Byla N2-15414-558/2012
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nepilnamečių vaikų nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Daina Knezevičienė, sekretoriaujant Loretai Laričevai, dalyvaujant ieškovei Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorei Rasai Apšegienei išvadą teikiančios institucijos atstovei Indrei Brazauskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros ieškinį atsakovei O. D., trečiajam asmeniui Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namams, dalyvaujant institucijai, teikiančiai išvadą byloje, - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nepilnamečių vaikų nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir

Nustatė

2atsakovė O. D. ( - ) susilaukė dukros B. D. ir ( - ) susilaukė sūnaus D. D., kurių atžvilgiu yra vieniša motina (b.l.8-9).

3Ieškovas Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorė, gindama viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame nurodo, kad atsižvelgiant į tai, kad atsakovė neturėjo pastovios gyvenamosios vietos, dirbo naktinį darbą, nepilnametę dukrą paliko neblaiviam sugyventiniui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-29 įsakymu Nr. A30-2217 nepilnametei B. D. buvo nustatyta laikinoji globa, jos globėju paskirti Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai (b.l. 10). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2011-09-14 įsakymu Nr. A30-2423 atsakovės O. D. šeima įrašyta į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (b.l. 39). 2011-12-27 atsakovė O. D. pagimdė sūnų D. D.. 2012-05-17 pati kreipėsi į skyrių dėl laikinosios globos sūnui nustatymo. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-05-29 įsakymu Nr.A30-1758 D. D. nustatyta laikinoji globa, jo globėju paskirti Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai (b.l. 42) Atsakovė O. D. kūdikių namuose dukrą aplankė vos keturis kartus, o nuo 2012 metais kūdikių namuose nelankė nei dukros, nei savo sūnaus. Nuo 2012 m. gegužės mėn. ji nei dukros, nei sūnaus nelanko, visiškai jais nesirūpina, nesidomi jų auklėjimu bei sveikata, todėl ieškovas prašo teismo neterminuotai apriboti motinos O. D. valdžią dukros B. D., gimusios ( - ) ir sūnaus D. D., gimusio ( - ), atžvilgiu; nustatyti nepilnamečiams vaikams nuolatinę valstybės globą; jos globėju paskirti Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namus; nustatyti nepilnamečių gyvenamąją vietą globėjo buveinėje; priteisti iš motinos O. D. išlaikymą nepilnamečiams vaikams kiekvienam po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaikų pilnametystės (b.l. 1-3).

4Atsakovei O. D. buvo paskelbta paieška. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Ekologijos ir teisės pažeidimų prevencijos skyriaus paieškos grupė, vykdydama teismo nutartį atvesdino atsakovę ir 2012-10-05 teismas jai įteikė procesinius dokumentus pasirašytinai (b.l.97). Atsakovė nurodė, jog jos gyvenamoji vieta yra adresu ( - ) (b.l.98), gavusi ieškinį ir kitus procesinius dokumentus, atsiliepimo nepateikė, į parengiamąjį ir teismo posėdį neatvyko. Teismo šaukimas jos nurodytu adresu neįteiktas, nurodyta, kad gavėja negyvena. LR CPK 7 str. 2 d. įtvirtinta šalies pareiga rūpintis proceso skatinimu, sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, pateikti savo įrodymus ir argumentus, nedelsiant informuoti teismą ir kitus byloje dalyvaujančius asmenis apie kiekvieną procesinių dokumentų vietos pasikeitimą (CPK 121 str.) Jeigu dalyvaujantis byloje asmuo nesilaiko šio straipsnio 1 d. nurodytos pareigos, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais. Atsakovė O. D. teismui ar ieškovei apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą po ieškinio priėmimo, nepranešė, todėl laikytina, kad jai teismo šaukimas yra įteiktas. Ieškovės prašymu, byla nagrinėjama iš esmės be atsakovės dalyvavimo (LR CPK 246 str. 2 d.).

5Trečiojo asmens Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikio namai pritarė ieškovo reikalavimams, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, todėl ieškovės prašymu byla nagrinėjama iš esmės be trečiojo asmens dalyvavimo (LR CPK 247 str. 2 d.).

6Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius nurodė, kad atsakovė O. D. visiškai nesirūpina savo vaikais. Atsakovės šeima nuo 2011-09-14 buvo įrašyta į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Nuo 2011-07-08 buvo įrašyta į Vilniaus miesto socialinių įgūdžių stokojančių šeimų, auginančių vaikus, sąrašą. Kadangi O. D. neturi pastovios gyvenamosios vietos, todėl su šeima nebuvo dirbamas nuoseklus socialinis darbas. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius prašo ieškinį tenkinti (b.l. 85-86).

7Ieškinys tenkinamas visiškai šiais motyvais.

8Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma, nei vienas iš tėvų neturi teisės atsisakyti pareigos įgyvendinti tėvų valdžią. Kiekvienu atveju tėvų, nevykdančių savo pareigų vaikams, veiksmai ar neveikimas laikytini priešingais vaikų interesams (CK 3.159 str. 3 d.). Vaikų interesais laikomas sudarymas tokių sąlygų, kurios užtikrintų vaikų sveikatą, fizinę ir psichinę raidą, parengtų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

9Nepilnamečių vaikų B. D., gim. ( - ), D. D., gim. ( - ), motina O. D. nevykdo motinos pareigų, nes paliko vaikus valstybės globai ir nuo 2012 metų gegužės mėnesio nustojo jais domėtis. Atsakovė O. D. prieš pusę metų laiko paskutinį kartą matė savo dukrą ir sūnų, jais nesidomi, materialinės paramos neteikia, duomenų, kad toks motinos požiūris į savo vaikus ateityje galėtų pasikeisti byloje nėra. Atsakovė neturi pastovios gyvenamosios vietos, niekur nedirba (b.l.75), du kartus teista (b.l.48-52) bei keturis kartus traukta administracinėn atsakomybėn (b.l.55). Jokių teigiamų pokyčių atsakovės gyvenime nėra. Esant tokioms faktinėms aplinkybėms, teismas mano, kad motinos valdžia O. D. turėtų būti apribota neterminuotai (CK 3.180 str.).

10Nepilnamečiams vaikams B. D., gim. ( - ) ir D. D., gim. ( - ), įstatymų nustatyta tvarka atskirtiems nuo motinos, nustatoma nuolatinė globa (CK 3.251 str.1 d., 3.256 str., 3.257 str. 3 p.). Nepilnamečių vaikų B. ir D. globėju skiriami Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai, nes kitų asmenų, norinčių globoti šiuos vaikus, nėra (CK 3.261 str.). Nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta nustatoma Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (CK 3.265 str. 3 p.). Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai skiriami nepilnamečio vaiko gaunamų lėšų administratoriumi (CK 3.238 str. 2 d.).

11Apribojus tėvų valdžią, tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka (CK 3.195 str.), todėl nepilnamečiams vaikams B. D., gim. ( - ) ir D. D., gim. ( - ), priteisiamas iš motinos O. D. išlaikymas kiekvienam po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (CK 3.192 str., 3.196 str.1 d.1 p.)

12Patenkinus ieškinį, iš atsakovės O. D. priteisiamas į valstybės biudžetą 431 Lt (143 Lt + 288 Lt) žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas paduodamas ieškinį yra atleistas, ir 21,23 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 80 str.1 d. 2 p., 83 str.1 d. 3 p., 88 str., 92 str., 96 str. 1 d.).

13Sprendimas išlaikymo priteisimo dalyje nukreipiamas vykdyti skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

14Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio antrosios dalies pirmuoju punktu, 406-407 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį patenkinti visiškai.

16Neterminuotai apriboti O. D., a/k ( - ) motinos valdžią vaikų B. D., a/k ( - ) ir D. D., a/k ( - ) atžvilgiu.

17Nustatyti nepilnamečiams vaikams B. D., a/k ( - ) ir D. D., a/k ( - ) nuolatinę globą.

18Paskirti nepilnamečių vaikų B. D., a/k ( - ) ir D. D., a/k ( - ) globėju Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namus (kodas 191645111, buveinė Žolyno g. 47 Vilnius).

19Nustatyti nepilnamečių vaikų B. D., a/k ( - ) ir D. D., a/k ( - ) gyvenamąją vietą Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (kodas 191645111, buveinė Žolyno g. 47 Vilnius).

20Paskirti nepilnamečių vaikų B. D., a/k ( - ) ir D. D., a/k ( - ) gaunamų lėšų administratoriumi Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namus (kodas 191645111, buveinė Žolyno g. 47 Vilnius).

21Priteisti iš O. D., a/k ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams B. D., a/k ( - ) ir D. D., a/k ( - ) kiekvienam po 400 Lt (keturis šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kol vaikai sulauks pilnametystės, pavedant disponuoti šiomis lėšomis globėjui Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namams (kodas 191645111, buveinė Žolyno g. 47 Vilnius), priteistą sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.

22Priteisti iš O. D., a/k ( - ) į valstybės biudžetą 431 Lt (keturis šimtus trisdešimt vieną litą) žyminį mokestį ir 21,23 Lt (dvidešimt vieną litą 23 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

23Sprendimą išlaikymo priteisimo dalyje nukreipti vykdyti skubiai.

24Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

25Įsiteisėjusį sprendimo nuorašą nusiųsti valstybinei vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Daina... 2. atsakovė O. D. ( - ) susilaukė dukros B. D. ir ( - ) susilaukė sūnaus D.... 3. Ieškovas Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorė, gindama... 4. Atsakovei O. D. buvo paskelbta paieška. Vilniaus apskrities vyriausiojo... 5. Trečiojo asmens Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikio namai pritarė ieškovo... 6. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius... 7. Ieškinys tenkinamas visiškai šiais motyvais.... 8. Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma, nei vienas iš... 9. Nepilnamečių vaikų B. D., gim. ( - ), D. D., gim. ( - ), motina O. D.... 10. Nepilnamečiams vaikams B. D., gim. ( - ) ir D. D., gim. ( - ), įstatymų... 11. Apribojus tėvų valdžią, tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius... 12. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės O. D. priteisiamas į valstybės... 13. Sprendimas išlaikymo priteisimo dalyje nukreipiamas vykdyti skubiai (CPK 282... 14. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio antrosios... 15. ieškinį patenkinti visiškai.... 16. Neterminuotai apriboti O. D., a/k ( - ) motinos valdžią vaikų B. D., a/k ( -... 17. Nustatyti nepilnamečiams vaikams B. D., a/k ( - ) ir D. D., a/k ( - )... 18. Paskirti nepilnamečių vaikų B. D., a/k ( - ) ir D. D., a/k ( - ) globėju... 19. Nustatyti nepilnamečių vaikų B. D., a/k ( - ) ir D. D., a/k ( - )... 20. Paskirti nepilnamečių vaikų B. D., a/k ( - ) ir D. D., a/k ( - ) gaunamų... 21. Priteisti iš O. D., a/k ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams B. D., a/k (... 22. Priteisti iš O. D., a/k ( - ) į valstybės biudžetą 431 Lt (keturis šimtus... 23. Sprendimą išlaikymo priteisimo dalyje nukreipti vykdyti skubiai.... 24. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti... 25. Įsiteisėjusį sprendimo nuorašą nusiųsti valstybinei vaiko teisių...