieji planai nepatvirtinti arba jų nėra apie detaliai nesuplanuotų miesto teritorijas. Žemėtvarkos skyrius, gavęs informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę, per mėnesį šioje kartografinėje medžiagoje pažymi savininko turėto žemės sklypo ribas, remdamasis turima (išlikusia) arba kartografuota planine medžiaga. Žemėtvarkos skyrius, miesto detaliai nesuplanuotų arba jau suprojektuotų pagal miestų teritorijų dalių, žemės sklypų grupių, žemės sklypų detaliuosius planus teritorijų kartografinėje medžiagoje pažymėjęs turėto žemės sklypo ribas per 20 darbo dienų raštu pateikia ją savivaldybės administracijos direktoriui. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs iš žemėtvarkos skyriaus kartografinę medžiagą, kurioje pažymėtos savininko turėtos žemės sklypo ribos miesto detaliai nesuplanuotose teritorijose, organizuoja žemės sklypo projektavimo darbus, kadastrinių matavimų atlikimą bei patvirtina žemės sklypo planą, Šias procedūras atlieka ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo žemėtvarkos skyriaus prašymo suteikti informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę.

53Savivaldybė gali atlikti Atkūrimo tvarkos 106 1 punkte numatytus jos kompetencijai priskirtus natūra grąžinamo žemės sklypo formavimo veiksmus tik tuo atveju, jei ji nustato, kad grąžintina žemė yra laisva (neužstatyta), t.y. nepriskirtina valstybės išperkamai žemei. Prieš atliekant laisvos (neužstatytos žemės sklypo kadastrinius matavimus bei kitas sklypo formavimo procedūras, savivaldybė turi pažymėti laisvą (neužstatytą) žemę kartografinėje medžiagoje.

54Taigi apžvelgus įstatymo ir poįstatyminių aktų normas susijusias su nuosavybės teisių atkūrimu natūra, nustatytina, kad nuosavybės teisių atkūrimas natūra yra detaliai reglamentuotas, funkcijos paskirstytos tarp institucijų, bei nustatytas jų veiklos pobūdis ir kiekvienas pretendentas į žemės atkūrimą natūra šių procedūrų privalo laikytis. Ieškovai negali savarankiškai nuspręsti, kad tai yra laisva žemė, ar ši žemė yra išperkama. Remiantis išdėstytais motyvais ieškovų I. P. L. K. ieškiniai atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 178 str.).

55Ieškinius atmetus, iš ieškovų priteistina 498,68 Lt pašto išlaidų valstybei (LR CPK 96 str.)

56Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259-270 str.

Nutarė

57Ieškinius atmesti.

58Priteisti iš ieškovų V. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ), R. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), P. N. a.k. ( - ) gyv. ( - ) gyv. ( - ), R. N., a.k. ( - ) gyv. ( - ), I. P., a.k. ( - ) ( - ), L. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 83,11 Lt (aštuoniasdešimt tris litus 11 ct) pašto išlaidų valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. ( - ), bankas Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660 (kvitą pristatyti į baigtų civilinių bylų raštinę kab. Nr. 115).

59Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovai V. Dl, P. N., R. B., R. N. patikslintu ieškiniu (VIII t. b.l. 44-56)... 3. prašo:
 1. Prijungti patikslintą ieškinį prie bylos ir jį... 4. Ieškovė I. P. patikslintu ieškiniu (VII t., b.l. 118-122) prašo: 5. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2012 05... 6. Reikalavimą pripažinti, kad atsakovai Nacionalinė žemės tarnyba prie... 7. Valstybės institucijos, spręsdamos nuosavybės teisių atkūrimo klausimus,... 8. Reikalavimą panaikinti Kauno miesto valdybos 1993 m. gruodžio 14 d. potvarkio... 9. Net jei ir nebūtų pritaikytas vieno mėnesio terminas minėtiems... 10. Likusius reikalavimus prašo atmesti kaip nepagrįstus, nes nenurodoma, kuo... 11. Teisės aktai aiškiai apibrėžia teismų kompetencijos ribas ir kaip ne... 12. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė su patikslintu ieškiniu nesutinka ir... 13. Ypatingosios teisenos tvarka gali būti nustatyti ne bet kokie faktai, o tik... 14. Atsakovas UAB „Domus altera“ ieškinį prašo atmesti tais pačiais... 15. Tretieji asmenys atsiliepimų į patikslintą ieškinį nepateikė.... 16. Posėdyje nedalyvavusiems asmenims apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą... 17. Ieškovų ieškiniai atmestini.... 18. Dėl ieškovų V. D., P. N., R. B., R. N. patikslinto ieškinio ... 19. Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo... 20. Nustatytina, kad ieškovai V. D., P. N., R. B., R. N. patikslintu ieškinio... 21. 1997 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į... 22. I. P. N. vaikai V. D., P. N., R. B., R. N. pirminį ieškinį teismui pateikė... 23. Pagal suformuotą teismų praktiką juridinę reikšmę turinčius faktus... 24. Nesant bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę... 25. Nuosavybę ir giminystę patvirtinančius dokumentus pareiškėjai turėjo... 26. Nors teismas ir šioje dalyje bylą nusprendė nutraukti, tačiau taip pat... 27. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad ieškovai prašo atkurti nuosavybės teises... 28. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad kai prašoma nustatyti... 29. Dėl įsakymų panaikinimo... 30. I. V. D., P. N., R. B., R. N. prašo panaikinti 2012-03-20 Nacionalinės... 31. Šie atsakovo nacionalinės žemės tarnybos priimti įsakymai yra pagrįsti ir... 32. Dėl potvarkio, įsakymo sutarčių ir susitarimų panaikinimo ... 33. Ieškovai V. D., P. N., R. B., R. N. prašo panaikinti Kauno m. valdybos... 34. Teismus nusprendus nutraukti bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto... 35. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad ieškovai formuluodami reikalavimus... 36. Dėl atsakovų Nacionalinės žemės tarnybos ir Kauno miesto savivaldybės... 37. Ieškovai V. D., P. N., R. B., R. N. prašo pripažinti, kad atsakovai... 38. Pirma, kad ieškovai šiuo ieškiniu tik ketino gauti ir pateikti įrodymus,... 39. Antra, ieškovai visą laiką pretendavo į V. N. nuosavybe valdytą žemę,... 40. Trečia, atkreiptinas dėmesys, kad ir ši byla tesėsi ilgą laiko tarpą, nes... 41. Ketvirta, teismas turi pripažinti, kad nuosavybės teisė į V. N. žemę... 42. Šiais motyvais reikalavimas dėl pripažinimo, kad Nacionalinė žemės... 43. Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus atkuriant nuosavybės teises į žemę... 44. Įpareigoti atsakovą Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio... 45. Nutraukus bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad P. N. kartu su... 46. D. I. P. ir L. K. patikslintų ieškinių.... 47. Ieškovai I. P. ir L. K. patikslintais ieškiniais (VII t., b.l. 118-122, V t.,... 48. Panaikinti Kauno miesto valdybos 1993-12-14 potvarkio Nr. 1534-v l. l. p.,... 49. Ieškovai prašo panaikinti minėtus dokumentus tuo pagrindu, kad jie prašo... 50. Ieškovai prašo atkurti nuosavybės teises ieškovams į 16957 kv. m. žemės... 51. Teismas ne vieną kartą siūlė visiems ieškovams patikslinti ieškinio... 52. Laisvos (neužstatytos) žemės sklypų formavimo procedūrą reglamentuoja LR... 53. Savivaldybė gali atlikti Atkūrimo tvarkos 106 1 punkte numatytus jos... 54. Taigi apžvelgus įstatymo ir poįstatyminių aktų normas susijusias su... 55. Ieškinius atmetus, iš ieškovų priteistina 498,68 Lt pašto išlaidų... 56. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259-270 str.... 57. Ieškinius atmesti.... 58. Priteisti iš ieškovų V. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ), R. B., a.k. ( - ) gyv. (... 59. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...