Byla 1-2520-651/2012
Dėl nuosavybės teisės atkūrimo bylų parengimo į perduodamus neatlygintinai žemės sklypus Nr. 808-1, 808-2 ir 808-3 Kruonio seniūnijoje, Kaišiadorių rajone M. R., kurią V. J. atstovauja pagal Kauno m. 4-ojo notarų biuro 2010-05-12 išduotą įgaliojimą ir šioje paslaugų atlikimo sutartyje Sutarties kainą įrašyti 500 Lt

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Dalia Kursevičienė, sekretoriaujant Ingridai Pikusau, Vaivai Paulauskaitei, dalyvaujant prokurorei Genei Ramanauskienei, gynėjui advokatui Mindaugui Vasiliauskui, viešame teisiamajame posėdyje nagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2L. U., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, ištekėjusi, aukštojo išsilavinimo, dirbanti pagal individualios veiklos pažymą, gyv. ( - ), neteista,

3kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d., 300 str. 1 d., 226 str. 2 d.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5L. U., būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, dirbdama Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus projektuotojų grupės vadove, būdama atsakinga už tinkamą žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jų papildymų rengimą bei kitų žemės reformos darbų vykdymo organizavimą aptarnaujamoje teritorijoje, piktnaudžiaudama šia savo tarnybine padėtimi, siekdama turtinės naudos sau, nesant kyšininkavimo požymių, savo darbo vietoje, adresu K. Donelaičio g. 33, Kaunas, 2011 metais, tiksliau tyrimu nenustatytu metu, bet ne vėliau kaip iki 2011-06-01, turėdama nusikalstamą ketinimą gauti turtinės naudos iš V. J., nurodė savo pavaldžiai darbuotojai I. G. parengti Paslaugų atlikimo sutartį Nr. 2011/332 dėl nuosavybės teisės atkūrimo bylų parengimo į perduodamus neatlygintinai žemės sklypus Nr. 808-1, 808-2 ir 808-3 Kruonio seniūnijoje, Kaišiadorių rajone M. R., kurią V. J. atstovauja pagal Kauno m. 4-ojo notarų biuro 2010-05-12 išduotą įgaliojimą ir šioje paslaugų atlikimo sutartyje Sutarties kainą įrašyti 500 Lt.

6Tęsdama savo nusikalstamą veiką – piktnaudžiavimą tarnyba, veikdama bendrai su V. J., 2011-06-01 būdama savo darbo vietoje, adresu K. Donelaičio g. 33, Kaunas, susitarė su ja, kad pastaroji suklastos tikrą dokumentą – Paslaugų atlikimo sutartį Nr. 2011/332 – tai yra Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus L. U. vadovaujama grupė parengs nuosavybės teisės atkūrimo bylas į perduodamus neatlygintinai žemės sklypus Nr. 808-1, 808-2 ir 808-3 Kruonio seniūnijoje, Kaišiadorių rajone, M. R., kurią V. J. atstovauja pagal Kauno m. 4-ojo notarų biuro 2010-05-12 išduotą įgaliojimą ir šios paslaugos bus suteiktos už 3000 Lt atlygį, tačiau paslaugų atlikimo sutartyje bus įrašyta darbų atlikimo kaina 500 Lt, kuriuos V. J. apmokės pavedimu į Valstybės įmonės Valstybės žemės fondas sąskaitą, o likusius pinigus – 2500 Lt – V. J. paduos tiesiogiai L. U..

7Tęsdama savo nusikalstamą veiką – piktnaudžiavimą, toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu, iš karto po susitarimo, L. U. padavė V. J. pasirašyti I. G. parengtą „Paslaugų atlikimo sutartį Nr. 2011/332“, kurios 2.1 punkte buvo įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie paslaugų atlikimo Sutarties kainą – 500 Lt – V. J. grafoje „Užsakovas“ įrašė savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį bei pasirašė, tokiu būdu suklastodama šį tikrą dokumentą. Suklastojus minėtą dokumentą, iš karto po to ir toje pačioje vietoje L. U. tiesiogiai iš V. J. priėmė sutartą pinigų sumą – 2500 Lt – už „Paslaugų atlikimo sutartyje Nr. 2011/332“ numatytų paslaugų atlikimą.

8Tokiais savo veiksmais L. U. padarė 2500 Lt turtinę žalą Valstybės įmonei Valstybės žemės fondas, dėl tokių jos veiksmų didelės neturtinės žalos patyrė valstybė bei juridinis asmuo Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (įmonės kodas 120093212), nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, iškraipytos valstybės įmonės – Valstybės žemės fondo – funkcijos ir veiklos principai, sumenkintas jos autoritetas ir prestižas.

9Be to, ji, pasinaudodama savo pažintimis ir kita tikėtina įtaka valstybės institucijai Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriui, 2011-08-31 laikotarpiu nuo 17.39 val. iki 18.31 val., būdama savo darbo kabinete, adresu K. Donelaičio g. 33, Kaunas, savo naudai, tiesiogiai susitarė su M. T. priimti iš jos kyšį – pinigus 2000 Lt, pažadėdama paveikti valstybės instituciją Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos teisėtai veikti vykdant įgaliojimus, tai yra padėti M. T. pagal išduotus įgaliojimus tvarkyti nuosavybės teisių atstatymo reikalus į žemę, į kurią teisę atkurti nuosavybės teises turėjo B. Š.. Tęsdama savo nusikalstamą veiką, 2011 metais rudenį, tiksliau tyrimu nenustatytu laiku, L.Sapiegos gatvėje, Kaune tiesiogiai iš M. T. priėmė sutartą kyšį – pinigus 2000 Lt.

10Kaltinamoji L. U. kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad tuo metu darbų buvo daug, už darbus mokėjo valstybė savo lėšomis, bet V. J. paprašė nuosavybės teisių atkūrimą rengti su kadastriniais matavimais, todėl darbus buvo galima atlikti privačiomis lėšomis. V. J. sklypų dislokacijos vieta sudėtinga, todėl siekiant, kad įmonė nepatirtų žalos minimali suma buvo 500 Lt, o sau paėmė 2500 Lt. M. T. pažadėjo, kad konsultuosis su Nacionaline žemės tarnyba, kad ieškos galimybių atkurti B. Š. nuosavybės teisę į kitą vietą. Pažadas buvo realus, nes galėjo gauti informaciją, žinojo visus teisės aktus. Už tai paėmė iš M. T. 2000 Lt. Dėl padarytų nusikaltimų gailisi.

11Be kaltinamosios visiško kaltės pripažinimo, jos kaltė pilnai įrodyta ir kitais bylos duomenimis bei rašytiniais įrodymais, ištirtais Lietuvos Respublikos BPK 291 str. nustatyta tvarka, BPK 273 str. pagrindu sutrumpinus įrodymų tyrimą.

12Dėl piktnaudžiavimo ir dokumento suklastojimo

13Liudytojos I. G. parodymais nustatyta, kad ji rengė nuosavybės teisių atkūrimo M. R. paslaugų atlikimo sutartį. Yra paruoštas sutarties šablonas į kurį ji įrašė tik kai kuriuos duomenis. Kaip užsakovą įrašė V. J., nurodė žemės sklypus, jų numeriai 808-1 ir 808-2, sutarties kainą įrašė 500 litų, t.y. tokią, kokią nurodė L. U.. Sutartį, atidavė grupės vadovei L. U.. Nuosavybės teisės M. R., kurią pagal įgaliojimą atstovavo V. J., į žemę Kalvių kadastrinėje vietovėje yra atkurtos (1 t., b.l. 164-165).

14Liudytojo V. K. parodymais nustatyta, kad atkuriant nuosavybės teises į žemę, už nuosavybės teisių atkūrimo įgyvendinimą mokėjo valstybė, bet reikėjo laukti eilėje. Jei asmuo norėdavo, kad nuosavybės teisės būtų atkurtos greičiau, tai pats galėdavo sumokėti už tokias paslaugas. Sklypų kadastriniai matavimai nepriklausė nuosavybės teisių atkūrimui. Dėl kadastrinių matavimų kainos būdavo tariamasi tiesiogiai su užsakovu. Įmonė konkrečių įkainių, kiek kainuotų kadastrinių matavimų atlikimas, nustačiusi nebuvo. Paslaugų kainas nustatydavo pats projekto autorius, arba grupės vadovas, pagal sklypo buvimo vietą, plotą, sklypo reljefą ir kitus kriterijus. Paruoštas sutartis jam pasirašyti pateikdavo grupės vadovas arba projekto autorius. Kas jam pateikė pasirašyti paslaugų sutartį su V. J., neprisimena. Pagal sutartį V. J. buvo atkuriamos nuosavybės teisės (1 t., b.l. 167-168).

15Liudytojos V. J. parodymais nustatyta, kad ji pagal įgaliojimą rūpinosi M. R. žemės grąžinimo reikalais ir taip susipažino su L. U.. 2010 m. rudenį sužinojo, kad jau galima matuoti žemės sklypą, daryti geodezinius matavimus, todėl kreipėsi į matininkę I. G., kurią jai nurodė L. U.. Prieš važiuojant matuoti žemės sklypą buvo pas L. U. sudaryti sutartį dėl geodezinių matavimų. L. U. sakė, kad geodeziniai matavimai yra brangesni nei žemėtvarkos projekto darymas. L. U. pasakė, kad 500 Lt reikia pervesti į Žemės fondo sąskaitą, o kitus 2500 Lt atiduoti jai grynais, nes taip bus pigiau, nes nereikės mokėti PVM. Ji pasirašė paslaugų atlikimo sutartį Nr. 2011/332, joje įrašė savo vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį bei pasirašė, nors matė, kad joje įrašyta suma 500 Lt, o 2500 Lt tiesiogiai padavė L. U. jos darbo vietoje (2 t., b.l.14-16).

16Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu Nr. S6-07-81 nustatyta, kad pokalbio, užfiksuoto tarp L. U. ir V. J., vykusio 2011-06-01 nuo 08.52 val. iki 09.27 val. L. U. darbo kabinete, adresu K. Donelaičio g. 33, Kaunas, metu L. U. pasako V. J., kad į sutartį įrašė 500 Lt sumą, kad „du su puse“ dar reikia. V. J. paduoda L. U. du tūkstančius penkis šimtus litų, L. U. juos perskaičiuoja. Vėliau V. J. L. U. nurodymu pasirašo sutartį (1 t., b.l. 8-12).

17Nekilnojamojo turto ir registro centrinio duomenų banko išrašais nustatyta, kad kadastrinius matavimus M. R. žemės sklypuose Šnipelių ir Navapolio kaimuose, Kaišiadorių r., atliko valstybinė įmonė Valstybės žemės fondas (1 t., b.l. 13-15).

182012-01-25 kratos protokolu nustatyta, kad kratos metu L. U. darbo vietoje, adresu K. Donelaičio g. 33, Kaunas, buvo rasti ir paimti vadovo kalendorius, bei du popieriaus lapai su užrašais (1 t., b.l. 41-42).

192012-01-27 Daiktų apžiūros protokolais nustatyta, kad buvo apžiūrėti 2012-01-25 kratos metu rasti daiktai, nustatyta, kad vadovo kalendoriuje yra įrašas su J. telefono numeriu 861101849. A4 formato lape taip pat rastas įrašas su tuo pačiu V. J. telefono numeriu (1 t., b.l. 44-49).

20Daiktų, dokumentų pateikimo, apžiūros protokolais protokolu nustatyta, kad buvo apžiūrėti V. J. pateikti dokumentai bei kadastrinių matavimų bylos. Nustatyta, kad kadastrinių matavimų bylas rengė I. G., grupės vadovė L. U.. Paslaugų atlikimo sutartis sudaryta tarp VĮ Valstybės žemės fondo, atstovaujamo V. K. ir V. J. (1 t., b.l. 74-125 ).

21Daiktų, dokumentų pateikimo, apžiūros protokolais nustatyta, kad buvo apžiūrėta Paslaugų atlikimo sutartis Nr. 2011-332, nustatyta, kad Paslaugų atlikimo sutartis sudaryta tarp VĮ Valstybės žemės fondo, atstovaujamo V. K. ir užsakovo V. J. (1 t., b.l. 128-132).

22Teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visuma neginčytinai įrodyta, kad L. U., būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, siekdama turtinės naudos, nesant kyšininkavimo požymių, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, suklastojo tikrą dokumentą ir padarė 2500 Lt turtinę žalą Valstybės įmonei Valstybės žemės fondas, nes dėl tokių jos veiksmų didelės neturtinės žalos patyrė valstybė bei juridinis asmuo Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (įmonės kodas 120093212), kadangi buvo pažeisti valstybės deklaruojami teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, iškraipytos valstybės įmonės – Valstybės žemės fondo – funkcijos ir veiklos principai, sumenkintas jos autoritetas ir prestižas.

23Kaltinamosios L. U. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 228 str. 2 d. ir BK 300 str. 1 d. kaip nusikaltimų idealioji sutaptis.

24Dėl prekybos poveikiu

25Liudytojos M. T. parodymais nustatyta, kad A. Š. ir Z. Š. ją įgaliojo juos atstovauti, atkuriant nuosavybės teises į B. Š. turėtą žemę iki nacionalizacijos. Įgaliojimai buvo patvirtinti notaro. Ji nėra kompetentinga nuosavybės teisių atkūrimo klausimais, todėl paprašė pažįstamos L. U. pakonsultuoti nuosavybės teisių atkūrimo klausimais. L. U. sutiko padėti, todėl 2011 metų vasaros pabaigoje – rudens pradžioje ji nuvyko pas L. U. į darbovietę, esančią K. Donelaičio gatvėje. Tuo metu jau buvo atkurtos nuosavybės teisės į dalį B. Š. priklaususios žemės Kleboniškyje, todėl paklausė, ar dar yra galimybė atgauti likusią dalį žemės Kleboniškyje arba Kauno rajone. L. U. atsakė, kad Kleboniškyje laisvų žemių jau nebeliko, todėl galima tik Kauno rajone. L. U. pasakė, kad dėl šių nuosavybės teisių atkūrimo „paglobos“, paėmė nedidelį lapelį, ant jo parašė skaičių „2000“, ir padavė M. T. šį lapelį paskaityti. Perskaičiusi šį lapelį, ji suprato, kad būtent tiek litų ji turės paduoti L. U. už pagalbą. 2011 metų rudenį, L. Sapiegos gatvėje, netoli savo darbovietės, susitiko su L. U. ir jai tiesiogiai padavė 2000 Lt už jos „globą“ (2 t., b.l. 49-51).

26Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu Nr. S6-07-88 nustatyta, kad pokalbio, užfiksuoto 2011-08-31 tarp L. U. ir M. T., jos susitaria susitikti pas L. U. darbo vietoje (1 t., b.l. 16-17).

27Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu Nr. S6-07-91 nustatyta, kad pokalbio, užfiksuoto 2011-08-31 nuo 17.39 val. iki 18.31 val. L. U. darbo vietoje, adresu K.Donelaičio 33, Kaunas, tarp L. U. ir M. T., metu M. T. pasako, kad atėjo pasitarti, nes nori giminaičiams, kurie jau atgavę dalį žemių Kleboniškyje, padėti atgauti likusią žemę. L. U. pasako, kad žemės reformoje yra kritinė situacija, kad nėra žemių, pažada padėti M. T., nes valdo informaciją, kad reikės papremijuoti žmones. M. T. pasako, kad pretendentai atkurti nuosavybės teises į B. Š. turėtą žemę yra Ričardas ir Algimantas. Kalba, kad M. T. būtinas įgaliojimas. Vėliau L. U. už pagalbą, atkuriant nuosavybės teises, pareikalauja iš M. T. 2000 Lt, pasako, kad ji šį „honorariuką“ pasidalins kur reikia, kad ją (M. T.) priimtų (1 t., b.l. 18-25).

28Kratos protokolu nustatyta, kad kratos metu L. U. darbo vietoje, adresu K. Donelaičio g. 33, Kaunas, buvo rasta ir paimta vadovo kalendorius (1 t., b.l. 41-42).

29Apžiūros protokolu nustatyta, kad buvo apžiūrėtas vadovo kalendorius, nustatyta, kad vadovo kalendoriuje yra padarytas įrašas apie B. Š. (1 t., b.l. 44-46).

30Apžiūros protokolu nustatyta, kad buvo apžiūrėti kratos metu išimti dokumentai, iš kurių matyti, kad M. T. turi išduotus Z. Š. ir A. Š. įgaliojimus tvarkyti nuosavybės teisės atkūrimo reikalus į žemę, į kurią teisę turėjo B. Š., M. T. yra parašiusi prašymą dėl išvados persiuntimo, yra gavusi atsakymą iš Kaišiadorių žemėtvarkos skyriaus (1 t., b.l. 72).

31VĮ valstybinio žemėtvarkos instituto žemėtvarkos skyriaus grupės vadovo pareigybės aprašymu nustatyta, kad L. U. yra atsakinga už žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jų papildymų rengimą Kaišiadorių rajone (1 t., b.l. 133-136).

32Teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visuma neginčytinai įrodyta, kad L. U., pasinaudodama savo pažintimis ir kita tikėtina įtaka valstybės institucijai Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriui, tiesiogiai iš M. T. priėmė sutartą kyšį – pinigus 2000 Lt sumoje, todėl jos nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 226 str. 2 d.

33Bausmės skyrimas

34Kaltinamosios L. U. atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis pripažintina tai, kad ji visiškai prisipažino padariusi nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi, savo noru atlygino padarytą turtinę žalą. Jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

35Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, kaltės formą, padaryto nusikaltimo motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

36Kaltinamoji L. U. padarė du tyčinius apysunkius ir vieną sunkų nusikaltimus, tačiau atsižvelgiant į tai, kad L. U. neteista, administracine tvarka nebausta, dirba, savo noru atlygino padarytą žalą, pagrįstai manytina, jog bausmės tikslai užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą bei nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį bus pasiekti paskiriant sankcijose numatytą bausmės rūšį – baudą.

37Valstybinės įmonės Valstybės žemės fondo civilinis ieškinys 2500 Lt sumai atlygintas, todėl procesas dėl civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje nutraukiamas (BPK 107 str.).

38Daiktinis įrodymas – vadovo kalendorius, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintinas (BPK 94 str. 4 d.).

39Daiktiniai įrodymai – kompaktiniai diskai DVD Nr. 1, DVD Nr. 3 ir CD Nr. 1, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintini LR STT Kauno valdybai (BPK 94 str. 1 d. 3 p.)

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298 str., 302-303 str., 307-308 str., 313 str., teismas,

Nutarė

41L. U. pripažinti kalta padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 228 str. 2 d., 300 str. 1 d., 226 str. 2 d., ir skirti bausmes:

42pagal BK 228 str. 2 d. – 30 MGL (3900 Lt) dydžio baudą;

43pagal BK 300 str. 1 d. – 10 MGL (1300 Lt) dydžio baudą;

44pagal BK 226 str. 2 d. – 20 MGL (2600 Lt) dydžio baudą.

45Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., bausmes, paskirtas pagal BK 228 str. 2 d. ir BK 300 str. 1 d., subendrinus apėmimo būdu, subendrintą bausmę skirti 30 MGL (3900 Lt) dydžio baudą.

46Šią bausmę, vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 6 d., dalinio sudėjimo būdu subendrinus su bausme, paskirta už nusikaltimą, numatytą BK 226 str. 2 d., galutinę subendrintą bausmę L. U. paskirti 40 MGL t. y. 5200 Lt (penkių tūkstančių dviejų šimtų litų) dydžio baudą.

47Įpareigoti nuteistąją baudą per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6801, nurodant, kad laiku nesumokėjus baudos, ji bus išieškota priverstinai. Išaiškinti nuteistajai, kad sumokėjus baudą nuteistoji privalo pateikti teismo raštinės (kabinetas Nr. 120) tarnautojui banko kvitą (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 str., 23 str.).

48Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

49Daiktinį įrodymą – vadovo kalendorių, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

50Daiktinius įrodymus – kompaktinius diskus DVD Nr. 1, DVD Nr. 3 ir CD Nr. 1, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti LR STT Kauno valdybai.

51Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Dalia Kursevičienė, sekretoriaujant... 2. L. U., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė,... 3. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d., 300 str. 1 d., 226 str.... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. L. U., būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, dirbdama Valstybės... 6. Tęsdama savo nusikalstamą veiką – piktnaudžiavimą tarnyba, veikdama... 7. Tęsdama savo nusikalstamą veiką – piktnaudžiavimą, toje pačioje vietoje... 8. Tokiais savo veiksmais L. U. padarė 2500 Lt turtinę žalą Valstybės įmonei... 9. Be to, ji, pasinaudodama savo pažintimis ir kita tikėtina įtaka valstybės... 10. Kaltinamoji L. U. kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad tuo metu darbų... 11. Be kaltinamosios visiško kaltės pripažinimo, jos kaltė pilnai įrodyta ir... 12. Dėl piktnaudžiavimo ir dokumento suklastojimo... 13. Liudytojos I. G. parodymais nustatyta, kad ji rengė nuosavybės teisių... 14. Liudytojo V. K. parodymais nustatyta, kad atkuriant nuosavybės teises į... 15. Liudytojos V. J. parodymais nustatyta, kad ji pagal įgaliojimą rūpinosi M.... 16. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu Nr. S6-07-81 nustatyta, kad pokalbio,... 17. Nekilnojamojo turto ir registro centrinio duomenų banko išrašais nustatyta,... 18. 2012-01-25 kratos protokolu nustatyta, kad kratos metu L. U. darbo vietoje,... 19. 2012-01-27 Daiktų apžiūros protokolais nustatyta, kad buvo apžiūrėti... 20. Daiktų, dokumentų pateikimo, apžiūros protokolais protokolu nustatyta, kad... 21. Daiktų, dokumentų pateikimo, apžiūros protokolais nustatyta, kad buvo... 22. Teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visuma neginčytinai... 23. Kaltinamosios L. U. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos... 24. Dėl prekybos poveikiu... 25. Liudytojos M. T. parodymais nustatyta, kad A. Š. ir Z. Š. ją įgaliojo juos... 26. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu Nr. S6-07-88 nustatyta, kad pokalbio,... 27. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu Nr. S6-07-91 nustatyta, kad pokalbio,... 28. Kratos protokolu nustatyta, kad kratos metu L. U. darbo vietoje, adresu K.... 29. Apžiūros protokolu nustatyta, kad buvo apžiūrėtas vadovo kalendorius,... 30. Apžiūros protokolu nustatyta, kad buvo apžiūrėti kratos metu išimti... 31. VĮ valstybinio žemėtvarkos instituto žemėtvarkos skyriaus grupės vadovo... 32. Teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visuma neginčytinai... 33. Bausmės skyrimas... 34. Kaltinamosios L. U. atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis pripažintina... 35. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pavojingumo... 36. Kaltinamoji L. U. padarė du tyčinius apysunkius ir vieną sunkų... 37. Valstybinės įmonės Valstybės žemės fondo civilinis ieškinys 2500 Lt... 38. Daiktinis įrodymas – vadovo kalendorius, nuosprendžiui įsiteisėjus,... 39. Daiktiniai įrodymai – kompaktiniai diskai DVD Nr. 1, DVD Nr. 3 ir CD Nr. 1,... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298 str., 302-303 str., 307-308... 41. L. U. pripažinti kalta padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos... 42. pagal BK 228 str. 2 d. – 30 MGL (3900 Lt) dydžio baudą;... 43. pagal BK 300 str. 1 d. – 10 MGL (1300 Lt) dydžio baudą;... 44. pagal BK 226 str. 2 d. – 20 MGL (2600 Lt) dydžio baudą.... 45. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., bausmes, paskirtas pagal BK 228... 46. Šią bausmę, vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 6 d., dalinio sudėjimo... 47. Įpareigoti nuteistąją baudą per du mėnesius nuo nuosprendžio... 48. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 49. Daiktinį įrodymą – vadovo kalendorių, nuosprendžiui įsiteisėjus,... 50. Daiktinius įrodymus – kompaktinius diskus DVD Nr. 1, DVD Nr. 3 ir CD Nr. 1,... 51. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...