Byla 2-276-528/2011
Dėl pirkimo pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Jūratei Rudnickytei, dalyvaujant trečiojo asmens VĮ „Regitra“ Kauno filialo atstovui Ryčiui Polikauskui, teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Dalsita“ patikslintą ieškinį atsakovams UAB „Stakera“ ir UAB „Soloservis“ tretiesiems asmenims A. P. S., Ž. A., VĮ „Regitra“ Kauno filialui dėl pirkimo pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

2Ieškovas patikslintu ieškiniu su ieškinio reikalavimo patikslinimu prašo 2010 04 23 UAB „Stakera“ ir UAB „Soloservis“ sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį dalyje dėl dviejų automobilių R. C., valstybinis Nr.( - ) (kėbulo Nr.( - )) ir Nr.( - ) (kėbulo Nr.( - )) pripažinti niekine ir negaliojančia (1t. b.l.72-76; 2t. 54-55).

32011 03 22 teisme buvo gautas atsakovo BUAB „Stakera“ prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo su pridėta taikos sutartimi, kuri nei vienos iš šalių nepasirašyta (2t. b.l.83-85).

42011 05 05 teisme gauta ieškovo UAB „Dalsita“ ir atsakovų BUAB „Stakera“ bei UAB „Soloservis“ pasirašyta 2011 05 04 taikos sutartis (2t. b.l.103,104).

5Ieškovas, atsakovai, tretieji asmenys A.P. S., Ž. A. ir jų atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį informuoti teismo pranešimais, prašymų negauta, neatvykimo priežastys nežinomos (CPK 133 str. 1d. 2t. b.l.5-7,12,14,91-95).

6Trečiojo asmens VĮ „Regitra“ Kauno filialo atstovas šalių taikos sutarčiai neprieštarauja.

7Šalių prašymas dėl bylos užbaigimo taikiai ir taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas, kadangi imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarauja (CPK 2 str., 42 str. 1,2d., 140 str. 3d.). Šalys ginčą išsprendė taikiai, pretenzijų neliko, todėl taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla Nr.2-276-528/2011 nutrauktina (CPK 293 str. 5p.). Bylos nutraukimo pasekmės – tai, kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama – šalims žinomos (CPK 294 str. 2d., 2t. b.l.103,104).

8Paduodamas ieškinį, ieškovas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sumokėjo bendroje sumoje 1440,-Lt žyminį mokestį (2010 04 30 ir 2010 05 21 įmokos mokėjimo kvitai, 1t., b.l.39,60). Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75% sumokėto žyminio mokesčio, tai yra 1080,-Lt/1440x75%=1080/ (CPK 87 str. 2d.,).

9Kadangi šalys susitarimo dėl teismo turėtų išlaidų apmokėjimo nepateikė, tai sprendžiant teismo turėtų išlaidų atlyginimo klausimą vadovaujamasi CPK 94 str. Iš pateiktos taikos sutarties turinio matyti, kad iš esmės atsakovai pripažįsta ieškovo ieškiniu pareikštus reikalavimus, todėl teismo patirtos bylinėjimosi išlaidas teisinga, protinga ir sąžininga priteisti iš atsakovų (CPK 3 str. 1,7d.). Kadangi atsakovas BUAB „Stakera“ yra bankrutuojanti įmonė, tai ½ dalis teismo turėtų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu – 71,66 Lt priteistina valstybei iš atsakovo UAB „Soloservis“ (CPK 83 str. 1d. 8p., 88 str. 1d. 3p., 94 str. 2d., 1t. b.l.2; 2t.b.l.2).

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 87, 94, 100 str., 140 str. 3d., 290-295 str.,

Nutarė

11Patvirtinti ieškovo UAB „Dalsita“ (įmonės kodas 302325579, buveinė Kaune, Vilniuje, Pylimo g.21, atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ) banke Danske bank) ir atsakovų BUAB „Stakera“ (įmonės kodas 159906121), atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Viresita“ įgalioto asmens J. Č., UAB „Soloservis“ (įmonės kodas 302435310, buveinė Kaune, A. Juozapavičiaus pr.7F, atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ) banke Nordea Bank Lietuva) 2011 05 04 taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

 1. Ši taikos sutartis yra abiem šalims priimtinas susitarimas, pasiektas abipusių nuolaidų būdu, kuriuo yra išspręstas visas ginčas.
 2. Atsakovai BUAB „Stakera“ (įmonės kodas 159906121) ir UAB „Soloservis“ (įmonės kodas 302435310) pripažįsta 2010 04 23 sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį dalyje dėl dviejų automobilių R. C., valstybinis Nr.( - ) (kėbulo Nr.( - )), ir valstybinis Nr.( - ) (kėbulo Nr.( - )), niekine ir negaliojančia.
 3. Atsakovai BUAB „Stakera“ (įmonės kodas 159906121) ir UAB „Soloservis“ (įmonės kodas 302435310) pripažįsta R. C., valstybinis Nr.( - ) (kėbulo Nr.( - )), ir valstybinis Nr.( - ) (kėbulo Nr.( - )), teisinę registraciją VĮ „Regitra“ UAB „Soloservis“ vardu bei VĮ „Regitra“ išduotus naujus registracijos liudijimus Nr.C724115 ir C724116 neteisėtais.
 4. Atsakovai BUAB „Stakera“ (įmonės kodas 159906121) ir UAB „Soloservis“ pripažįsta 2010 04 19 tarp UAB „Stakera“ ir UAB „Dalsita“ sudarytą dviejų automobilių R. C., valstybinis Nr.( - ) (kėbulo Nr.( - )), ir valstybinis Nr.( - ) (kėbulo Nr.( - )), pirkimo pardavimo sutartį Nr.S-244 teisėta.
 5. Ieškovas UAB „Dalsita“ (įmonės kodas 302325579) atsisako visų kitų savo reikalavimų, pareikštų ieškinyje. Ieškinio atsisakymo pasekmės žinomos.
 6. Ieškovas UAB „Dalsita“ (įmonės kodas 302325579) atsisako reikalauti atsakovų atlyginti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Kiekvienai iš šalių lieka jų patirtos bylinėjimosi išlaidos.
 7. Šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo, bylos nutraukimo, o taip pat ieškinio reikalavimų, bylinėjimosi išlaidų atsisakymo bei ieškinio reikalavimų pripažinimo pasekmės numatytos įstatyme, tai yra:
  1. Šalims yra žinoma, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą;
  2. Šalims yra žinoma, kad teisė baigti bylą taikos sutartimi, teisė atsisakyti ieškinio, teisė pripažinti ieškinį yra šalių procesinės teisės, kuriomis šalys ir naudojasi šioje byloje;
  3. Šalims yra žinoma, kad teismas netvirtina taikos sutarties, jeigu toks veiksmas prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui;
  4. Šalims yra žinoma, kad teismas, tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą;
  5. Šalims yra žinoma, kad po to, kai teismas patvirtins taikos sutartį, šalys praras teisę kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu;
  6. Šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra vykdytina kaip vykdomasis dokumentas bei gali būti įvykdyta priverstinai.
 8. Ši sutartis sudaryta ir pasirašyta keturiais egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai ir vienas egzempliorius teismui.
 9. Šalys prašo patvirtinti šią taikos sutartį ir bylą nutraukti.
 10. Remdamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., Ieškovas prašo teismą grąžinti jam 75% žyminio mokesčio, sumokėto pateikiant ieškinį.
 11. Ieškovui pateikus patvirtinimą, kad taikos sutartis įvykdyta arba bet kuriam iš atsakovų pateikus įrodymus, kad taikos sutartis įvykdyta, šalys prašo panaikinti visas laikinąsias apsaugos priemones, kurios buvo taikytos šioje civilinėje byloje.

12Priteisti iš atsakovo UAB „Soloservis“ (įmonės kodas 302435310, buveinė Kaune, A. Juozapavičiaus pr.7F, atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ) banke Nordea Bank Lietuva) 71,66 Lt (septyniasdešimt vieną litą 66 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr.LT247300010112394300, AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

13Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos grąžinti ieškovui UAB „Dalsita“ (įmonės kodas 302325579, buveinė Kaune, Vilniuje, Pylimo g.21, atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ) banke Danske bank) jo sumokėto žyminio mokesčio dalį – 1080,-Lt (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt litų).

14Civilinę bylą Nr.2-276-528/2011 nutraukti.

15Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai