Byla 2-1772-608/2012
Dėl vykdymo veiksmų sustabdymo, suinteresuoti asmenys antstolė Inga Karalienė, išieškotojas akcinė bendrovė „Swedbank“

1Vilniaus miesto trečiojo apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Psyops Media“ prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo, suinteresuoti asmenys antstolė Inga Karalienė, išieškotojas akcinė bendrovė „Swedbank“,

Nustatė

2Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Psyops Media“ kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo panaikinti antstolės Ingos Karalienės 2012-2-13 patvarkymą Nr. S-139-2049 aprašyti pinigines lėšas, priimtas vykdomojoje byloje Nr. 0139/11/03631. Pareiškėjas prašo teismą sustabdyti skundžiamo antstolės patvarkymo vykdymą iki kol bus išspręstas turto arešto akto Nr. 0111011790 teisėtumo klausimas. Nurodo, kad skundas dėl antstolio veiksmų yra grindžiamas turto arešto akto išregistravimo pagrindu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147 str. 6 d., turto arešto aktas, kurio galiojimas baigėsi 2011-11-30, neteisėtai vykdomas iki šiol ir varžo uždarosios akcinės bendrovės „Psyops Media“ veiklą.

3Prašymas dėl vykdymo veiksmų sustabdymo atmetamas.

4Lietuvos Respublikos 510 str. 2 d. numato, kad asmens prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, paduodant skundą dėl antstolio veiksmų, teismas išsprendžia Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus numato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 str. 1 d., kuri numato, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti teismo taikomos, jeigu suinteresuoti asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą ir nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nagrinėjamu atveju skundžiamas antstolio patvarkymas jau yra įvykdytas, skundžiamas antstolio procesinis veiksmas yra atliktas – pareiškėjo piniginės lėšos 120460,04 Lt sumai, esančios akcinėje bendrovėje „Swedbank“ yra areštuotos, taikant disponavimo minėtomis lėšomis apribojimus ir paliekant šias lėšas saugoti kredito įstaigoje, kurioje jos yra. Todėl skundžiamo antstolio patvarkymo vykdymo sustabdymas negalimas, o šio patvarkymo vykdymas negali apsunkinti arba padaryti neįmanomu teismo procesinio sprendimo šioje civilinėje byloje vykdymo.

5Skundžiamą patvarkymą antstolė Inga Karalienė priėmė vykdydama Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Civilinės bylos, kurioje priimta antstolio vykdoma nutartis, nagrinėjimas iš esmės nėra baigtas, todėl nėra pagrindo laikyti, jog skundžiamo antstolio patvarkymo pagrindu bus vykdomas išieškojimas ir aprašytų skolininko piniginių lėšų. Taigi prašomi stabdyti vykdymo veiksmai negali apsunkinti teismo procesinio sprendimo, priimto šioje civilinėje byloje, vykdymo, todėl prašymas dėl vykdymo veiksmų sustabdymo atmetamas.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 str. 2 d., 144 str. 1 d., 147 str., 290 str., 291 str. teismas

Nutarė

7Atmesti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Psyops Media“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8Ši nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto trečiąjį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai