Byla e2-9891-503/2018
Dėl turtinės žalos atlyginimo regreso tvarka

1Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas Valdas Petraitis,

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovui L. B. dėl turtinės žalos atlyginimo regreso tvarka.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo iš atsakovo L. B. priteisti 3 206,35 Eur turtinės žalos atlyginimą regreso tvarka ir 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi ieškinio dalykas yra piniginis reikalavimas ir jis pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, esant ieškovo prašymui, ieškinys išnagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

5Teismas

konstatuoja:

6Pagal ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus, nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. gruodžio 30 d. nuosprendžiu, priimtu baudžiamojoje byloje Nr. 1-362-348/2013, pripažino L. B. kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 1 dalyje. L. B. buvo nuteistas už tai, kad ( - ) nužudė D. B. 2013 m. vasario 14 d. į ieškovą kreipėsi D. B. nepilnametė dukra M. B. su prašymu skirti valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją. Ieškovo 2013 m. vasario 28 d. sprendimu M. B. buvo paskirta našlaičių pensija nuo ( - ) iki 2019 m. birželio 30 d. Ieškovas M. B. už laikotarpį nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2018 m. spalio 31 d. išmokėjo 3 206,35 Eur našlaičių pensijos. Kauno apygardos teismas 2013 m. gruodžio 30 d. nuosprendžiu, priimtu baudžiamojoje byloje Nr. 1-362-348/2013, priteisė ieškovui iš L. B. žalos atlyginimo, kurį sudarė M. B. išmokėta našlaičių pensija už laikotarpį nuo ( - ) iki 2013 m. liepos 31 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2016 m. vasario 3 d. preliminariu sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-438-831/2016, priteisė ieškovui iš L. B. žalos atlyginimo, kurį sudarė M. B. išmokėta našlaičių pensija už laikotarpį nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. sausio 31 d.

7Nurodytas aplinkybes ieškovas grindžia ieškiniu (e. b. l. 1–3), Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 19 d. nuosprendžiu, priimtu baudžiamojoje byloje Nr. 1A-337/2014

8(e. b. l. 7–15), Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2018 m. lapkričio 6 d. raštu dėl informacijos pateikimo (e. b. l. 16), išrašu iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro apie gyvenamosios vietos adresą (e. b. l. 17), M. B. 2013 m. vasario 14 d. prašymu dėl socialinio draudimo našlaičių pensijos skyrimo (e. b. l. 18–19), išrašu iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro apie gimimą (e. b. l. 20), išrašu iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro apie mirtį (e. b. l. 21), ieškovo 2013 m. vasario 28 d. sprendimu dėl valstybinės socialinio draudimo našlaičių pensijos skyrimo M. B. (e. b. l. 22), Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nuosprendžiu, priimtu baudžiamojoje byloje Nr. 1-362-348/2013 (e. b. l. 23–29), Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 3 d. preliminariu sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-438-831/2016 (e. b. l. 30–32), ieškovo pažyma apie asmeniui išmokėtas išmokas (e. b. l. 33–35).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.290 straipsnio 3 dalis numato, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį. CK 6.280 straipsnio 1 dalis numato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. CK 6.263 straipsnio 2 dalis numato, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Ieškovas už laikotarpį nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2018 m. spalio 31 d. išmokėjo M. B. 3 206,35 Eur našlaičių pensijos. Ši suma regreso teise priteistina iš atsakovo, kadangi dėl jo neteisėtų veiksmų mirė D. B. ir ieškovui atsirado pareiga mokėti našlaičių pensiją jo vaikui – M. B. (CK 6.245 straipsnio 4 dalis, 6.246, 6.247, 6.248, 6.249 straipsniai, 6.251 straipsnio 1 dalis, 6.263 straipsnio 1, 2 dalys, 6.279 straipsnio 1 dalis, 6.280 straipsnio 1 dalis, 6.290 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalis, CPK 182 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

10Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytas faktines aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl 5 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo iš atsakovo pripažintinas pagrįstu, todėl tenkintinas.

11Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo priteistinos 36,00 Eur bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas yra atleistas) valstybei (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1, 7 punktai, 7 dalis, 83 straipsnio

121 dalies 10 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262, 424, 428 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo L. B. (asmens kodas ( - ) deklaruota gyvenamoji vieta ( - )) 3 206,35 Eur (tris tūkstančius du šimtus šešis eurus 35 centus) žalos atlyginimo regreso tvarka ir 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (3 206,35 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. lapkričio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui (įstaigos kodas 188677622, buveinės adresas A. Valaičio g. 2, Marijampolė, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT58 4010 0424 0349 5020, bankas – akcinė bendrovė DNB bankas).

16Priteisti iš atsakovo L. B. (asmens kodas ( - ) deklaruota gyvenamoji vieta ( - )) 36,00 Eur (trisdešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų valstybei (šios išlaidos valstybei turi būti sumokamos į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: akcinė bendrovė „Swedbank“ Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, akcinė bendrovė „Citadele“ Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, akcinė bendrovė DNB bankas Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, akcinė bendrovė SEB bankas Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, akcinė bendrovė Šiaulių bankas Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, Danske Bank A/S Lietuvos filialas Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5660).

17Atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo kopijos (nuorašo) įteikimo jam dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiems Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmams raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

18Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo kopijos (nuorašo) įteikimo atsakovui dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei galės būti išduotas vykdomasis raštas.

19Atsakovas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

20Preliminarus sprendimas yra neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai
Ryšiai