Byla 2-107-808/2011

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Gražina Žukauskienė,

2sekretoriaujant D. G.,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Renaldui Baliūčiui,

4atsakovui V. B. ir jo atstovei advokatei Violetai Zabielienei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos „PZU L.“ patikslintą ieškinį atsakovams V. B. ir G. V. dėl žalos atlyginimo subrogacijos tvarka.

6Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

7ieškovas patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų 6335,64 Lt., 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 53-55)

8Nurodo, kad 2009-02-01 kelyje Vilnius – Švenčionys – Zarasai, eismo įvykio metu buvo apgadintas automobilis „Audi A8“, valst. Nr. ( - ), su kurio savininku A. B. ieškovas yra sudaręs savanoriškojo draudimo sutartį (b.l. 8). Atsakingu už šį eismo įvykį pripažintas G. V., vairavęs automobilį „M. B. 300“, valst. Nr. ( - ), neturintį valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir eismo įvykio metu neapdrausto transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (b.l. 9). Eismo įvykio metu, minėto automobilio savininku buvo V. B. (b.l. 11). Už žalą padarytą automobiliui „Audi A8“, valst. Nr. ( - ) (b.l. 29-30), ieškovas nukentėjusiajam A. B. išmokėjo 6335,64 Lt. A. V. Bezliapovičiui buvo pateiktos pretenzijos dėl 6335,64 Lt žalos atlyginimo (b.l. 31-32).

9Atsakovas. V. B. nesutiko su patikslintame ieškinyje išdėstytais reikalavimais (b.l. 97) nurodydamas, kad eismo įvykio metu automobilį „M. B. 300“, valst. Nr. ( - ), vairavusiam G. V., nebuvo pavedęs teisės valdyti ar naudoti savo automobilį. G. V. elgėsi savavališkai, be atsakovo žinios ir neturėdamas jokio išankstinio leidimo paėmė automobilį ir dėl tokių G. V. neteisėtų veiksmų, jis (atsakovas) prarado galimybę valdyti savo automobilį ir už padarytą žalą nėra atsakingas. Prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįsta ir neteisėtą.

10Atsakovas G. V. nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Procesiniai dokumentai jam buvo įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu (b.l. 110).

11Teisme ieškovo atstovas advokatas Renaldas Baliūtis palaikė patikslintame ieškinyje išdėstytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti ir papildomai paaiškino, kad reikalavimai pareikšti solidariai automobilio „M. B. 300“, valst. Nr. ( - ), savininkui V. B. ir valdytojui-vairuotojui G. V.. 2009-02-01 eismo įvykio metu automobilį „Audi A8“, valst. Nr. ( - ), apgadino atsakovas G. V., o atsakovas V. B., kaip automobilio savininkas yra atsakingas už automobilio priežiūrą ir draudimą, todėl patikslintas ieškinys turi būti tenkintinas iš atsakovų solidariai priteisiant 6335,64 Lt.

12Teisme atsakovas V. B. su ieškiniu nesutiko nurodydamas, kad G. V. neturėjo teisės naudotis automobiliu „M. B. 300“, valst. Nr. ( - ). G. V. dirbo sargu ir prižiūrėjo medžiotojų namelį, kuriame ir gyveno. Automobilis stovėjo garaže. Garažo raktai ir automobilio raktai buvo laikomi medžiotojų namelyje, nes automobilis buvo naudojamas tik medžioklei.

13Atsakovas G. V. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai, viešo paskelbimo spaudoje būdų (b.l. 121).

14Teisme liudytojas A. G. paaiškino, kad automobilis M. B. 300“, valst. Nr. ( - ), buvo laikomas garaže prie medžiotojų namelio, o automobilio raktai ir dokumentai buvo laikomi medžiotojų namelyje.

15Teisme atsakovo atstovė advokatė Violeta Zabielienė nesutiko su ieškovo atstovo išdėstyta pozicija ir paaiškino, kad V. B. atsakovui G. V. nebuvo perdavęs teisėtai valdyti ir naudoti automobilį „M. B. 300“, valst. Nr. ( - ), todėl atsakovas G. V. neteisėtai užvaldė automobilį ir padarė eismo įvykį. Automobilis buvo naudojamas tik medžioklei, todėl draudimo sutartys buvo sudaromos medžioklės sezono metu. LR transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo įstatymo 4 str. numato, kad naudojamos transporto priemonės turi būti privalomai draudžiamos, o administracinė atsakomybė numatyta už automobilio vairavimą neturint draudimo poliso, todėl nenaudojamas automobilis, stovintis garaže, neturi būti draudžiamas. Automobilį „M. B. 300“, valst. Nr. ( - ), G. V. vairavo neteisėtai jį užvaldęs, todėl jis vienas turi atsakyti. Tarp atsiradusios žalos ir atsakovo V. B. veiksmų nėra tiesioginio priežastinio ryšio, todėl ieškinys atsakovo V. B. atžvilgiu yra atmestinas ir priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos.

16Ieškinys tenkintinas visiškai.

17Byloje nustatyta, kad 2009-02-01 kelyje Vilnius - Švenčionys - Zarasai, dėl G. V. vairavusio V. B. (b.l. 9-11) vardu registruotą transporto priemonę M. B. 300, valst. Nr. ( - ), kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintas A. B. priklausanti transporto priemonė - automobilis „AUDI A8“, valst. Nr. ( - ) (b.l. 14-30). Įvykio metu automobilio M. B. 300, valst. Nr. ( - ) nebuvo apdraustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Nukentėjusiojo automobilio savininkas A. B. yra sudaręs su ieškovu savanoriškojo draudimo sutartį - Draudimo polisas PZU LT Nr. 1034371 (b.l. 8). Ieškovas, vadovaudamasis 2009-05-08 Vilniaus apskrities VPK Švenčionių RPK pažyma dėl eismo įvykio administracinėje byloje Nr. 92/0109000040831 (b.l. 9), nustatęs, kad šį eismo įvykį padarė G. V., vairavęs automobilį "M. B. 300", valst. Nr. ( - ), nukentėjusiajam asmeniui išmokėjo privalomą draudimo išmoką - 6335,64 Lt., už eismo įvykio metu padarytą žalą (b.l. 14-30).

18Lietuvos Respublikos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas, numato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamos transporto priemonės privalo būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Transporto priemonė, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo būti apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu tol, kol ji yra įregistruota (Įstatymo 4 str. 1 d.). Už draudimo sutarties sudarymą atsako transporto priemonės savininkas (toliau - atsakingas už draudimo sutarties sudarymą asmuo)(Įstatymo 4 str. 2 d.), o transporto priemonės valdytojai negali naudoti patys ir leisti naudoti kitam asmeniui neapdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu transporto priemonės (Įstatymo 4 str. 3 d.).

19Asmuo, kurio veikla susijusi su didesniu pavojumi aplinkiniams privalo atlyginti didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą. Taigi valdytojas yra atsakingas už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą (CK 6.270 str. 1 d.). Jeigu didesnio pavojaus šaltinio valdytojas įrodo, kad galimybę valdyti didesnio pavojaus šaltinį prarado dėl kitų asmenų neteisėtų veiksmų - jis už padarytą žalą neatsako, nes tada atsakomybė tenka asmeniui, neteisėtam užvaldžiusiam didesnio pavojaus šaltinį, tačiau jei dėl valdymo netekimo yra ir valdytojo kaltė, tai šis ir didesnio pavojaus šaltinį neteisėtai užvaldęs asmuo atsako solidariai (CK 6.270 3 d.). Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, o tuo atveju, kai padaroma žala, tai atsakingas asmuo privalo ją visiškai atlyginti, tam asmeniui, kuriam ji buvo padaryta (CK 6.263 str. 1d. ir 2 d.).

20Ieškovas, pagal Lietuvos Respublikos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 23 str. 1 d. turi teisę reikalauti, kad atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą. Atsakingu už draudimo sutarties sudarymą asmeniu laikomas transporto priemonės savininkas (šio Įstatymo 4 str. 2 d.). Lingvistinė bei sisteminė Įstatymo 4 str. 2 d. ir 23 str. 1 d. nuostatų analizė leidžia daryti išvadą, kad nurodytas Įstatymas įtvirtina (numato) solidarią transporto priemonės savininko ir už žalos padarymą atsakingo asmens prievolę grąžinti uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ dėl eismo įvykio metu padarytos žalos išmokėtą sumą. Tokios išvados pagrįstumą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-325/2008).

21CK 6.1015 str. numatyta, kad draudikui (ieškovui), išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (subrogacija). Konkrečiu atveju eismo įvykį padariusio automobilio savininkas atsakovas V. B. bei patį eismo įvykį padaręs asmuo atsakovas G. V. privalo visiškai atlyginti ieškovui padarytus nuostolius. Šių atsakovų atsakomybė yra solidari (CK 6.270 3 d.). Teismas tokią išvadą daro atsižvelgdamas į atsakovo V. B. duotus paaiškinimus (b.l. 131), kad automobilis "M. B. 300", valst. Nr. ( - ) stovėjo garaže, kurio raktai kartu su automobilio raktais buvo laikomi medžiotojų namelyje, kas rodo automobilio savininko neatsakingumą ir galimybę tretiesiems asmenims netrukdomai pasinaudoti minėtu automobiliu. Atsižvelgiant ir į tai, kad minėtas automobilis buvo naudojamas, todėl šios transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį galėjo ir turėjo pareigą sudaryti tik atsakovas V. B., kuris laikytinas atsakingu už draudimo sutarties sudarymą asmeniu (Įstatymo 4 str. 2 d., 6 str. 2 d.). Kadangi tokia sutartis eismo įvykio metu nebuvo sudaryta, V. B. privalo solidariai kartu su atsakingu už žalos padarymą (konkrečiu atveju eismo įvykio metu padaryta žala) asmeniu G. V. kompensuoti dėl padarytos žalos patirtus nuostolius (Įstatymo 23 str. 1 d., CK 6.280 str. 1 d.).

22Iš atsakovų solidariai priteistinos penkių procentų metinės palūkanos nuo priteistos nuostolių sumos – 6335,64 Lt. nuo bylos teisme iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2010-04-15 iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

23Iš atsakovo V. B. ieškovo naudai priteistina 95 Lt žyminio mokesčio, 895,4 Lt už ieškovo turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, 9,98 Lt bylinėjimosi išlaidų už VĮ „Registra“ pažymą ir 17,85 Lt teismo turėtų pašto išlaidų(CPK 88 str., 93 str. 1 d.).

24Iš atsakovo G. V. ieškovo naudai priteistina 95 Lt žyminio mokesčio, 329,98 Lt. už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu, 895,4 Lt už ieškovo turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, 9,98 Lt bylinėjimosi išlaidas už VĮ „Registra“ pažymą ir 17,85 Lt teismo turėtų pašto išlaidų(CPK 88 str., 93 str. 1 d.).

25Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 186-188, 197, 250, 259, 263, 268, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

26Ieškinį tenkinti visiškai.

27Priteisti solidariai iš atsakovų V. B., a.k. ( - ) ir G. V., a.k. ( - ) ieškovo uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos „PZU L.“ naudai 6335,64 Lt. (šešis tūkstančius tris šimtus trisdešimt penkis litus ir 64 ct.) nuostolių, penkių procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2010-04-15, iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo.

28Iš atsakovo V. B. ieškovo naudai taip pat priteistina 95 Lt žyminio mokesčio ir 895,4 Lt. už ieškovo turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti ir 9,98 Lt bylinėjimosi išlaidų už VĮ „Regitra“ pažymą (CPK 88 str., 93 str. 1 d.).

29Iš atsakovo G. V. ieškovo naudai priteistina 95 Lt žyminio mokesčio, 329,98 Lt už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu, 895,4 už ieškovo turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, 9,98 Lt bylinėjimosi išlaidų už VĮ „Registra“ pažymą (CPK 88 str., 93 str. 1 d.).

30Priteisti solidariai iš atsakovų V. B., a.k. ( - ) ir G. V., a.k. ( - ) valstybės naudai po 17,85 Lt teismo turėtų pašto išlaidų (CPK 88 str., 93 str. 1 d.). Į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi išlaidas jie privalo sumokėti į Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB„Swedbank“, įmokos kodas 5660, ir mokėjimo kvitą pateikti teismui (raštinei).

31Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Gražina Žukauskienė,... 2. sekretoriaujant D. G.,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Renaldui Baliūčiui,... 4. atsakovui V. B. ir jo atstovei advokatei Violetai Zabielienei,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 6. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 7. ieškovas patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas solidariai... 8. Nurodo, kad 2009-02-01 kelyje Vilnius – Švenčionys – Zarasai, eismo... 9. Atsakovas. V. B. nesutiko su patikslintame ieškinyje išdėstytais... 10. Atsakovas G. V. nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Procesiniai dokumentai jam... 11. Teisme ieškovo atstovas advokatas Renaldas Baliūtis palaikė patikslintame... 12. Teisme atsakovas V. B. su ieškiniu nesutiko nurodydamas, kad G. V. neturėjo... 13. Atsakovas G. V. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 14. Teisme liudytojas A. G. paaiškino, kad automobilis M. B. 300“, valst. Nr. (... 15. Teisme atsakovo atstovė advokatė Violeta Zabielienė nesutiko su ieškovo... 16. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 17. Byloje nustatyta, kad 2009-02-01 kelyje Vilnius - Švenčionys - Zarasai, dėl... 18. Lietuvos Respublikos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 19. Asmuo, kurio veikla susijusi su didesniu pavojumi aplinkiniams privalo... 20. Ieškovas, pagal Lietuvos Respublikos Transporto priemonių valdytojų... 21. CK 6.1015 str. numatyta, kad draudikui (ieškovui), išmokėjusiam draudimo... 22. Iš atsakovų solidariai priteistinos penkių procentų metinės palūkanos nuo... 23. Iš atsakovo V. B. ieškovo naudai priteistina 95 Lt žyminio mokesčio, 895,4... 24. Iš atsakovo G. V. ieškovo naudai priteistina 95 Lt žyminio mokesčio, 329,98... 25. Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 26. Ieškinį tenkinti visiškai.... 27. Priteisti solidariai iš atsakovų V. B., a.k. ( - ) ir G. V., a.k. ( - )... 28. Iš atsakovo V. B. ieškovo naudai taip pat priteistina 95 Lt žyminio... 29. Iš atsakovo G. V. ieškovo naudai priteistina 95 Lt žyminio mokesčio, 329,98... 30. Priteisti solidariai iš atsakovų V. B., a.k. ( - ) ir G. V., a.k. ( - )... 31. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu...