Byla 2-6458-110/2012
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir priimdamas sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Stanislovas Juocevičius,

2išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,4finance” ieškinį atsakovui A. B. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir priimdamas sprendimą už akių,

Nustatė

3ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2010-08-17 tarp ieškovo, valdančio sistemą SMScredit.lt, ir atsakovo pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovui 750,00 Lt paskolą, kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2010-09-16 ir sumokėti 75,00 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį Atsakovas paskolos negrąžino.

4Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 750,00 Lt paskolą, 75,00 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį, 1344,75 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį per nustatytą terminą teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui priimtinas sprendimas už akių.

6Ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2010-02-15 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta paskolos sutartis, kuria atsakovui suteikta 750,00 Lt paskola, kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2010-09-16 bei sumokėti 75,00 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį (b. l. 4-8). Ieškovo nustatytu terminu paskolos negrąžino. Ieškovas, vadovaudamasis SMScredit.lt paskolos sutarties 10.2. punktu, atsakovui priskaičiavo 1344,75 Lt delspinigių (b.l. 1). Duomenų apie atsiskaitymą byloje nėra.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.8 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, pagal įstatymo ar sutarties nurodymus. Vadovaujantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė, paskolos sutarties nustatyta tvarka su ieškovu neatsiskaitė, iš atsakovo priteistina 750,00 Lt negrąžinta paskola bei 75,00 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis, iš viso 825,00 Lt skolos.

10Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šalių sudarytos paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 10.2 punkte nustatyta, kad paskolos gavėjui (atsakovui) uždelsus paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, jis moka paskolos davėjui (ieškovui) 1 procento dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendros uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną (b. l. 7). Ieškovas, atsižvelgdamas į CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytą sutrumpintą senaties terminą ieškiniams dėl netesybų, delspinigius paskaičiavo už 180 dienų. Ieškovo priskaičiuoti delspinigiai sudaro 1344,75 Lt (b.l. 1).

11Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Taigi pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi (sutarties 10.2 p.) 1 proc. delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Todėl remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovo priteistina ieškovui 134,48 Lt delspinigių (CK 6.71, 6.72 straipsniai, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

12Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško sprendimo įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalimi terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi bei 6.210 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo ieškovui priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Remiantis CPK 93 straipsnio 1dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 65,00 Lt žyminio mokesčio.

14Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (1,93 Lt), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma, todėl nepriteisiamos.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti.

17Priteisti ieškovui UAB ,,4finance”, įm.k. 301881644, iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) 825,00 Lt (aštuonių šimtų dvidešimt penkių Lt 00 ct) skolą, 134,48 Lt (vieną šimtą trisdešimt keturis Lt 48 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2012-03-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 65,00 Lt (šešiasdešimt penkis Lt 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau-pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai