Byla 1-2001-926/2012
Dėl vagystės

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Aušra Vingilė, sekretoriaujant Laurai Jarušaitei, dalyvaujant prokurorei Džiuljetai Grigienei, kaltinamajam A. T., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2A. T., a. k. ( - ), gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, išsiskyręs, nedirbantis, gyv. ( - ), įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, teistas: 1) 1990-06-26 Kauno m. Panemunės r. teismo pagal LR BK 225 str. 2 d. (galiojo iki 2003-05-01) - 2 m. laisvės atėmimo bausme, ją atidedant 1 m. 6 mėn.; 2) 1991-04-19 Lietuvos Aukščiausiojo teismo pagal LR BK 104 str. (galiojo iki 2003-05-01) - 10 m. laisvės atėmimo bausme; 3) 1999-02-25 Jonavos rajono apylinkės teismo pagal LR BK 271 str. 1 d. (galiojo iki 2003-05-01) – 2 m. 6 mėn. laisvės atėmimo bausme; 4) 2005-05-31 Kauno rajono apylinkės teismo pagal LR BK 140 str. 2 d. - 3 mėn. laisvės atėmimo bausme, ją atidedant 1 m.; 5) 2006-09-13 Kauno rajono apylinkės teismo pagal LR BK 180 str. 1 d. - 1 m. 2 mėn. laisvės atėmimo bausme; 6) 2008-12-29 Kauno miesto apylinkės teismo pagal LR BK 22 str. 1 d., 178 str. 4 d. - 40 parų arešto bausme; 7) 2010-01-12 Jonavos rajono apylinkės teismo pagal LR BK 22 str. 1 d., 178 str. 4 d. - 45 parų arešto bausme; 8) 2010-03-02 Jonavos rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d. – 45 parų arešto bausme; 9) 2010-05-18 Kauno miesto apylinkės teismo pagal LR BK 22 str. 1 d., 178 str. 2 d. - 45 parų arešto bausme; 10) 2011-03-05 Kauno miesto apylinkės teismo pagal LR BK 22 str. 1 d., 178 str. 4 d., 178 str. 1 d. - 5 mėn. laisvės atėmimo bausme.

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d., 187 str. 1 d.

Nustatė

4Dėl vagystės

5Kaltinamasis A. T. 2012-01-21, apie 14.00 val., iš UAB „Maxima LT“ parduotuvės „Maxima X“, esančios Demokratų g. 50, Kaune, pagrobė svetimą turtą, t.y. UAB „Maxima LT“ priklausančias prekes – 5 vnt. plaukų šampūno „Head and Shoulders Menthol 2 in 1“, bendros 91,95 Lt vertės; 3 vnt. plaukų šampūno „Head and Shoulders Classic Clean 2 in 1“, bendros 31,47 Lt vertės; 2 vnt. plaukų šampūno „Head and Shoulders Ocean energy“, bendros 36,78 Lt vertės; t.y. viso pagrobė prekių už 160,20 Lt sumą, tuo padarydamas UAB „Maxima LT“ 160,20 Lt dydžio turtinę žalą.

6Kaltinamasis A. T. pagal jam pareikštą kaltinimą kaltu prisipažino pilnai ir parodė, jog 2012-01-21 užėjo į Demokratų gatvėje esančią parduotuvę ,,Maximą“, buvo šiek tiek išgėręs ir pasisavino šampūnus. Apsaugos darbuotojai jį sulaikė ne tą pačią dieną. Pripažįsta, kad tiek prekių pavogė, kiek nurodyta kaltinamajame akte. Pardavė pavogtus šampūnus turguje. Sutinka, kad žala padaryta už 160,20 Lt. Žalą atlygins, žada įsidarbinti.

7Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė visiškai taip pat įrodyta:

8Pranešimu apie pradėtą ikiteisminį tyrimą (b.l. 1,2).

9,,Maxima LT“ UAB pareiškimu, kad dėl vagystės įmonei padaryta 160,20 Lt žala. (b.l. 3-4).

10Apžiūros protokolu, kur nurodyta, kad įvykio vieta yra parduotuvėje „Maxima X“, esančioje Demokratų g. 50, Kaune (b.l. 5-8).

11Vaizdo įrašu (b.l. 31).

12Vaizdo įrašo apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad apžiūrint vaizdo įrašą matosi, kaip 2012-01-21 15:15:13 val. prie lentynos su prekėmis prieina A. T., ant peties pasikabinęs kuprinę. A. T. pasilenkia, kuprinę pasideda ant žemės ir nuo apatinės lentynos dešiniąja ranka ima po vieną buteliuką šampūno ir deda į kuprinę. Tokių judesių padaro 10 kartų. Po to 15:15:41 val. nueina į prekybos salės gilumą. 15:15:58 A. T. iš prekybos salės išeina pro kasą, kurioje nėra kasininkės, ant peties pasikabinęs kuprinę (b.l. 32).

13Įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokolu, kuriame nurodyta, kad A. T. parduotuvėje „Maxima X“ nurodė lentyną, nuo kurios pavogė šampūnus (b.l. 46-49).

14Veikos kvalifikavimas ir įrodymų vertinimas

15Visi šie tyrimo veiksmai atlikti laikantis įstatymo reikalavimų, jais gauti duomenys turi reikšmės bylai teisingai išspręsti, todėl vadovaujantis BPK 20 str., jie laikomi įrodymais. Teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visuma neginčytinai įrodyta, kad kaltinamasis A. T. 2012-01-21, apie 14.00 val., iš UAB „Maxima LT“ parduotuvės „Maxima X“, esančios Demokratų g. 50, Kaune, pagrobė svetimą turtą, t.y. UAB „Maxima LT“ priklausančias prekes už 160,20 Lt sumą.

16Nustatyta, kad kaltinamasis veikė tiesiogine tyčia, nes suvokė savo atliekamų veikų neteisėtumą, suvokė nusikalstamas pasekmes ir jų siekė. Jo veika ikiteisminio tyrimo metu buvo teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d.

17Kaltinamajame akte nurodoma, kad A. T. nusikaltimą padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio. Teisminio nagrinėjimo metu nebuvo nustatyta objektyvių, nenuginčijamų įrodymų, kad kaltinamasis A. T. nusikaltimo padarymo metu buvo girtas, pats kaltinamasis teisiamojo posėdžio metu paaiškino, kad buvo šiek tiek išgėręs. Iš to matyti, kad apsvaigimas nuo alkoholio neturėjo įtakos nusikaltimo padarymui, todėl iš kaltinimo šalintinas.

18Kaltinamojo A. T. atsakomybę lengvinančia aplinkybe šiame epizode pripažįstama tai, jog padaręs nusikalstamą veiką prisipažįsta ir nuoširdžiai gailisi.

19Dėl turto sugadinimo

20A. T. buvo kaltinamas tuo, kad 2012-01-22, apie 14.00 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, UAB „Maxima LT“ parduotuvėje „Maxima X“, esančioje Demokratų g. 50, Kaune, sugadino svetimą turtą, t. y. koja tyčia spyrė į administracijos kabineto duris, tokiu būdu jas sugadindamas ir padarydamas UAB „Maxima LT“ 491,56 Lt dydžio turtinę žalą.

21Nusikalstama veika, numatyta BPK 187 straipsnio 1 dalyje, pagal BPK 407 straipsnį priskiriama veikoms, dėl kurių procesas vyksta privataus kaltinimo tvarka. Procesas privataus kaltinimo bylose pradedamas tik tuo atveju, kai yra nukentėjusiojo skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas. Ikiteisminis tyrimas privataus kaltinimo bylose neatliekamas, procesas pradedamas paduodant skundą ar pareiškimą pirmosios instancijos teismui. BPK 409 straipsnyje numatytos išimtys, kada paaiškėjus, jog galėjo būti padaryta BPK 407 straipsnyje nurodyta veika, procesas vyksta ne privataus kaltinimo, o įprasta tvarka. Pagal BPK 409 straipsnio 1 dalį, jeigu BPK 407 straipsnyje nurodytos nusikalstamos veikos turi visuomeninę reikšmę ar jomis padaryta žala asmeniui, kuris dėl svarbių priežasčių negali ginti teisėtų savo interesų, baudžiamąjį procesą dėl šių veikų turi teisę pradėti ir prokuroras, nesvarbu, ar yra nukentėjusiojo skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas. Taigi pagal minėtas BPK nuostatas ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 140 straipsnio 1 dalyje, turėjo teisę pradėti ir prokuroras, jeigu buvo konstatuota bent viena iš BPK 409 straipsnio 1 dalyje nustatytų dviejų aplinkybių, t. y. 1) jeigu ši veika turėjo visuomeninę reikšmę arba 2) jeigu žala buvo padaryta asmeniui, kuris dėl svarbių priežasčių negali ginti teisėtų savo interesų. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. sausio 16 d. nutarime (taip pat ir 2006 m. birželio 15 d. nutarime) pabrėžė, kad pagal BPK 409 straipsnio 1 dalį (2003 m. birželio 19 d. redakcija) prokuroras neturi įgaliojimų pradėti baudžiamąjį procesą dėl BPK 407 straipsnyje (2003 m. birželio 19 d. redakcija) nurodytos nusikalstamos veikos, kai nėra nė vienos iš BPK 409 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų (ta veika neturi visuomeninės reikšmės ir ja nėra padaryta žala asmeniui, kuris dėl svarbių priežasčių negali ginti teisėtų savo interesų). Taip pat Konstitucinis Teismas šiame nutarime pažymėjo, kad visais atvejais, kai prokuroras įgyvendina savo įgaliojimus, nustatytus BPK 409 straipsnio 1 ar 2 dalyje, taip pat visais atvejais, kai prokuroras atsisako šiuos įgaliojimus įgyvendinti, jo sprendimas turi būti pagrįstas teisiniais argumentais. BPK nenustatyta, kokia konkrečiai forma turi būti išreikštas prokuroro reikalavimas, esant BPK 409 straipsnio 1 dalyje nustatytai bent vienai aplinkybei, pradėti ikiteisminį tyrimą. Tačiau tada, kai ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras turi surašyti motyvuotą sprendimą, paprastai yra priimamas nutarimas (BPK 30 straipsnis), kuriame turi būti nurodyti išsamūs argumentai, pagrindžiantys BPK 409 straipsnio 1 dalyje nustatytos bent vienos aplinkybės buvimą.

22Iš bylos medžiagos matyti, kad nusikalstama veika, numatyta BK 187 straipsnio 1 dalyje, buvo padaryta juridiniam asmeniui Maxima LT UAB, kurio atstovas pareiškė prašymą ne tik dėl vagystės, bet ir dėl turto sugadinimo atlikti tyrimą ir kaltininką nubausti (b.l. 14). Juridinis asmuo pripažintas civiliniu ieškovu (b.l. 22). Pagal BPK 417 straipsnio 1 dalį, jeigu ikiteisminio tyrimo metu paaiškėja, kad įtariamojo veika turi BPK 407 straipsnyje nurodytų nusikalstamų veikų požymių, tyrimą atliekantis pareigūnas išaiškina nukentėjusiajam (civiliniam ieškovui) jo teisę kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka, o dėl šios nusikalstamos veikos bendra tvarka pradėtas ikiteisminis tyrimas nutraukiamas. Byloje nėra duomenų, kad tyrimą atliekantis pareigūnas civiliniam ieškovui išaiškino teisę, numatytą BPK 417 straipsnio 1 dalyje, dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 187 straipsnio 1 dalyje, kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka, tyrimas pagal BK 187 straipsnio 1 dalį nebuvo nutrauktas, kaltinamajam A. T. 2012-03-27 buvo pateiktas kaltinimas ir pagal BK 187 straipsnio 1 dalį, byla perduota į teismą.

23Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo iš esmės pažeisti BPK 407 straipsnio, 417 straipsnio 1 dalies reikalavimai: esant nusikalstamos veikos, numatytos BK 187 straipsnio 1 dalyje, požymiams, nesant prokuroro reikalavimo tęsti pradėtą baudžiamąjį procesą BPK 409 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, ikiteisminio tyrimo pareigūnas nenutraukė tyrimo, civiliniam ieškovui neišaiškino apie galimybę dėl nusikalstamos veikos kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka. Dėl tokių veiksmų buvo pažeistos kaltinamojo A. T. teisė į tinkamą jo padarytos nusikalstamos veikos tyrimo procesą: jis neteko galimybės pasinaudoti BPK 413 straipsnyje numatytu tik privataus kaltinimo bylų procesui būdingu sutaikinimo institutu. Esant tokiai situacijai, baudžiamoji byla dalyje, kurioje A. T. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 187 str. 1 d., turi būti nutraukiama, remiantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 6 punktu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K–234/2006, 2K–67/2007).

24Dėl bausmės

25Kaltinamasis padarė baudžiamąjį nusižengimą, gydėsi VŠĮ Respublikinėje Kauno ligoninės padalinio psichiatrijos ligoninėje. Diagnozė: psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį (b.l. 54), specialisto išvadoje nurodoma, kad A. T. skirti teismo psichiatrinę ekspertizę netikslinga (b.l. 59), A. T. dešimt kartų teistas (b.l. 63-81), daug kartų baustas administracine tvarka (b.l. 86-114), yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį, įvertinant tai, kad bausmės tikslai yra ne tik nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, bet ir jį paveikti, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, siekiant įgyvendinti teisingumo principą, jam tikslinga skirti arešto bausmę, bausmės dydį parenkant artimesnį įstatyme numatytos bausmės vidurkio.

26Civilinis ieškinys

27Civilinis ieškovas ,,Maxima LT“ UAB pareiškė civilinį ieškinį dėl 651,76 Lt turtinės žalos priteisimo iš kaltinamojo A. T. (dėl vagystės 160,20 Lt, dėl turto sugadinimo 491,56 Lt) (b.l. 14). Kaltinamasis sutiko su tokiu civilinio ieškinio dydžiu.

28Pripažįstama, kad tarp kaltinamojo veiksmų ir vagyste padarytos žalos yra priežastinis ryšys, ieškinys dalyje dėl vagyste padarytos žalos tenkinamas ir žala priteisiama iš kaltinamojo. Civilinis ieškinys dalyje dėl turto sugadinimo paliekamas nenagrinėtu.

29Įsiteisėjus nuosprendžiui, panaikintina kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 120-121).

30Daiktai, turintys reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – vaizdo įrašas kompaktinėje plokštelėje (b.l. 31) – paliekamas prie bylos saugojimui

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302 – 305 str. ir 307 str., 3 str. 1 d. 6 p.,

Nutarė

32A. T. pripažinti kaltu padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d. ir paskirti trisdešimties (30) parų areštą.

33Į bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laikotarpį nuo 2012-01-22 iki 2012-01-24 įskaitytinai.

34Nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti kardomą priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

35Vadovaujantis BPK 3 str. 1 d. 6 p., baudžiamą bylą dalyje, kurioje A. T. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 187 str. 1 d., nutraukti. Išaiškinti ,,Maxima LT“ UAB atstovui, kad dėl turto sugadinimo turi teisę kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka.

36Civilinį ieškinį, pareikštą ,,Maxima LT“ UAB, tenkini iš dalies, iš A. T. ,,Maxima LT“ UAB naudai priteisti 160,20 Lt (šimtą šešiasdešimt litų 20 ct), kitoje dalyje civilinį ieškinį, dėl žalos, padarytos sugadinant turtą, palikti nenagrinėtu.

37Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti: kompaktinę plokštelę, supakuotą į voką (b.l. 31), saugoti prie bylos.

38Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Aušra Vingilė, sekretoriaujant Laurai... 2. A. T., a. k. ( - ), gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d., 187 str. 1 d.... 4. Dėl vagystės... 5. Kaltinamasis A. T. 2012-01-21, apie 14.00 val., iš UAB „Maxima LT“... 6. Kaltinamasis A. T. pagal jam pareikštą kaltinimą kaltu prisipažino pilnai... 7. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė visiškai taip pat įrodyta:... 8. Pranešimu apie pradėtą ikiteisminį tyrimą (b.l. 1,2).... 9. ,,Maxima LT“ UAB pareiškimu, kad dėl vagystės įmonei padaryta 160,20 Lt... 10. Apžiūros protokolu, kur nurodyta, kad įvykio vieta yra parduotuvėje... 11. Vaizdo įrašu (b.l. 31).... 12. Vaizdo įrašo apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad apžiūrint vaizdo... 13. Įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokolu, kuriame nurodyta, kad A.... 14. Veikos kvalifikavimas ir įrodymų vertinimas ... 15. Visi šie tyrimo veiksmai atlikti laikantis įstatymo reikalavimų, jais gauti... 16. Nustatyta, kad kaltinamasis veikė tiesiogine tyčia, nes suvokė savo... 17. Kaltinamajame akte nurodoma, kad A. T. nusikaltimą padarė būdamas apsvaigęs... 18. Kaltinamojo A. T. atsakomybę lengvinančia aplinkybe šiame epizode... 19. Dėl turto sugadinimo... 20. A. T. buvo kaltinamas tuo, kad 2012-01-22, apie 14.00 val., būdamas apsvaigęs... 21. Nusikalstama veika, numatyta BPK 187 straipsnio 1 dalyje, pagal BPK 407... 22. Iš bylos medžiagos matyti, kad nusikalstama veika, numatyta BK 187 straipsnio... 23. Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, kad ikiteisminio tyrimo metu... 24. Dėl bausmės ... 25. Kaltinamasis padarė baudžiamąjį nusižengimą, gydėsi VŠĮ... 26. Civilinis ieškinys ... 27. Civilinis ieškovas ,,Maxima LT“ UAB pareiškė civilinį ieškinį dėl... 28. Pripažįstama, kad tarp kaltinamojo veiksmų ir vagyste padarytos žalos yra... 29. Įsiteisėjus nuosprendžiui, panaikintina kaltinamajam paskirta kardomoji... 30. Daiktai, turintys reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302 – 305 str. ir 307 str.,... 32. A. T. pripažinti kaltu padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą... 33. Į bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laikotarpį nuo... 34. Nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti kardomą priemonę – rašytinį... 35. Vadovaujantis BPK 3 str. 1 d. 6 p., baudžiamą bylą dalyje, kurioje A. T.... 36. Civilinį ieškinį, pareikštą ,,Maxima LT“ UAB, tenkini iš dalies, iš A.... 37. Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai... 38. Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...