Byla 2-4479-912/2013
Dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-4479-912/2013 ir Vilniaus rajono apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-351-723/2013 sujungimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Alma Urbanavičienė rašytinio proceso tvarka spręsdama klausimą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-4479-912/2013 ir Vilniaus rajono apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-351-723/2013 sujungimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teisme gauta Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėjo Tomo Venckaus nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-4479-912/2013 su prašymu spręsti šios civilinės bylos ir Vilniaus rajono apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-351-723/2013 sujungimo klausimą. Teisėjas Tomas Venckus nurodo, jog dalis bylose ginčijamų aplinkybių yra tapačios, abiejose bylose nagrinėjami tų pačių šalių ginčai ir sutampa šių bylų nagrinėjimo dalyko dalis, todėl sujungus bylas į vieną, šalių ginčai būtų išnagrinėti greičiau ir teisingai.

3Bylos sujungtinos.

4Pagal CPK 136 straipsnio 4 dalį teismas, nustatęs, kad teismo ar teismų žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai jose nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, dėl skirtinguose teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu sprendžia aukštesnės pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

5Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėjas Tomas Venckus nagrinėja 2012-09-21 iškeltą civilinę bylą Nr. 2-4479-912/2012 pagal ieškovo UAB „COROLLA VENTURES“ ieškinį atsakovui UAB „SK Baltic“ dėl nuostolių, patirtų šalinant statybos darbų trūkumus, atlyginimo. Ieškovas įrodinėja, jog atsakovas netinkamai atliko darbus pagal 2011-09-01 statybos rangos sutartį Nr. 3108/11/R-1, kuri buvo pakeista ir papildyta papildomais susitarimais, todėl ieškovas, šalindamas darbų defektus ir trūkumus, patyrė 44 163,8 Lt išlaidų, kurias privalo atlyginti atsakovas. Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė bylą sustabdyti, kol bus išnagrinėta Vilniaus rajono apylinkės teismo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-351-723/2013, kadangi abiejose bylose kilęs ginčas dėl tų pačių darbų kokybės ir apimties, Vilniaus rajono apylinkės teismo nagrinėjamoje byloje nustatyti faktai turės teisinės reikšmės, priimant sprendimą šioje byloje.

6Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius nagrinėja 2012-08-10 iškeltą civilinę bylą Nr. 2-351-723/2013 pagal ieškovo UAB „SK Baltic“ ieškinį atsakovui UAB „COROLLA VENTURES“ dėl skolos priteisimo. Ieškovas teigia, jog atliko darbus pagal 2011-09-01 statybos rangos sutartį Nr. 3108/11/R-1, tačiau atsakovas už rangos darbus nesumokėjo. Atsakovas, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, nurodė, jog ieškovas dalį darbų atliko su esminiais trūkumais, todėl negali reikalauti už juos sumokėti.

7Konstatuotina, jog bylose nustatinėtinos ir vertintinos iš esmės tos pačios faktinės aplinkybės dėl darbų pagal 2011-09-01 statybos rangos sutartį Nr. 3108/11/R-1 apimties ir kokybės. Nuo šių aplinkybių įvertinimo priklauso tiek rangovo reikalavimo dėl skolos priteisimo, tiek užsakovo reikalavimo dėl nuostolių atlyginimo pagrįstumas. Vadinasi, tarp skirtinguose teismuose nagrinėjamų bylų egzistuoja tarpusavio ryšys ir bylų nagrinėjimas skyrium yra neracionalus. Bylas nagrinėjant kartu, vienu metu galėtų būti išspręsti tarp šalių kilę ginčai. Sujungus bylas, nereikės tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, bus išvengiama prieštaringų sprendimų priėmimo, bus taupomos tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismų lėšos ir laikas. Atsižvelgiant į tai, kad tarp bylų yra tarpusavio ryšys, bylas nagrinėjant kartu, bus galima greičiau ir teisingai išnagrinėti abu ginčus, egzistuoja pakankamas pagrindas civilinių bylų sujungimo instituto taikymui (CPK 136 str. 4 d.).

8Civilinių bylų nagrinėjimo stadija sutampa, todėl atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-351-723/2013 iškelta anksčiau, prie jos prijungiama Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-4479-912/2013.

9Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

10Sujungti civilines bylas, Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-4479-912/2013 (teisminio proceso Nr. 2-03-3-04579-2012-8) prijungti prie Vilniaus rajono apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-351-723/2013 (teisminio proceso Nr. 2-52-3-02135-2012-8).

11Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai