Byla 2-809-877/2013
Dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, BUAB „Promakonas“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Adreka“ atstovui advokatui V. I., atsakovo AB „Ūkio bankas“ atstovei advokatei D. I. V., nedalyvaujant trečiojo asmens BUAB „Promakonas“ atstovui, viešame teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Adreka“ ieškinį atsakovui AB „Ūkio bankas“ dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, BUAB „Promakonas“,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia tarp ieškovės ir atsakovės 2009-05-15 sudarytą laidavimo sutartį Nr. 07/03-346-1. Bankrutuojančios UAB ,,Adreka“ administratorius nustatė, kad 2009-05-15 laidavimo sutartimi Nr. 07/03-346-1 ieškovė UAB ,,Adreka“ neatlygintinai užtikrino trečiojo asmens UAB „Promakonas“ prievolių, prisiimtų 2007-07-25 Kredito sutartimi Nr .07/03-346, įvykdymą ir įsipareigojo atsakyti atsakovei AB ,,Ūkio bankas“ visu savo turtu, jei trečiasis asmuo tinkamai neįvykdys visų ar dalies prievolių atsakovei pagal Kredito sutartį. Ginčijamos sutarties sudarymo metu ieškovei ir atsakovei jau buvo žinoma, kad trečiasis asmuo, kuriam 2009-03-05 iškelta bankroto byla, prievolių pagal Kredito sutartį neįvykdys ir atsakovė šioje neįvykdytų prievolių sumoje įgys reikalavimo teisę į ieškovę. Ginčijama sutartis pažeidžia ieškovės kreditorių teises ir interesus, sudarant šią sutartį šalims tai buvo žinoma, todėl bankroto administratorius prašė ginčo sandorį pripažinti negaliojančiu CK 6.66 numatytu pagrindu.

3Ieškovės BUAB „Adreka“ atstovas advokatas V. I. prašo perduoti bylą Kauno apygardos teismui. Atstovas nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinė sesija 2012-11-06 nutarime, priimtame civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012, išaiškino, kad actio Pauliana pagrindu reiškiamas reikalavimas laikytinas turtiniu, kurio suma nustatoma ir šis ieškinys įvertinamas pagal ginčijamu sandoriu perleisto turto rinkos vertę (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 1 p.). Plenarinė sesija pažymėjo, kad buvusi kasacinio teismo praktika, pagal kurią actio Pauliana ieškinys pripažintas neturtiniu reikalavimu, atsižvelgiant į tai, kad tokio ieškinio patenkinimo atveju turtas priteisiamas ne ieškovui (kreditoriui), o skolininkui, yra ydinga ir negali būti tęsiama. Dėl šios priežasties nagrinėjama civilinė byla turi būti perduota Kauno apygardos teismui, kadangi ieškinio suma byloje yra 212438,86 Lt. Be to, Kauno apygardos teisme nagrinėjama ir kita analogiška ieškovo byla, todėl, jo nuomone, yra netoleruotina tokia situacija, kai viena analogiška to paties ieškovo byla nagrinėjama apylinkės, o kita- apygardos teisme, nors abi vienareikšmiškai teismingos apygardos teismui.

4Atsakovės AB „Ūkio bankas“ atstovė advokatė D. I. V. pritarė ieškovės atstovo išdėstytai pozicijai ir prašė perduoti bylą pagal teismingumą Kauno apygardos teismui.

5Byla perduotina Kauno apygardos teismui.

6Iš byloje esančios 2009-05-15 laidavimo sutarties Nr. 07/03-346-1, sudarytos tarp laiduotojo BUAB „Adreka“ (ankstesnis pavadinimas – UAB „Jungtinis duonos centras“) ir AB „Ūkio bankas, 2.1 punkto matyti, kad laiduotojas laiduoja Bankui už kredito gavėją UAB „Promakonas“ ir įsipareigoja atsakyti Bankui visu savo turtu, jeigu kredito gavėjas tinkamai neįvykdys Bankui visų ar dalies prievolių pagal Kredito sutartį. Laidavimo sutarties 4.1, 4.2 punktuose numatyta, kad kredito gavėjui neįvykdžius visų ar dalies savo piniginių prievolių pagal Kredito sutartį, laiduotojas ir kredito gavėjas atsako Bankui kaip solidarūs skolininkai; laiduotojas atsako Bankui visu savo turtu ta pačia apimtimi kaip ir kredito gavėjas už visų mokėjimų sumokėjimą Bankui. Taigi iš laidavimo sutarties sampratos ir turinio akivaizdu, kad laidavimo sutartimi laiduotojas prisiima turtinius įsipareigojimus prieš kito asmens kreditorių, jeigu asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Reiškiamu ieškiniu siekiama išvengti prievolės Bankui pagal laidavimo sutartį vykdymo ir taip padidinti ieškovo BUAB „Adreka“ kreditorių galimybes padengti savo turimus reikalavimus ieškovui. Nuginčijus laidavimo sandorį, laiduotojui BUAB „Adreka“ pasibaigtų pareiga, skolininkui BUAB „Promakonas“ negrąžinus 464000 Lt paskolos, atlyginti Bankui negrąžintą kredito dalį, t.y. įvykdyti turtinio pobūdžio reikalavimus. Tai reiškia, kad ieškovo reikalavimas pripažinti laidavimo sutartį negaliojančia yra turtinio pobūdžio. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinė sesija 2012-11-06 nutarime, priimtame civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012, išaiškino, kad actio Pauliana pagrindu reiškiamas reikalavimas laikytinas turtiniu, kurio suma nustatoma ir šis ieškinys įvertinamas pagal ginčijamu sandoriu perleisto turto rinkos vertę (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 1 p.). Taip pat Lietuvos Aukščiausiasis Teismas minėtame nutarime pažymėjo, kad buvusi kasacinio teismo praktika, pagal kurią actio Pauliana ieškinys pripažintas neturtiniu reikalavimu, atsižvelgiant į tai, kad tokio ieškinio patenkinimo atveju turtas priteisiamas ne ieškovui (kreditoriui), o skolininkui, yra ydinga ir negali būti tęsiama. Kaip matyti iš ieškinio, BUAB „Promakonas“ neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Kredito sutartį, atsakovas AB „Ūkio bankas“ ieškovo BUAB „Adreka“ bankroto byloje pareiškė kreditorinį reikalavimą 212438,86 Lt sumai, kuri viršija 150000 Lt sumą.

7CPK 27 str. 1 p. nustatyta, kad apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo.

8Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio reikalavimas yra turtinis reikalavimas, o ieškinio suma yra didesnė nei 150000 Lt, teismas daro išvadą, jog byla yra neteisminga Kauno apylinkės teismui.

9Teismas pažymi, kad Kauno apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi buvo nurodęs, kad šalių ginčas yra neturtinis, todėl nagrinėtinas apylinkės teisme. Atsižvelgdamas į šią nutartį, Kauno miesto apylinkės teismas ieškinį priėmė, pasirengimo bylos nagrinėjimui metu šalys apsikeitė paruošiamaisiais dokumentais, tačiau teismo posėdyje ieškovas prašo bylą perduoti pagal teismingumą. Ieškovo atstovas pabrėžė, kad esant tokiam Plenarinės sesijos nutarimui ir tęsiant bylos nagrinėjimą teisme, kuriam byla neteisminga, bus pažeista jo teisė į teisėtą procesą, bylos nagrinėjimas užsitęs. Esant nurodytoms aplinkybėms, bei įvertinus pasikeitusią kasacinio teismo praktiką dėl actio Pauliana pagrindu reiškiamo ieškinio pripažinimo turtiniu reikalavimu, konstatuotina, kad iškėlus bylą teisme paaiškėjo, kad ji buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles, todėl byla perduotina pagal teismingumą Kauno apygardos teismui (CPK 34 str. 2 d. 4 p.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 27 str. 1 p., 34 str. 2 d. 4 p., 290-291 str., teismas

Nutarė

11Civilinę bylą Nr. 2-809-877/2013 perduoti pagal teismingumą Kauno apygardos teismui.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo atskiruoju skundu skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai