Byla e2YT-656-399/2018
Dėl rūpybos veiksniam asmeniui nustatymo ir rūpintojo paskyrimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Janina Zaržeckienė, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokatei D. Vinklerytei, suinteresuotam asmeniui D. J., institucijos teikiančios išvadą byloje Kalvarijos savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus atstovei D. Geležienei, teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. J. S pareiškimą suinteresuotiems asmenims D. J., V. R., institucijai teikiančiai išvadą byloje Kalvarijos savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui, dėl rūpybos veiksniam asmeniui nustatymo ir rūpintojo paskyrimo.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja pateikusi prašymą (pareiškimą), kuriuo prašo nustatyti jai rūpybą ir rūpintoju skirti D. J..

4Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė advokatė D. Vinklerytė paaiškino, kad palaiko pareiškimą dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo skyrimo. Rūpintoja prašo skirti D. J., nurodė, kad pareiškėja yra sunkiai judanti, pati savimi negali pasirūpinti dėl sunkios fizinės sveikatos būklės, vaikų neturi.

5Suinteresuotas asmuo D. J. sutiko su pareiškimu, t. y. sutinka būti A. J. S rūpintoja, nes ir taip ja rūpinasi, gyvena kartu, paaiškino, kad jos sveikata leidžia rūpintis pareiškėja.

6Suinteresuotas asmuo V. R. atsiliepime į pareiškimą nurodė, jog sutinka, kad sesers A. J. S rūpintoja būtų paskirta D. J., bylą prašo nagrinėti jai nedalyvaujant.

7Institucijos teikiančios išvadą Kalvarijos savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus atstovė teikė išvadą ir nurodė, kad palaiko pareiškimą, nes A. J. S yra nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis dėl fizinės sveikatos būklės ir jai yra reikalinga nustatyti rūpybą ir paskirti rūpintoją, kadangi pati savimi negali pasirūpinti tinkamai. Pareiškėja nori, kad rūpintoja būtų paskirta D. J., sutinka su šiuo pareiškėjos reikalavimu. Pareiškimas tenkinamas.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja yra 87 metų amžiaus, jai yra nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis, serga kraujo liga, sunkiai vaikšto. Pareiškėja dėl sunkios sveikatos būklės negali pilnai įgyvendinti savo teisių ar vykdyti pareigų, todėl jos prašymas tenkinamas ir nustatoma rūpyba (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 3.279 straipsnio 1 dalis).

9Nustačius rūpybą, pareiškėjai skiriamas rūpintojas. Pareiškėja prašo rūpintoja skirti D. J., kuri sutinka būti rūpintoja, byloje yra jos rašytinis sutikimas, pagal sveikatos būklę rūpintoja būti gali, nusiskundimų dėl jo elgesio nėra, kitų asmenų sutikimų būti pareiškėjos rūpintojais nėra ir esant šioms aplinkybėms D. J. skiriama pareiškėjos rūpintoja (CK 3.279 straipsnio 2 dalis).

10D. J. išaiškinta rūpintojo teisės ir pareigos atsirandančios pagal CK 3.243 straipsnį, 3.246 straipsnį kiek tai neprieštarauja tarp rūpintojo ir veiksnaus asmens sudarytai sutarčiai. ( CK 3.279 straipsnio 3 ir 5 dalis).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 509 straipsniu, 290-292 straipsniais, teismas

Nutarė

12pareiškimą tenkinti.

13A. J. S, asmens kodas ( - ) gyvenančiai ( - ), nustatyti rūpybą.

14A. J. S rūpintoja paskirti D. J., asmens kodas ( - ) gyvenančią ( - ).

15Nutartį vykdyti skubiai (atskirojo skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo).

16Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 7 (septynias) dienas nuo nutarties priėmimo dienos Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai