Byla N1-91-816/2012

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Marijai Zubrickienei, dalyvaujant prokurorei Alai Petrenko, kaltinamajam J. V., jo gynėjui advokatui B. A., kaltinamojo atstovo pagal įstatymą - Vėliučionių vaikų socializacijos centro - direktoriui Mariui Labanauskui, nukentėjusiajam D. V., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Alinai Skuder, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje J. V. (J. V.), asmens kodas ( - ) gim. 1994-07-10 Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, besimokantis 9 klasėje Vėliučionių vaikų socializacijos centre, nedirbantis, nevedęs, deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), gyvenantis Vėliučionių vaikų socializacijos centre pagal vidutinės vaiko priežiūros priemonę, administracine tvarka baustas, neteistas, kaltinamas baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 4 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymu,

Nustatė

2J. V. pagrobė nedidelės vertės svetimą turtą, o būtent:

3jis, būdamas nepilnamečiu, 2011-09-04 apie 10.00 val., bute, esančiame Linksmoji g. 64 - 18, Vilniuje, iš brolio D. V. kambario spintos nuo lentynos pagrobė D. V. priklausantį 278 Lt vertės auksinį vestuvinį žiedą, tuo padarydamas nukentėjusiajam D. V. 278 Lt turtinę žalą. Šiais savo veiksmais J. V. padarė baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 178 straipsnio 4 dalyje.

4Kaltinamasis J. V. teisiamajame posėdyje savo kaltę dėl padarytos nusikalstamos veikos pripažino visiškai bei parodė, kad 2011-09-04, pabėgęs iš Vėliučionių vaikų socializacijos centro, atėjo namo adresu Linksmoji g. 64 - 18, Vilniuje, kur pernakvojo, pavogė brolio auksinį vestuvinį žiedą ir pabėgo. Nuo 2011-09-01 d. buvo patalpintas į Vėliučionių vaikų socializacijos centrą už mokyklos nelankymą ir vagystes. Žiedą pavogė, nes reikėjo pinigų maistui. Vieną kartą jau buvo kaltinamas dėl vagystės padarymo, bet buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės. Kai grįš namo, toliau mokysis. Dėl padarytos vagystės labai gailisi, brolio atsiprašė ir su juo susitaikė (b. l. 111 – 112).

5Nukentėjusysis D. V. teisiamajame posėdyje parodė, kad jo žmona aptiko, jog spintoje nėra jo vestuvinio žiedo. Jis suprato, kad jį pavogė Jevgenijus, kuris buvo pabėgęs iš Vėliučionių vaikų socializacijos centro ir pas juos namuose nakvojo. Kai brolis, pabėgęs iš Vėliučionių vaikų socializacijos centro, atėjo pas juos, mama paskambino į centrą, kad atvažiuotų jo pasiimti, bet Jevgenijus nepastebėtas pabėgo iš namų. Turtinių pretenzijų broliui neturi, kitą dieną jam žiedą grąžino policijoje. Susitaikė su broliu ir jam atleido (b. l. 113).

6Kaltinamojo atstovas pagal įstatymą - Vėliučionių vaikų socializacijos centro - direktorius Marius Labanauskas teisiamajame posėdyje nurodė, kad daug problemų su J. V. nėra, jis pakankamai mandagus ir kultūringas. Jis buvo pasišalinęs iš centro tą kartą, kai padarė nusikaltimą, ir dar vieną kartą, bet iš karto buvo grąžintas. Pamokas jis lanko, pasiekimai vidutiniški. Grįžęs į šeimą J. V. galės socializuotis, gyventi tarp draugų, tęsti mokslą, nes jis turi pakankamai socialinių, gyvenimo įgūdžių. Pasiduoda draugų neigiamai įtakai. Su šeima kaltinamasis matosi dažnai, gauna siuntinius, bet nori laisvės, pramogų, kurių nėra socializacijos centre (b. l. 113).

7Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovė Alina Skuder teisiamajame posėdyje nurodė, kad kaltinamojo šeima skyriui žinoma seniai. Motina visą laiką dirba, viena augina 3 vaikus ir turi problemų dėl vaikų auklėjimo, nes šie linkę nelankyti mokyklos, valkatauti. 2009-01-28 J. V. buvo skirta vidutinė priežiūros priemonė ir jis išsiųstas į Čiobiškio vaikų socializacijos centrą, kuris 2011-08-31 buvo reorganizuotas ir J. V. apgyvendintas Vėliučionių vaikų socializacijos centre, kur dabar ir mokosi. Nežino, kaip buvo vykdomos 2009-06-17 d. nuosprendžiu J. V. paskirtos auklėjamojo poveikio priemonės (b. l. 113 – 114).

8Kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės aiškios, kaltinamasis jų neneigia, o pateikto kaltinimo pagrįstumą, be kaltinamojo prisipažinimo, patvirtina kiti byloje surinkti įrodymai:

9- 2011-09-06 pakvitavimas, iš kurio matyti, jog nukentėjusiajam buvo grąžintas pavogtas auksinis žiedas, todėl pareikšto civilinio ieškinio dėl 278 Lt turtinės žalos atlyginimo jis atsisakė (b. l. 13, 14);

10- ikiteisminio tyrimo metu apklausto liudytojo T. R. parodymai, kad jo nepilnametis sūnus J. V. buvo pabėgęs iš Vėliučionių vaikų socializacijos centro ir 2011-09-03 naktį apie 02.00 val. grįžo namo adresu Linksmoji g. 64-18, Vilniuje, kur buvo maždaug iki 12.00 val. Tą dieną jis dirbo, kai apie 18.00 val. paskambinęs kitas sūnus D. V. pasakė jam, kad Jevgenijus pabėgdamas iš namų iš Deniso kambario spintos pavogė jo auksinį žiedą, o iš kito kambario pavogė jam ir D. V. priklausančius 2 mobiliojo ryšio telefonus, kurie buvo seni, kiekvienas po 40 Lt vertės, kurie vėliau buvo grąžinti, dėl to sūnui Jevgenijui pretenzijų neturi (b. l. 16);

11- ikiteisminio tyrimo metu apklaustos liudytojos D. V. parodymai, kad adresu Linksmoji g. 64 - 18, Vilniuje, viename iš kambarių gyvena ji su sugyventiniu ir vaikų tėvu T. R., kitame gyvena sūnus D. V. su žmona ir dukra. Sūnus J. V. yra Vėliučionių vaikų socializacijos centre. Pasibaigus atostogoms ji 2011-09-01 Jevgenijų nuvežė į Vėliučionių vaikų socializacijos centrą, tačiau sūnus iš ten pabėgo ir 2011-09-03 vakare grįžo namo. Kitą rytą pasakė jam, kad nuveš jį atgal į socializacijos centrą, davė 20 Lt, kad nupirktų sau ką nors parduotuvėje. Jevgenijus apie 12.00 val. išėjo ir daugiau negrįžo. Išėjus sūnui Jevgenijui pasigedo savo ir sugyventinio senų dviejų telefonų, kurių vertė yra po 40 Lt kiekvieno. Telefonai vėliau jai buvo grąžinti, dėl to sūnui Jevgenijui jokių pretenzijų neturi, jis sakė, kad norėjo tik neilgai jais pasinaudoti, o vėliau grąžinti. Taip pat sūnus D. V. pasigedo savo auksinio vestuvinio žiedo, kuris buvo nerakinamame jo kambaryje, spintoje. Į šį kambarį buvo nuėjęs Jevgenijus, todėl tik jis galėjo pavogti žiedą (b. l. 21-22);

12- asmens kratos protokolas, iš kurio matyti, kad2011-09-04 asmens kratos metu pas kaltinamąjį J. V. rastas tarpe kitų daiktų mobilaus ryšio telefonai ir geltono metalo žiedas (b. l. 30-31);

13- 2011-09-05 apžiūros protokolas, kuriame aprašyti iš kaltinamojo asmens kratos metu paimti pavogti daiktai: mobilaus ryšio telefonas „Nokia 6070“ ir geltono metalo žiedas (b. l. 23 – 28).

14- kaltinamojo parodymų patikrinimo vietoje protokolas, iš kurio matyti, kad kaltinamasis savo parodymus patvirtino įvykio vietoje, nurodydamas aplinkybes, sutampančias su byloje nustatytomis (b. l. 38-42).

15Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei ištyrus ir įvertinus byloje surinktus įrodymus, teismas pripažįsta, kad kaltinamojo J. V. kaltė dėl auksinio žiedo vagystės įrodyta paties kaltinamojo prisipažinimu, nukentėjusiojo ir liudytojų parodymais bei rašytine bylos medžiaga. Kaltinamojo įvykdyta veika teisingai kvalifikuota kaip baigtas baudžiamasis nusižengimas pagal BK 178 straipsnio 4 dalį, kadangi jis pagrobė svetimą turtą, kurio vertė viršija 1 MGL, tačiau neviršija 3 MGL dydžio sumos.

16Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką bei nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

17Kaltinamasis J. V. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009-06-17 nuosprendžiu, vadovaujantis BK 93 straipsnio 1 dalies 3 punktu, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už BK 178 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymą (b. l. 60, 67 – 71), baustas administracine tvarka (b. l. 73 – 74), gydytas VĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje nuo 2004-06-28 iki 2004-07-23 dėl mišraus elgesio ir emocijų sutrikimo (b. l. 76), į narkologinę įskaitą neįrašytas (b. l. 78).

18Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai yra įtvirtinti BK XI skyriuje. Šio skyriaus nuostatos taikomos asmenims, kuriems nusikalstamos veikos padarymo metu nebuvo suėję aštuoniolika metų (BK 81 str. 1 d.). Pagal BK 93 straipsnį teismas gali atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės, esant trims būtinoms sąlygoms ir bent vienai alternatyviai sąlygai. Būtinos sąlygos yra šios: pirma, toks asmuo turi būti padaręs nusikalstamą veiką dar nesulaukęs aštuoniolikos metų amžiaus; antra, jis turi būti padaręs baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą; trečia, jis turi būti padaręs nusikalstamą veiką pirmą kartą. Be to, teismas gali atleisti nepilnametį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 93 straipsnį tik nustatęs bent vieną alternatyvią sąlygą, kad jis: 1) nukentėjusio asmens atsiprašė ir visiškai ar iš dalies savo darbu ar pinigais atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą arba 2) pripažintas ribotai pakaltinamu arba 3) pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką arba yra kitų pagrindų manyti, kad nepilnametis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Nagrinėjamu atveju kaltinamasis J. V. jau vieną kartą, BK 93 straipsnio 1 ir 3 d. pagrindu, buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už BK 178 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymą, t. y. nusikalstamą veiką, už kurios padarymą jis kaltinamas nagrinėjamoje byloje, jis padarė nebe pirmą kartą, todėl nesant vienai iš būtinųjų sąlygų, jis negali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės BK 93 straipsnyje numatytais pagrindais.

19Pagal BK 38 straipsnį asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra visos šio straipsnio 1 dalyje išvardytos sąlygos, t. y. jeigu asmuo: 1) prisipažino padaręs nusikalstamą veiką; 2) savo noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo; 3) susitaikė su nukentėjusiu asmeniu arba juridinio asmens ar valstybės institucijos atstovu; 4) yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų. Taigi atleisti kaltininką nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko, teismas gali tik tada, kai yra visos BK 38 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos ir nėra aplinkybių, numatytų to paties straipsnio 2 dalyje. Nagrinėjamu atveju kaltinamasis J. V. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką bei susitaikė su nukentėjusiuoju, kuris jam atleido, byloje civilinis ieškinys nepareikštas, tačiau, kaip matyti iš byloje esančių kaltinamąjį charakterizuojančių duomenų, jis anksčiau jau buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimo padarymą, yra baustas administracine tvarka už nedidelį chuliganizmą, Vėliučionių vaikų socializacijos centro charakterizuojamas kaip gebantis mokytis, tačiau neturintis atkaklumo ir noro, su žema mokymosi motyvacija, sunkiai pripažįstantis savo klaidas ir netinkamą elgesį bei linkęs meluoti, turintis menkas savarankiškos veiklos planavimo galimybes, pažeidinėjantis centro taisykles, kas nesuteikia pagrindo manyti, kad jis nebedarys naujų nusikalstamų veikų ateityje, todėl jis negali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir BK 38 straipsnio numatytu pagrindu.

20Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgtina į BK 80 – 81, 91 straipsnių nuostatas, į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, motyvus (iš savanaudiškų paskatų), pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kuri priskiriama prie baudžiamųjų nusižengimų, į kaltės formą – tiesioginę tyčią, į tai, kad kaltinamasis prisipažino, padaręs šią nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, į kaltinamojo asmenybę, ugdymo įstaigų pateiktą charakteristiką, todėl esant jo atsakomybę lengvinančiai ir nesant sunkinančių aplinkybių, teismas sutinka su prokuroro pozicija, jog šioje byloje bausmės tikslai gali būti pasiekti paskyrus kaltinamajam laisvės apribojimo bausmę. Išaiškintinos šios bausmės atlikimo ypatybės ir nevykdymo teisinės pasekmės (BK 48 str.).

21Įsiteisėjus nuosprendžiui, kaltinamajam J. V. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – naikintina (BPK 307 str. 1 d. 6 p.; b. l. 42,43).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 298, 301, 302 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

23pripažinti J. V. (J. V.) kaltu, padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 178 straipsnio 4 dalyje, ir skirti jam 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimą, įpareigojant jį:

  1. būti namie būti namie (socializacijos centre) nuo 22.00 val. iki 6.30 val.,
  2. mokytis.
  3. nesilankyti baruose, kavinėse, restoranuose;
  4. neturėti, nenaudoti, neįgyti ir nevartoti alkoholinių gėrimų.

24Nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti J. V. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

25Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

26Išaiškinti, jog asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo:

  1. be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos;
  2. vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų;
  3. nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.
  4. asmeniui vengiant atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė gali būti pakeista į areštą (BK 48 str. 10 d.).

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Jovita... 2. J. V. pagrobė nedidelės vertės svetimą turtą, o būtent:... 3. jis, būdamas nepilnamečiu, 2011-09-04 apie 10.00 val., bute, esančiame... 4. Kaltinamasis J. V. teisiamajame posėdyje savo kaltę dėl padarytos... 5. Nukentėjusysis D. V. teisiamajame posėdyje parodė, kad jo žmona aptiko, jog... 6. Kaltinamojo atstovas pagal įstatymą - Vėliučionių vaikų socializacijos... 7. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento... 8. Kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės aiškios,... 9. - 2011-09-06 pakvitavimas, iš kurio matyti, jog nukentėjusiajam buvo... 10. - ikiteisminio tyrimo metu apklausto liudytojo T. R. parodymai, kad jo... 11. - ikiteisminio tyrimo metu apklaustos liudytojos D. V. parodymai, kad adresu... 12. - asmens kratos protokolas, iš kurio matyti, kad2011-09-04 asmens kratos metu... 13. - 2011-09-05 apžiūros protokolas, kuriame aprašyti iš kaltinamojo asmens... 14. - kaltinamojo parodymų patikrinimo vietoje protokolas, iš kurio matyti, kad... 15. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei ištyrus ir įvertinus byloje... 16. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis... 17. Kaltinamasis J. V. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009-06-17... 18. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai yra įtvirtinti BK XI... 19. Pagal BK 38 straipsnį asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų... 20. Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgtina į BK 80 – 81, 91 straipsnių... 21. Įsiteisėjus nuosprendžiui, kaltinamajam J. V. paskirta kardomoji priemonė... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 298, 301,... 23. pripažinti J. V. (J. V.) kaltu, padarius baudžiamąjį nusižengimą,... 24. Nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti J. V. paskirtą kardomąją priemonę... 25. Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti... 26. Išaiškinti, jog asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo: