Byla 2-3546-886/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Dovilei Adžgauskaitei, dalyvaujant atsakovei R. A., ieškovui AB „Swedbank" nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Swedbank" ieškinį atsakovei R. A. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas AB „Swedbank" ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės R. A. 6 563,61 Lt skolos, 12,25 procentų sutartines palūkanas už negrąžintą 329,65 Lt kreditą nuo 2012-01-14 iki visiško kredito grąžinimo, 25 procentų sutartines palūkanas už negrąžintą 3 930,91 Lt kredito sumą nuo 2012-01-14 iki visiško kredito grąžinimo, įstatymines 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki pilno teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas AB „Swedbank" teismo posėdyje nedalyvavo. Ieškovui apie teismo posėdį pranešta teismo šaukimu (53 b.l.), pranešimuose teismui yra nurodęs, kad ieškinio reikalavimus palaiko ir prašo bylą nagrinėti nedalyvaujant ieškovo atstovui (49, 56 b.l.).

4Ieškovas ieškinyje nurodo, kad pagal 2007 m. gegužės 5 d vartojimo kredito sutartį atsakovei suteikė 3 200 Lt kreditą, atsakovė nevykdė įsipareigojimų ir yra skolinga 443,34 Lt. Pagal 2010 m. lapkričio 9 d. vartojimo kredito sutartį atsakovei suteiktas 4 000 Lt kreditas, atsakovė nevykdė sutartinių įsipareigojimų ir yra skolinga 5 115,74 Lt. Pagal 2009 m. liepos 23 d. ego kortelės su kredito limitu sutartį atsakovei suteiktas 1 000 Lt kreditas, atsakovė nevykdė prisiimtų įsipareigojimų ir yra skolinga 1 004,53 Lt. Įsiskolinimą sudaro negrąžintas kreditas, nesumokėtos palūkanos ir delspinigiai už negrąžintą kreditą, nesumokėti delspinigiai už nesumokėtas palūkanas.

5Atsakovė su ieškiniu sutinka iš dalies. Teismo posėdyje paaiškino, kad įsiskolinimus pagal 2007 m. gegužės 5 d. ir 2009 m. liepos 23 d. sutartis pripažįsta. Įsiskolinimo nemokėjo dėl sunkios materialinės padėties: vyras bedarbis, 18 metų sūnus mokosi profesinėje statybininkų mokykloje, šeima pragyvena tik iš atsakovės gaunamų 650 Lt pajamų, be to turi įsipareigojimų kitiems kreditoriams. Atsakovė nesutinka su ieškinio dalimi dėl skolos pagal 2010 m. lapkričio 9 d. sutartį dėl suteikto 4000 Lt vartojimo kredito, nes buvo apgauta trečiųjų asmenų S. S. ir V. Č., kurioms iškelta baudžiamoji byla dėl sukčiavimo, o atsakovė pripažinta nukentėjusiąją. Atsakovė pripažino, kad 2010 m. lapkričio 9 d. vartojimo kredito sutartį pasirašė, tačiau pinigus atidavė S. S. ir V. Č. (63-65 b.l.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovės sudarytos trys kredito sutartys: 1) 2007 m. gegužės 5 d. vartojimo kredito sutartis Nr. 07-044218-GV, pagal kurią atsakovei suteiktas 3 200 Lt kreditas, 2) 2010 m. lapkričio 9 d. vartojimo kredito sutartis Nr. 10-084276-GV, pagal kurią atsakovei suteiktas 4 000 Lt kreditas ir 3) 2009 m. liepos 23 d. ego kortelės su kredito limitu sutartis Nr. 07-044294-EG dėl 1 000 Lt kredito, (8-10, 11-13, 14-15 b.l.). Atsakovė nevykdė prisiimtų įsipareigojimų, todėl ieškovas raštu įspėjo atsakovę dėl skolos priteisimo teismine tvarka, jei atsakovė nevykdys įsipareigojimų (16 b.l.). Ieškovas 2011-07-29 raštais informavo atsakovę, kad neįvykdžius įsipareigojimų iki 2011-08-17, bankas vienašališkai nutrauks sutartį (17, 18 b.l.). Atsakovė nevykdė paimto kredito dalinių grąžinimų sutartyse numatytomis dalimis ir terminais, į įspėjimus dėl sutarčių nevykdymo pasekmių nereagavo, sutarčių pažeidimų nepašalino.

8Pagal ieškovo pateiktus skaičiavimus (19 b.l.) atsakovė bankui skolinga: 1) pagal 2007 m. gegužės 5 d vartojimo kredito sutartį - 443,34 Lt sumą, kurią sudaro 329,65 Lt negrąžinto kredito, 10,01 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą, 100,76 Lt nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą, 2,92 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas; 2) pagal 2010 m. lapkričio 9 d vartojimo kredito sutartį - 5 115,74 Lt sumą, kurią sudaro 3 930,91 Lt negrąžinto kredito, 958,23 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą, 72,86 Lt nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą, 153,74 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas; 3) pagal 2009 m. liepos 23 d. ego kortelės su kredito limitu sutartį - 1 004,53 Lt sumą kurią sudaro 997,81 Lt negrąžinto kredito, 6,72 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą,

9Atsakovė sutiko su ieškinio dalimi dėl skolos pagal 2007 m. gegužės 5 d. vartojimo kredito sutartį dėl suteikto 3 200 Lt kredito ir pagal 2009 m. liepos 23 d. ego kortelės su kredito limitu sutartį dėl 1 000 Lt kredito.

10Atsakovė nepripažino skolos ieškovui pagal 2010 m. lapkričio 9 d. vartojimo kredito sutartį dėl suteikto 4 000 Lt kredito, teigdama, kad kredito sutartį pasirašė suklaidinta S. S. ir V. Č., kurioms perdavė pinigus, šiems asmenims iškelta baudžiamoji byla dėl sukčiavimo. Kauno apskrities VPK NTV ENTS 2011-10-21 pranešimas patvirtina, kad atsakovė R. A. 2011 m. vasario 15 nutarimu pripažinta nukentėjusiąją baudžiamojoje byloje Nr. 23-1-00715-10 dėl sukčiavimo, pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (28 b.l.). Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad įtariamieji veikdami bendrininkų grupėje nuo 2009 metų iki 2011 metų sausio mėnesio iš fizinių asmenų apgaule įgijo didelės vertės svetimą turtą, t.y. iš kredito bendrovių gautas pinigines lėšas (33 b.l.).

11Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys byloje asmenys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas, kurio turi siekti civilinės bylos dalyviai ir bylą nagrinėjantis teismas - teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnis 1 dalis). Civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Tai reiškia, jog nėra reikalaujama šimtaprocentinio teismo įsitikinimo. |rodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pakankamai tikėtiną išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-06-12 nutartis byloje Nr. 3K-3-862/2002).

12Atsakovės teiginiai dėl pinigų perdavimo sukčiavimu įtariamiems asmenims ir jos pripažinimas nukentėjusiąją baudžiamojoje byloje dėl sukčiavimo, nepašalina atsakovės sutartinių įsipareigojimų bankui įvykdymo pagal 2010 m. lapkričio 9 d. vartojimo kredito sutartį. Atsakovė nepaneigė, kad šią kredito sutartį pasirašė, kad pinigai (4000 Lt kredito suma) buvo išmokėta, tačiau jos pačios perduota sukčiavimu įtariamiems asmenims. Atsakovė nepateikė jokių duomenų, kad sudarant šią kredito sutartį ir išmokant kredito sumą būtų nustatyti neteisėti banko veiksmai. Atsakovės atsikirtimai nepagrįsti ir neįrodyti. Atsakovės argumentai, kuriais grindžiamas jos nesutikimas su ieškinio dalimi dėl skolos pagal minėtą kredito sutartį, nesudaro pagrindo šios ieškinio dalies netenkinti, nes kreditą suteikęs ieškovas neturi patirti nuostolių dėl to, kad atsakovė kredito sutartį sudarė, siekdama kredito sumą perduoti tretiesiems asmenims.

13CK 6.205 straipsnyje nustatyta, jog sutarties neįvykdymu laikomas ir jos įvykdymo termino praleidimas. Kai praleistas prievolės įvykdymo terminas, skolininkas atsako kreditoriui už dėl termino praleidimo padarytus nuostolius (CK 6,260 straipsnio 2 dalis), ir palūkanos turi būti mokamos dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, naudojasi kreditoriaus lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutartyje ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.210, 6.261 straipsniai). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Tai ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Lietuvos nacionalinė filharmonija v. Lietuvos ir Kinijos UAB „Šlichu“ bylos Nr. 3K-3-161/2004; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Telšių keliai" v. UAB „Švaresta", bylos Nr. 3K-3-434/2005; 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje D. Z. v. AB „Klaipėdos autobusų parkas" ir kt., bylos Nr. 3K-3-298/2007; 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2011). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CK nuostatų, reglamentuojančių palūkanų nustatymo tvarką, dydį ir turinį, yra ne kartą pažymėjęs, kad nustatant palūkanas šalių susitarimu, nesąžiningas kreditorius gali pasinaudoti savo pranašesne padėtimi ir nustatyti neprotingai dideles palūkanas. Neprotingai didelės palūkanos praranda savo, kaip mokėjimo už naudojimąsi kreditoriaus pinigais, funkciją. Tokiu atveju palūkanos faktiškai tampa skolininko nubaudimo priemone. Gindamas kreditorių nuo skolininko netinkamų veiksmų - piniginės prievolės neįvykdymo laiku, teismas turi ginti pažeistą teisę taip, kad būtų pašalinta galimybė kreditoriui lupikauti, t.y. gauti neprotingai dideles palūkanas. Esant sutarties šalių susitarimui dėl mokėtinų palūkanų dydžio, teismas, vadovaudamasis CK 1.5 straipsnio nuostatomis, turi vertinti atitinkamas sutarties sąlygas ir spręsti, ar jos iš esmės nepažeidė šalių interesų pusiausvyros (CK 6.228 straipsnis) ir ar jos neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Spręsdamas, ar šalių sutartos palūkanos atitinka išvardytus principus, teismas individualizuoja konkretų prievolinį santykį, atsižvelgia į prievolės pobūdį, skolininko ir kreditoriaus elgesį, prievolės sumą, jos santykį su palūkanų dydžiu ir gali vadovautis įstatyme nustatyta palūkanų norma kaip vienu iš kriterijų, juo neapsiribodamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 4 d. nutaris civilinėje byloje N., 3K-3-25 7/2005, 2005 m. balandžio II d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2005, 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-l085/2002, 2003 m. gegužės 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-558/2003).

15Pagal CK 1.125 straipsnio 9 dalį reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo taikomas sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas. Ieškovas į teismą kreipėsi 2012-01-20 ir prašo priteisti palūkanas, apskaičiuotas nuo 2012-01-14, šis terminas nepraleistas, todėl teismui nėra pagrindo nepriteisti ar mažinti palūkanų dydį ieškinio senaties instituto pagalba.

16Atsakovė įsipareigojo laiku grąžinti kreditą, mokėti palūkanas ir kitas įmokas, susijusias su kreditų grąžinimu ir naudojimąsi kredito limitu. Atsakovės prievolė grąžinti kreditą, sumokėti delspinigius ir palūkanas atsirado minėtų trijų kredito sutarčių (2007-05-05 vartojimo kredito sutarties dėl suteikto 3 200 Lt kredito, 2010-11-09 vartojimo kredito sutarties dėl suteikto 4 000 Lt kredito ir 2009-07-23 ego kortelės su kredito limitu sutarties dėl 1 000 Lt kredito, pagrindu 8-10, 11-13, 14-15 b.l.). Byloje nėra ginčo dėl palūkanų ir delspinigių.

17Ieškinys pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas visa apimtimi (CPK 178 straipsnis).

18Palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis), vadinamos procesinėmis palūkanomis ir skaičiuojamos tuo atveju, jei byloje yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti. Pastarųjų palūkanų paskirtis - skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, ieškoti būdų atsiskaityti su kreditoriumi dar iki šio kreipimosi į teismą ir taip išvengti prievolės jas mokėti. Procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Šią sumą sudaro piniginės lėšos, kurias kreditorius įgyja teisę reikalauti dėl sutarties pažeidimo. Į šią sumą gali būti įskaičiuojama: pagrindinis įsiskolinimas kreditoriui ir (arba) kreditoriaus patirti nuostoliai, ir (arba) palūkanos už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą ir (arba) netesybos.

19Tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti įstatymo numatytas 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

20Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 197 Lt žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

21Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 10 Lt dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo" (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

22Vadovaudamasi CPK 263-270 straipsniais,

Nutarė

23Ieškinį patenkinti.

24Priteisti ieškovui AB „Swedbank" (juridinio asmens kodas 112029651) iš atsakovės R. A. (asmens kodas ( - ) 6 563,61 Lt (šešis tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt tris Lt ir 61 ct) skolos, 12,25 procentų dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 329,65 Lt (trijų šimtų dvidešimt devynių Lt ir 65 et) kredito sumą, 25 procentų dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 3 930,91 Lt (trijų tūkstančių devynių šimtų trisdešimt Lt ir 91 ct) kredito sumą, 15 procentų dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 997,81 Lt (devynių šimtų devyniasdešimt septynių litų ir 81 ct) kredito sumą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (6 563,61 Lt) nuo bylos iškėlimo (2012-01-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 197 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt septynis litus) žyminio mokesčio.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas AB „Swedbank" ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės R. A. 6... 3. Ieškovas AB „Swedbank" teismo posėdyje nedalyvavo. Ieškovui apie teismo... 4. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad pagal 2007 m. gegužės 5 d vartojimo kredito... 5. Atsakovė su ieškiniu sutinka iš dalies. Teismo posėdyje paaiškino, kad... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovės sudarytos... 8. Pagal ieškovo pateiktus skaičiavimus (19 b.l.) atsakovė bankui skolinga: 1)... 9. Atsakovė sutiko su ieškinio dalimi dėl skolos pagal 2007 m. gegužės 5 d.... 10. Atsakovė nepripažino skolos ieškovui pagal 2010 m. lapkričio 9 d. vartojimo... 11. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys... 12. Atsakovės teiginiai dėl pinigų perdavimo sukčiavimu įtariamiems asmenims... 13. CK 6.205 straipsnyje nustatyta, jog sutarties neįvykdymu laikomas ir jos... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CK nuostatų,... 15. Pagal CK 1.125 straipsnio 9 dalį reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių... 16. Atsakovė įsipareigojo laiku grąžinti kreditą, mokėti palūkanas ir kitas... 17. Ieškinys pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas visa apimtimi (CPK 178... 18. Palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo... 19. Tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti įstatymo numatytas 5 proc. dydžio... 20. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi... 21. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 22. Vadovaudamasi CPK 263-270 straipsniais,... 23. Ieškinį patenkinti.... 24. Priteisti ieškovui AB „Swedbank" (juridinio asmens kodas 112029651) iš... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...