Byla 2-446-599/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė

2sekretoriaujant Giedrei Vasiliauskaitei

3dalyvaujant ieškovo atstovei Loretai Uskovai

4atsakovui R. J.

5valstybės (savivaldybės) institucijų atstovams Juozui Mockevičiui, Dovilei Kapačinskaitei bei Remigijui Vaitekūnui

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovams R. J. ir L. J. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo, tretysis asmuo UAB „Namų priežiūros centras“, išvadą teikianti Valstybinė energetikos inspekcija prie LR Energetikos ministerijos bei išvadą teikianti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija,

7Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

8ieškovas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą ir nurodė, kad tiekia šilumos energiją ir karštą vandenį namui, esančiam adresu ( - ), Vilniuje, kurio 16 butas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso atsakovams. Atsakovai už ieškovo suteiktas paslaugas mokėjo nepilnai ir nereguliariai, todėl laikotarpyje nuo 2008-09-01 d. iki 2010-04-30 d. (imtinai) susidarė 2821,08 Lt įsiskolinimas. Ieškovas prašė teismo išieškoti iš atsakovų solidariai 2821,08 Lt įsiskolinimą, 78,13 Lt palūkanų, 5 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme (t. y. nuo 2010-04-16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos bei visas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 17 - 18). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė pilnai ir prašė teismo jį tenkinti pilnutinai (b.l. 196-198, 223-224).

9Atsakovai R. J. bei L. J. pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškovo ieškininiais reikalavimais nesutiko ir nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas ginčo dalykui įrodomąją reikšmę turinčiais argumentais bei neatitinka procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų. Atsakovai nurodė, jog ieškovo pateikta teismui pažyma nėra sąskaita už šilumą ir neatitinka LR CPK 177 str. 4 d. nuostatų bei Šilumos ūkio įstatymo nustatytų įrodymų leistinumo sąlygų, todėl negali būti pripažinta tinkamu įrodymu šioje civilinėje byloje. Atsižvelgiant į šią aplinkybę darytina išvada, kad ieškovas nepateikė įrodymų aplinkybėms, kuriomis grindžia savo ieškininius reikalavimus, ir todėl ieškinys yra atmestinas. Atsakovai taip pat nurodė, jog 2006-02-22 d. ieškovas surašė Šilumos skaitiklio priėmimo - perdavimo į eksploataciją ir saugojimui aktą, kuriame nurodyta, kad skaitiklis yra sumontuotas pagal gamintojo instrukciją ir projektą, yra techniškai tvarkingas (pradiniai skaitiklio rodmenys : "Energija Q 4959,2 kWh"). 2010-06-30 d. šilumos skaitiklio rodmenys buvo 11297 kWh, todėl atėmus iš šios reikšmės pradinę, t. y. 2006-02-22 d. UAB "Vilniaus energija" Šilumos skaitiklio priėmimo - perdavimo į eksploataciją ir saugojimui akte nurodytą vertę 4959,2 kWh, gaunasi per visą laikotarpį nuo 2006-02-22 d. iki 2010-06-30 d. (imtinai) suvartotos šilumos energijos kiekis - 6337,8 kWh, todėl net ir taikant nuo 2010-02-01 d. Vilniaus mieste įgaliojusį 20,10 ct/kWh (be PVM) šilumos energijos tarifą, gaunasi, jog už laikotarpį nuo skaitiklio įrengimo datos, t. y. nuo 2006-02-22 d. iki 2010-06-30 d. (imtinai), orientacinė mokėtina suma už suvartotą šilumos kiekį sudaro - 1273,90 Lt sumą, tačiau pagal paties ieškovo pateiktą paskaičiavimo pažymą atsakovai vien tik per laikotarpį nuo 2008 m. gruodžio mėn. iki 2009 m. birželio mėn. yra sumokėję ieškovui 1500 Lt sumą, t. y. sumą, ženkliai viršijančią mokėtiną sumą už visą laikotarpį nuo 2006-02-22 d. iki 2010-06-30 d. (imtinai). Atsakovai prašė teismo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 36-39). Teismo posėdžio metu atsakovas R. J. prašė teismo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 196-198, 223-224). Atsakovė L. J. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo pasėdžio vietą ir laiką atsakovei yra pranešta tinkamai, teisme gautas prašymas šią civilinę bylą nagrinėti atsakovei nedalyvaujant, todėl ši civilinė byla yra nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant (b.l. 217, 223-224).

10Tretysis asmuo UAB „Namų priežiūros centras“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo pilnai sutiko su ieškovo pareikštais ieškininiais reikalavimais (b.l. 212-214). Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką trečiajam asmeniui yra pranešta tinkamai, teisme gautas trečiojo asmens prašymas šią civilinę bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant, todėl ši civilinė byla yra nagrinėjama trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (b.l. 212-214, 223-224).

11Išvadą teikianti Valstybinė energetikos inspekcija prie LR Energetikos ministerijos į šią civilinę bylą pateikė išvadą, kurioje nurodė, jog ieškovas suvartotą šilumos energiją šildymui pastate, esančiame adresu ( - ) Vilniuje, paskirstė pagal Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 reikalavimus, kuris atitinka pastato šildymo sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei įrengtus ir šilumos paskirstymui naudojamus apskaitos prietaisus. Pagal Šilumos paskirstymo metodą Nr. 3 bendras namo šilumos kiekis išmatuotas įvadiniu apskaitos prietaisu susideda iš šilumos kiekio naudingo ploto šildymui, šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpų šildymui, šilumos kiekio šalto vandens pašildymui ir šilumos kiekio karšto vandens temperatūros palaikymui (t. y. cirkuliacijai), todėl sutinkamai su LR Šilumos ūkio įstatymo 12 str. bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-05-05 d. nutarimu Nr. 03-19 patvirtintų Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 nuostatomis, ieškovo atliktas šilumos kiekio paskirstymas ir mokesčių paskaičiavimas laikotarpiu nuo 2008-09-01 d. iki 2010-04-30 d. (imtinai) yra teisingas (b.l. 88-89). Teismo posėdžio metu Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos atstovas prašė šią civilinę bylą spręsti teismo nuožiūra (b.l. 196-198, 223-224).

12Išvadą teikianti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija į šią civilinę bylą pateikė išvadą, kurioje nurodė, jog name, esančiame adresu ( - ), Vilniuje, yra įrengta kolektorinė su individualiu reguliavimu bei individualia šilumos apskaita šildymo sistema. Atsakovai nėra sudarę šilumos pirkimo – pardavimo sutarties, todėl šiluma yra skirstoma pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-05-05 d. nutarimu Nr. 03-19 patvirtintų Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 nuostatas, todėl laikotarpiu nuo 2008-09-01 d. iki 2010-04-30 d. (imtinai) patalpoms, esančioms adresu ( - ), Vilniuje, ieškovo atlikti matematiniai (t. y. aritmetiniai) paskaičiavimai, skirstant šilumą pagal Šilumos paskirstymo metodą Nr. 3, yra atlikti teisingai (b.l. 218-219). Teismo posėdžio metu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovai prašė teismo ieškinį tenkinti pilnutinai (b.l. 223-224).

13Ieškinys tenkintinas pilnutinai.

14Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio, šalių paaiškinimų nustatyta, kad atsakovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ), Vilniuje, kuriam ieškovas tiekia šilumos energiją bei karštą vandenį (b.l. 4, 17-18). Iš ieškovo į šią civilinę bylą pateiktų paskaičiavimų turinio nustatyta, jog už laikotarpį nuo 2008-09-01 d. iki 2010-04-30 d. (imtinai) atsakovų įsiskolinimas už ieškovo suteiktas paslaugas sudaro 2821,08 Lt sumą, palūkanų už laikotarpį nuo 2008-11-01 d. iki 2010-06-14 d. (imtinai) yra priskaičiuota – 78,13 Lt sumai (b.l. 20). Iš byloje esančio Šilumos skaitiklio priėmimo – perdavimo į eksploataciją ir saugojimui akto turinio nustatyta, kad atsakovų skaitiklio rodmenys 2006-02-22 d. buvo 4959,2 kWh (b.l. 40). Iš byloje esančios Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos Vilniaus skyriaus 2011-01-27 d. Išvados turinio nustatyta, jog ieškovo atliktas šilumos kiekio paskirstymas ir mokesčių paskaičiavimas laikotarpiu nuo 2008-09-01 d. iki 2010-04-30 d. (imtinai) atsakovams priklausančiam butui, esančiam adresu ( - )-16, Vilniuje, pagal LR Šilumos ūkio įstatymo 12 str., Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-05-05 d. nutarimu Nr.03-19 patvirtintą Šilumos paskirstymo metodą Nr.3, yra teisingas (b.l. 88-89). Iš byloje esančių raštinių įrodymų turinio nustatyta, kad atsakovų skaitiklio rodmenys 2008-06-03 d. buvo 9098 kWh (b.l. 189). Iš byloje esančios Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011-06-08 d. Išvados turinio nustatyta, jog laikotarpiu nuo 2008-09-01 d. iki 2010-04-30 d. (imtinai) patalpoms, esančioms adresu ( - ), Vilniuje, matematiniai (t. y. aritmetiniai) skaičiavimai, paskirstant šilumą pagal Šilumos paskirstymo metodą Nr. 3, yra atlikti teisingai (b.l. 218-219). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio taip pat nustatyta, kad už butui, esančiam adresu ( - ), Vilniuje, šildymą, karštą vandenį bei namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą per laikotarpį nuo 2008-09-01 d. iki 2010-04-30 d. (imtinai) buvo priskaičiuota 4321,08 Lt suma, t. y. už sistemų priežiūrą - 388,78 Lt suma, už šilumą karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacija) - 169,52 Lt suma, už vandens pašildymą - 1274,60 Lt suma, už šilumos energiją - 808,65 Lt suma, už šildymą - 1282,56 Lt suma, už šaltą vandenį karšto vandens paruošimui - 396,97 Lt suma, tačiau atsakovai yra apmokėję 1500 Lt sumą, todėl atsakovų įsiskolinimas už ieškovo suteiktas paslaugas sudaro - 2821,08 Lt sumą (b.l. 20, 80-84). Teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, jog su ieškiniu sutinka iš dalies, t. y. atsakovas sutiko su 388,78 Lt už sistemų priežiūrą, 169,52 Lt už šilumą karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacija), 808,65 Lt už šilumos energiją, 396,97 Lt už šaltą vandenį karšto vandens paruošimui, t. y. viso atsakovas pripažino 1763,92 Lt sumą, tačiau nesutiko su 1274,60 Lt už vandens pašildymą bei 1282,56 Lt už šildymą (b.l. 80-84, 196-198). Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovai sumokėjo ieškovui likusį susidariusį įsiskolinimą, nėra ir šalys tokių rašytinių įrodymų į šią civilinę bylą nepateikė (LR CPK 176 str. – 179 str.) (b.l. 1-224).

15Sutinkamai su LR CK 4.76 str., 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra,–vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). Kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms.

16Sutinkamai su LR CK 6.210 str. 1 d. nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

17Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms ir sutinkamai su LR CK 4.76 str., 6.37 str., 6.62 str. - 6.63 str., 6.210 str. 1 d., 6.256 str., 6.258 str., 6.260 str., 6.383 str., 6.388 str. 1 d. nuostatomis, teismas daro išvadą, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas, kadangi iš visos civilinės bylos medžiagos matyti, kad jog name, esančiame adresu ( - ), Vilniuje, yra įrengta kolektorinė su individualiu reguliavimu bei individualia šilumos apskaita šildymo sistema, tačiau atsakovai nėra sudarę šilumos pirkimo – pardavimo sutarties su ieškovu, todėl šiluma teisėtai ir pagrįstai yra skirstoma pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-05-05 d. nutarimu Nr. 03-19 patvirtintų Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 nuostatas. Pažymėtina tai, jog ieškovas suvartotą šilumos energiją šildymui pastate, esančiame adresu ( - ) Vilniuje, paskirstė pagal Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 reikalavimus, kurie atitinka šio pastato šildymo sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei įrengtus ir šilumos paskirstymui naudojamus apskaitos prietaisus. Pagal Šilumos paskirstymo metodą Nr. 3, bendras namo šilumos kiekis, išmatuotas įvadiniu apskaitos prietaisu, susideda iš šilumos kiekio naudingo ploto šildymui, šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpų šildymui, šilumos kiekio šalto vandens pašildymui ir šilumos kiekio karšto vandens temperatūros palaikymui (t. y. cirkuliacijai), todėl darytina išvada, kad sutinkamai su LR Šilumos ūkio įstatymo 12 str. bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-05-05 d. nutarimu Nr. 03-19 patvirtintų Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 nuostatomis, ieškovo atliktas šilumos kiekio paskirstymas ir mokesčių paskaičiavimas atsakovams laikotarpiu nuo 2008-09-01 d. iki 2010-04-30 d. (imtinai) yra teisėtas bei pagrįstas, be to, sutinkamai su LR CK 4.76 str. bei LR Šilumos ūkio įstatymo 25 str. nuostatomis, kuriose numatyta, jog daugiabučio namo buto ir (ar) kitų patalpų savininkas turi pareigą apmokėti jam tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nesvarbu kokiu būdu yra šildomos jam nuosavybės teise priklausančios patalpos, atsakovams ir kyla pareiga ieškovui apmokėti susidariusį įsiskolinimą.

18Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintinas pilnutinai ir iš atsakovų solidariai ieškovo naudai yra išieškotinas 2821,08 Lt įsiskolinimas, 78,13 Lt palūkanos, 5 % metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme (t. y. nuo 2010-04-16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

19Sutinkamai su LR CPK 88 str. 1 d. 8 p., 93 str. nuostatomis, iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovo naudai išieškotinas 87,00 Lt žyminis mokestis (t. y. po 43,50 Lt) bei 8,80 Lt kitos bylinėjimosi išlaidos (t. y. po 4,40 Lt) (b.l. 2, 17-19). Trečiojo asmens UAB „Namų priežiūros centras“ prašymas dėl 181,50 Lt išlaidų už suteiktas teisines paslaugas išieškojimo netenkintinas, kadangi tretysis asmuo UAB „Namų priežiūros centras“ iki šios civilinės bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė į šią civilinę bylą jokių dokumentų (PVM sąskaitų – faktūrų, mokėjimo pavedimų, kvitų ar kt.), kurie patvirtintų apie nurodytos sumos sumokėjimą (LR CPK 98 str. 1 d., LR CPK 176 str. – 179 str.) (b.l. 212-216).

20Sutinkamai su LR CPK 92 str. nuostatomis, iš atsakovų lygiomis dalimis valstybės naudai išieškotinos 44,39 Lt pašto išlaidos (t. y. po 22,20 Lt).

21Vadovaudamasis LR CPK 259 str. – 270 str. teismas

Nutarė

22ieškinį tenkinti pilnutinai.

23Išieškoti solidariai iš atsakovų R. J., a/k ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, ir L. J., a/k ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, UAB “Vilniaus energija”, į/k 111760831, buveinė Jočionių g. 13, Vilniuje, naudai 2821,08 Lt įsiskolinimą, 78,13 Lt palūkanų, 5 % metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme (t. y. nuo 2010-04-16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

24Išieškoti lygiomis dalimis iš atsakovų R. J., a/k ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, ir L. J., a/k ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, UAB “Vilniaus energija”, į/k 111760831, buveinė Jočionių g. 13, Vilniuje, naudai 87,00 Lt žyminį mokestį (t. y. po 43,50 Lt) bei 8,80 Lt kitas bylinėjimosi išlaidas (t. y. po 4,40 Lt).

25Išieškoti lygiomis dalimis iš atsakovų R. J., a/k ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, ir L. J., a/k ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, valstybės naudai 44,39 Lt pašto išlaidas (t. y. po 22,20 Lt.)

26Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė... 2. sekretoriaujant Giedrei Vasiliauskaitei... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei Loretai Uskovai... 4. atsakovui R. J.... 5. valstybės (savivaldybės) institucijų atstovams Juozui Mockevičiui, Dovilei... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 7. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 8. ieškovas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą ir nurodė, kad... 9. Atsakovai R. J. bei L. J. pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškovo... 10. Tretysis asmuo UAB „Namų priežiūros centras“ pateikė teismui... 11. Išvadą teikianti Valstybinė energetikos inspekcija prie LR Energetikos... 12. Išvadą teikianti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija į... 13. Ieškinys tenkintinas pilnutinai.... 14. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio, šalių... 15. Sutinkamai su LR CK 4.76 str., 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės... 16. Sutinkamai su LR CK 6.210 str. 1 d. nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę... 17. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms ir sutinkamai su LR CK 4.76 str., 6.37... 18. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintinas... 19. Sutinkamai su LR CPK 88 str. 1 d. 8 p., 93 str. nuostatomis, iš atsakovų... 20. Sutinkamai su LR CPK 92 str. nuostatomis, iš atsakovų lygiomis dalimis... 21. Vadovaudamasis LR CPK 259 str. – 270 str. teismas... 22. ieškinį tenkinti pilnutinai.... 23. Išieškoti solidariai iš atsakovų R. J., a/k ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, ir... 24. Išieškoti lygiomis dalimis iš atsakovų R. J., a/k ( - ) gyv. ( - ),... 25. Išieškoti lygiomis dalimis iš atsakovų R. J., a/k ( - ) gyv. ( - ),... 26. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus...