Byla 2-921-430/2012
Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovo AB „SEB lizingas“ atstovui advokatui Nerijui Šmitui,

4atsakovo K. E. atstovui advokatui Jonui Bložei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal AB „SEB lizingas“ ieškinį atsakovui K. E. dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo,

Nustatė

6ieškovas AB „SEB lizingas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui K. E. dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, kuriame nurodyta, kad 2007-05-10 tarp ieškovo (ankstesnis pavadinimas UAB „SEB lizingas“) ir atsakovo buvo sudaryta Finansinio lizingo sutartis Nr. ( - ), sutarties neatskiriama dalis taip pat buvo Mokėjimo grafikai-sąskaitos, nustatančios eilinių mokėjimų dydžius ir terminus. Atsakovui pradėjus tinkamai nevykdyti jam tenkančių piniginių prievolių Lizingo sutartyje nustatyta tvarka ir laikantis mokėjimo grafikų, ieškovas 2009-07-31 raštu Nr. 02-3553 informavo, jog atsakovui iki 2009-08-07 nepadengus savo įsiskolinimų, Lizingo sutartis yra nutraukiama nuo 2009-08-08. Atsakovui nevykdant savo piniginių prievolių, ieškovas nutraukė Lizingo sutartį. Pagal sutartį buvo numatyti 0,1 proc. dydžio delspinigiai. Atsakovo įsiskolinimą sudaro 436,36 Lt palūkanų, 78,54 Lt delspinigių, paskaičiuotų už 6 mėnesių laikotarpį nuo 2011-04-01 iki 2011-09-28. Atsakovui laiku nemokant privalomų mokėjimų Sutarties Bendrosios dalies 18.6, 18.6.4. p. yra numatyta teisė ieškovui nutraukti sutartį, susigrąžinti turtą, išsiieškoti sumas, kurias lizingo gavėjas, t.y. atsakovas, privalėjo sumokėti iki lizingo sutarties nutraukimo dienos bei faktiškai patirtus lizingo davėjo nuostolius, kurie lizingo davėją atstatytų į tokią padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai vykdęs sutartį. Nutraukęs sutartį ir susigrąžinęs turtą, ieškovas jį realizavo ir patyrė 18707,66 Lt nuostolių, iš kurių 18456,66 Lt nuostolių iš turto realizavimo ir 250,00 Lt turėtų papildomų išlaidų, kadangi turto vertė be PVM buvo 34489,01 Lt, turtas parduotas už 16031,35 Lt. Teismo prašo priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 436,36 Lt neapmokėtų palūkanų, 78,54 Lt delspinigių, 18707,66 Lt nuostolių, iš viso 19222,56 Lt, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

7Teisme gautas atsakovo atstovo atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad 2007-05-10 ieškovas ir atsakovas sudarė Finansinio lizingo sutartį, pagal kurią ieškovas įsigijo ir perdavė atsakovui naudotis automobilį Audi A6 Allroad. 2009-08-08 ieškovas su atsakovu nutraukė sutartį. 2009-08-17 buvo sudarytas priėmimo-perdavimo aktas, pagal kurį ieškovui buvo grąžintas atsakovo naudotas turtas. Sutarties nutraukimo dienai turto balansinė ir likutinė vertė buvo 34489,01 Lt. Ieškovas turtą realizavo 2009-12-16 parduodamas viešame Vokietijos aukcione už 16031,35 Lt. Ieškovas, nutraukęs Lizingo sutartį, turtą realizavo už gerokai žemesnę nei rinkos kainą. Ieškovas savo veiksmais neužtikrino, kad turtas būtų parduotas už kiek įmanoma didesnę kainą. LR Teismų praktikoje yra pripažįstama, kad nutraukus lizingo sutartį ir lizingo davėjui atsiėmus turtą iš lizingo gavėjo, būtina užkirsti kelią galimam lizingo davėjo piktnaudžiavimui teisėmis ir nepagrįstam praturtėjimui lizingo gavėjo sąskaita. Ieškovas nepateikė jokių duomenų apie jo atliktus veiksmus pardavinėjant turtą, kurie pagrįstu ieškovo pastangas realizuojant turtą už kiek įmanoma didesnę kainą. Ieškovas 2010-02-11 rašte Nr. 02-1048 atsakovui nurodė, kad po turto grąžinimo, UAB „SEB lizingas“ darbuotojas, atsakingas už turto vertinimą, įvertino turtą ir nustatė pardavimo kainą, lygią 33000,00 Lt (įskaitant PVM). Iš byloje esančios medžiagos atsakovui kyla abejonių, ar ieškovas turi teisę verstis kelių transporto priemonių vertės nustatymo veikla bei nustatyti parduodamų automobilių vertę. Jei tokios teisės neturėjo, tai turto kaina galėjo būti nustatyta nepagrįstai, kas galėjo sukliudyti sėkmingai realizuoti turtą. Ieškovas nepateikė dokumentų, iš kurių būtų galima spręsti, ar ieškovas turi teisę verstis transporto priemonių vertinimo veikla. Teismo prašo ieškinį atmesti.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais, prašė ieškinį tenkinti pilnai. Papildomai nurodė, kad ieškovo manymu, ekspertizė, atlikta byloje, prieštarauja LR įstatymams, kurie numato, kad vertinant turtas turi būti apžiūrėtas. Ekspertizė neatitinka galiojančių teisės aktų, todėl ja negalima vadovautis. Turėtų būti vadovaujamasi automobilio likvidacine verte. Aukcione už 30000 Lt kainą automobilio niekas nepirko, paklausa buvo minimali, automobilis nebuvo techniškai tvarkingas. Nėra įrodyta, jog tarp šalių buvo sudaryta vartojimo sutartis, o ne lizingo sutartis.

9Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad ieškovas netinkamai vykdė sutartį, todėl atsakovas įgijo teisę ją nutraukti. Atsakovui, kaip fiziniam asmeniui ir vartotojui, susiklosčius vartojimo santykiams, nebuvo nei žodžiu, nei raštu pranešta, kokios pasekmės bus netinkamai vykdant sutartį. Byloje nėra įrodymų, už kokią kainą automobilis buvo parduotas trečiajam asmeniui. Teismo paskirta ekspertizė yra įrodymas byloje, kol ji nėra nuginčyta. Automobilio priėmimo-perdavimo aktą vienašališkai pasirašė ieškovas ir vienašališkai nustatė trūkumus. Atsakovas automobilio pardavimu domėjosi žodžiu, kadangi turtas perimtas be valdytojo žinios. Atstovas nurodė, kad pats atsakovas iniciatyvos realizuoti automobilį nesiėmė, nes juo nedisponavo ir nevaldė. Automobilis buvo įgytas asmeniniais tikslais. Atsakovas, lizinguodamas automobilį, veikė išimtinai ūkiniais interesais, sutartis traktuotina, kaip turinti vartojimo sutarties požymių.

10Į teismo posėdį neatvyko atsakovas, jį atstovauja advokatas Jonas Bložė (b.l. 134). Prašymų atidėti teismo posėdį negauta. Laikytina, jog procesinių kliūčių bylai nagrinėti nėra (CPK 246 str.).

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2007-05-10 sudarė Finansinio lizingo sutartį Nr.( - ) (b.l.8-14) (toliau – Sutartis). Sutartis nutraukta (b.l. 15). Ieškovas pateikė pažymą apie skolos dydį, pagal kurią delspinigiai – 78,54 Lt, palūkanos – 436,36 Lt (b.l. 25). Ieškovas pateikė pažymą dėl 18707,66 Lt nuostolių (b.l. 26).

13Byloje kilo ginčas dėl palūkanų ir netesybų priteisimo bei nuostolių, kurie ieškovą atstatytų į tokią padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jeigu atsakovas būtų tinkamai vykdęs Sutartį, atlyginimo.

14CK 6.574 str. numatyta, kad kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį, lizingo davėjas turi raštu pareikalauti, kad per protingą terminą lizingo gavėjas šį pažeidimą pašalintų, jeigu atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes tai yra įmanoma. Jeigu lizingo gavėjas to nepadaro, lizingo davėjas turi teisę reikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą arba nutraukti lizingo sutartį. Byloje nagrinėjamu atveju atsakovui tinkamai nevykdant prievolės, Sutartis buvo nutraukta.

15Sutarties 18.6.3 punkte numatyta, kad per vieną savaitę nuo Sutarties nutraukimo klientas privalo sumokėti SEB VB lizingui visus Sutarties nutraukimo dienai Kliento turėtus sumokėti mokėjimus (b.l.13). Ši sutarties nuostata yra galiojanti ir nenuginčyta, atsakovo pareiga sumokėti įsiskolinimą, atsiradusį iki Sutarties nutraukimo dienos, yra kildinama tiesiogiai iš Sutarties, galiojusios iki jos nutraukimo bei tos aplinkybės, kad iki sutarties nutraukimo ir automobilio AUDI Allroad atsiėmimo atsakovas valdė ir naudojosi pagal Sutartį perduota transporto priemone, todėl reikalavimas priteisti 436,36 Lt palūkanų tenkintinas.

16Ieškovas reiškia reikalavimą priteisti netesybas, t.y. 78,54 Lt delspinigių, reikalavimą kildindamas iš Sutarties Bendrosios dalies 3.5 punkto (b.l. 8). Sutarties Bendrosios dalies 3.5 punkte numatyta, kad klientas už kiekvieną pradelstą mokėti dieną moka 0,1 % delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

17Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai šaliai gali būti taikomos netesybos, kurios yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas vėliausiai nagrinėtose bylose, siekdamas suvienodinti iki tol buvusią skirtingą teismų praktiką, yra išaiškinęs, kad sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio, nes taip būtų paneigiamas sutarčių laisvės principas; teismas kiekvienu atveju turi būti vertinti konkrečias bylos aplinkybės, nes priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., V. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. individuali įmonė „( - )“, bylos Nr. 3K-7-409/2010). Lietuvos Aukščiausias teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Byloje nagrinėjamu atveju šalys susitarė dėl 0,1 proc. dydžio delspinigių, kuriuos teismas nelaiko neprotingai dideliais, todėl reikalavimas priteisti 78,54 Lt delspinigius tenkintinas.

18CK 6.574 str. numatyta, jog kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką lizingo davėjo nuostolių dydį sudaro skirtumas tarp neišpirktos pagal lizingo sutartį naudoto turto ir rinkos vertės (pinigų sumos, gautos pardavus susigrąžintą lizingo sutarties dalyką) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 3K-3-1/2012). Taip pat lizingo davėjo nuostoliais laikomos ir išlaidos, kurias jis patiria dėl lizingo sutarties dalyko susigrąžinimo ir realizavimo, tai yra turto pervežimo, saugojimo, vertinimo, tarpininkavimo išlaidos ir t.t. (CK 6.249 str. 1 d.). Šioje byloje ieškovas reiškia reikalavimą padengti 18707,66 Lt nuostolį iš turto pardavimo ir 250,00 Lt papildomų išlaidų (neišmokėta Sutarties dalyku buvusio turto Audi Allroad vertė be PVM 34489,01 Lt – 16031,35 Lt turto kaina jį pardavus tretiesiems asmenims, kas sudaro skirtumą – 18457,66 Lt; (b.l. 26,27,28).

19Esminė aplinkybė, kuria remiasi atsakovas atsikirsdamas į reikalavimą dėl nuostolių dydžio – automobilis buvo realizuotas už per mažą kainą.

20Nors atsakovas pasisako, kad ieškovas automobilį pardavė už per mažą kainą, tačiau pažymėtina tai, kad atsakovas, matydamas, jog neturi finansinių galimybių tinkamai vykdyti prievolę, nebendradarbiavo su ieškovu, nesiekė imtis aktyvių veiksmų perleisti sutartį trečiajam asmeniui, išpirkti turtą ar pasiūlyti turto pirkėją ir taip sumažinti ar visai išvengti nuostolių. Kaip pripažino teismo posėdžio metu atsakovo atstovas ir kaip patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai, atsakovas aktyvių veiksmų (2010 metų vasario mėn.) ėmėsi tik po to, kai automobilis jau buvo realizuotas (Sutartis nutraukta 2009-08-08; 2009-08-17 automobilis perduotas UAB „Krasta Auto“ pardavimui; 2009-12-22 parduotas aukcione). Minėtų aplinkybių visuma leidžia konstatuoti, kad atsakovas nevykdė bendradarbiavimo pareigos ir nedėjo pastangų nuostoliams išvengti.

21Teismas atmeta kaip nepagrįstus objektyviais duomenimis atsakovo argumentus, kad UAB „Krasta Auto“ automobilį dirbtinai ilgai nepardavinėjo ar pardavinėjo už didesnę nei rinkos kainą (CPK 178 str.). Į bylą pateikta UAB „Krasta Auto“ pažyma, kuri nepaneigta kitais įrodymais, patvirtina, jog automobilio kaina buvo mažinama neatsiradus pirkėjų didesnei kainai, tačiau kainos mažinimas buvo neženklus (nuo 33000,00 Lt iki 28809,00 Lt).

22Atsakovui ginčijant kainą, už kurią buvo parduotas automobilis, 2012-01-09 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi buvo paskirta transporto priemonės vertės nustatymo ekspertizė. Minėta ekspertizė buvo paskirta turtui įvertinti jo neapžiūrėjus, kadangi jo apžiūra neįmanoma (b.l. 110). Ieškovas, pasisakydamas dėl ekspertizės akto įrodymų leistinumo prasme pasisakė, kad teismo ekspertizės išvada negali būti vadovaujamasi, kadangi ekspertizė atlikta neapžiūrėjus automobilio. Teismo vertinimu, kadangi nutartis dėl teismo ekspertizės skyrimo buvo priimta, akcentuojant tą aplinkybę, jog automobilio apžiūrėti yra neįmanoma, teismo ekspertui neatsisakius jos atlikti ir dėl to prisiimant atsakomybę, teismo ekspertizės aktas įrodymų leistinumo prasme yra tinkamas įrodymas transporto priemonės vertės nustatymui byloje. Pagal 2012-02-27 teismo ekspertizės aktą automobilio Audi Allroad rinkos vertė 2009 metų gruodžio 16 d. (automobilio pardavimo laikotarpis) buvo 24000,00 Lt, o likvidacinė vertė – 18000,00 Lt. Automobilis Audi Allroad buvo parduotas aukcione Vokietijoje už 16031,35 Lt, t.y. beveik 2000,00 Lt mažiau už tuo laikotarpiu Lietuvoje buvusią, teismo eksperto nustatytą, automobilio likvidacinę vertę. Lietuvoje skelbta automobilio kaina ir jo likvidacinė vertė Lietuvoje skiriasi apie 10000,00 Lt (b.l. 75). Taigi, laikytina, jog ieškovas, atsižvelgdamas į tai, kad automobilis, kurio buvimas rinkoje buvo tik 4 mėnesiai, nedėjo maksimalių pastangų sumažinti nuostolių dydį, esmingai mažindamas automobilio kainą, jį parduodant Lietuvoje. Automobilio kainą sumažinus 10000,00 Lt, t.y. iki teismo eksperto nustatytos likvidacinės vertės, būtų sumažintas nuostolių dydis. Nors automobilio pardavimo metu buvo pasaulinė ekonominė krizė, dėl kurios rinkoje buvo stagnacija, tačiau net ir esant tokiai aplinkybei, maža kaina turi lemiamos įtakos likvidumui. Ieškovas, būdamas savo srities profesionalu, nesielgė atidžiai ir rūpestingai, revizuojant automobilio pardavimo eigą, mažinant automobilio kainą, o pasirinko lengviausią kelią - parduodant automobilį užsienyje kone per pus pigiau nei buvo siūloma Lietuvoje. Akcentuotina ir tai, kad automobilis Vokietijos aukcione buvo parduodamas ypatingai greitai, kas dar kartą patvirtina aplinkybę, jog pardavimo kaina buvo pernelyg maža ( išvežtas į Vokietiją 2009-12-09, parduotas aukcione - 2009-12-22).

23Ieškovas dėl netinkamo sutarties vykdymo nutraukęs lizingo sutartį ir susigrąžinęs lizingo sutarties dalyką (automobilį Audi Allroad) bei jį pardavęs už 16031,35 Lt kainą, kuri kartu su jau gautomis iš lizingo gavėjo įmokomis (34489,01 Lt) yra mažesnė už visą lizingo sutartyje numatytą kainą (63441,71 Lt), patyrė nuostolių, kuriuos turi teisę išieškoti iš lizingo gavėjo (b.l. 6,7). Tačiau, teismo vertinimu, 18457,66 Lt ieškovo patirtų nuostolių iš turto realizavimo nėra visiškai pagrįsti, kadangi ieškovas nedėjo maksimalių pastangų sumažinti nuostolių dydį. Todėl ieškovo patirti nuostoliai iš turto realizavimo mažintini 2000,00 Lt, t.y. atsižvelgiant į teismo eksperto nustatytą automobilio likvidacinę vertę, priteisiant ieškovui 16707,66 Lt nuostolių atlyginimui.

24Ieškovo patirtas 250,00 Lt papildomas išlaidas patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai, todėl, vadovaujantis CK 6.249 str. 1 d., reikalavimas priteisti 250,00 Lt tenkintinas (b.l.28).

25Vadovaujantis išdėstytu, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 16707,66 Lt nuostoliui atlyginti.

26Civilinio kodekso 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (17472,56 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2011-10-12, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).

27LR CPK 93 str. 2 d. nustatyta, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 577,00 Lt žyminis mokestis ir 847,00 Lt teismo ekspertizės išlaidos (b.l. 4,118,139). Atsakovas patyrė 847,00 Lt teismo ekspertizės apmokėjimo išlaidų (b.l. 94,136). Atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį (90,89 %), ieškovui iš atsakovo priteistina 1294,27 Lt (577,00 Lt +847,00 Lt x 90,89 % = 1294,27 Lt). Atsakovui iš ieškovo, atsižvelgiant į atmestų reikalavimų dalį (9,11 %) priteistina 77,16 Lt bylinėjimosi išlaidų. Bylinėjimosi išlaidas užskaičius, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 1217,11 Lt bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

28Vadovaujantis LR CPK 92 str. ir atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį (90,89 %), iš atsakovo valstybės naudai priteistina 17,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660. Pažymėtina, kad išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš ieškovo nepriteisiamos dėl to, kad yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma.

29Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

30Ieškinį tenkinti iš dalies.

31Priteisti ieškovui AB SEB lizingas, j.a.k. 123051535, buveinė Saltoniškių g. 12, Vilnius, iš atsakovo K. E., a.k. ( - ) 436,36 Lt (keturi šimtai trisdešimt šeši Lt 36 ct) neapmokėtų palūkanų, 78,54 Lt (septyniasdešimt aštuoni Lt 54 ct) delspinigių, 16707,66 Lt (šešiolika tūkstančių septyni šimtai septyni Lt 66 ct) nuostolių, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (17472,56 Lt) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2011-10-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1217,11 (tūkstantis du šimtai septyniolika 11 ct) bylinėjimosi išlaidų.

32Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

33Priteisti iš atsakovo K. E., a.k. ( - ) valstybės naudai 17,00 Lt (septyniolika Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

34Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo AB „SEB lizingas“ atstovui advokatui Nerijui Šmitui,... 4. atsakovo K. E. atstovui advokatui Jonui Bložei,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal AB „SEB... 6. ieškovas AB „SEB lizingas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui K.... 7. Teisme gautas atsakovo atstovo atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais... 9. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, palaikė... 10. Į teismo posėdį neatvyko atsakovas, jį atstovauja advokatas Jonas Bložė... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatyta,... 13. Byloje kilo ginčas dėl palūkanų ir netesybų priteisimo bei nuostolių,... 14. CK 6.574 str. numatyta, kad kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia... 15. Sutarties 18.6.3 punkte numatyta, kad per vieną savaitę nuo Sutarties... 16. Ieškovas reiškia reikalavimą priteisti netesybas, t.y. 78,54 Lt... 17. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai... 18. CK 6.574 str. numatyta, jog kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas... 19. Esminė aplinkybė, kuria remiasi atsakovas atsikirsdamas į reikalavimą dėl... 20. Nors atsakovas pasisako, kad ieškovas automobilį pardavė už per mažą... 21. Teismas atmeta kaip nepagrįstus objektyviais duomenimis atsakovo argumentus,... 22. Atsakovui ginčijant kainą, už kurią buvo parduotas automobilis, 2012-01-09... 23. Ieškovas dėl netinkamo sutarties vykdymo nutraukęs lizingo sutartį ir... 24. Ieškovo patirtas 250,00 Lt papildomas išlaidas patvirtina byloje esantys... 25. Vadovaujantis išdėstytu, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 16707,66 Lt... 26. Civilinio kodekso 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo... 27. LR CPK 93 str. 2 d. nustatyta, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 28. Vadovaujantis LR CPK 92 str. ir atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų... 29. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas... 30. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 31. Priteisti ieškovui AB SEB lizingas, j.a.k. 123051535, buveinė Saltoniškių... 32. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 33. Priteisti iš atsakovo K. E., a.k. ( - ) valstybės naudai 17,00 Lt... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...