Byla 2-32-615/2012
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vitai Macelienei, Vilmai Mikelionienei, dalyvaujant ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ atstovui advokatui R. B., atsakovo UAB „Jotvainis“ atstovui advokatui J. J., atsakovo „If P&C Insurance AS“ filialo atstovui advokato padėjėjui M. A., nedalyvaujant trečiajam asmeniui J. N., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ patikslintą ieškinį atsakovams UAB „Jotvainis“, „If P&C Insurance AS“, atstovaujamam „If P&C Insurance AS“ filialo, trečiajam asmeniui J. N. dėl žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas Kauno miesto apylinkės teisme pareiškė patikslintą ieškinį (II t., b.l. 21-23), kuriuo prašo priteisti solidariai iš atsakovų 39601 Lt žalos atlyginimo, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2008-02-29 UAB „Baltseta“ ir UAB „Hidrum“ sudarė žemkasės „Watermaster Classic III“, serijos Nr. 138, identifikacinis Nr. 0000327768 nuomos sutartį. 2010-04-09 įsigaliojo tarp ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ir UAB „Baltseta“ pasirašytas Laivų draudimo liudijimas PZULT Nr. 1168025, kuriuo buvo apdrausta žemkasė Watermaster. Draudimo liudijime PZULT Nr. 1168025, skiltyje „Draudžiamos rizikos“ nurodyta, kad žemkasei Watermaster yra taikoma draudiminė apsauga dėl laivo sugadinimų, praradimų. 2010-04-15 UAB „Hidrum“ su atsakovu UAB „Jotvainis“ sudarė krovinio pervežimo sutartį Nr. V-1873, kuria atsakovas įsipareigojo pervežti žemkasę Watermaster. Važtaraštis Nr. 0756676 patvirtina pervežimą. 2010-04-19 kelyje Vilnius-Kaunas-Klaipėda, atsakovo UAB „Jotvainis“ darbuotojas J. N., vairuodamas atsakovui priklausančią transporto priemonę MAN, v/n ( - ) kliudė remontuojamo viaduko konstrukciją, eismo įvykio metu buvo apgadinta žemkasė Watermaster. Kaltu dėl eismo įvykio buvo pripažintas atsakovo darbuotojas J. N.. Eismo įvykio metu buvo apgadinta ne tik remontuojamo viaduko konstrukcija, bet ir žemkasė Watermaster. Remiantis žalos dydį patvirtinančiais dokumentais ieškovas išmokėjo 38821,76 Lt (2125,74 Lt + 36696,02 Lt) draudimo išmoką už apgadintą turtą. LR CK 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. LR CK 6.280 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad vežėjas atsako už krovinio ar bagažo neišsaugojimą (praradimą, trūkumą, sužalojimą) po krovinio ar bagažo priėmimo iki jų išdavimo gavėjui ar kitam įgaliotam asmeniui, jeigu neįrodo, kad krovinys ar bagažas buvo visiškai ar iš dalies prarastas ar sužalotas dėl aplinkybių, kurių vežėjas negalėjo išvengti ir kurių pašalinimas nuo jo nepriklauso. LR CK 6.280 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad už žalą, padarytą dėl krovinio ar bagažo praradimo, trūkumo ar sužalojimo, vežėjo atsakomybės dydį nustato vežimo sutartis ar įstatymas. Vadovaujantis Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (toliau - CMR) 3 straipsniu, vežėjas atsako ne tik už savo veiksmus ir klaidas, bet ir už veiksmus bei klaidas savo agentų ir visų kitų asmenų, kurių paslaugomis vežimo procese jis naudojasi, kai šie agentai ar kiti asmenys vykdo jo įpareigojimus. CMR 17 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento, taip pat už krovinio pavėluotą pristatymą. LAT 2009-02-10 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009 išaiškino, kad subrogacijos esmė - asmenų pasikeitimas deliktinėje arba sutartinėje prievolėje, t. y. kai vietoje nukentėjusio kreditoriaus tam tikroje prievolėje šio vietą užima draudikas, išmokėjęs draudimo atlyginimą. LR CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Taigi subrogacija - tai draudėjo arba naudos gavėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimas draudikui įstatymo pagrindu. Vadovaujantis minėtomis teisės normomis ieškovas išmokėjęs draudimo išmoką (atlyginęs žalą) įgijo subrogacijos teisę į žalos atlyginimą (39601 Lt). Eismo įvykio metu transporto priemone MAN vežami kroviniai buvo apdrausti pas atsakovą draudiką „If P&C Insurance AS“ filialas. Tą patvirtina draudimo polisas Serija CMRA Nr. 000167, priedas Nr. 000167/001 prie draudimo poliso Serija CMRA Nr. 000167. Todėl ieškovas taip pat sumokėjo pusę, t.y. 779,24 Lt žalos reguliavimo išlaidų (už ekspertų raporto „Survey report“ Nr. ( - ) parengimą), tą patvirtina 2010-08-03 „If P&C Insurance AS“ filialo raštas Nr. K/CMR/00127, sąskaita Nr. 083/2010, 2010-08-04 žalos sureguliavimo išlaidų mokėjimo aktas. Kaip minėta, transporto priemone MAN vežami kroviniai buvo apdrausti atsakovo „If P&C Insurance AS“ filialas (draudiko), o dėl 2010-04-19 įvykusio eismo įvykio (žalos padarymo žemkasei Watermaster) kaltu pripažintas atsakovo UAB „Jotvainis“ darbuotojas J. N.. Pagal LR CK 6.987 straipsnį, draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatymo ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta juose numatytas draudiminis įvykis. LR CK 6.254 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas civilinės atsakomybės draudimas tais atvejais, kai pareiga atlyginti padarytą žalą perkeliama draudimo kompanijai. Tokiu atveju draudimo kompanija ir žalą padaręs asmuo atsako kaip solidarieji skolininkai (LR CK 6.254 straipsnio 2 dalis). LR CK 6.263 straipsnio 2 dalis numato, kad žalą, padaryta asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais ir neturtinę žalą, privalo visiškai atlyginti atsakingas už ją asmuo. Vadinasi atsakingas už žalą asmuo ir jo civilinės atsakomybės draudikas yra solidarieji skolininkai, nors jų atsakomybė kyla skirtingais pagrindais. Žalą patyręs asmuo, taigi ir subrogacijos teisę įgijęs draudikas, turi teisę reikalauti, kad žalą atlygintų bet kuris iš dviejų solidariųjų skolininkų (LR CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Analogiškus išaiškinimus yra pateikęs LAT 2004-11-17 nutartyje c.b. Nr. 3K-3-633/2004 bei 2009-02-10 nutartyje c.b. Nr. 3K-3-46/2009.

4Atsakovas UAB „Jotvainis“ rašytiniu atsiliepimu į patikslintą ieškinį su patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Jotvainis“ ir UAB „Hidrum“ 2010-04-22 sudarė krovinio pervežimo sutartį Nr. V-1873, kurios pagrindu 2010-04-19 d. UAB „Josvainis“ darbuotojas J. N. su UAB „Jotvainis“ priklausančia transporto priemone MAN, valst. nr. ( - ) vežė UAB „Hirdum“ pateiktą nestandartinių gabaritų krovinį - žemkasę Watermaster Classic III maršrutu Šturmų km. Šilutės raj. - Žagarė, Jonišikio raj. Žemkasės pervežimo metu, vairuotojui J. N. važiuojant po statomu viaduku žemkasės strėlė kliudė viaduką, atsitrenkė į metalines konstrukcijas ir užstrigo. Vairuotojas J. N. buvo pripažintas kaltu dėl eismo įvykio. Nuo 2010-04-09 žemkasė buvo apdrausta nuo nelaimingų atsitikimų UAB DK „PZU Lietuva“ Laivų draudimo sutartimi PZULT Nr. 1168025. Šios sutarties pagrindu ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ išmokėjo 38821,76 Lt draudimo išmoką už apgadintą turtą bei 779,24 Lt žalos sureguliavimo išlaidų už ekspertų raporto „Survey report“ Nr. ( - ) parengimą. Įvykio metu, UAB „Jotvainis“ turtiniai interesai, susiję su UAB „Jotvainis“ veikusio kaip vežėjas automobilių keliais civilinė atsakomybė prieš trečiuosius asmenis buvo apdrausti draudiko „If P&C Insurance AS“ filialo Transporto pramonės įmonių civilinės atsakomybės draudimu (draudimo poliso CMRA Nr. 000167). Ieškovui UAB DK „PZU Lietuva“ 2010-10-21 d. pareiškus pretenziją „If P&C Insurance AS“ filialui kaip krovinio vežėjo UAB „Jotvainis“ civilinės atsakomybės draudikui, apmokėti 38821,76 Lt sumą už apgadintą žemkasę bei 779,24 Lt žalos sureguliavimo išlaidų, „If P&C Insurance AS“ filialas atsisakė mokėti draudimo išmoką, motyvuodamas tuo, kad įvykis laikomas nedraudžiamuoju. Ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ išmokėjęs draudimo išmoką už eismo įvykio metu padarytą žalą reiškia reikalavimus solidariai iš UAB „Jotvainis“ ir „If P&C Insurance AS“ filialo priteisti 39601 LT sumą. „If P&C Insurance AS“ filialas atsisakymą mokėti draudimo išmoką už 2010-04-19 d. įvykio metu patirtą žalą motyvavo tuo, kad UAB „Jotvainis“ vairuotojas nukrypdamas nuo Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos išduoto leidimo važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei pažeidė Transporto priemonės įmonių civilinės atsakomybės draudimo taisyklių Nr. 013 19.1 punktą, pagal kurį įvykis įvykęs dėl draudėjo, jo darbuotojų arba asmenų, kuriuos jis pasitelkė sutarties vykdymui, tyčios arba didelio neatsargumo, laikomas nedraudiminiu. Remiantis LR Draudimo įstatymo 82 straipsnio 7 dalimi, draudikas, atsisakydamas mokėti arba sumažindamas draudimo išmoką dėl to, kad draudėjas pažeidė draudimo sutarties sąlygas, privalo atsižvelgti į draudėjo kaltę, draudimo sutarties sąlygų pažeidimo sunkumą, jo priežastinį ryšį su draudžiamuoju įvykiu, žalos, atsiradusios dėl pažeidimo, dydį. To paties straipsnio 8 dalyje numatyta, kad atsisakydamas mokėti draudimo išmoką ar ją sumažindamas, draudikas privalo pateikti draudėjui, naudos gavėjui ar nukentėjusiam trečiajam asmeniui išsamų ir motyvuotą paaiškinimą apie tokio sprendimo priežastis. Draudimo įstatymo 82 straipsnio 6 dalyje nustatyta draudiko pareiga įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos išmokėjimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką. Draudikas „If P&C Insurance AS“ turėjo pareigą įrodyti, kad eismo įvykį sąlygojo UAB „Jotvainis“ J. N. kalti veiksmai, kad buvo sunkus draudimo sutarties pažeidimas ir kad yra priežastinis ryšys tarp jo veiksmų ir žalos atsiradimo. Lietuvos teismų praktikoje bei teisės doktrinoje dideliu neatsargumu laikomi tokie asmens veiksmai, kurių asmuo, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir dėmesingumo reikalavimų, nebūtų padaręs. Esant nedraudiminiam įvykiui, draudiko pareiga mokėti draudimo išmoką apskritai nekyla, todėl nedraudiminiai įvykiai negali būti aiškinami plečiamai, ir nedraudiminiais įvykiais negali būti pripažįstami tie atvejai, kurie pagal standartines draudimo sutarties sąlygas pripažintini tik draudimo sutarties sąlygų pažeidimais. Pažymėtina, kad „If P&C Insurance AS“ filialo draudimo polise bei Transporto pramonės įmonių civilinės atsakomybės draudimo taisyklėse Nr. 013 su pakeitimais ir papildymais, įsigaliojusiais 2007-06-01, tokios sąlygos, kad vežėjas turi privalomai laikytis Leidimo važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei apskritai nėra. Nei atsakovas nei atsakovo vairuotojas J. N. savo veiksmais nepažeidė draudimo sąlygų. Leidime nurodomas transporto priemonės (junginio) aukštis yra 4,30 metro, o remiantis ieškovo byloje pateikto raporto „Survey report“ duomenimis, viaduko tilto, kurį pravažiuojant kliudė žemkasė, pravažiavimo dalies aukštis prieš viaduką esančiame kelio ženkle nurodytas 4,50 metro. Atsakovo UAB „Jotvainis“ vairuotojas veždamas krovinį nepažeidė atsargumo bei dėmesingumo reikalavimų, kadangi įvertinus krovinio ir kelio ženkle nurodytą viaduko aukštį, jis jo neturėjo kliudyti, vairuotojas neturėjo jokio pagrindo manyti, kad kelio ženkle nurodytas neteisingas viaduko aukštis, o vizualiai aplinkybė, kad viaduko aukštis buvo 30 centimetrų žemesnis yra sunkiai įvertinama. Už teisingą kelio ženklinimą įvykio vietoje atsakinga automagistralinius kelius ir greitkelius prižiūrinti valstybinė įmonė „Automagistralė“, kelio remonto ar statybų metu už papildomus ženklus atsakingas darbus vykdantis rangovas - šiuo atveju UAB „Kauno keliai“, kurie vykdo rangos darbus viaduko rangos darbus, o ne atsakovas ar jo vairuotojas. Vairuotojas veždamas krovinį nenukrypo nuo maršruto, įvykis įvyko maršrute nurodytame žiede dėl neteisingo kelio ženklinimo. „If P&C Insurance AS“ filialas nepateikė jokių įrodymų, neatliko jokio įvykio vietos tyrimo bei neįrodė priežastinio ryšio tarp vairuotojo J. N. veiksmų ir atsiradusios žalos. „If P&C Insurance AS“ filialas atsisakyme mokėti draudimo išmoką teigia, kad įvykis įvyko dėl didelio vairuotojo neatsargumo, tačiau realiai netyrė įvykio aplinkybių, neapklausė vairuotojo, o tiesiog daro išvestines nepagrįstas ir niekuo neparemtas išvadas. Remiantis išdėstytu, „If P&C Insurance AS“ filialas atsisakymas mokėti draudimo išmoką už patirtą žalą yra visiškai nepagrįstas. Draudimo polise draudimo objektu įvardinta draudėjo turtiniai interesai, susiję su draudėjo veikusio kaip vežėjas automobilių keliais civilinė atsakomybė prieš trečiuosius asmenis ir apdrausti negabaritiniai ir sunkiasvoriai kroviniai, draudimo galiojimo teritorija - Europos Sąjungos šalys (išskyrus pietų Italiją į pietus nuo Romos), Norvegija, įskaitant kabotažinius krovinių pervežimus ES šalyse ir pervežimus Lietuvos Respublikos viduje. Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui - 690 000 Lt, 17 264 Lt krovinio gelbėjimo išlaidoms bei 1 000 000 Lt visam draudimo laikotarpiui. LR CK 6.987 straipsnyje numatyta, kad draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis. Eismo įvykis įvyko Lietuvos teritorijoje UAB „Jotvainis“ darbuotojui J. N. vairuojant Draudimo polise įvardintą transporto priemonę vežant negabaritinį krovinį, todėl įvykis atitinka Draudimo poliso sąlygas ir remiantis LR CK 6.987 straipsniu, draudikas „If P&C Insurance AS“ filialas privalo sumokėti draudimo išmoką asmeniui patyrusiam žalą (t.y. ieškovui). Ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ išmokėjęs draudimo išmoką už eismo įvykio metu padarytą žalą reiškia reikalavimus solidariai iš UAB „Jotvainis“ ir „If P&C Insurance AS“ filialo priteisti 39601 LT sumą. Nesutinka, kad UAB „Jotvainis“ turi atlyginti žalą solidariai. Lietuvos aukščiausias teismas dėl žalos atlyginimo iš kaltojo asmens, kurio civilinė atsakomybė apdrausta, yra apibendrinęs, kad kai civilinė atsakomybė yra apdrausta, nukentėjusysis įgyja teisę reikšti tiesioginį ieškinį draudikui. Taigi civilinės atsakomybės draudimo atveju yra du asmenys, kuriems kyla pareiga atlyginti padarytą žalą, - žalą padaręs asmuo (draudėjas) ir draudikas. LR CK 6.254 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu draudimo atlyginimo nepakanka žalai visiškai atlyginti, draudimo atlyginimo ir faktinės žalos dydžio skirtumą atlygina apdraustasis asmuo, atsakingas už žalos padarymą. Taigi draudėjas turi atlyginti žala tik tiek, kiek jos nepadengia draudimo atlyginimas (draudimo išmoka). Kokią žalą ir kokia apimtimi atlygina draudikas, nustatoma pagal draudimo sutartinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir pačią draudimo sutartį. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo reikalaujama priteisti suma yra 39 601 Lt, o UAB „Jotvainis“ civilinės atsakomybės draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui yra 690 000 Lt, draudimo atlyginimo sumos pilnai pakanka visiškai atlyginti ieškovo reikalaujamai sumai ir nėra jokio pagrindo reikšti reikalavimus draudėjui UAB „Jotvainis“.

5Atsakovas „If P&C Insurance AS“, veiklą Lietuvos Respublikoje vykdantis per „If P&C Insurance AS“ filialą, rašytiniu atsiliepimu į patikslintą ieškinį su patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė jį atsakovo „If P&C Insurance AS“ atžvilgiu atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010-04-08 tarp ieškovo ir UAB „Balseta“ buvo sudaryta laivų draudimo sutartis, draudimo liudijimas PZULT Nr. 1168025, kuria buvo apdrausta žemsiurbė Watermaster classic II, serijos Nr. 138 (toliau - žemsiurbė). Drausta rizika - sugadinimas, praradimas. Draudimo sutarties galiojimas nuo 2010-04-09 iki 2011-04-08. Draudimo sutartyje numatytas naudos gavėjas - UAB „Swedbank lizingas“. 2009-09-24 tarp If P&C Insurance AS ir UAB „Jotvainis“ buvo sudaryta transporto priemonės įmonių civilinės atsakomybės draudimo sutartis (liudijimas serija CMRA Nr. 000167). Draudimo sutartimi buvo apdrausti draudėjo turtiniai interesai, susiję su draudėjo, veikusio kaip vežėjas automobilių keliais civiline atsakomybe prieš trečiuosius asmenis. 2010-04-18 Valstybinė kelių transporto inspekcija UAB „Jotvainis“ išdavė leidimą važiuoti valstybės reikšmės keliais didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei Nr. 026909. 2010-04-19 UAB „Jotvainis“, veždama krovinį Jakų žiedu (Klaipėda) (Palangos kryptimi) po statomu tiltu, puspriekabėje - platformoje pakrautu kroviniu (žemsiurbe) kliudė tilto konstrukcijas, dėl to buvo apgadintas krovinys (žemsiurbė). 2010-06-11 ieškovas dėl įvykusio įvykio UAB „Hidrum“ sumokėjo 2 125,74 Lt. 2010-09-09 ieškovas dėl įvykusio įvykio draudimo sutartyje nurodytam naudos gavėjui UAB „Swedbank lizingas“ sumokėjo - 36 873,67 Lt. Lietuvos Respublikoje didelių gabaritų krovinius galima vežti keliais tik tuo atveju, kai Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo misterijos yra išdavusi leidimą didelių gabaritų krovinio pervežimui. Prašymų teikimo/leidimų išdavimo tvarka yra nustatyta tikslu, kad būtų užtikrintas eismo saugumas, nebūtų pažeidžiama/žalojama kelio danga, kelių infrastruktūra, būtų užtikrinamas pervežamo didelių gabaritų krovinio ir eismo saugumas. Leidimą pageidaujantis gauti asmuo Valstybinei kelių transporto inspekcijai pateikia duomenis, kokį didelių gabaritų krovinį pageidauja pervežti, kokie yra krovinio išmatavimai, svoris, kokiu laikotarpiu pageidauja pervežti šį krovinį, bei nurodo pradinę krovinio pasikrovimo, bei galutinę krovinio pristatymo vietą. Valstybinės kelių transporto inspekcijos specialistai, įvertinę pateiktas didelių gabaritų krovinio charakteristikas, duomenis iš kur ir į kur pageidaujama pervežti krovinį, parenka saugų pervežimo maršrutą (įvertinę kelių pločius, kelių infrastruktūros statinių aukščius ir kt.), kuriuo pervežant krovinį užtikrinama, kad nebus gadinama kelių danga, kelių infrastruktūra, bus užtikrinamas krovinio ir eismo saugumas. Valstybinė kelių transporto inspekcija išduodamame leidime nurodo konkretų ir detalų krovinio pervežimo maršrutą, tik kuriuo gali būti pervežamas didelių gabaritų krovinys. Išdavus leidimą, jokiu kitu maršrutu didelių gabaritų krovinys negali būti pervežamas, išskyrus leidime nurodytu. 2010-04-15 UAB „Jotvainis“ su UAB „Hidrum“ sudarius didelių gabaritų krovinio (žemkasės) pervežimo sutartį, UAB „Jotvainis“ kreipėsi į Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos dėl leidimo važiuoti valstybės reikšmės keliais didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei išdavimo. 2010-04-18 Valstybinė kelių transporto inspekcija UAB „Jotvainis“ išdavė leidimą važiuoti valstybės reikšmės keliais didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei Nr. 026909. Leidime yra nurodytas konkretus didelių gabaritų krovinio vežimo maršrutas; Kintai (Šilutės r.) - Priekulė -141 - nuo Jakų žiedo Al (antras Vėžaičių viadukas) - 2213 - Vėžaičiai - 166 - 164 - 204 - 155 - 156 - 154 - 153 - Žagarė. Tik šiuo maršrutu UAB „Jotvainis“ vežant krovinį galėjo būti užtikrinama, kad nebus gadinama kelių danga, kelių infrastruktūra, bus užtikrinamas krovinio ir eismo saugumas. UAB „Jotvainis“ privalėjo didelių gabaritų krovinį vežti tik leidime nurodytu maršrutu, jokiu kitu maršrutu krovinys negalėjo būti vežamas. UAB „Jotvainis“ vairuotojas J. N. veždamas krovinį, važiuodamas Jakų žiedu (Klaipėda) toliau turėjo važiuoti magistraliniu keliu Al (Vilnius - Kaunas - Klaipėda), Vilniaus kryptimi, tačiau pasirinko kitą kelią ir nuvažiavo keliu E272 (Palangos kryptimi). UAB „Jotvainis“ vairuotojas J. N., važiuodamas paties pasirinktu keliu ir kryptimi, neįvertino transportuojamo krovinio aukščio ir važiuodamas po statomu viaduko tiltu, kliudė jo metalines perdengimo konstrukcijas, dėl to buvo apgadintas vežamas didelių gabaritų krovinys. Taigi, krovinio apgadinimą sąlygojo tai, kad krovinys buvo vežamas kitu, nei leidime nurodytu maršrutu. Teismui į bylą yra pateiktas siurvejerių raportas Nr. ( - ), kuriame siurvejeris nurodo, kad „<...> siurvejeris, apžiūrėjęs įvykio vietą, nustatė, kad Jakų žiede statomo viaduko tilto aukštis (pravažiavimo dalies) sudaro 4,5 m. (yra ženklas), tačiau vienoje tilto pravažiavimo dalyje jau yra nuimtos tilto montavimo metalinės konstrukcijos, o toje pravažiavimo dalyje, kurią pasirinko vairuotojas - metalinės montavimo konstrukcijos tebėra savo vietose ir pravažiavimo aukštį sumažina 30 cm. Tokiu būdu vairuotojui neįvertinus krovinio aukščio ir to, kad dėl dar tebestovinčių tilto montavimo metalinių konstrukcijų pravažiavimo aukštis yra mažesnis, nei nurodytas kelio ženkle, pravažiuojant po šiuo tiltu žemsiurbės strėle (aukščiausias taškas) atsitrenkė į tilto montavimo horizontalias konstrukcijas ir jose įstrigo, ko pasėkoje žemsiurbė buvo dalinai apgadinta“. Krovinio apgadinimą taip pat sąlygojo sekančiai nurodomi UAB „Jotvainis“ vairuotojo veiksmai. UAB „Jotvainis“ vairuotojui privažiavus tilto viaduką, pravažiavimui po tilto viaduką buvo skirtos dvi eismo juostos. Virš kiekvienos eismo juostos buvo ženklas, žymintis, kad tilto viaduko aukštis yra 4,5 m. Tačiau, virš pirmosios eismo juostos, po tilto viaduku, kuria ketino važiuoti vairuotojas, buvo tilto viaduko montavimo metalinės konstrukcijos (antrojoje eismo juostoje, po tilto viaduku šių metalinių konstrukcijų nebuvo) (matyti iš siurvejerio pateikiamoje ataskaitoje esančiu nuotraukų). Šios viaduko montavimo metalinės konstrukcijos akivaizdžiai ir ženkliai mažino pravažiavimo aukštį pirmojoje eismo juostoje. Vairuotojas, žinodamas, kad vežamo krovinio aukštis yra 3,3 m., puspriekabės 1-1,2 m. (viso apie 4,3 - 4,5 m.), akivaizdžiai matydamas, kad pirmąja eismo juosta, kurioje buvo metalinės tilto viaduko konstrukcijos, krovinys negali būti saugiai pravežamas po viaduko tiltu, transporto priemonės nesustabdė prieš tilto viaduką, o važiavo po tilto viaduku, rizikuodamas apgadinti krovinį. Be to, pažymėtina, kad net ir pasirinkus kitą važiavimo kelią, vairuotojui privažiavus tilto viaduką, akivaizdžiai matant, kad krovinys saugiai negali būti pravežtas po šiuo tilto viaduku, vairuotojas galėjo važiuoti atbuline eiga iki artimiausio nusukimo, o ne lengvabūdiškai, rizikuodamas krovinio saugumu bandyti važiuoti po tilto viaduku. Įvertinęs visas krovinio apgadinimo faktines aplinkybes, atsakovas mano, kad UAB „Jotvainis“ vežtas krovinys buvo apgadintas dėl UAB „Jotvainis“ didelio neatsargumo. Pagal Lietuvos teismų praktiką ir teisės doktriną dideliu neatsargumu laikomi tokie asmens veiksmai, kurių šis, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir rūpestingumo reikalavimų, nebūtų padaręs, arba neveikimas - neatlikimas visų įmanomų veiksmų, galėjusių sumažinti žalos atsiradimo riziką arba padėti jos išvengti. UAB „Jotvainis“ vairuotojas J. N. privalėjo iš anksto numatyti ir įvertinti, kad krovinį vežant kitu, nei leidime nurodytu maršrutu, vežamas krovinys gali būti apgadintas. Tačiau UAB „Jotvainis“ vairuotojas J. N., veždamas krovinį Jakų žiedu (Klaipėda), visiškai nepaisė leidime nurodyto krovinio vežimo maršruto, veždamas krovinį pasirinko kitą kelią. 2010-04-19 J. N. pateiktuose paaiškinimuose UAB „Jotvainis“ nurodo, kad išvažiuojant iš Klaipėdos Jakų žiede buvo neįvertintas Krovinio aukštis ir įvažiavo po tiltu, tilto metalinėmis konstrukcijomis buvo apibrozdintas krovinys. Po tiltu pasuko per klaidą sumaišius maršrutą. UAB „Jotvainis“ leidimas krovinio pervežimui su nurodytu detaliu pervežimo maršrutu buvo išduotas iš anksto (2010-04-18). UAB „Jotvainis“ vairuotojas, vykdantis krovinio pervežimą, privalėjo iš anksto susipažinti su krovinio pervežimo maršrutu ir griežtai jo laikytis. UAB „Jotvainis“ vairuotojui krovinį vežant Jakų žiedu (Klaipėda), vairuotojas pasirinko kitą važiavimo kryptį nei nurodyta leidime. Akivaizdu, kad vairuotojui vežant didelių gabaritų krovinį Jakų žiedu (Klaipėda), sunkiasvorės transporto priemonės su didelių gabaritų kroviniu greitis buvo minimalus. Iš į bylą pateiktoje siurvejerio ataskaitoje esančių foto nuotraukų Jakų žiede (Klaipėdoje), akivaizdžiai matyti, kad šiame žiede yra dideli ir aiškiai matomi kelių ženklai, kuriuose nurodomos kelių kryptys, numeriai. Bet kuris asmuo, net neturintis vairuotojo pažymėjimo, važiuodamas Jakų žiedu, pagal aiškiai išdėstytus kelio ženklus atskirtų kelio kryptis, t.y. kelią E272 (Palangos kryptį) nuo magistralinio kelio Al. Todėl akivaizdu, kad UAB „Jotvainis“ vairuotojas, pasirinkdamas kitą važiavimo kryptį ir važiuodamas kitu, nei leidime nurodytu keliu, visiškai nepaisė elementarių atidumo ir dėmesingumo reikalavimų ir toks elgesys gali būti vertinamas tik kaip didelis neatsargumas. UAB „Jotvainis“ vairuotojui privažiavus tilto viaduką, kurio aukštis abejomis važiavimo juostomis tik vos 4,5 m., matydamas, kad po tiltu, toje eismo juostoje, kuria važiavo vairuotojas, stovi metalinės tilto viaduko rekonstravimo konstrukcijos, akivaizdžiai ir smarkiai sumažinančios pravažiavimo aukštį, bei žinodamas, kad pakrauto krovinio su priekaba aukštis net 4,3 - 4,5 m. (krovinio aukštis yra 3,3 m., puspriekabės 1-1,2 m.), elgdamasis neatsakingai ir lengvabūdiškai, važiavo po tilto viaduku aiškiai suvokdamas, kad dėl to gali būti apgadintas krovinys. Visos šios aukščiau įvardintos aplinkybės akivaizdžiai patvirtina, kad krovinys buvo sugadintas dėl UAB „Jotvainis“ didelio neatsargumo. 2009-09-24 tarp If P&C Insurance AS ir UAB „Jotvainis“ buvo sudaryta transporto pramonės įmonių civilinės atsakomybės draudimo sutartis (liudijimas serija CMRA Nr. 000167). Draudimo sutartimi buvo apdrausti draudėjo turtiniai interesai, susiję su draudėjo veikusio kaip vežėjas automobilių keliais civiline atsakomybe prieš trečiuosius asmenis. Sudarytą draudimo sutartį sudaro - transporto pramonės įmonių civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 013 su pakeitimais ir papildymais, įsigaliojusiais 2007-06-01 (bendroji dalis, draudimo apsaugos sąlyga Nr. 201, nurodymų draudėjui sąlyga Nr. 401, draudimo liudijimas). Įvykus įvykiui, kilus UAB „Jotvainis“ civilinei atsakomybei, civilinės atsakomybės draudikui If P&C Insurance AS pareiga atlyginti žalą, išmokant draudimo išmoką kyla tik civilinės atsakomybės draudimo sutartyje numatytais atvejais ir numatyta apimtimi (LR CK 6.987 straipsnis). Transporto pramonės įmonių civilinės atsakomybės draudimo taisyklių Nr. 013, skyriaus Nedraudiminiai įvykiai (galiojantys kiekvienai pagal šias draudimo taisykles sudarytai draudimo sutarčiai) 19.1 p. numato, kad Nepriklausomai nuo to, kokios Draudimo apsaugos sąlygos, Papildomos sąlygos arba (ir) Nurodymai draudėjui galioja konkrečiai draudimo sutarčiai, nedraudiminiais įvykiais visoms draudimo sutartims, sudarytoms pagal šias draudimo taisykles, laikomi šie atsitikimai: jeigu įvykis įvyko dėl draudėjo, jo darbuotojo arba asmenų, kuriuos jis pasitelkė sutarties vykdymui, tyčios ar didelio neatsargumo <...>“. Aukščiau šiame atsiliepime įvardintos aplinkybės neabejotinai patvirtina, kad UAB „Jotvainis“ pervežamas krovinys (žemkasė) buvo apgadintas dėl UAB „Jotvainis“ didelio neatsargumo. Pagal 2009-09-24 tarp If P&C Insurance AS ir UAB „Jotvainis“ sudarytą transporto pramonės įmonių civilinės atsakomybės draudimo sutartį (Draudimo taisyklių 19.1 p.) 2010-04-19 įvykęs įvykis, kurio metu buvo apgadintas krovinys (žemkasė), yra laikomas nedraudiminiu įvykiu ir If P&C Insurance AS nekyla pareiga išmokėti draudimo išmokos (atlyginti žalos) dėl įvykusio įvykio.

6Tretysis asmuo J. N. rašytiniu atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašė patikslintą ieškinį dalyje dėl reikalavimų, nukreiptų atsakovo UAB „Jotvainis“ atžvilgiu, atmesti. Nurodė, kad 2010-04-19 d. jis su UAB „Jotvainis“ priklausančia transporto priemone MAN, valst. nr. ( - ) vežė nestandartinių gabaritų krovinį - žemkasę Watermaster Classic III, maršrutu Kintai, Šilutės raj. - Žagarė, Joniškio raj. Transporto priemonės su kroviniu junginio gabaritai - 17,50 m. ilgis, 3,30 m. plotis, 4,30 aukštis. Šio krovinio vežimui, maršrutu Kintai, Šilutės r. - Priekulė - 141 - Nuo Jakų žiedo - Al (antras Vėžaičių viadukas) - 2213 - Vėžaičiai - 166 -164 - 204 - 155 - 156 - 154 - 153 - Žagarė, buvo išduotas Valstybinės kelių transporto inspekcijos leidimas važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei. Žemkasės pervežimo metu, važiuojant Jakų žiedu (Al) po statomu viaduku žemkasės strėlė kliudė viaduką. „If P&C Insurance AS“ filialas, pripažindamas įvykį nedraudiminiu, daro išvestines, niekuo nepagrįstas ir faktinių aplinkybių neatitinkančias išvadas, jog tretysis asmuo veždamas krovinį, jų teigimu, nukrypo nuo leidime nurodyto maršruto, todėl, jų nuomone, nepaisė paprasčiausių atidumo ir rūpestingumo taisyklių, neįvertino krovinio ir pravažiavimo po tiltu aukščio, ko pasekoje buvo padaryta žala kroviniui, bei tokius trečiojo asmens veiksmus laikė dideliu neatsargumu CMR prasme, prilyginamu tyčiai ir pagrindu nemokėti draudimo išmokos pagal Transporto priemonės įmonių civilinės atsakomybės draudimo taisyklių Nr. 013 19.1 punktą. „If P&C Insurance AS“ filialo atsisakymas mokėti draudimo išmoką yra visiškai nepagrįstas, o nurodyti motyvai yra neatitinkantys faktinių aplinkybių dėl žemiau nurodytų motyvų. Valstybinės kelių transporto inspekcijos leidimas buvo išduotas važiuoti maršrutu Kintai, Šilutės r. - Priekulė - 141 - Nuo Jakų žiedo - Al (antras Vėžaičių viadukas) -2213 - Vėžaičiai - 166 -164 - 204 - 155 - 156 - 154 - 153 - Žagarė. Jakų žiedas, kuriame įvyko ginčo įvykis, yra nurodytas išduoto leidimo maršrute. Jokiu kitu keliu, išskyrus nurodytus leidimo maršrute tretysis asmuo nevažiavo. Leidime nenurodyta jokio draudimo važiuoti Jakų žiedu, priešingai, jis yra maršruto dalis - automagistralės Al dalis. Atkreiptinas dėmesys, kad tretysis asmuo transportavo didžiagabaritį krovinį - žemsiurbę, su kuria bendras transporto priemonės ir krovinio junginys buvo 17,50 metrų ilgio ir 3,30 metrų pločio. Dėl tokio krovinio pločio per galinio vaizdo veidrodėlius tretysis asmuo matė krovinį, tačiau negalėjo matyti kelio ir eismo dalyvių. Kadangi krovinį vežė be palydos, turėjo būti itin atsargus atlikdamas manevrus. Vairuojant tokio ilgumo ir platumo transporto priemonę ir nematant eismo per galinio vaizdo veidrodėlius, būtina laikytis kuo toliau nuo važiuojamosios dalies krašto, o atliekant posūkį kuo daugiau išvažiuoti į sankryžą, kad transporto priemonė nenuvažiuotų nuo kelio. Elgdamasis rūpestingai ir apdairiai, įvertindamas transportuojamo krovinio ir transporto priemonės junginio dydį, į Jakų žiedą iš 141 kelio tretysis asmuo įvažinėjo antra juosta, į žiedą įvažiavo tarp antros ir trečios žiedo eismo juostų, nes tai buvo vienintelis saugus būdas atlikti manevrą. Dėl aukštos transporto priemonės kabinos, arti važiuojančios lengvosios transporto priemonės nesimato per galinio vaizdo veidrodėlius taip pat eismo nesimatė, todėl negalėdamas rizikuoti susidurti su lengvaisiais automobiliais iš dešinės bei stabdyti intensyvų eismą žiede, t.y. elgdamasis apdairiai ir rūpestingai, įvertinęs aplinkybes ir nenorėdamas sudaryti avarinės situacijos, tretysis asmuo turėjo apvažiuoti žiedą ir tik privažiavus išvažiavimą iš patogios pozicijos, maksimaliai ištiesinus transporto priemonę, kuomet iš anksto matosi eismo dalyviai, išvažiuoti iš žiedo link Vėžaičių. Jakų žiedas ir automagistralė Al yra maršruto dalis, todėl važiuodamas žiedu, tretysis asmuo nuo leidimo nenukrypo, o elgėsi rūpestingai ir atidžiai įvertindamas situaciją. Jakų žiede artėjant link statomo viaduko, buvo kelio ženklas, kuriame nurodytas viaduko aukštis - 4,5 metro. Transporto priemonės kartu su vežama žemsiurbe aukščiausia vieta siekė 4,30 metro (toks aukštis nurodytas leidime), skirtumas tarp transporto priemonės ir krovinio junginio aukščio ir nurodyto viaduko aukščio - 20 centimetrų, todėl tretysis asmuo turėjo laisvai tilpti pravažiuoti po viaduku. Važiuodamas po viaduku jis sumažino greitį iki minimalaus, didžiąją dalį viaduko pravažiavo jo nekliudydamas, tačiau antroje viaduko dalyje aukščiausias krovinio taškas kliudė viaduko konstrukcijas. Kaip paaiškėjo vėliau, ant viaduko buvo metalinės montavimo konstrukcijos, kurios pravažiavimo aukštį sumažino apie 30 cm, dėl ko transporto priemonė su kroviniu netilpo po viaduku, tačiau jokio informuojančio apie viaduko tilto žemesnį aukštį kelio ženklo nebuvo. Veždamas krovinį tretysis asmuo įvertino krovinio ir kelio ženkle nurodytą viaduko aukštį ir jo neturėjo kliudyti, nebuvo jokio pagrindo abejoti, kad kelio ženkle nurodytas neteisingas viaduko aukštis, o vizualiai aplinkybė, kad viaduko aukštis buvo 30 centimetrų žemesnis nesimatė ir nebuvo galima įvertinti. Tretysis asmuo važiavo minimaliu greičiu, laikėsi visų atidumo ir rūpestingumo reikalavimų, tačiau įvykis įvyko dėl klaidingo kelio ženklinimo. Kelių eismo taisyklės neįpareigoja sustoti, išlipti iš transporto priemonės ir tikrinti kelių ženklų teisingumą. O šiuo atveju, intensyvaus eismo žiede taip elgtis būtų labai nesaugu. Už teisingą kelio ženklinimą įvykio vietoje atsakinga automagistralinius kelius ir greitkelius prižiūrinti valstybinė įmonė „Automagistralė“, kelio remonto ar statybų metu už papildomus ženklus atsakingas darbus vykdantis rangovas - šiuo atveju, viaduko statybos darbus vykdžiusi UAB „Kauno keliai”. Jeigu dėl vykdomų rangos darbų viaduko aukštis buvo žemesnis, UAB „Kauno keliai“ turėjo pastatyti laikiną kelio ženklą, nurodantį viaduko aukštį. LR Draudimo įstatymo 82 straipsnyje nustatyta draudiko pareiga įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos išmokėjimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką (82 straipsnio 6 dalis), draudikas, atsisakydamas mokėti arba sumažindamas draudimo išmoką dėl to, kad draudėjas pažeidė draudimo sutarties sąlygas, privalo atsižvelgti į draudėjo kaltę, draudimo sutarties sąlygų pažeidimo sunkumą, jo priežastinį ryšį su draudžiamuoju įvykiu, žalos, atsiradusios dėl pažeidimo, dydį. Atsisakydamas mokėti draudimo išmoką ar ją sumažindamas, draudikas privalo pateikti draudėjui, naudos gavėjui ar nukentėjusiam trečiajam asmeniui išsamų ir motyvuotą paaiškinimą apie tokio sprendimo priežastis. Draudikas „If P&C Insurance AS“ filialas atsisakydamas mokėti draudimo išmoką, turėjo pareigą įrodyti, kad eismo įvykį sąlygojo vežėjo kalti veiksmai, kad buvo sunkus draudimo sutarties pažeidimas ir, kad yra priežastinis ryšys tarp jo veiksmų ir žalos atsiradimo. Draudikas „If P&C Insurance AS“ filialas atsisakė mokėti draudimo išmoką dėl Transporto priemonės įmonių civilinės atsakomybės draudimo taisyklių Nr. 013 19.1 punkto pažeidimo, pagal kurį įvykis įvykęs dėl draudėjo, jo darbuotojų arba asmenų, kuriuos jis pasitelkė sutarties vykdymui, tyčios arba didelio neatsargumo, laikomas nedraudiminiu. „If P&C Insurance AS“ filialas neįrodė draudimo sutarties sąlygų pažeidimo, t.y. trečiojo asmens didelio neatsargumo, nors remiantis Draudimo įstatymo 82 straipsniu, būtent draudikas turi pareigą įrodyti aplinkybes atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos mokėjimo bei pateikti motyvuotą atsisakymą. Esant šioms aplinkybėms, nėra jokio pagrindo reikšti reikalavimus draudėjui UAB „Jotvainis“.

7Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovai žalos dydžio neginčija, kyla ginčas ar tretysis asmuo elgėsi atsargiai. Apeliacinio teismo nutartyje Nr. 2A-767/2010 (2010-12-27d.), byloje analizuota panaši situacija. Nėra pagrindo laikyti vairuotojo veiksmus kaip didelį neatsargumą. Draudiką atleisti nuo atsakomybės nėra teisinio pagrindo. Nėra didelio neatsargumo vairuotojo veiksmuose. Minėtoje nutartyje žala iš atsakovų priteista solidariai. Prašo patikslintą ieškinį patenkinti. Prašo nepriteisti UAB „Jotvainis“ patirtų bylinėjimosi išlaidų, kadangi jos per didelės.

8Atsakovo UAB “Jotvainis” atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu sutinka tik franšizės dalyje, likusi ieškinio dalis turi būti priteista iš antrojo atsakovo. Vežėjo draudikas nuėjo lengviausiu keliu, įvykį pripažino nedraudiminiu. Iš pateiktų atsakovo paskutinių rašytinių įrodymų matyti, kad įvykis įvykęs A1 kelyje, akivaizdu kad J. N. iš maršruto neišsuko. Faktinis sąstato aukštis - 4,30, o kelio ženkle nurodytas aukštis buvo 4,5. Žiedas rekonstruojamas ir buvo pakabinti technologiniai įrenginiai, kurie mažino viaduko aukštį. Draudimo bendrovė pripažino įvykį nedraudiminiu. Iš vertinimo ataskaitos akivaizdu, kad vertinimas atliktas 2010-05-22 d., o įvykis įvyko 2010-04-19 d., t.y. buvo praėjęs mėnuo laiko. Atsakovui nuvykus į autoįvykio vietą, statybvietėje per mėnesį situacija galėjo pasikeisti, šiuo atveju reikia vadovautis trečiojo asmens parodymais, o ne vertinimo ataskaita, kuri padaryta praėjus 1 mėn. laiko. Solidarios atsakomybės nėra, atsakomybė subsidiari. UAB „Jotvainis“ užsiima tik negabaritinių krovinių pervežimu, sudarydama sutartį draudimo bendrovė žinojo ir turėjo įvertinti riziką, žinojo veiklos pobūdį. Byloje nėra duomenų, kad tokio krovinio gabenimui būtų reikalinga palyda (teisės aktai nenumato). Tokiam kroviniui palydos nereikėjo, ženklas vairuotoją suklaidino. Visas žiedas priklauso ir ženklinamas nr. A1 , J. N. neišvažiavo iš nurodyto maršruto. Ieškinys tenkintinas išskaitos dalyje – 5000 Lt, o likusis reikalavimas priteistinas iš kito atsakovo. Priteistinos ir UAB „Jotvainis“ patirtos bylinėjimosi išlaidos 9000 Lt. su PVM. Pagal teisingumo ministro išaiškinimą reikia vertinti, kiek byloje pateikta procesinių dokumentų, kad buvo teikiamas patikslintas ieškinys, atskirasis skundas, byloje buvo ruošiami 5 procesiniai dokumentai, teikti įrodymai, ruoštasi bylos nagrinėjimui. Suma nėra per didelė, todėl prašo ją priteisti.

9Atsakovo “If P&C Insurance AS“ atstovaujamo “If P&C Insurance AS“ filialo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad nesutinka su ieškiniu, prašo jį atmesti. Draudimo taisyklių 19.1 punkte numatyti nedraudiminiai įvykiai. Tais atvejais, kai žala kyla dėl tyčios ar didelio neatsargumo- nekyla pareiga išmokėti išmokos. Įvykus įvykiui draudiko pasamdytas ekspertas, kuris apžiūrėjo ir ištyrė įvykio vietą, ištyrė aplinkybes, buvo apklaustas J. N.. Žala atsirado dėl UAB „Jotvainis“ didelio neatsargumo. Pakrovus krovinį matomumas buvo ribotas, vairuotojas važiuodamas nematė eismo dalyvių, kurie važiuoja iš dešinės, ir išsuko iš kelio. Didelis krovinys, galėjo samdytis policiją kurie užtikrintų, kad krovinys galėtų judėti saugiai ar įmonės darbuotojai lydėtų krovinį. UAB „Jotvainis“ elgesys vertinamas kaip didelis neatsargumas ir jis sąlygojo krovinio sugadinimą, vairuotojas buvo priverstas pakeisti kelio maršrutą. „Jakų“ žiedas yra sudedamoji daugelio kelių dalis. Kelių eismo taisyklių 210 punktas, 211 punktas numato, kad kai ribojamas matomumas dėl krovinio negalima važiuoti. UAB „Jotvainis“ kroninių gabenimo rinkoje dirba 21 m. Paaiškinimuose J. N. nurodė, kad per klaidą pravažiavo išvažiavimą, negrįžo į kelią, o nusuko kitu keliu ir atsitrenkė į viaduką. Jis buvo remontuojamas, kabėjo konstrukcijos, kurios mažino aukštį. J. N. elgėsi lengvabūdiškai, matė kad aukštis sumažėjęs ir tai sąlygojo krovinio sugadinimą. Draudikas žinojo, kad įmonė veža negabaritinius krovinius, kurie turi būti vežami pagal bendruosius reikalavimus. Vairuotojas negalėjo matyti dešinės pusės ir negalėjo tęsti nurodyto maršruto. Didelis neatsargumas pasireiškia tuo, kad vairuotojas nematė kelio ir nebuvo imtasi papildomų priemonių, kad krovinys būtų nugabentas saugiai. Kai ribotas matomumas skiriama policija, gali lydėti kiti įmonės darbuotojai. Kad nebuvo imtasi papildomų priemonių sąlygojo krovinio sugadinimą. J. N. pateikė paaiškinimus, kad iš maršruto nukrypo per klaidą ir dėl nematomumo išsuko iš kelio A1. Prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas ir ieškinį dalyje dėl reikalavimų “If P&C Insurance AS“ filialui atmesti.

10Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Civilinės bylos medžiaga yra nustatyta, kad 2008-02-29 UAB „Baltseta“ ir UAB „Hidrum“ sudarė žemkasės „Watermaster Classic III“, serijos Nr. 138, identifikacinis Nr. 0000327768 nuomos sutartį. 2010-04-09 įsigaliojo tarp ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ir UAB „Baltseta“ pasirašytas Laivų draudimo liudijimas PZULT Nr. 1168025, kuriuo buvo apdrausta žemkasė Watermaster. Draudimo liudijime PZULT Nr. 1168025, skiltyje „Draudžiamos rizikos“ nurodyta, kad žemkasei Watermaster yra taikoma draudiminė apsauga dėl laivo sugadinimų, praradimų. 2010-04-15 UAB „Hidrum“ su atsakovu UAB „Jotvainis“ sudarė krovinio pervežimo sutartį Nr. V-1873, kuria atsakovas įsipareigojo pervežti žemkasę Watermaster. Važtaraštis Nr. 0756676 patvirtina pervežimą. 2010-04-19 kelyje Vilnius-Kaunas-Klaipėda, atsakovo UAB „Jotvainis“ darbuotojas J. N., vairuodamas atsakovui priklausančią transporto priemonę MAN, v/n ( - ) kliudė remontuojamo viaduko konstrukciją, eismo įvykio metu buvo apgadinta aukščiau nurodyta žemkasė Watermaster. Remiantis žalos dydį patvirtinančiais dokumentais ieškovas išmokėjo 38821,76 Lt (2125,74 Lt + 36696,02 Lt) draudimo išmoką už apgadintą turtą. Dėl šių aplinkybių ginčo tarp šalių nėra. Ieškovo išmokėtos draudimo įmokos už apgadintą turtą dydžio atsakovai civilinėje byloje neginčijo.

12Atsakovas UAB „Jotvainis“ ieškinio reikalavimų savo atžvilgiu nepripažįsta nurodydamas, kad 2009-09-24 tarp „If P&C Insurance AS“ ir UAB „Jotvainis“ buvo sudaryta transporto priemonės įmonių civilinės atsakomybės draudimo sutartis, todėl atsitikus draudiminiam įvykiui žalą atlyginti privalo draudikas „If P&C Insurance AS“. UAB „Jotvainis“ atstovas teismo posėdžio metu taip pat patikslino, kad ieškinio reikalavimus savo atžvilgiu UAB „Jotvainis“ pripažįsta tiktai nurodytoje transporto priemonės įmonių civilinės atsakomybės draudimo sutartyje numatytos besąlyginės išskaitos- 5000 Lt- dydžio.

13Atsakovas „If P&C Insurance AS“ ieškinio reikalavimų savo atžvilgiu nepripažįsta, nurodydamas, kad UAB „Jotvainis“ vežtas krovinys buvo apgadintas dėl UAB „Jotvainis“ didelio neatsargumo: atsakovo „If P&C Insurance AS“ nuomone UAB „Jotvainis“ vairuotojas J. N. veždamas ginčo krovinį savavališkai nukrypo nuo 2010-04-18 Valstybinė kelių transporto inspekcijos UAB „Jotvainis“ išduotame Leidime važiuoti valstybės reikšmės keliais didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei Nr. 026909 nurodyto maršruto, važiuodamas Jakų žiedu (Klaipėda) toliau turėjo važiuoti magistraliniu keliu Al (Vilnius - Kaunas - Klaipėda), Vilniaus kryptimi, tačiau pasirinko kitą kelią ir nuvažiavo keliu E272 (Palangos kryptimi), neįvertino transportuojamo krovinio aukščio ir važiuodamas po statomu viaduko tiltu, kliudė jo metalines perdengimo konstrukcijas. UAB „Jotvainis“ vairuotojo didelį neatsargumą atsakovo If P&C Insurance AS“ nuomone patvirtina į bylą pateiktas siurvejerių raportas Nr. ( - ).

14Atsakovo „If P&C Insurance AS“ argumentai, kad UAB „Jotvainis“ vairuotojas J. N. veždamas ginčo krovinį savavališkai nukrypo nuo 2010-04-18 Valstybinė kelių transporto inspekcijos UAB „Jotvainis“ išduotame Leidime važiuoti valstybės reikšmės keliais didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei Nr. 026909 nurodyto maršruto, yra nepagrįsti. Iš atsakovo UAB „Jotvainis“ pateikto oficialaus rašytinio įrodymo- Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos 2011-11-22 rašto Nr. (6.12)2-6091 (II t. 100 b.l.) yra matyti, kad magistralinis kelias A1 Vilnius- Kaunas- Klaipėda nuo 10 iki 306,3 km. yra valstybinės reikšmės kelias. Tai patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-09 nutarimu Nr. 757. Jakų žiedas Klaipėdos rajone, esantis magistralinio kelio A1 Vilnius- Kaunas- Klaipėda 304, 84 km., yra šio kelio sudėtinė dalis (( - ) straipsnio 2 dalis). Analogiškos aplinkybės yra patvirtintos ir atsakovo UAB „Jotvainis“ pateiktu kitu oficialiu rašytiniu įrodymu- Valstybinės įmonės „Automagistralė“ 2011-11-18 raštu Nr. 04-01-348 (II t. 98 b.l.).

15Kiti atsakovo „If P&C Insurance AS“ argumentai, kad eismo įvykis kilo dėl UAB „Jotvainis“ vairuotojo J. N. didelio neatsargumo, taip pat yra nepagrįsti. Draudimo įstatymo 82 straipsnio 6 dalyje nustatyta draudiko pareiga įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos išmokėjimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką. Todėl draudikas „If P&C Insurance AS“ turėjo pareigą įrodyti, kad eismo įvykį sąlygojo UAB „Jotvainis“ vairuotojo J. N. kalti veiksmai, kad buvo sunkus draudimo sutarties pažeidimas ir kad yra priežastinis ryšys tarp jo veiksmų ir žalos atsiradimo. Lietuvos teismų praktikoje dideliu neatsargumu laikomi tokie asmens veiksmai, kurių asmuo, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir dėmesingumo reikalavimų, nebūtų padaręs. Esant nedraudiminiam įvykiui, draudiko pareiga mokėti draudimo išmoką apskritai nekyla, todėl nedraudiminiai įvykiai negali būti aiškinami plečiamai, ir nedraudiminiais įvykiais negali būti pripažįstami tie atvejai, kurie pagal standartines draudimo sutarties sąlygas pripažintini tik draudimo sutarties sąlygų pažeidimais. Atsakovas „If P&C Insurance AS“ civilinėje byloje neįrodė, kad UAB „Jotvainis“ ar jo vairuotojas J. N. savo veiksmais pažeidė draudimo sąlygas. UAB „Jotvainis“ išduotame leidime nurodomas transporto priemonės (junginio) aukštis yra 4,30 metro, o remiantis paties ieškovo byloje pateikto raporto „Survey report“ duomenimis, viaduko tilto, kurį pravažiuojant kliudė žemkasė, pravažiavimo dalies aukštis prieš viaduką esančiame kelio ženkle nurodytas 4,50 metro. Teismas sutinka su atsakovo UAB „Jotvainis“ atstovo teismo posėdžio metu išsakytais argumentais, kad UAB „Jotvainis“ vairuotojas veždamas krovinį nepažeidė atsargumo bei dėmesingumo reikalavimų, kadangi įvertinus krovinio ir kelio ženkle nurodytą viaduko aukštį, jis jo neturėjo kliudyti, vairuotojas neturėjo jokio pagrindo manyti, kad kelio ženkle nurodytas neteisingas viaduko aukštis, o vizualiai aplinkybė, kad viaduko aukštis buvo 30 centimetrų žemesnis, yra sunkiai įvertinama. Už teisingą kelio ženklinimą įvykio vietoje atsakinga automagistralinius kelius ir greitkelius prižiūrinti įmonė, o ne atsakovas UAB „Jotvainis“ ar jo vairuotojas. Vairuotojas veždamas krovinį nenukrypo nuo leidime nurodyto maršruto, įvykis įvyko maršrute nurodytame žiede. Todėl atsakovas „If P&C Insurance AS“ civilinėje byloje neįrodė priežastinio ryšio tarp vairuotojo J. N. veiksmų ir atsiradusios žalos. Pažymėtina, kad iš atsakovo „If P&C Insurance AS“ pateikto siurvejerių raporto Nr. ( - ) yra matyti, kad siurvejeris eismo įvykio vietą apžiūrėjo 2010-05-24, t.y. praėjus daugiau negu mėnesiui nuo eismo įvykio dienos (2010-04-19). Akivaizdu, kad vykstant kelio statybos darbams faktinė situacija per daugiau negu mėnesio laikotarpį gali ženkliai pasikeisti. Tuo tarpu į teismo posėdį neatvykus liudytoju šauktam siurvejeriui, dar kartą kviesti jį į teismo posėdį nepageidavo paties atsakovo „If P&C Insurance AS“ atstovas (kaip ir kitų šalių atstovai). Todėl laikytina, kad atsakovas „If P&C Insurance AS“ civilinėje byloje neįrodė atsakovo UAB „Jotvainis“ ar jo vairuotojo J. N. didelio neatsargumo dėl 2010-04-19 eismo įvykio, o atsakovo „If P&C Insurance AS“ atsisakymas mokėti draudimo išmoką už patirtą žalą yra nepagrįstas.

16Draudimo polise draudimo objektu įvardinta draudėjo turtiniai interesai, susiję su draudėjo veikusio kaip vežėjas civiline atsakomybe prieš trečiuosius asmenis ir apdrausti negabaritiniai ir sunkiasvoriai kroviniai, draudimo galiojimo teritorija - Europos Sąjungos šalys (išskyrus pietų Italiją į pietus nuo Romos), Norvegija, įskaitant kabotažinius krovinių pervežimus ES šalyse ir pervežimus Lietuvos Respublikos viduje. Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui - 690 000 Lt, 17 264 Lt krovinio gelbėjimo išlaidoms bei 1 000 000 Lt visam draudimo laikotarpiui. Civilinio kodekso 6.987 straipsnyje numatyta, kad draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis. Eismo įvykis įvyko Lietuvos teritorijoje UAB „Jotvainis“ darbuotojui J. N. vairuojant Draudimo polise įvardintą transporto priemonę vežant negabaritinį krovinį, todėl įvykis atitinka Draudimo poliso sąlygas ir remiantis Civilinio kodekso 6.987 straipsniu, draudikas „If P&C Insurance AS“ filialas privalo sumokėti draudimo išmoką asmeniui patyrusiam žalą (t.y. ieškovui). Esant nurodytoms aplinkybėms ieškinys atsakovo UAB „Jotvainis“ atžvilgiu tenkintinas nurodytoje transporto priemonės įmonės civilinės atsakomybės draudimo sutartyje numatytos besąlyginės išskaitos- 5000 Lt- dydžio dalyje (kurios atsakovo UAB „Jotvainis“ atstovas teismo posėdžio metu neginčijo), kitoje dalyje ieškinys tenkintinas atsakovo „If P&C Insurance AS“, veiklą Lietuvos Respublikoje vykdančio per „If P&C Insurance AS“ filialą, atžvilgiu (Civilinio kodekso 6.254 straipsnio 2 dalis).

17Atsakovų UAB „Jotvainis“ ir „If P&C Insurance AS“ atstovai teismo posėdžio metu neginčijo sumų, kurias atsakovai sumokėjo už teisinį atstovavimą byloje, dydžio, šių išlaidų sumažinti neprašė. Atsižvelgiant į tai, kad teismo sprendimu ieškovui yra priteisiama visa ieškiniu priteisti prašyta suma, bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovų, ir tarp atsakovų ieškovo naudai bei tarpusavyje paskirstytinos proporcingai jų atžvilgiu tenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

18Kadangi teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteistinos iš atsakovo UAB „Jotvainis“, šioje civilinėje byloje nesiekia 10,00 Lt, todėl, vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi, bei 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, minėtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo UAB „Jotvainis“ nepriteistinos.

19Teismas, vadovaudamasis ( - ) straipsniu, 268- 270 straipsniais,

Nutarė

20Patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo UAB „Jotvainis“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), 5000,00 Lt žalos atlyginimo, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-03-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 527,80 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB DK „PZU Lietuva“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440.

22Priteisti iš atsakovo “If P&C Insurance AS“, registracijos Nr. ( - ), buveinė ( - ), atstovaujamo “If P&C Insurance AS“ filialo, į.k. ( - ), buveinė ( - ), 34 601,00 Lt žalos atlyginimo, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-03-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3661,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB DK „PZU Lietuva“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440.

23Priteisti iš atsakovo “If P&C Insurance AS“, registracijos Nr. ( - ), buveinė ( - ), atstovaujamo “If P&C Insurance AS“ filialo, į.k. ( - ), buveinė ( - ), 7926,26 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „Jotvainis“, į.k. ( - ), buveinė ( - ).

24Priteisti iš atsakovo UAB „Jotvainis“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), 252,00 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui “If P&C Insurance AS“, registracijos Nr. ( - ), buveinė ( - ), atstovaujamam “If P&C Insurance AS“ filialo, į.k. ( - ), buveinė ( - ).

25Priteisti iš atsakovo “If P&C Insurance AS“, registracijos Nr. ( - ), buveinė ( - ), atstovaujamo “If P&C Insurance AS“ filialo, į.k. ( - ), buveinė ( - ), teismo turėtas išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu 51,88 Lt valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant... 2. Ieškovas Kauno miesto apylinkės teisme pareiškė patikslintą ieškinį (II... 3. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2008-02-29 UAB „Baltseta“ ir UAB... 4. Atsakovas UAB „Jotvainis“ rašytiniu atsiliepimu į patikslintą ieškinį... 5. Atsakovas „If P&C Insurance AS“, veiklą Lietuvos Respublikoje... 6. Tretysis asmuo J. N. rašytiniu atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašė... 7. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovai žalos... 8. Atsakovo UAB “Jotvainis” atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad su... 9. Atsakovo “If P&C Insurance AS“ atstovaujamo “If P&C Insurance... 10. Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Civilinės bylos medžiaga yra nustatyta, kad 2008-02-29 UAB „Baltseta“ ir... 12. Atsakovas UAB „Jotvainis“ ieškinio reikalavimų savo atžvilgiu... 13. Atsakovas „If P&C Insurance AS“ ieškinio reikalavimų savo atžvilgiu... 14. Atsakovo „If P&C Insurance AS“ argumentai, kad UAB „Jotvainis“... 15. Kiti atsakovo „If P&C Insurance AS“ argumentai, kad eismo įvykis kilo... 16. Draudimo polise draudimo objektu įvardinta draudėjo turtiniai interesai,... 17. Atsakovų UAB „Jotvainis“ ir „If P&C Insurance AS“ atstovai teismo... 18. Kadangi teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 19. Teismas, vadovaudamasis ( - ) straipsniu, 268- 270 straipsniais,... 20. Patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „Jotvainis“, į.k. ( - ), buveinė ( - ),... 22. Priteisti iš atsakovo “If P&C Insurance AS“, registracijos Nr. ( - ),... 23. Priteisti iš atsakovo “If P&C Insurance AS“, registracijos Nr. ( - ),... 24. Priteisti iš atsakovo UAB „Jotvainis“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), 252,00... 25. Priteisti iš atsakovo “If P&C Insurance AS“, registracijos Nr. ( - ),...