Byla e2YT-1510-588/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo

1Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų teisėja Diana Vercinskė sekretoriaujant Ingridai Šakickienei dalyvaujant pareiškėjui A. N., jo atstovui advokatui Aurelijui Gruodžiui, suinteresuoto asmens UAB „Durpeta“ atstovei advokatei Daliai Stakvilevičiūtei, suinteresuoto asmens Palangos miesto savivaldybės administracijos atstovui Vytautui Korsakui,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. N. pareiškimą su suinteresuotais asmenims Palangos miesto savivaldybės administracija, Nacionaline žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos, UAB „Durpeta“, Valstybės įmone „Registrų centras“, L. N., Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas A. N. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, kuriuo prašo: 1) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą tikslu įregistruoti viešajame nekilnojamojo turto kadastre ir registre daiktus ir daiktines teises į juos, kad A. N. nuosavybės teise priklausančių (valdomų) statinių, plane žymimų indeksais 3K1ž (unikalus Nr. ( - )), 4K1ž (unikalus Nr. ( - )), 19K1ž (unikalus Nr. ( - )20K1ž (unikalus Nr. ( - )) ir 31K1ž (unikalus Nr. ( - )pastatytų 1969 m., valstybiniame žemės sklype adresu K. g. 3, Palangos mieste, statybai pagal 1969 m. galiojusią tvarką tuometinių kompetentingų valstybinių institucijų buvo patvirtintas techninis projektas, išduotas statybos leidimas, suteikiantis teisę statyti šiuos pastatus, ir pastačius tuometinės valstybinės komisijos šie statiniai buvo pripažinti tinkamais naudoti bei buvo leista juos eksploatuoti. 2) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. N. nuosavybės teise įgijo į statinius, plane žymimus indeksais 3K1ž (unikalus Nr. ( - )), 4K1ž (unikalus Nr. ( - )), 19K1ž (unikalus Nr. ( - )20K1ž (unikalus Nr. ( - )) ir 31K1ž (unikalus Nr. ( - )) pagal įgyjamąją senatį.

5Nurodo, kad pareiškėjas yra inventorizuotų (kadastriškai pamatuotų), tačiau nekilnojamojo turto registre neįregistruotų poilsio namų pažymėtų planuose 3K1ž (unikalus Nr. ( - )), 4K1ž (unikalus Nr. ( - )), 19K1ž (unikalus Nr. ( - )20K1ž (unikalus Nr. ( - )) ir 31K1ž (unikalus Nr. 4400-2067-67771) savininkas (teisėtas valdytojas). Pareiškėjas siekia įregistruoti nuosavybės teises į šiuos pastatus, tačiau dėl neišlikusių dokumentų negali įregistruoti nuosavybės teisių. Pareiškėjas, ieškodamas statybų teisėtumą patvirtinančių dokumentų, kreipėsi į visus įmanomus archyvus, taip pat ir visi kiti tuo pat metu pastatytų kitų pastatų savininkai, apieškojo visus įmanomos archyvus, tačiau atitinkamas aplinkybes patvirtinančių dokumentų nerado.

6Pareiškėjo nuomone, juridinius faktus, kad minėti pastatai buvo teisėtai pastatyti ir pripažinti tinkamais naudoti pagal tuo metu galiojusius teisės aktus patvirtina prie pareiškimo pridėti rašytiniai įrodymai. Be to, šiuos rašytinius įrodymus jau yra įvertinę teismai – įsiteisėjusia 2018 m. rugsėjo 3 d. Klaipėdos apygardos teismo daline nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1281-253/2018, pripažinta, jog aukščiau nurodyti įrodymai patvirtina prašomus nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus dėl tuo pačiu metu toje pačioje teritorijoje pastatytų ir esančių kitų konkrečių pastatų. Pažymi, kad pareiškėjui priklausantys pastatai, kaip ir kitų asmenų, kurių nuosavybės teisės buvo pripažintos minėta teismo daline nutartimi, buvo pastatyti viename valstybiniame žemės sklype K. g. 3, Palangoje.

7Nors pareiškėjas yra minimų pastatų savininkas, tačiau, atsižvelgiant į tai, jog pastatai būdami nekilnojamuoju turtu nebuvo teisiškai įregistruoti, atitinkamai nuosavybės teisės negalėjo ir nebuvo registruotos į šiuos pastatus, todėl nebuvo teisinės ir faktinės galimybės jais disponuoti įstatymu nustatyta tvarka (notarinės formos sutartimis). Pastatais buvo disponuojama rašytinės formos sutartimis, todėl siekiant išvengti galimo ginčo, jog nuosavybės teisės į atitinkamus pastatus pareiškėjas neįgijo dėl to, jog sutartis buvo sudarytos ne notarinės formos, pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog nuosavybės teises į šiuos pastatus įgijo įgyjamąja senatimi.

8Pareiškėjas nurodo, kad jo žiniomis šiuo metu nėra jokių Civiliniame kodekse nurodytų apribojimų, kurie trukdytų nustatyti, jog pareiškėjas įgijo nuosavybės teises į minėtus statinius įgyjamosios senaties pagrindu. Paaiškina, kad visus namelius pastatė Durpių pramonės valdyba, kuri buvo likviduota 1988 m. gegužės 16 d., o nuo 1998 m. liepos 1 d. įsteigtas Durpių pramonės gamybinis susivienijimas „Durpė“, nuo 1990 m. sausio 1 d. tapusiu gamybiniu susivienijimu „Lietuvos durpės“. Gamybinis susivienijimas „Lietuvos durpės“ 1990 m. lapkričio 26 d. buvo padalytas į 14 atskirų įmonių, kurios vėliau buvo suskaitytos į visą eilę smulkesnių įmonių, kurios išsidalino atitinkamus namelius. Šios įmonės vėliau buvo privatizuotos į visą eilę bendrovių, įskaitanti ir UAB „Durpra“ bei UAB „Šilutės durpės“. Pareiškėjas pastatą poilsio namą pažymėtą plane 3K1ž įgijo 2012 m. balandžio 2 d. pirkimo pardavimo sutartimi iš R. B., kuri minėtą pastatą buvo įgijusi iš N. Š. remiantis 2005 m. birželio 9 d. sutartimi, o pastaroji šį pastatą įsigijo iš UAB „Durpra“ remiantis 2002 m. gegužės 30 d. pirkimo-pardavimo sutartimi. Pastatus 4K1ž, 19K1ž, 20K1ž su 31K1ž pareiškėjas įgijo 2006 m gruodžio 18 d. pastatų pirkimo – pardavimo sutartimi iš UAB „Šilutės durpės“.

9Nurodo, kad pastatus 4K1ž, 19K1ž, 20K1ž su 31K1ž pareiškėjas sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai valdo nuo 2006 m. gruodžio 18 d., kai juos įgijo rašytinės formos pirkimo pardavimo sutartimi iš UAB „Durpra“, iki šiol, t. y. daugiau kaip 10 metų, todėl egzistuoja visos sąlygos nustatyti, kad jis įgijo nuosavybės teises į šiuos pastatus pagal įgyjamąją senatį.

10Pastatą 3K1ž pareiškėjas įgijo (užvaldė) tik 2012 m. balandžio 2 d., todėl sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai jį valdo nuo 2012 m. balandžio 2 d. Tačiau minėtas pastatas buvo sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai valdomas buvusių valdytojų – nuo 2002 m. gegužės 30 d. iki 2005 m. birželio 9 d. N. Š., o nuo 2005 m. birželio 9 d. iki 2012 m. balandžio 2 d., – R. B.. Kadangi visų asmenų sąžiningai valdžiusi daiktus laikas yra sumuojamas, todėl ir pastatas 3K1ž yra sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai valdomas nuo 2002 m. gegužės 30 d. gerokai ilgiau nei 10 metų dėl ko ir šis pastatas pareiškėjo yra įgytas įgyjamąja senatimi.

11Suinteresuoti asmenys Palangos miesto savivaldybės administracija, Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimais į pareiškimą su pareiškimu nesutiko ir prašė jį atmesti.

12Valstybės įmone „Registrų centras“ atsiliepimu į pareiškimą prašė jį nagrinėti ir spręsti teismo nuožiūra, jų atstovui nedalyvaujant.

13Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.

14Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovas paaiškino, kad pareiškėjas yra inventorizuotų statinių faktinis savininkas ir valdytojas, statiniai įgyti santuokos metu. Dėl preašomų nustatyti juuridinius faktus patvirtinančių dokumentų buvo kreiptąsi į visus įmanomus archyvus, tačiau dokumentai neišlikę. Visos įmonės, tarp jų „Durpra“ ir „Šilutės durpės“, likviduotos, duomenys archyvui neperduoti. Pastatai buvo pastatyti teisėtai, buvo išduoti leidimai ir pripažinti tinkamais naudoti. Byloje yra surinkta eilė rašytinių įrodymų. Pradinis statytojas buvo „Durpių pramonės valdyba“, tai patvirtina išlikę įvairūs susirašinėjimai tarp įstaigų, ekspertizės aktai, ataskaitos. Tačiau įgyvendinti jos teises buvo pavesta vienam iš jo padalinių. Įrodymų visuma, nesant priešingų įrodymų, patvirtina aplinkybę, kad minėtiems nameliams išduotas statybos leidimas, jie buvo pripažinti tinkamais naudoti. Šiuos dokumentus dėl trečiojo namelio yra įvertinęs ir Klaipėdos apygardos teismas. „Durpių pramonės valdyba“ 1988 m. buvo likviduota ir suskirstyta į daugelį įmonių, kurios vėliau buvo privatizuotos, ir privatizavimo metu įgijo atitinkamus namelius, kuriuos dar vėliau pardavė skirtingiems asmenims, ir paskutinis įgijėjas yra pareiškėjas. Dėl to, kad nameliai nebuvo įregistruoti, sutartys nėra notarinės formos, tačiau pirkimo-pardavimo sutartys yra įrodymas, kad sąžiningas valdytojas yra pareiškėjas. Namelį indeksu 3K1ž iš UAB „Durpra“ įgijo N. Š., o iš jos – R. B., iš kurios šį namelį 2012 m. balandžio 2 d. pirkimo pardavimo sutartimi įgijo pareiškėjas.

15Kitus keturis pastatus pareiškėjas įgijo iš UAB „Šilutės durpės“. Dėl pastato 31K1Ž yra pateikta pirkimo pardavimo sutartis, kurioje jis įvardintas kaip priklausinys - sandėlis, tačiau priede konstatuota, kad tai yra minėtas namelis, tik jis buvo naudojamas kaip sandėlis. Yra 4 dokumentai, kurie patvirtina, jog kalba eina 31K1Ž. Šis namelis statytas 1969 m. Visi statiniai statyti tuo pat metu, pagal tą patį projektą. Pirmą kartą namelių kadastriniai duomenys surinkti 1974. Byloje yra inventorinė byla ir joje matosi visų pastatų matmenys, kurie yra identiški, skiriasi tik tuo, kad vienų prieangiai yra įstiklinti, o kitų – ne.

16Pastaruosius keturis namelius pareiškėjas valdo jau daugiau nei 10 metų. Atsiliepimuose nurodytoje teismų praktikoje yra pasisakyta, kad pareiškėjai neįrodė, jog buvo išduoti statybos leidimai, o 2017-02-20 nutartyje išspręstas klausimas dėl notarinės ir nenotarinės formos, pasisakant, kad tokia sutartis, nors ir daranti ją negaliojančia, tačiau gali būti vertinamas kaip įrodymas. Jeigu savivaldybės statybos leidimas ir statinio priėmimo naudotis aktas būtų, tai nereikėtų kreiptis į teismą dėl juridinio fakto nustatymo. Yra dokumentai, kad buvo nameliai pastatyti teisėtai ir buvo priimti kaip tinkami naudoti. Pirmu reikalavimu siekiama, kad pastatai buvo pastatyti teisėtai ir įregistruotas daiktas, kaip nuosavybės objektai NT registre. Antras reikalavimas buvo pareikštas dėl aiškumo ir dėl apsidraudimo. Įtvirtinti nuosavybės teises buvo siekiama ir anksčiau, į bylą buvo įstota apie 2009 m. Vienas iš pastatų įsigytas jau bylinėjantis. Kai pirko namelius, žemė buvo valstybinė, sklypas buvo suformuotas, mokėjo žemės nuomos mokestį, o prie 3K1ž namelio pareiškėjas yra išsipirkęs žemę.

17Suinteresuoto asmens UAB „Durpeta“ atstovė paaiškino, kad visos poilsiavietės statytoja ir valdytoja yra buvusio statytojo teisių perėmėja UAB „Durpeta“. Statytojas buvo „Kuršėnų kontora“. Jokių duomenų, kad UAB „Durpra“ ir UAB „Šilutės durpės“ ką nors valdė ir galėjo parduoti byloje nėra. Abejoja dėl 31K1Ž pastato dokumento autentiškumu, nes 2006 m. sutartyje jis buvo įgytas kaip priklausinys, o vėliau, po keturių metų, 2010 m. liepos 29 d. buvo sudarytas priedas prie šios sutarties. Apie priklausinį duomenų nėra. Žemė suformuota prie 13 namelių, o ne prie vieno pareiškėjo turimo nameli ir nėra jokių duomenų, kad jis vienas valdė šiuos daiktus. Valdo tai, ką įgijo pagal sandorius. „Durpeta“ pozicija – poilsiavietė valdoma, to kas pastatė, o „Durpeta“ yra teisių perėmėjas. Pareiškėjo dokumentai yra fragmentiški, neįrodo valdymo tęstinumo. Be to, pagal pirmą prašomą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, pareiškėjas prašo nustatyti daiktų valdymą nuosavybės teise, todėl nesuprantama, kokias pasekmes sukurs faktas dėl tų pačių daiktų nuosavybės teisės įgijimo įgyjamosios senaties būdu.

18Palangos miesto savivaldybės administracijos atstovas paaiškino, kad su pareiškimu nesutinka atsiliepime nurodytas argumentais. Nėra nei statybos leidimo, nei duomenų apie tai, kad statyba buvo užbaigta statinius priėmus naudoti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pasisakęs, kad namelių statybos yra neteisėtos. Nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismas pagrindinėje byloje pasisakė, kad statybos leidimas buvo išduotas „Durpetai“, tai patvirtina, kad statytojas yra „Durpeta“, kuri tvirtina, kad niekam namelių nepardavė, todėl neaišku, kokiu pagrindu pareiškėjas įgijo namelius. Be to, pareiškėjas nemaeliu įgijo ne notarinmės formos andoriais, todėl prašo atmesti pareiškėjo pareiškimą dėl juridinę reikšmę turičnių faktų nustatymo, kaip nepagrįstus ir neįrodytus.

19Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

20Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo tikslu įregistruoti viešajame nekilnojamojo turto kadastre ir registre daiktus ir daiktines teises į juos, kad A. N. nuosavybės teise priklausančių (valdomų) statinių, plane žymimų indeksais 3K1ž (unikalus Nr. ( - )), 4K1ž (unikalus Nr. ( - )), 19K1ž (unikalus Nr. ( - )20K1ž (unikalus Nr. ( - )) ir 31K1ž (unikalus Nr. ( - )) pastatytų 1969 m., valstybiniame žemės sklype adresu K. g. 3, Palangos mieste, statybai pagal 1969 m. galiojusią tvarką tuometinių kompetentingų valstybinių institucijų buvo patvirtintas techninis projektas, išduotas statybos leidimas, suteikiantis teisę statyti šiuos pastatus, ir pastačius tuometinės valstybinės komisijos šie statiniai buvo pripažinti tinkamais naudoti bei buvo leista juos eksploatuoti

21CPK 444 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ar pareigos. Tais atvejais, kai juridiniai faktai nėra akivaizdūs arba nėra juos patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės, todėl įstatymas numato galimybę suinteresuotam asmeniui kreiptis į teismą su prašymu nustatyti faktą. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2009). Taip pat pažymėtina, kad bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai. Jeigu pareiškėjas turėtų tiesioginių prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą, todėl į šią aplinkybę, kad įrodinėjimas vyksta netiesioginiais įrodymais, būtina atsižvelgti sprendžiant įrodymų pakankamumo klausimą. Bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas. Dėl to Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad yra svarbu, jog viena prielaida būtų motyvuota, t. y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, jog priešingos prielaidos tikimybė būtų mažesnė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2009; 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008; 2005 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005). Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2009). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009). Vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-613/2013).

222018 m. rugsėjo 3 d. Klaipėdos apygardos teismo daline nutartimi civilinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Durpeta“, A. N., J. M., suinteresuotų asmenų su savarankiškais reikalavimais A. M., uždarosios akcinės bendrovės „Renavo durpynas“, akcinės bendrovės „Rėkyva“ pareiškimus dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, suinteresuoti asmenys valstybės įmonė Registrų centras, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Palangos miesto savivaldybė, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, R. B., O. Ž., S. Z. iš dalies patenkino pareiškėjo UAB “Durpeta” ir suineteresuotų asmenų su savarankiškais reikalavimais J. M., A. M., UAB “Renavo durpynas” pareiškimus ir nustatė juridinę reišmę turinčius faktus, kad :

231) Kuršėnų valstybinei durpių įmonei, kurios teisių perėmėja yra UAB „Durpeta“, buvo išduotas leidimas statinių, esančių K. g. 3, Palangoje, statybai;

242) Kuršėnų valstybinės durpių įmonės, kurios teisių perėmėja yra UAB „Durpeta“, statiniai, kurių žymėjimas 1K1ž, 2K1ž, 7K1ž, 9K1ž, 12K1ž, 14K1ž, 16K1ž, 21K1ž, 24K1ž, 25K1ž, 28K1ž, 30K1ž, esantys K. g. 3, Palangoje, tarpžinybinės (valstybinės) komisijos aktu buvo pripažinti tinkamais naudoti:

253) J. M. nuosavybės teise priklausančių (valdomų) statinių, plane žymimų indeksais 23K1ž, 26K1ž, 27K1ž, pastatytų 1969 m., esančių valstybinės žemės sklype K. g. 3, Palangoje, statybai pagal 1969 m. galiojusią tvarką tuometinių kompetentingų valstybinių institucijų buvo patvirtintas techninis projektas ir išduotas statybos leidimas, suteikiantis teisę statyti minėtus poilsio paskirties statinius valstybinės žemės sklype;

264) J. M. nuosavybės teise priklausančių (valdomų) statinių, plane žymimų indeksais 23K1ž, 26K1ž, 27K1ž, pastatytų 1969 m., esančių valstybinės žemės sklype K. g. 3, Palangoje, statybai pagal 1969 m. galiojusią tvarką tuometinės valstybinės komisijos buvo pripažinti tinkamais naudoti ir buvo leista šiuos statinius eksploatuoti.

275) A. M. nuosavybės teise priklausančio (valdomo) statinio – vasarnamio, unikalus Nr. 4400-4302-5525, plane pažymėto indeksu 33K1ž, pastatyto 1969 m., esančio valstybinės žemės sklype, adresu K. g. 3, Palanga, statybai pagal 1969 m. galiojusią tvarką tuometinių kompetentingų valstybinių institucijų buvo patvirtintas techninis projektas ir išduotas statybos leidimas, suteikiantis teisę statyti minėtą statinį, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtą indeksu 33K1ž;

286) A. M. nuosavybės teise priklausantis (valdomas) statinys – vasarnamis, unikalus Nr. 4400-4302-5525, plane pažymėtas indeksu 33K1ž, pastatytas 1969 m., esantis valstybinės žemės sklype, adresu K. g. 3, Palanga, pagal 1969 m. galiojusią tvarką tuometinės valstybinės komisijos buvo pripažintas tinkamu naudoti ir buvo leista šį statinį eksploatuoti;

297) A. M. nuosavybės teise įgijo vasarnamį, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtą indeksu 33K1ž, pastatytą 1969 m., esantį valstybinės žemės sklype, adresu K. g. 3, Palanga, pagal įgyjamąją senatį;

308) UAB „Renavo durpynas“ nuosavybės teise nuo 2001 m. birželio 1 d. valdo pastatą – poilsio namelį, kurio indeksas 15K1ž, esantį K. g. 3, Palangoje.

31Teismas motyvuojamojoje dalyje nurodė, kad techninis projektas bei statybos leidimas poilsio nameliams K. 3, įskaitant J. M., A. M. nurodomiems, statyti buvo išduoti ir minėti nameliai valstybinės komisijos buvo priimti bei perduoti naudoti. Šioje byloje tais pačiais pagrindais ir įrodymais savarankiškus reikalavimus buvo pareiškęs ir pareiškėjas A. N., tačiau jo pareiškimas paliktas nenagrinėtas. Pasinaudojęs teise dar kartą kreiptis į teismą, pareiškėjas A. N. prašo nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus tikslu įregistruoti viešajame nekilnojamojo turto kadastre ir registre daiktus ir daiktines teises į juos, kad jam nuosavybės teise priklausančių (valdomų) statinių, plane žymimų indeksais 3K1ž (unikalus Nr. ( - )), 4K1ž (unikalus Nr. ( - )), 19K1ž (unikalus Nr. ( - )20K1ž (unikalus Nr. ( - )) ir 31K1ž (unikalus Nr. ( - )) pastatytų 1969 m., valstybiniame žemės sklype adresu K. g. 3, Palangos mieste, statybai pagal 1969 m. galiojusią tvarką tuometinių kompetentingų valstybinių institucijų buvo patvirtintas techninis projektas, išduotas statybos leidimas, suteikiantis teisę statyti šiuos pastatus, ir pastačius tuometinės valstybinės komisijos šie statiniai buvo pripažinti tinkamais naudoti bei buvo leista juos eksploatuoti, bei, kad jis nuosavybės teise įgijo į statinius, plane žymimus indeksais 3K1ž (unikalus Nr. ( - )), 4K1ž (unikalus Nr. ( - )), 19K1ž (unikalus Nr. ( - )20K1ž (unikalus Nr. ( - )) ir 31K1ž (unikalus Nr. ( - )) pagal įgyjamąją senatį.

32Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 182 straipsnio 2 punkte įtvirtintas prejudicinis faktas, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims.

33Pareiškėjas A. N. buvo bylos dalyviu minėtoje civilinėje byloje, kurioje pagal dalinę apeliacinės instancijos teismo nutartį buvo nustatyti juridinę reikšmę turintys faktai dėl statinių K. 3, Palangoje, statybos teisėtumo, jų pripažinimo tinkamais naudoti, leista juos eksploatuoti. Pakartotinai teismui pateiktą pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo grindžia tais pačiais įrodymais (1968-01-19 ir 1968-01-29 Durpių pramonės valdybos viršininko L. P. raštais, 1968-01-24 Kretingos rajono architekto R. V. raštu, 1968-02-28 Valstybinės statybos inspekcijos leidimu Nr. I-15, 1968-04-09 ekspertizės išvada, 1968-06-05 Durpių pramonės valdybos viršininko pavaduotojo P. B. raštu, 1968-06-13 Valstybinio statybos reikalų komiteto pirmininko pavaduoto A. R. raštu, bei Kapitalinės statybos skyriaus viršininko V. D. patviritintu įrašu apie poilsio namelių atidavimą naudojimui ir kitais), kurių pagrindu nustatyti juridinę reikšmę turintys faktai UAB “Durpeta”, J. M., A. M. ir UAB “Renavo durpynas”. Esant prejudiciniam faktui dėl įrodymų įvertinimo, kuriais pareiškėjas A. N. grindžia savo pareiškimo dalį dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo dėl statinių 3K1ž, 4K1ž, 19K1ž, 20 K1ž, 31K1ž, esančių K. 3, Palangoje, statybos teisėtumo, šių statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir leidimo juos eksploatuoti, teismas sprendžia, kad pareiškėjo A. N. ši pareiškimo dalis įrodyta, todėl pilnai tenkintina. Teismas daro išvadą, kad daline 2018-09-03 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi įvertinti rašytiniai įrodymai apima ir pareiškėjo A. N. įgytų ir valdomų statinių statybos teisėtumo pagrindimą, nes pagal pateiktą 1969 m. K. 3, Palangoje, pastatytų poilsio namelių išsidėstymo schemą, jų aprašymus, Nekilnojamojo turto regsitre esančius duomenis akivaizdu, kad UAB “Durpeta”, J. M., A. M., UAB “Renavo durpynas” poilsio nameliai, dėl kurių statybos teisėtumo ir nuosavybės įgijimo nustatyti juridinę reikšmę turintys faktai, yra toje pačioje vietoje, kaip ir pareiškėjo A. N. statiniai, dėl kurių prašoma nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus. Pažymėtina, kad pareiškėjas A. N. rašytiniais įrodymais patvirtino, kad minėtus statinius (3K1ž, 4K1ž, 19K1ž, 20 K1ž, 31K1ž (kaip priklausinį) įgijo sandoriais 2006-12-18 ir 2012-04-02. Suinteresuoti asmenys UAB “Durpeta” ir Palangos miesto savivaldybės administracija leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepaneigė, kad pareiškėjas A. N. minėtus statinius įgijo sandoriais. UAB “Durpeta” teigia, kad pareiškėjo A. N. sandorais įgyti statiniai nebuvo perleisti, tačiau teismui nepateikti įrodymai, kad pareiškėjo A. N. statiniai, dėl kurių prašoma nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, priklauso kitiems asmenims, ar kiti asmenys į jį pretenduoja ar turi kitų teisių. Pareiškėjas A. N. minėtus statinius valdo, jais naudojasi ir nėra tai paneigiančių įrodymų, be to, statinių 3K1ž, 4K1ž, 19K1ž, 20K1ž naudojimui pareiškėjas A. N. ir suinteresuotas asmuo L. N. žemės nuomos sutartis ir ši aplinkybė įrodo, kad pareiškėjas A. N. yra teisėtas statinių įgyjėjas ir valdytojas. Taip pat darytina išvada, kad pareiškėjas A. N. neturi tiesioginių įrodymų, patvirtinančių prašomą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą dėl statinių statybos teisėtumo, jų pripažinimo tinkamais naudoti ir leidimo juos eksploatuoti ir jis negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti / atkurti tokių dokumentų, todėl nuosavybės teisės įforminimui toks faktas nustatytinas šiuo teismo sprendimu.

34Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad A. N. nuosavybės teise įgijo į statinius, plane žymimus indeksais 3K1ž (unikalus Nr. ( - )), 4K1ž (unikalus Nr. ( - )), 19K1ž (unikalus Nr. ( - )20K1ž (unikalus Nr. ( - )) ir 31K1ž (unikalus Nr. ( - )) pagal įgyjamąją senatį

35Tenkinant pareiškėjo A. N. pareiškimo dalį dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo tikslu įregistruoti viešajame nekilnojamojo turto kadastre ir registre daiktus ir daiktines teises į juos, kad pareiškėjui A. N. nuosavybės teise priklausančių (valdomų) statinių, plane žymimų indeksais 3K1ž (unikalus Nr. ( - )), 4K1ž (unikalus Nr. ( - )), 19K1ž (unikalus Nr. ( - )20K1ž (unikalus Nr. ( - )) ir 31K1ž (unikalus Nr. ( - )pastatytų 1969 m., valstybiniame žemės sklype adresu K. g. 3, Palangos mieste, statybai pagal 1969 m. galiojusią tvarką tuometinių kompetentingų valstybinių institucijų buvo patvirtintas techninis projektas, išduotas statybos leidimas, suteikiantis teisę statyti šiuos pastatus, ir pastačius tuometinės valstybinės komisijos šie statiniai buvo pripažinti tinkamais naudoti bei buvo leista juos eksploatuoti, nėra pagrindo tenkinti kitos pareiškimo dalies dėl tų pačių statinių valdymo nuosavybės teise įgyjamosios senaties būdu. Nustatytinu juridinę reikšmę turinčiu faktu dėl statinių statybos teisėtumo, jų pripažinimo tinkamais naudoti ir leidimo juos eksploatuoti, bus sukurtos teisinės pasekmės ir pareiškėjas A. N. turės galimybę kreiptis į nekilnojamojo turto registratorių dėl statinių ir daiktinių teisių į juos įregistravimo viešajame Nekilnojamo turto registre. Dėl šių aplinkybių teismas sprendžia, kad pareiškėjo A. N. prašymas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo nuosavybės teise jau valdomi statiniai pareiškėjo A. N. yra įgyti įgyjamosios senaties būdu, yra perteklinis. Pažymėtina, kad pareiškėjas A. N. statinius įgijo sandoriais - pirkimo – padavimo sutartimis. Jose nurodyta, kad įgyjami vasarnamiai (poilsio nameliai), todėl darytina prielaida, kad sandorio forma pasirinkta pagal sandorio objektą, atsižvelgiant į kitus sandorius, sudarytus dėl tokių pat poilsio namelių tokia pat paprasta rašytine forma. Pareiškėjas A. N. juridinę reikšmę turintį faktą dėl nuosavybės teisės įgijimo įgyjamosios senaties budu teikia vadovaudamasis teismų praktika, tačiau teismas sprendžia, kad šios bylos kontekste teismų praktika dėl sandorio formos, neatitinka faktinių šios bylos aplinkybių. Paminėto pagrindu, pareiškėjo A. N. prašomas nustatyti juridinės reikšmę turintis faktas dėl nuosavybės teisės valdymo įgyjamosios senaties budu netenkintinas, nes toks faktas nesukels jam teisinių pasekmių.

36Dėl bylinėjimosi išlaidų

37Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 443 straipsnio 6 dalis reglamentuoja, kad ypatingosios teisenos bylose dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinetersuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai priešingi, teismas gali proporcingai padalyti bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš asmens, kurio pareiškimas atmestas. Prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pateikė suinetersuotas asmuo UAB „Durpeta“, tačiau minėtos įstatyminės nuostatos pagrindu, šios bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos, įvertinus tai, kad dalis pareiškimo tenkinama, be to, nesutikimas su pareiškimu nereiškia pareiškėjo ir suintersuoto asmens „Durpeta“skirtingą suinetersuotumą bylos baigtimi ar priešingus interesus.

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

39pareiškimą tenkinti iš dalies.

40Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą tikslu įregistruoti viešajame nekilnojamojo turto kadastre ir registre daiktus ir daiktines teises į juos, kad A. N. nuosavybės teise priklausančių (valdomų) statinių, plane žymimų indeksais 3K1ž (unikalus Nr. ( - )), 4K1ž (unikalus Nr. ( - )), 19K1ž (unikalus Nr. ( - )20K1ž (unikalus Nr. ( - )) ir 31K1ž (unikalus Nr. ( - )pastatytų 1969 m., valstybiniame žemės sklype adresu K. g. 3, Palangos mieste, statybai pagal 1969 m. galiojusią tvarką tuometinių kompetentingų valstybinių institucijų buvo patvirtintas techninis projektas, išduotas statybos leidimas, suteikiantis teisę statyti šiuos pastatus, ir pastačius tuometinės valstybinės komisijos šie statiniai buvo pripažinti tinkamais naudoti bei buvo leista juos eksploatuoti.

41Kitos pareiškimo dalies netenkinti.

42Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Palangos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų teisėja Diana... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. pareiškėjas A. N. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl juridinę... 5. Nurodo, kad pareiškėjas yra inventorizuotų (kadastriškai pamatuotų),... 6. Pareiškėjo nuomone, juridinius faktus, kad minėti pastatai buvo teisėtai... 7. Nors pareiškėjas yra minimų pastatų savininkas, tačiau, atsižvelgiant į... 8. Pareiškėjas nurodo, kad jo žiniomis šiuo metu nėra jokių Civiliniame... 9. Nurodo, kad pastatus 4K1ž, 19K1ž, 20K1ž su 31K1ž pareiškėjas... 10. Pastatą 3K1ž pareiškėjas įgijo (užvaldė) tik 2012 m. balandžio 2 d.,... 11. Suinteresuoti asmenys Palangos miesto savivaldybės administracija,... 12. Valstybės įmone „Registrų centras“ atsiliepimu į pareiškimą prašė... 13. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.... 14. Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovas paaiškino, kad pareiškėjas yra... 15. Kitus keturis pastatus pareiškėjas įgijo iš UAB „Šilutės durpės“.... 16. Pastaruosius keturis namelius pareiškėjas valdo jau daugiau nei 10 metų.... 17. Suinteresuoto asmens UAB „Durpeta“ atstovė paaiškino, kad visos... 18. Palangos miesto savivaldybės administracijos atstovas paaiškino, kad su... 19. Pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 20. Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo tikslu įregistruoti... 21. CPK 444 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog teismas nustato faktus, nuo kurių... 22. 2018 m. rugsėjo 3 d. Klaipėdos apygardos teismo daline nutartimi civilinėje... 23. 1) Kuršėnų valstybinei durpių įmonei, kurios teisių perėmėja yra UAB... 24. 2) Kuršėnų valstybinės durpių įmonės, kurios teisių perėmėja yra UAB... 25. 3) J. M. nuosavybės teise priklausančių (valdomų) statinių, plane žymimų... 26. 4) J. M. nuosavybės teise priklausančių (valdomų) statinių, plane žymimų... 27. 5) A. M. nuosavybės teise priklausančio (valdomo) statinio – vasarnamio,... 28. 6) A. M. nuosavybės teise priklausantis (valdomas) statinys – vasarnamis,... 29. 7) A. M. nuosavybės teise įgijo vasarnamį, unikalus Nr. ( - ), plane... 30. 8) UAB „Renavo durpynas“ nuosavybės teise nuo 2001 m. birželio 1 d. valdo... 31. Teismas motyvuojamojoje dalyje nurodė, kad techninis projektas bei statybos... 32. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 182 straipsnio 2 punkte... 33. Pareiškėjas A. N. buvo bylos dalyviu minėtoje civilinėje byloje, kurioje... 34. Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad A. N. nuosavybės teise... 35. Tenkinant pareiškėjo A. N. pareiškimo dalį dėl juridinę reikšmę... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 37. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 443 straipsnio 6 dalis... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1... 39. pareiškimą tenkinti iš dalies.... 40. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą tikslu įregistruoti viešajame... 41. Kitos pareiškimo dalies netenkinti.... 42. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...