Byla N1-736-246/2011

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Rimantas Sipavičius, sekretoriaujant Nelei Mištautienei, Rasai Juronienei, dalyvaujant prokurorui Virgilijui Mizarui, gynėjui Georgijui Zavtrakovui, nukentėjusiajam Z. V., nepilnamečio kaltinamojo atstovei Vaikų socializacijos centro „Širvėna“ socialinei pedagogei A. V., civilinio atsakovo Kauno savivaldybės Vaikų globos namų atstovei R. V., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje:

2P. D., gim. ( - )., Kaune, a.k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, viengungis, 6 klasių išsilavinimo, Biržų rajono socializacijos centro ugdytinis, gyv. ( - ), teistas:

3Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d. laisvės apribojimu 6 mėn.;

4Lazdijų rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2 d. 40 parų arešto, bausmę atlikęs,

5kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str.2 d. ir aprašytų 2011 m. sausio 19 d. kaltinamajame akte, padarymu,

Nustatė

6P. D. padarė vagystę:

72010 m. rugpjūčio 20 d. apie 4 val. įsibraudamas į Z. V. priklausantį garažą, esantį Kaune, ( - ) g. 11, pagrobė svetimą turtą, - nukentėjusiajam Z. V. priklausantį 1700 litų vertės motorolerį CITYMOTO ROCER3; tęsdamas veiką, įsibrovė į namą, esantį Kaune, ( - ) g. 11, ir pagrobė nukentėjusiojo Z. V. turtą: 150 litų vertės rankinę, 50 litų vertės buto raktą, 150 litų vertės tris sodo namelio raktus, 40 litų vertės piniginę su 20 litų, ir, pasinaudodamas rastais automobilio rakteliais, iš namo garažo pagrobė 3500 litų vertės automobilį VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ), tai yra, jis padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str.2d.

8Nusikaltimas įrodytas teisiamajame posėdyje ištirtais paties kaltinamojo parodymais, nukentėjusiojo, liudytojo parodymais ir kitais toliau aptariamais įrodymais.

9Surinkti įrodymai ir jų analizė.

10Kaltinamasis P. D. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką. Parodė, kad 2010 m. rugpjūčio mėn. 19 d., vakare, buvo vaikų globos namuose ( - ) g. 29a, Kaune, vartojo alkoholinius gėrimus. Apie 4 val. nusprendė pavogti motorolerį iš savo pažįstamo R., kurio pavardės nežino, gyvenančio ( - ) gatvėje. Iš garažo pasiėmė žalios spalvos motorolerį. Paėmęs motorolerį jį nusistūmė į kažkokią gatvelę. Pabandė motorolerį užvesti, tačiau jis neužsivedė, todėl motorolerį paliko prie toje gatvėje esančių garažų. Grįžo į R. namus, nes matė namo kieme stovintį automobilį ( - ) paimti automobilio raktelius, pro rūsio duris įėjo į namą. Jas atidarė per jėgą. Įėjęs į rūsį, užlipo laiptais į viršų. Pateko į virtuvę. Iš ten pasiėmė kuprinę, joje neradęs raktelių - išmetė. Vėl grįžo į namą. Kambaryje ant stalo rado automobilio raktelius. Juos pasiėmė ir nuėjo prie automobilio. Rakteliais užsivedė automobilį. Juo važiavo link Vilniaus, kol nesuvaldęs automobilio atsitrenkė į apsauginę tvorelę. Automobilyje paliko savo mobiliojo ryšio telefono aparatą. Dėl padaryto nusikaltimo nuoširdžiai gailisi. Pripažįsta nukentėjusiojo Z. V. iki 4000 litų sumažintą civilinį ieškinį.

11Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo nartyti, kad P. D. parodė padaryto nusikaltimo vietą ir aplinkybes (b.l. 84-88).

12Nukentėjusysis Z. V. parodė, kad gyvena Kaune, ( - ) g. 11. 2010 m. rugpjūčio 20 d., apie 4 val., išgirdo iš namo kiemo išvažiuojančio automobilio garsą. Suprato, kad išvažiuoja jo automobilis VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ). Apžiūrėjęs pasigedo automobilio, motorolerio, o namuose, virtuvėje, - moteriškos rankinės su raktais, pinigine ir pinigais. Jam grąžintas motoroleris ir automobilis, tačiau abu sugadinti. Mažina civilinį ieškinį iki 4000 litų.

13Liudytojas R. V. parodė, kad 2010 m. rugpjūčio 20 d., apie 4 val., Kaune, ( - ) g. 11, iš prie namo esančio nerakinamo garažo pavogtas motoroleris, šviesiai salotinės spalvos. Apie vagystę buvo pranešta policijos pareigūnams. 2010 m. rugpjūčio 20 d., apie 9 val., eidamas ( - ) gatve, pastebėjo gatvėje stovintį motorolerį. Priėjęs prie motorolerio ir jį apžiūrėjęs, pamatė, kad prasuktos motorolerio užvedimo ir bagažinės spynelės, suskaldytos apdailos detalės, esančios prie vairo. Radęs motorolerį, jį parsitempė namo.

14Iš 2010 m. rugpjūčio 20 d. apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta įvykio vieta Kaune, ( - ) g. 11, Kaune. Automobilio, motorolerio apžiūros metu nerasta (b.l. 4-15).

15Iš 2010 m. rugjūčio 20 d. apžiūros protokolo matyti, kad automagistralės Vilnius- Klaipėda 86 kilometre surastas ir apžiūrėtas automobilis VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ), techniškai netvarkingas, po autoįvykio (b.l. 24-27).

16Iš 2010 m. rugpjūčio 20 d. apžiūros protokolo matyti, kad Kaune, ( - ) g. 11, namo kieme papildomai apžiūrėtas automobilis VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ), techniškai netvarkingas (b.l. 29-34).

17Iš 2010 m. rugpjūčio 20 d. apžiūros protokolo matyti, kad Kaune, ( - ) g. 11, apžiūrėtas motoroleris CITYMOTO ROCER 3, kurio užvedimo spynelė yra sulaužyta. Taip pat sulaužyta bagažinės spynelė, galinis motorolerio žibinto stiklas išdaužtas (b.l. 35-40).

18Iš 2010 m. rugpjūčio 22 d. daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad nukentėjusysis Z. V. pateikė mobiliojo ryšio telefoną „NOKIA” (b.l. 54).

19Iš 2010 m. gruodžio 16 d. apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas mobiliojo ryšio telefonas NOKIA 6230, rastas automobilyje VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ) (b.l. 42-45).

20Aptartų įrodymų pagrindu teismas daro išvadą, kad kaltinamasis kaltas šio nuosprendžio aprašomosios dalies nurodytos nusikalstamos veikso padarymu ir baustinas.

21Veikos kvalifikavimas.

22Ikiteisminio bylos tyrimo metu motorolerio ir automobilio bei kito turto vagystės buvo kvalifikuojamos kaip atskiri nusikaltimai. Teismas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 10 d. pagrindu daro išvadą, kad kaltinamasis padarė vieną tęstinį nusikaltimą: kaltinamajame akte nurodomą turtą pagrobė iš tos pačios vietos (gyvenamojo namo su priklausiniais, esančio Kaune, ( - ) g. 11, tai padarė tuo pačiu metu ir vieno ir to paties nukentėjusiojo atžvilgiu). Veika kvalifikuojama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str.2d., - nustačius svetimo turto pagrobimo, įsibraunant į patalpą, faktą.

23Dėl civilinio ieškinio.

24Nukentėjusiojo Z. V. civilinis iki 4000 litų sumažintas ieškinys kaltinamojo ir jo atstovo pagal įstatymą pripažįstamas, įrodytas ir tenkintinas.

25Dėl bausmės.

26Kaltinamojo atsakomybę sunkina aplinkybė, kad nusikaltimą padarė, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio. Kaltinamojo atsakomybę lengvina aplinkybės, kad prisipažįsta nusikaltęs ir gailisi nusikaltęs; nusikaltimą padarė, būdamas nepilnametis (dėl šios aplinkybės jo atžvilgiu taikomos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XI skyriaus nuostatos).

27Kaltinamasis yra du kartus teistas. Ankstesniaisiais nuosprendžiais jam yra paskirtos laisvės apribojimo ir arešto bausmė. Dėl šių priežasčių jam skirtina laisvės atėmimo bausmė. Kaltinamasis mokosi, gyvena Vaikų socializacijos centre, padarė vieną nusikalstamą veiką. Teismas daro išvadą, kad paskirtos bausmės tikslus galima pasiekti ir be realaus jos atlikimo, atidedant bausmės vykdymą. Laisvės atėmimo bausmės trukmė parenkama atsižvelgiant į aptartas aplinkybes.

28Daiktinis įrodymas (mobiliojo ryšio telefono aparatas „Nokia 6230“) paliktinas saugoti prie bylos,- civiliniam ieškiniui užtikrinti (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 116 str.). Automobilis VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ) gražintinas nukentėjusiajam Z. V. (b.l. 28). Kiti daiktiniai įrodymai, saugomi prie bylos, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 str.).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 str.-307 str.,

Nutarė

30P. D.:

31pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso178 str.2 d., ir skirti bausmę laisvės atėmimą 1m. ( vieneriems metams);

32pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 str. 1d., 2 d. bausmės vykdymą atidėti 1m.(vieneriems metams), paskiriant auklėjamojo poveikio priemones,- įspėjimą ir elgesio apribojimą 12 mėnesių, įpareigojant tuo laikotarpiu tęsti mokslą (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 82 str.1 d. 1 p., 5 p., 87 str.2 d. 2 p.).

33Daiktinį įrodymą (mobiliojo ryšio telefono aparatas „Nokia 6230“) palikti saugoti prie bylos,- civiliniam ieškiniui užtikrinti (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 116 str.). Automobilį VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ), grąžinti nukentėjusiajam Z.V.. Kitus daiktinius įrodymus, saugomus prie bylos, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 str.).

34Patenkinti civilinį ieškinį: priteisti Z. V., a.k. ( - ) iš P. D., a.k. ( - ) o jam neturint lėšų iš Kauno savivaldybės vaikų globos namų subsidiariai 4000 Lt (keturis tūkstančius litų).

35Iki nuosprendžio įsiteisėjimo momento palikti kaltinamajam kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

36Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Rimantas Sipavičius, sekretoriaujant... 2. P. D., gim. ( - )., Kaune, a.k. ( - )... 3. Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. nuosprendžiu pagal... 4. Lazdijų rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nuosprendžiu pagal... 5. kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 6. P. D. padarė vagystę:... 7. 2010 m. rugpjūčio 20 d. apie 4 val. įsibraudamas į Z.... 8. Nusikaltimas įrodytas teisiamajame posėdyje ištirtais paties kaltinamojo... 9. Surinkti įrodymai ir jų analizė.... 10. Kaltinamasis P. D. prisipažino padaręs nusikalstamą... 11. Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo nartyti, kad 12. Nukentėjusysis Z. V. parodė, kad gyvena Kaune, 13. Liudytojas R. V. parodė, kad 2010 m. rugpjūčio 20 d.,... 14. Iš 2010 m. rugpjūčio 20 d. apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta... 15. Iš 2010 m. rugjūčio 20 d. apžiūros protokolo matyti, kad automagistralės... 16. Iš 2010 m. rugpjūčio 20 d. apžiūros protokolo matyti, kad Kaune, 17. Iš 2010 m. rugpjūčio 20 d. apžiūros protokolo matyti, kad Kaune, 18. Iš 2010 m. rugpjūčio 22 d. daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti,... 19. Iš 2010 m. gruodžio 16 d. apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas... 20. Aptartų įrodymų pagrindu teismas daro išvadą, kad kaltinamasis kaltas šio... 21. Veikos kvalifikavimas.... 22. Ikiteisminio bylos tyrimo metu motorolerio ir automobilio bei kito turto... 23. Dėl civilinio ieškinio.... 24. Nukentėjusiojo Z. V. civilinis iki 4000 litų sumažintas... 25. Dėl bausmės.... 26. Kaltinamojo atsakomybę sunkina aplinkybė, kad nusikaltimą padarė, būdamas... 27. Kaltinamasis yra du kartus teistas. Ankstesniaisiais nuosprendžiais jam yra... 28. Daiktinis įrodymas (mobiliojo ryšio telefono aparatas „Nokia 6230“)... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 30. P. D.:... 31. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 32. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 str. 1d., 2 d. bausmės... 33. Daiktinį įrodymą (mobiliojo ryšio telefono aparatas „Nokia 6230“)... 34. Patenkinti civilinį ieškinį: priteisti Z. V., a.k 35. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo momento palikti kaltinamajam kardomąją... 36. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...