Byla 2-7233-528/2012
Dėl priverstinio skolos išieškojimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo (kreditoriaus) G. K. 2012 03 23 pakartotinį pareiškimą suinteresuotam asmeniui (skolininkei) D. V. dėl priverstinio skolos išieškojimo,

Nustatė

2Pareiškėjas pakartotiniu pareiškimu prašo priverstine tvarka įpareigoti skolininkę grąžinti 15.000 Lt skolą, 7000,00 lt delspinigių pagal sutartį, 139,00 Lt žyminio mokesčio, 5% metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pareiškėjas nurodo, kad: 2011 03 16 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ) D. V., užtikrindama 15.000,00 Lt paskolos, jai suteiktos pagal 2007 12 04 paskolos sutartį, grąžinimą kreditoriui G. K., įkeitė nuosavybės teise priklausantį turtą – 0,1961ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr.( - ), pastatą-gyvenamąjį namą, pažymėjimas plane 1A1p, 187,17kv.m bendro ploto, unikalus Nr.( - ), pastatą-ūkinį pastatą, pažymėjimas plane 2I1p, 26kv.m užstatyto ploto, unikalus Nr.( - ), pastatą-tvartą, pažymėjimas plane 3I1p, 48kv.m užstatyto ploto, unikalus Nr.( - ), pastatą-malkinę, pažymėjimas plane 4I1m, 24kv.m užstatyto ploto, unikalus Nr.( - ), pastatą-kluoną, pažymėjimas plane 5I1m, 29kv.m užstatyto ploto, unikalus Nr.( - ), priklausinį-kitus statinius (inžinerinius)-kiemo statinius (tvora, stoginė, kuro rezervuaras), unikalus Nr.( - ), esantį Kaišiadorių r., Žiežmarių m., ( - ),

3Pakartotinis pareiškimas tenkintinas.

4Iš bylos medžiagos nustatyta, kad: 2011 03 16 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ), D. V., užtikrindama 15.000,00 Lt paskolos, suteiktos D. V. pagal 2007 12 04 paskolos sutartį, notarinio registro Nr.( - ), grąžinimą kreditoriui G. K., įkeitė jai asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą – 0,1961ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), pastatą-gyvenamąjį namą, pažymėjimas plane 1A1p, 187,17kv.m bendro ploto, unikalus Nr.( - ), pastatą-ūkinį pastatą, pažymėjimas plane 2I1p, 26kv.m užstatyto ploto, unikalus Nr.( - ), pastatą-tvartą, pažymėjimas plane 3I1p, 48kv.m užstatyto ploto, unikalus Nr.( - ), pastatą-malkinę, pažymėjimas plane 4I1m, 24kv.m užstatyto ploto, unikalus Nr.( - ), pastatą-kluoną, pažymėjimas plane 5I1m, 29kv.m užstatyto ploto, unikalus Nr.( - ), priklausinį-kitus statinius (inžinerinius)-kiemo statinius (tvora, stoginė, kuro rezervuaras), unikalus Nr.( - ), esantį Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių m., ( - ); hipotekos lakšte įkeisto turto vertė nurodyta 128.613,00 Lt, prievolės įvykdymo terminas – 2008 02 04; kreditorius kreipėsi dėl priverstinio skolos išieškojimo ir 2012 02 20 hipotekos teisėjos nutartimi civilinėje byloje Nr.2-4899-285/2012 įkeistas turtas areštuotas (b.l.7,8); skolininkė/įkeisto turto savininkė D. V. 2012 02 23 įspėta, kad, per vieną mėnesį negrąžinus skolos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių (b.l.17).

5Kaip matyti iš bylos medžiagos, skolininkė D. V. tinkamai ir laiku iki 2008 02 04 neįvykdė prievolės kreditoriui G. K. pagal 2007 12 04 paskolos sutartį, notarinio registro Nr.( - ). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, o vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus, draudžiama (CK 6.38, 6.59, 6.63 str.). Vertinant šalių sudarytą sutartį, kuri kvalifikuotina kaip kylanti iš paskolos teisinių santykių, nesąžiningumo sąlygų nenustatyta, nes sutarties šalių įsipareigojimai yra aiškūs, konkretūs ir suprantami, todėl kredito gavėja turėjo galimybę apsispręsti ar tokia sutartis jai priimtina ir ji pajėgi ją vykdyti, o jei sutarties sąlygos jos netenkino, tai ji turėjo galimybę sudaryti sutartį su kitais kreditoriais, kurių sąlygos jai priimtinesnės (CK 6.188 str., CPK 177, 178, 185 str.).

6Kreditorius nurodo, kad skolininkės D. V. skolą sudaro 22.000,00 Lt, iš jų – 15.000,00 Lt paskola, 7.000,00 Lt delspinigiai už 183 dienas. Delspinigiai yra netesybų rūšis, tai yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jei prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai (CK 6.71 str. 1d.). Skolininkui praleidus prievolės įvykdymo terminą, kreditorius gali reikalauti kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę (CK 6.73 str. 1d., 6.258 str. 2d.). Šiuo atveju sutarties šalys raštu (paskolos sutarties 4 punkte) susitarė dėl 0,5% dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną nuo paskolintos sumos, kas už 183 dienas sudarytų 13.725 Lt /15000x0,5%x183=13.725/, tačiau kreditorius reikalauja mažesnės sumos – 7.000,00 Lt delspinigių. Kadangi terminas grąžinti kreditą yra praleistas, tai kreditoriaus reikalavimas dėl mažesnio nei sutarto dydžio delspinigių už 183 dienas už laiku negrąžintą kreditą yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 1.125 str. 5d. 1p., 6.872 str. 1d., CPK 185 str.). Civilinis kodeksas numato teismui teisę sumažinti netesybas, jei jos yra aiškiai ar neprotingai didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str., 6.258 str. 3d.). Teismų praktikoje šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, jog kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-7-304/2007 ir Nr.3K-7-409/2010). Šiuo atveju sutarties šalys yra susitarę dėl 0,5% delspinigių dydžio. Atsižvelgiant į pagrindinės skolos sumą, tai, kad abi sutarties šalys yra fiziniai asmenys, o kreditorius prašo mažesnių delspinigių nei sutartimi sutartas delspinigių dydis, tai yra apie 0,255%, todėl delspinigių dydis nelaikytinas lupikišku, neproporcingai dideliu arba pažeidžiančiu sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą (CPK 185 str.). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str.). Kadangi skolininkė prievolių tinkamai nevykdė, tai iš jos priteistinos 5% dydžio metinės palūkanos (procesinės palūkanos) už negrąžintą sumą, skaičiuojant bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o hipotekos procedūros atveju tai reiškia laikotarpį nuo hipotekos kreditoriaus pakartotino prašymo gavimo teisme (2012 03 26) iki nutarties išieškoti skolą visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2d., 6.210 str. 1d., CPK 115 str. 3d.). Įkeistas turtas priverstinai parduotinas iš varžytynių (CK 4.192 str. 1d., CPK 558 str. 2d.). Kadangi paskola nustatytu terminu negrąžinta, skolininkė nesumokėjo pradelstos skolos ir per 2012 02 20 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi nustatytą įspėjimo laiką, tai pareiškėjo prašymu iš skolininkės priverstinai išieškotina 15.000,00 Lt skola, 7.000,00 Lt delspinigiai, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už 22.000,00 Lt sumą, skaičiuojant nuo 2012 03 26 iki hipotekos teisėjos nutarties visiško įvykdymo ir 139,00 Lt žyminis mokestis už priverstinį skolos išieškojimą. Įkeistas turtas priverstinai parduotinas iš varžytynių (CK 4.192 str. 1d., CPK 558 str. 2d., b.l.8).

7Vadovaudamasi CK 4.192 str. 1d., CPK 290-292, 442, 443, 544, 545 str., 558 str. 2d., Teismų įstatymo 17 str.,

Nutarė

8Pareiškėjo (kreditoriaus) pakartotinį pareiškimą tenkinti.

9Kreditoriaus G. K. (a.k( - ) gyv. Kaune, (duomenys neskelbtini) reikalavimų įvykdymui priverstinai išieškoti iš D. V. (a.k( - ) gyv. Kaišiadorių r., Žiežmariuose, (duomenys neskelbtini) 15.000,00 Lt (penkiolikos tūkstančių litų) skolą, 7.000,00 Lt (septynių tūkstančių litų) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už 22.000,00 Lt (dvidešimt dviejų tūkstančių litų) sumą, skaičiuojant nuo 2012 03 26 iki nutarties išieškoti skolą visiško įvykdymo ir 139,00 Lt (vieno šimto trisdešimt devynių litų) žyminį mokestį.

10Priverstinai parduoti iš varžytynių 2011 03 16 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ), įkeistą D. V. (a.k( - ) gyv. Kaišiadorių r., Žiežmariuose, (duomenys neskelbtini) asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą – 0,1961ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr.( - ), pastatą-gyvenamąjį namą, pažymėjimas plane 1A1p, 187,17kv.m bendro ploto, unikalus Nr.( - ), pastatą-ūkinį pastatą, pažymėjimas plane 2I1p, 26kv.m užstatyto ploto, unikalus Nr.( - ), pastatą-tvartą, pažymėjimas plane 3I1p, 48kv.m užstatyto ploto, unikalus Nr.( - ), pastatą-malkinę, pažymėjimas plane 4I1m, 24kv.m užstatyto ploto, unikalus Nr.( - ), pastatą-kluoną, pažymėjimas plane 5I1m, 29kv.m užstatyto ploto, unikalus Nr.( - ), priklausinį-kitus statinius (inžinerinius)-kiemo statinius (tvora, stoginė, kuro rezervuaras), unikalus Nr.( - ), esantį Kaišiadorių r., Žiežmarių m., ( - ).

11Pavesti Centrinės hipotekos įstaigos filialui hipotekos skyriui prie Kauno miesto apylinkės teismo, vadovaujantis šia nutartimi, padaryti žymą apie įkeisto turto pardavimą iš varžytynių Hipotekos registro duomenų bazėje.

12Pranešti apie įkeisto turto priverstinį pardavimą iš varžytynių VĮ Registrų centro Kauno filialui, suinteresuotiems asmenims.

13Nutartį pavesti vykdyti Kauno miesto ir Kauno rajono apylinkių teismų veiklos teritorijos antstolio kontorai kreditoriaus pasirinkimu.

14Priverstinai pardavus įkeistąjį turtą, pardavimo aktas, pažyma apie kitus išieškotojus turi būti pateikti Centrinės hipotekos įstaigos filialui Hipotekos skyriui prie Kauno miesto apylinkės teismo, į.k.188692535, ir gautos lėšos pervestos į depozitinę sąskaitą LT( - ) Swedbank, AB.

15Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Ryšiai