Byla 1-1931-240/2011

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Bronislovas Liatukas, sekretoriaujant Loretai Dosinienei, dalyvaujant prokurorui A. K., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2V. Š., gim. ( - ), a/k ( - ) LR pilietis, lietuvis, gyv. ( - ), vidurinio išsilavinimo, našlys, nedirbantis, teistas, visi teistumai išnykę,

3-kaltinamas pagal LR BK 178 str.2 d.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Kaltinamasis V. Š. 2011 m. vasario 16 d., apie 11 val.15 min., Kaune, ( - )-jo aukšto koridoriuje atvirai pagrobė svetimą, nukentėjusiajai L. R.(mergautinė pavardė K. ) priklausantį turtą, t.y. iš jos mažamečio sūnaus D. R., gim. ( - ), rankos ištraukė pinigus-200 litų, padarydamas nukentėjusiajai L. R. 200 litų turtinę žalą, t.y. padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 178 str.2 d.

6Kaltinamasis V. Š. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad jis 2011 m. vasario mėnesį (tikslios dienos neprisimena, galėjo būti šventinė diena 16 d.), ryte, valandos tiksliai neprisimena, atėjo į ( - )-jį aukštą. Jam būnant bendro naudojimo virtuvėje, esančioje ( - )jame aukšte, į virtuvę atėjo iš matymo pažįstamas berniukas, gyvenantis šiame bendrabutyje. Kaltinamasis, pamatęs, kad berniukas rankos saujoje kažką tai laiko, paprašė jo parodyti ką jis turi saujoje. Berniukas, ištiesęs ranką, parodė 200 litų banknotą ir pasakė, kad eina į vaistinę nupirkti mamai vaistų. V. Š. staiga griebė minėtą banknotą ir iš bendrabučio pabėgo. Berniukas liko stovėti vietoje. Nuėjęs į netoli turgaus esantį barą užsisakė pavalgyti ir alaus. Už maistą ir alų atsiskaitė, iškeisdamas pagrobtą iš berniuko 200 litų banknotą. Kaltinamajam valgant bare, į barą atėjo iš matymo pažįstama moteriškė bei berniukas, iš kurio saujos kaltinamasis ištraukė pinigus. Berniukas, rodydamas į kaltinamąjį, pasakė moteriškei, kad šis vyriškis pagrobė iš jo pinigus. Moteriškei pareikalavus iš V. Š. grąžinti pinigus, kaltinamasis iš baro pabėgo. Nuoširdžiai gailisi padaręs nusikalstamą veiką. Teigia galintis atlyginti padarytą žalą per keletą savaičių.

7Teisiamojo posėdžio metu, sutinkamai su LR BPK 276 str.1 d.1 p. buvo balsu perskaityti nukentėjusiosios L. R. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu(b.l.l.10-11,14). Nukentėjusioji L. R. parodė, kad ji 2011-02-16, apie 11.15 val., mažamečiui sūnui D. R. padavė 200 litų banknotą ir liepė jam nueiti į vaistinę nupirkti vaistų. Išeidamas iš namų sūnus pinigus laikė saujoje. Maždaug po 10 minučių D. sugrįžo į namus verkdamas ir pasakė, kad vyriškis pravarde „Fantomas“, koridoriuje jam iš rankos ištraukė pinigus ir pabėgo. Sūnus taip pat pasakė, kad jis bandė vytis „Fantomą“ , tačiau pastarasis nesustojo ir nubėgo link Kovo 11-osios turgavietės. Ieškoti vyriškio, pagrobusio iš sūnaus pinigus, kartu su sūnumi išėjo nukentėjusiosios motina L. K.. Sugrįžusi į namus motina pasakė, kad vyriškį pravarde „Fantomas“ ji rado bare, tačiau pareikalavus grąžinti pinigus jis iš baro pabėgo. Nusikalstama veika padaryta žala jai neatlyginta.

8Kaltinamojo V. Š. kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, be jo paties visiško prisipažinimo, nuoseklių ir argumentuotų nukentėjusiosios L. R. parodymų, taip pat įrodyta: apžiūros protokolu (b.l.l. 6-8), iš kurio matyti, kad įvykio vieta yra Kaune, ( - ) aukšte, koridoriuje; asmens parodymų atpažinti iš nuotraukų ar vaizdo įrašų kartotekų protokolu(b.l.l.20-22), iš kurio matyti, kaip liudytojas D. R. atpažįsta vyriškį, pagrobusį pinigus; asmens parodymo atpažinti iš nuotraukų ar vaizdo įrašų kartotekų protokolu(b.l.l.25-27), iš kurio matyti, kad liudytoja L. K. atpažįsta V. Š.; visa kita baudžiamosios bylos medžiaga.

9Kaltinamojo V. Š. padaryta nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 178 str.2 d.

10Kaltinamojo V. Š. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tos, kad kaltu jis prisipažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi padaręs nusikalstamą veiką, geranoriškai padėjo teismui nustatyti byloje objektyvią tiesą.

11Kaltinamojo V. Š. atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalstamą veiką jis padarė mažamečiui.

12Prokuroro prašymas priteisti iš kaltinamojo 200 litų nukentėjusiajai L. R., yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

13Kaltinamasis nusikalto pirmą kartą(visi ankstesni teistumai išnykę), jo padarytas nusikaltimas nėra sunkus, jis nesukėlė sunkių padarinių, todėl teismas, be to, atsižvelgdamas į kaltinamojo amžių, į padaryto nusikaltimo dalyką, į dvi kaltinamojo atsakomybę lengvinančias aplinkybes, jo geranoriškumą nustatant byloje objektyvią tiesą, laiko tikslinga paskyrus V. Š. laisvės atėmimo bausmę taikyti jo atžvilgiu LR BK 75 str.- bausmės vykdymo atidėjimą.

14Skiriant bausmę atsižvelgtina į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį(padarytas apysunkis nusikaltimas), į tai, kad nusikalstama veika padaryta veikiant tiesiogine tyčia, į tai, kad padaryta nusikalstama veika yra baigtinė, į V. Š. asmenybę( nedirba, anksčiau teistas, tačiau visi teistumai išnykę, turi eilę galiojančių administracinių nuobaudų), į dvi kaltinamojo atsakomybę lengvinančias aplinkybes, į vieną kaltinamojo atsakomybę sunkinančią aplinkybę.

15Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297, 298, 301, 302 str.str.,303 str.1,2 d.d.,304, 305, 307, 308 str. str.,

Nutarė

16V. Š. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 str.2 d. ir nuteisti laisvės atėmimu 5(penkiems) mėnesiams.

17Taikyti V. Š. atžvilgiu LR BK 75 str. ir paskirtosios bausmės vykdymą atidėti 1(vieneriems) metams, įpareigojant V. Š.:

  • per tris mėnesius(skaičiuojant šį terminą nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos) atlyginti nukentėjusiajai L. R. nusikalstama veika padarytą turtinę žalą-200 litų;
  • be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

18Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t.y.2011 m. spalio 06 d.

19Į paskirtosios laisvės atėmimo bausmės laiką įskaityti sulaikymo laiką-1(vieną) dieną(b.l.l.47-49).

20Kardomosios priemonės-įpareigojimo periodiškai registruotis policijos įstaigoje, iki įsiteisės nuosprendis, nekeisti.

21Priteisti iš V. Š. nukentėjusiajai L. R., a/k ( - ) -200(du šimtus)litų.

22Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos( nuteistajam V. Š.- nuo nuosprendžio įteikimo jam dienos) gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Kauno apygardos teismui per šį nuosprendį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Bronislovas Liatukas, sekretoriaujant... 2. V. Š., gim. ( - ), a/k ( - ) LR pilietis, lietuvis, gyv. ( - ), vidurinio... 3. -kaltinamas pagal LR BK 178 str.2 d.... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. Kaltinamasis V. Š. 2011 m. vasario 16 d., apie 11 val.15 min., Kaune, ( - )-jo... 6. Kaltinamasis V. Š. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad jis 2011 m.... 7. Teisiamojo posėdžio metu, sutinkamai su LR BPK 276 str.1 d.1 p. buvo balsu... 8. Kaltinamojo V. Š. kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, be... 9. Kaltinamojo V. Š. padaryta nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal LR... 10. Kaltinamojo V. Š. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tos, kad kaltu... 11. Kaltinamojo V. Š. atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalstamą... 12. Prokuroro prašymas priteisti iš kaltinamojo 200 litų nukentėjusiajai L. R.,... 13. Kaltinamasis nusikalto pirmą kartą(visi ankstesni teistumai išnykę), jo... 14. Skiriant bausmę atsižvelgtina į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo... 15. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297, 298, 301, 302 str.str.,303 str.1,2... 16. V. Š. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 str.2 d. ir nuteisti laisvės atėmimu... 17. Taikyti V. Š. atžvilgiu LR BK 75 str. ir paskirtosios bausmės vykdymą... 18. Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo... 19. Į paskirtosios laisvės atėmimo bausmės laiką įskaityti sulaikymo... 20. Kardomosios priemonės-įpareigojimo periodiškai registruotis policijos... 21. Priteisti iš V. Š. nukentėjusiajai L. R., a/k ( - ) -200(du šimtus)litų.... 22. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos( nuteistajam V. Š.- nuo...