Byla 2-10509-430/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovams Z. A. ir V. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų V. A. ir Z. A. ieškinį atsakovui UAB „Amber promotions“ dėl skolos priteisimo, valstybės institucija teikianti išvadą byloje Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

42011-05-03 teisme priimtas ieškovų V. A. ir Z. A. ieškinys atsakovui UAB „Amber promotions“ dėl skolos priteisimo, kuriame nurodyta, kad ieškovai 2010-12-01 su atsakovu Tauragės mieste, Vytauto g. 83, viešbutyje „Tauragė“, pasirašė paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas įsipareigojo 35 mėnesių laikotarpiu ieškovams suteikti apgyvendinimo paslaugas po 7 nakvynes sutarties 1 p. nurodytuose 3 kurortų viešbučiuose, o ieškovai įsipareigojo už paslaugas sumokėti. Tą pačią dieną ieškovai atsakovui sumokėjo visą sutarties sumą – 2760,00 Lt. 2010-12-06 ieškovai atsakovui įteikė prašymą nutraukti sutartį bei grąžinti sumokėtus pinigus. Atsakovas pinigų ieškovui negrąžino. Sutartis buvo pasirašyta ne prekybai skirtose patalpose ir per 7 dienas nuo sutarties sudarymo, ieškovai turėjo teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti grąžinti visą sumokėtą 2760,00 Lt sumą. Teismo prašo priteisti ieškovams iš atsakovo 2760,00 Lt negrąžintos skolos, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. 2011-05-10 gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad ieškovai ir atsakovas savo laisva valia sudarė paslaugos teikimo sutartį, pagal kurią kiekviena šalis įgavo tiek teises, tiek pareigas. Tarp šalių buvo susitarta, jog vadovaujantis sutarties nuostatomis, esant tokiai situacijai, kai sutartis vienašališkai nutraukiama paslaugos gavėjo (ieškovų) iniciatyva jos galiojimo laikotarpiui, paslaugos teikėjas (atsakovas) turi teisę negrąžinti ieškovų įmokėtos visos sumos už sudarytą sutartį. Vienašališko sutarties nutraukimo atveju grąžinama tik dalis įmokėtos sumos – išskaičiavus sutartyje numatytą 30 procentų nuo sutarties kainos, kuri laikoma kaip bauda. Ieškovai savi iniciatyva nutraukė 2010-12-01 pasirašytą paslaugos teikimo sutartį jos galiojimo laikotarpiu. Nepagrįstai yra reikalaujama grąžinti sumokėtą visą paslaugos teikimo kainą, akivaizdžiai vengiama sutartimi priimtų įsipareigojimų. Atsakovas veikė sąžiningai ir atsakingai. Sutartį ieškovai sudarė savo valia. Atsakovas veikė sąžiningai ir atsakingai. Sutartis tarp šalių buvo sudaryta prezentacijos viešbučio „Tauragė“ konferencijų salėje metu. Minėtos patalpos buvo viena iš atsakovo vykdomos veiklos vietų. Šiose patalpose vyko paslaugos pristatymas, į kurį ieškovai konkrečiai, laisva valia, atvyko, buvo siekta susipažinti su atsakovo teikiama paslauga, jos sąlygomis. Dėl pristatymo pobūdžio bei tai, jog prezentacija vyko tam skirtame konferencijų centre, minėtos patalpos negali būti laikomos ne prekybai skirtomis patalpomis. Atsakovui neturi būti taikomos nuostatos dėl prekybos tam neskirtose patalpose, kadangi atsakovo veiklos vykdymo vieta, kurioje buvo vykdoma paslaugos prezentacija ir sudaryta paslaugos teikimo sutartis su ieškovais, nėra laikytinos prekybai neskirtomis patalpomis. Atsakovas yra nepriklausomas juridinis asmuo, kurio paskirtis yra surasti atsitiktinius klientus ir nukreipti juos pas pagrindinę kompaniją MENOTRA LIMITED, kuri nėra laikoma kelionių organizatoriumi. Atsakovas taip pat nėra laikoma kelionių organizatoriumi, t.y. neparduoda kelionių paketų, o atlieka asmenų apgyvendinimo organizavimą. 2010-01-18 tarp atsakovo ir kompanijos „MENOTRA LIMITED“ sudarytoje rinkodaros sutartyje ir jos priede numatyta, kad atsakovas klientų sumokėtus pinigus (65 proc. – šiuo atveju 1794,00 Lt) už apgyvendinimo paslaugą nedelsiant persiunčia pagrindinei kompanijai („MENOTRA LIMITED“), kurių nebeatgauna, o už atstovavimo-tarpininkavimo-reklamavimo paslaugas atsakovas pasilieka tik 35 proc. (šiuo atveju 966,00 Lt) komisinį atlygį skaičiuojamą nuo grynosios pinigų vertės, kurią sumokėjo klientas. Ieškovai savo iniciatyva vienašališkai nutraukė paslaugos teikimo sutartį anksčiau laiko, dėl ko atsakovui buvo padaryta reali žala, patirtos sutarties sudarymo bei nutraukimo anksčiau laiko išlaidos, kurias ieškovai privalo atlyginti, t.y. ieškovams kyla civilinė atsakomybė. Ieškovai turėjo teisę ir apsisprendimo laisvę nesutikti su sutarties sąlygomis, nesudaryti sutarties. Teismo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neturinčio teisėto pagrindo.

52011-06-07 gautas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas „Dėl išvados civilinėje byloje patvirtinimo ir teikimo“, kuriame nurodyta, kad paslaugų teikimo sutarties Nr. ( - ) 7.5.1 ir 7.5.2 punktai atitinka CK 6.188 str. 2 d. 5 p. sutarties nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t.y. nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Sutarties 7.7 punktas atitinka CK 6.188 str. 2 d. 18 p. sutarties nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t.y. panaikina arba suvaržo vartotojo teisę pareikšti ar pasinaudoti kitais pažeistų teisių gynimo būdais. Ieškovams teisės aktų nustatyta tvarka tinkamai įgyvendinus savo teisę nutraukti su atsakovu Tauragės viešbutyje „Tauragė“, t.y. ne prekybai skirtose patalpose, sudarytą sutartį, atsakovui kyla atsakomybė grąžinti ieškovui pagal minėtą sutartį sumokėtą pinigų sumą, t.y. 2760,00 Lt.

6Atsakovo atstovas bei valstybės institucijos teikiančios išvadą byloje atstovas į teismo posėdį neatvyko, gauti prašymai bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, todėl laikytina, jog procesinių kliūčių bylai nagrinėti nėra (CPK 246 str. 1 d., 2 d.).

7Teismo posėdžio metu ieškovai palaikė ieškinį jame nurodytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad sutarties pasirašymo metu buvo daromas psichologinis spaudimas, ieškovai pasirašė tipinę sutartį, vyko į viešbutį atsiimti prizo, o ne sutarčiai sudaryti. Atsakovas, kviesdamas į prezentaciją atsiimti dovaną, neinformavo apie tai, kad bus siūloma pasirašyti sutartį.

8Ieškinys tenkintinas.

9Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad tarp ieškovų ir atsakovo 2010-12-01 buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. ( - ), kuria atsakovas 35 mėnesių laikotarpyje įsipareigojo apgyvendinti ir teikti atitinkamo aptarnavimo paslaugas, apgyvendinant sutartyje nurodytuose viešbučiuose po 7 nakvynes 3 kurortuose, esančiuose Tenerifėje, Maltoje, Maljorkos saloje, Balerų saloje, o ieškovas įsipareigojo sumokėti sutartyje nustatytą paslaugų kainą – 2760,00 Lt (b.l. 4-6). 2010-12-01, t.y. sutarties pasirašymo dieną, ieškovai atsakovui sumokėjo 2760,00 Lt už apgyvendinimą pagal minėtą sutartį (pinigų priėmimo kvitas ( - ), (b.l.9). 2010-12-06 ieškovai išsiuntė atsakovui pareiškimą dėl sutarties nutraukimo ir sumokėtų pagal sutartį pinigų grąžinimo (b.l. 7). 2010-12-21 pranešimu atsakovas informavo, kad pareiškimas dėl sutarties nutraukimo gautas 2010-12-06 (b.l. 8).

10Šalių pasirašyta 2010-12-01 paslaugų teikimo sutartis Nr. ( - ) atitinka atlygintinų paslaugų sutarties (toliau – sutartis) sampratą (CK 6.716 str. 1d.), todėl ginčas turi būti sprendžiamas vadovaujantis CK XXXV skyriaus I skirsnio nuostatomis.

11Kadangi sprendžiamas ginčas, kilęs iš vartojimo sutarties sutartinės atsakomybės, teismas ex officio patikrins, ar sutarties sąlygos dėl atsakomybės taikymo atitinka sąžiningumo kriterijus pagal CK 6.188 straipsnio nuostatas.

12Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodo, kad sutartis buvo sudaryta laisva valia, pagal kurią kiekviena šalis įgavo tiek teises, tiek pareigas, ieškovai pasirašydami sutartį turėjo galimybę įvertinti paslaugos patikimumą, tinkamumą, gavo išsamią informaciją apie paslaugą, atsakomybę už sutarties nevykdymą. Atsakovo nurodytą aplinkybę paneigia tiek byloje pateikta sutartis, iš kurios matyti, kad tai tipinė atsakovo paruošta sutartis, kurioje yra paliktos neužpildytos eilutės, tiek ieškovų paaiškinimai teismo posėdžio metu. Išanalizavus minėtą sutartį, darytina išvada, jog ieškovai neturėjo galimybės derėtis ir derinti sutarties sąlygas, o tik įrašyti savo duomenis, sutarties kainą ir terminą. Pažymėtina ir tai, kad ieškovai atvyko į paslaugos pristatymą ne sutarties pasirašymo tikslu, o atsiimti prizą, apie kurį buvo informuoti telefonu. Kadangi sutartis buvo pasirašyta tą pačią dieną, ieškovai neturėjo galimybės ne tik išsianalizuoti sutarties sąlygas, bet ir tinkamai pasidomėti kitais, su galutiniu tikslu susijusiais klausimas, tokiais kaip skrydžių kainos, būtinos išlaidos maistui, paslaugoms ir kt., kurios reikalingos atvykus į šalį. Ieškovai taip pat neturėjo galimybės palyginti kelionių organizatorių siūlomų paslaugų kainų, pasidomėti paslaugos tiekėjo patikimumu, kadangi atsakovas nėra žinomas Lietuvos ar pasaulio rinkoje. Atsakovas, naudodamas tipines sutartis, iš anksto neinformavo ieškovų, kad sutartis sudaroma pagal iš anksto parengtas standartines sutarties sąlygas bei nesudarė galimybės ieškovams tinkamai su šiomis sąlygomis susipažinti. Taigi, atsakovas nesuteikdamas ieškovams galimybės derėtis ir keisti sutarties sąlygas, jas išanalizuoti ir lyginti siūlomas paslaugų kainas bei kokybę, pasidomėti paslaugos patikimumu, neveikė sąžiningai ir protingai, laikantis kliento prioriteto interesų principo (CK 6.718 str.).

13Atmestini kaip nepagrįsti atsakovo argumentai, kad sutartis su ieškovu buvo sudaryta specialiose patalpose, kuriose yra viena iš atsakovo vykdomos veiklos vietų ir kuriose leistina vykdyti tokio pobūdžio prezentacijas. 6.357 str. 1 d. numatyta, kad daiktų pirkimo–pardavimo sutartis, sudaryta ne prekybai skirtose patalpose, yra sutartis, kurią pardavėjas ir vartotojas sudaro pardavėjo organizuotos išvykos už jo verslo patalpų metu arba pardavėjo vizito į to vartotojo gyvenamąją patalpą, jo darbo, mokymosi ar kitą vietą metu. Normos, reglamentuojančios daiktų pardavimą ne prekybai skirtose patalpose, mutatis mutandis taikomos ir vartojimo paslaugų sutartims. Juridinių asmenų registro duomenimis atsakovo buveinės registracijos vieta Tumėno g. 4-34, Vilniuje, sutartis pasirašyta Tauragės viešbutyje „Tauragė“, duomenų, kad tai būtų atsakovo verslo patalpos ir apie tai buvo informuoti ieškovai, byloje nėra. Derybos dėl sutarties sudarymo buvo vedamos ieškovams nesant pasirengusiems, kadangi į Tauragės viešbutį „Tauragė“, jie atvyko ne sutarties pasirašymo tikslu, o dalyvauti prezentacijoje. Taigi, darytina išvada, jog sutartis buvo pasirašyta ne prekybai skirtoje patalpoje. Pasirašant sutartį ne prekybai skirtose patalpose ieškovai nebuvo apsaugoti nuo rizikos pasirašyti jiems nepalankią sutartį.

14CK 6.721 str. 1 d. numatyta kliento teisė vienašališkai nutraukti paslaugų sutartį. Ši teisė negali būti suvaržyta jokiais papildomais įsipareigojimais ar įmokomis arba bet kokiu kitu būdu apribota ar panaikinta (CK 6.357 str. 6 d.). Ieškovai teise nutraukti sutartį pasinaudojo tinkamai,praėjus 5 dienoms po sutarties sudarymo, išsiuntė pranešimą apie sutarties nutraukimą.

152010-12-01 paslaugų teikimo sutartyje Nr. ( - ) yra numatyti sutarties nutraukimo suvaržymai, siejami su tam tikrų sumų mokėjimu ir tam tikromis sąlygomis. Pasirašydamos sutartį, šalys prisiėmė nevienodą atsakomybę jos nutraukimo atveju, kadangi skiriasi tiek sumų dydis, tiek ieškovams atsakovo už sutarties nutraukimą mokėtina suma, kuri nepriklauso nuo laiko, praėjusio nuo sutarties pasirašymo. Ir priešingai, ieškovams nutraukus sutartį per 7 dienas nuo jos pasirašymo, ieškovai privalo sumokėti 30 proc. sutarties kainą, o sutartį nutraukus po 7 dienų atsakovas negrąžintų ieškovams visos sumokėtos sumos.

16Neskaidrios sutarties sąlygos negali būti laikomos sąžiningomis, nes vartotojas, kuris nesupranta sutarties sąlygų ar neturi visos apsispręsti reikšmingos informacijos, negali priimti tinkamo sprendimo.

17Vadovaujantis išdėstytu bei atsižvelgiant į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą, teismas daro išvadą, jog sutarties 7.5.1 ir 7.5.2 punktai nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, sutarties 7.7 punktas suvaržo ieškovų teisę ginti savo teises ir teisėtus interesus, minėti sutarties punktai laikytini netinkamais bei nesąžiningomis sutarties sąlygomis, todėl pripažintini negaliojančiais (CK 6.188 str. 2 d. 5 p., 18 p.).

18Ieškovams tinkamai įgyvendinus savo teisę nutraukti ne prekybai skirtose patalpose sudarytą sutartį, atsakovui atsiranda pareiga grąžinti ieškovų pagal sutartį sumokėtą pinigų sumą. Kadangi ieškovai yra sutuoktiniai, todėl ieškovams solidariai priteistina iš atsakovo 2760,00 Lt.

19CK 6. 37 str. 1 d. nustato, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti. Ieškovai prašo priteisti iš atsakovo 5 proc. metines palūkanas nuo civilinės bylos iškėlime teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Reikalavimas tenkintinas, iš atsakovo ieškovams solidariai priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (2760,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2011-05-02, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., ieškovams lygiomis dalimis iš atsakovo priteistinos 83,00 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidos, t.y. sumokėtas žyminis mokestis (b.l.3) Kiekvienam ieškovui priteistina po 41,50 Lt.

21Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš atsakovo valstybės naudai priteistina po 18,61 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

22Vadovaudamasis LR CPK 265 str., 270 str., 274 str. 1 d., 279 str., teismas

Nutarė

23ieškinį tenkinti visiškai.

24Pripažinti 2010-12-01paslaugų teikimo sutarties Nr. ( - ) 7.5.1 ir 7.5.2 punktus negaliojančiais.

25Priteisti solidariai ieškovams V. A., a.k( - ) ir Z. A., a.k. ( - ) gyvenantiems ( - ), Šilalėje, iš atsakovo UAB „Amber promotions“, j.a.k. 302454691, buveinė Tumėno g. 4-34, Vilniuje, 2760,00 Lt (du tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt Lt) skolos ir 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos (2760,00 Lt), skaičiuojant nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2011-05-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Priteisti ieškovei Z. A., a.k. ( - ) iš atsakovo UAB „Amber promotions“, j.a.k. 302454691, buveinė Tumėno g. 4-34, Vilniuje, 41,50 Lt (keturiasdešimt vienas Lt 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

27Priteisti ieškovui V. A., a.k( - ) iš atsakovo UAB „Amber promotions“, j.a.k. 302454691, buveinė Tumėno g. 4-34, Vilniuje, 41,50 Lt (keturiasdešimt vienas Lt 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

28Priteisti iš atsakovo UAB „Amber promotions“, j.a.k. 302454691, buveinė Tumėno g. 4-34, Vilniuje, valstybės naudai 18,61 Lt (aštuoniolika Lt 61 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovams Z. A. ir V. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo... 4. 2011-05-03 teisme priimtas ieškovų V. A. ir Z. A. ieškinys atsakovui UAB... 5. 2011-06-07 gautas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas... 6. Atsakovo atstovas bei valstybės institucijos teikiančios išvadą byloje... 7. Teismo posėdžio metu ieškovai palaikė ieškinį jame nurodytais motyvais.... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad tarp ieškovų ir... 10. Šalių pasirašyta 2010-12-01 paslaugų teikimo sutartis Nr. ( - ) atitinka... 11. Kadangi sprendžiamas ginčas, kilęs iš vartojimo sutarties sutartinės... 12. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodo, kad sutartis buvo sudaryta laisva... 13. Atmestini kaip nepagrįsti atsakovo argumentai, kad sutartis su ieškovu buvo... 14. CK 6.721 str. 1 d. numatyta kliento teisė vienašališkai nutraukti paslaugų... 15. 2010-12-01 paslaugų teikimo sutartyje Nr. ( - ) yra numatyti sutarties... 16. Neskaidrios sutarties sąlygos negali būti laikomos sąžiningomis, nes... 17. Vadovaujantis išdėstytu bei atsižvelgiant į Valstybinės vartotojų teisių... 18. Ieškovams tinkamai įgyvendinus savo teisę nutraukti ne prekybai skirtose... 19. CK 6. 37 str. 1 d. nustato, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti... 20. Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., ieškovams lygiomis dalimis iš atsakovo... 21. Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš atsakovo valstybės naudai priteistina po... 22. Vadovaudamasis LR CPK 265 str., 270 str., 274 str. 1 d., 279 str., teismas... 23. ieškinį tenkinti visiškai.... 24. Pripažinti 2010-12-01paslaugų teikimo sutarties Nr. ( - ) 7.5.1 ir 7.5.2... 25. Priteisti solidariai ieškovams V. A., a.k( - ) ir Z. A., a.k. ( - )... 26. Priteisti ieškovei Z. A., a.k. ( - ) iš atsakovo UAB „Amber promotions“,... 27. Priteisti ieškovui V. A., a.k( - ) iš atsakovo UAB „Amber promotions“,... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „Amber promotions“, j.a.k. 302454691, buveinė... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...