Byla 2-460-773/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, sekretoriaujant Renatai Paliokaitei, Eglei Šiugždinytei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Elettrodiesel“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Forsina“ atstovei advokato padėjėjai I. R., atsakovo UAB „Vitsiba“ direktoriui V. B., atstovui advokatui Gyčiui Jaliniauskui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Elettrodiesel“ ieškinį atsakovui UAB „Vitsiba“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas BUAB „Elettrodiesel“, į.k. 110807064 (toliau – ieškovas), kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Vitsiba“, į.k. 151483915 (toliau – atsakovas), dėl skolos ir palūkanų priteisimo. Ieškovas savo ieškiniu teismo prašė priteisti iš atsakovo 16747,81 Lt skolos, 7913,34 Lt palūkanų, 7,75 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-5). Ieškovas nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2012 m. gegužės 29 d. nutartimi UAB „Elettrodiesel“ iškėlė bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė UAB „Forsina“, o patikrinus jam perduotus dokumentus nustatyta, jog atsakovui už parduotas prekes bei suteiktas transporto priemonės remonto paslaugas buvo išrašyta ir apmokėjimui įteikta 2003 m. spalio 31 d. PVM sąskaita faktūra serija LEB Nr. 3548777 20747,81 Lt sumai. Ieškovo teigimu, atsakovas pagal minėtą sąskaitą yra apmokėjęs tik dalį skolos – 4000 Lt ir yra skolingas 16747,81 Lt. Ieškovas pažymėjo, kad jis raštu ragino atsakovą sumokėti įsiskolinimą, tačiau pastarasis 2007 m. vasario 5 d. pranešime nurodė, jog už suteiktas variklio remonto paslaugas įmonė yra sumokėjusi. Be to, atsakovui 2012 m. liepos 14 d. buvo įteikta ir ieškovo bankroto administratoriaus UAB „Forsina“ siųsta 2012 m. liepos 10 d. pretenzija, tačiau ir į ją sureaguota nebuvo. Ieškovas taip pat nurodė, kad laiku savo prievolės neįvykdęs atsakovas nuo 16747,81 Lt skolos už laikotarpį nuo 2003 m. lapkričio 1 d. iki 2008 m. lapkričio 1 d. yra skolingas 7913,34 Lt palūkanų.

3Atsakovas UAB „Vitsiba“ atsiliepimu į ieškinį (b.l. 27-29) prašė ieškinį atmesti, o iš ieškovo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad jis neskolingas ieškovui, nes jie nebuvo sudarę jokios transporto priemonės remonto paslaugų sutarties. Atsakovo teigimu, ieškovas nutyli, kad atsakovas jam buvo pateikęs remontui transporto priemonę, kurios valstybinis Nr. ( - ) tačiau kadangi ieškovas nesugebėjo suteikti jos remonto paslaugų, sutartiniai santykiai neatsirado. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovas sutarties ar jos atitikmens nepateikė, o pateikė tik nepagrįstai išrašytą PVM sąskaitą - faktūrą LEB Nr. 3548777 bei 2006 m. gruodžio 31 d. tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą Nr. 1, kurie atsakovo nėra pasirašyti. Atsakovas pažymėjo, kad jis nei PVM sąskaitos-faktūros, nei tarpusavio suderinimo akto Nr. 1 nėra pasirašęs ir niekada nebuvo pripažinęs jokių pagal šiuos ieškovo pateiktus dokumentus galimai suteiktų paslaugų. Atsakovo nurodymu, jis yra gavęs iš ieškovo transporto priemonių remonto paslaugų ankstesniais periodais, tačiau už jas yra tinkamai atsiskaitęs. Atsakovas pabrėžė, kad ieškovui pateikus ieškinį paaiškėjo, kad jis nepagrįstai yra sumokėjęs ieškovui 4000 Lt avansą, kadangi transporto priemonės remonto paslaugos nebuvo suteiktos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ieškinį dėl skolos ir palūkanų priteisimo atsakovas prašo atmesti.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies

5Ieškovas BUAB „Elettrodiesel“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Forsina“, kreipdamasis į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Vitsiba“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, savo reikalavimus kildino iš rangos teisinių santykių, nes ieškovas atsakovui suteikė automobilio variklio remonto paslaugas. Ieškovo nuomone, rangos teisinių santykių atsiradimą patvirtina faktinės aplinkybės, kad ieškovas BUAB „Elettrodiesel“ atsakovui UAB „Vitsiba“ išrašė ir įteikė 2003 m. spalio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą, serija LEB Nr. 3548777, 20747,81 Lt sumai, tuo tarpu atsakovas pagal minėtą sąskaitą apmokėjo tik dalį 4000 Lt skolos, ir liko skolingas 16747,81 Lt. Atsakovas UAB „Vitsiba“ neigė, kad tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai, nes šalys rangos sutarties nebuvo sudariusios, ieškovas atsakovui transporto priemonės variklio remonto darbų neatliko, atsakovas 2003 m. spalio 31 d. PVM sąskaitos faktūros nepasirašė. Atsižvelgiant į šias šalių procesines pozicijas teismas tiria teisiškai reikšmingą esminę bylos aplinkybę, ar iš civilinėje byloje teismui pateiktų įrodymų galima spręsti, kad tarp šalių buvo susiklostę prievoliniai rangos teisiniai santykiai.

6CK 6.644 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Teismui tiriant, ar ieškovas BUAB „Elettrodiesel“ ir atsakovas UAB „Vitsiba“ sudarė rangos sutartį, taikytinos sutarčių sudarymą reglamentuojančias teisės normos ir teisminiai šių teisės normų aiškinimo ir taikymo precedentai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013 m. vasario 13 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje pagal ieškovo Vokietijos bendrovės „Schöpp-Sportboden“ GmbH ieškinį atsakovui UAB „Regio“, bylos Nr. 3K-3-13/2013, nurodė, kad nors paprastai sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir jį priimant (akceptas), tai nėra vienintelė sutarties sudarymą patvirtinanti procedūra. CK 6.162 straipsnio 1 dalyje nustatyta galimybė šalių susitarimą pasiekti kitokiais veiksmais. Kadangi sutartis galioja, kai jos šalys susitaria dėl visų esminių sutarties sąlygų (CK 6.162 straipsnio 2 dalis), tai sutarties sudarymo faktą galima pripažinti ir nesant aiškiai išreikštos ofertos ar akcepto, tačiau šalių veiksmais pakankamai patvirtinant, kad jos turėjo rimtų ketinimų sukurti tarpusavio teises ir pareigas.

7Teismui sprendžiant, ar ieškovo UAB „Elettrodiesel“ ir atsakovo UAB „Vitsiba“ veiksmai yra pakankami patvirtinti, kad šalys turėjo rimtų ketinimų sukurti tarpusavio teises ir pareigas, įvertintini byloje surinkti rašytiniai įrodymai ir liudytojų parodymai, įvertinant tiek kiekvieno iš jų patikimumą, tiek įrodomųjų duomenų tarpusavio santykį, tiek ir visą įrodymų visetą (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Teismas įvertina byloje pateiktą rašytinį įrodymą – ieškovo BUAB „Elettrodiesel“ atsakovui UAB „Vitsiba“ 2003 m. spalio 31 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą, serija LEB Nr. 3548777, kurios pastabose nurodyta, kad ji išrašyta dėl automobilio IVECO 16030, valst. Nr. ( - ) variklio remonto, iš viso suma 20747,81 Lt (b. l. 8). Teismas, tirdamas šią PVM sąskaitą – faktūrą nustatė, kad ji pasirašyta ieškovo BUAB „Elettrodiesel“ buhalterės R. K., šiame dokumente nurodytas automobilis, kurio variklis remontuojamas, t. y. IVECO 16030, valst. Nr. ( - ), priklausė būtent atsakovui UAB „Vitsiba“ pagal 2003 m. gegužės 6 d. pažymą – sąskaitą Nr. 123432 (b. l. 47). Teismas įvertina ir tai, kad šioje sąskaitoje detaliai nurodytos 26 prekių rūšys, kurios skirtos automobilio variklio remontui, nustatant remonto darbų kainą 4 500 Lt. Teismas pažymi, kad nors ant šios 2003 m. spalio 31 d. išrašytos PVM sąskaitos – faktūros nėra atsakovo UAB „Vitsiba“ direktoriaus parašo, tačiau tai savaime nepaneigia galimų šalių tarpusavio sutartinių rangos teisinių santykių atsiradimo. Teismas įvertintina tą aplinkybę, kad atsakovas UAB „Vitsiba“ ieškovui BUAB „Elettrodiesel“ automobilį IVECO 16030, valst. Nr. ( - ), pristatė daug anksčiau nei išrašyta ši PVM sąskaita – faktūra, ir kaip matyti iš C.M.P. V. sąskaitos, dalis detalių buvo užsakytos dar 2003 m. gegužės 16 d., Kauno muitinėje gauta 2003 m. birželio 3 d. (b. l. 57, 58). Teismas atsižvelgia į tai, kad atsakovas UAB „Vitsiba“ automobilį IVECO 16030, valst. Nr. ( - ), įsigijo 2003 m. gegužės 6 d. (b. l. 47), tuo tarpu liudytoju apklaustas buvęs BUAB „Elettrodiesel“ direktorius A. S. patvirtino, kad remonto darbai pradėti dar 2003 m. birželio mėnesį, o remontas truko apie 2 mėnesius, avansinė sąskaita buvo išrašyta kai automobilis jau buvo pas ieškovą (b. l. 52). Šių įrodymų patikimumą patvirtina byloje esanti ieškovo BUAB „Elettrodiesel“ atsakovui UAB „Vitsiba“ 2003 m. birželio 11 d. išrašyta sąskaita išankstiniam apmokėjimui Nr. IA20030611, kurioje nurodyta už remonto darbus atsakovui UAB „Vitsiba“ apmokėti 4000 Lt (b. l. 9). Teismas taip pat įvertintina tą aplinkybę, kad atsakovas UAB „Vitsiba“ šią sąskaita išankstiniam apmokėjimui Nr. IA20030611 visiškai apmokėjo, tai pripažino tiek atsiliepime į ieškinį (b. l. 27), tiek 2007 m. vasario 5 d. rašte Nr. 07-02-05 (b. l. 12), tai patvirtino ir atsakovo UAB „Vitsiba“ direktorius V. B. teismo posėdžio metu, nurodęs, kad 4000 Lt buvo avansas, kad kažkas būtų pradėta daryti (b. l. 64). Teismas taip pat atsižvelgia į liudytojo B. G. parodymus teismo posėdžio metu, kad jis asmeniškai remontavo automobilio variklį, variklį remontavo visiškai, užsakinėjo detales, variklis buvo sudilęs, tačiau buvo pataisytas ir po antro grįžimo daugiau negrįžo (b. l. 53). Teismas atsižvelgia į tai, kad šio liudytojo parodymai yra išsamūs ir nuoseklūs, liudytojas ne tik pats asmeniškai remontavo automobilio variklį, bet ir patvirtino, kokios apimties darbai buvo atlikti : keitėsi visas stūmoklis, tepalo siurblys, indėklai, turbinos, variklio gilzės, variklių žiedų komplektas, tarpinės, atliktas plovimas, diskatoriaus pratekinimas, riebokšlis, atliktas variklio galvos remontas, keičiamos šlangos, poveržlės, aukšta veržlė, plastikinis dirželis, alyva, hermetikas, t. y. buvo tvarkomos visos 2003 m. spalio 31 d. išrašytoje PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytos dalys (b. l. 54). Šie tiesiogiai darbus atlikusio asmens liudytojo B. G. parodymai paneigia liudytojo L. K. parodymus, kad automobilio remontas jo žiniomis nebuvo atliktas (b. l. 54). Teismas įvertina tą aplinkybę, kad liudytojo L. K. parodymai remiasi tik suinteresuoto asmens atsakovo UAB „Vitsiba“ direktoriaus V. B. teiginiais, kad mašinos neremontuos, tuo tarpu pats L. K. ginčo santykiuose nedalyvavo ir tiesiogiai nieko nežino. Teismas pažymi, kad tai, jog automobilį nutraukė iki ieškovo BUAB „Elettrodiesel“ ir kad vėliau partraukė kitos įmonės darbuotojas R. G. (b. l. 65), nepaneigia teismo ištirtų tiesioginių įrodymų, patvirtinančių, kad patys automobilio variklio remonto darbai buvo faktiškai atlikti. Teismas atsižvelgia į tai, kad atsakovo UAB „Vitsiba“ direktoriaus V. B. paaiškinimai teismo posėdžio metu nebuvo nuoseklūs ir tikslūs: atsakovo atstovas V. B. pripažino faktą, kad automobilis buvo perduotas ieškovui BUAB „Elettrodiesel“ tuo tikslu, kad būtų kažkas padaryta varikliui, vėliau teigė, kad kalbėta dėl žiedų pakeitimo, bet automobilį pasiėmė, nes buvo per brangu, tačiau tuo pačiu pripažino, kad 4000 Lt sumokėjo avansą, nes ieškovas sakė, kad siųsis detales, tačiau automobilio neremontavo, kadangi būtų per brangu (b. l. 65). Teismas pažymi, kad šie atsakovo UAB „Vitsiba“ direktoriaus V. B. paaiškinimai prieštarauja tiek tiesiogiai darbus atlikusio asmens liudytojo B. G. parodymams, tiek buvusio BUAB „Elettrodiesel“ direktoriaus A. S. parodymams, tiek ištirtiems rašytiniams įrodymams bei atliktiems atsakovo UAB „Vitsiba“ veiksmams paliekant automobilį remontui ir apmokant avansą už automobilio variklio remontą. Teismas taip pat įvertina tai, kad atsakovas UAB „Vitsiba“, ieškovo prašymu teismui pareikalavus pateikti duomenis apie automobiliui IVECO 16030, valst. Nr. ( - ), nuo 2003 m. birželio 1 d. atliktus remonto darbus, jokių duomenų pateikti negalėjo, atsakovo UAB „Vitsiba“ atstovui advokatui G. Jaliniauskui teismo posėdžio metu patvirtinus, kad atsakovas tokių duomenų pateikti negali (b. l. 63). Teismas taip pat įvertina ir atsakovo UAB „Vitsiba“ direktoriaus V. B. paaiškinimus, kad šiam automobiliui pirko dėvėtą variklį grynais pinigais ir pats jį įdėjo (b. l. 64). Visų įrodymų kontekste tokie atsakovo UAB „Vitsiba“ direktoriaus V. B. paaiškinimai vertintini labai neįtikinamais ir nepatikimais, nes byloje yra pakankamai duomenų, kad automobilio variklis buvo remontuotas būtent pas ieškovą BUAB „Elettrodiesel“, tuo tarpu automobilio, priklausančio verslo subjektui UAB „Vitsiba“, variklio pirkimas už grynus ne įmonės pinigus ir šių išlaidų neapskaitymas įmonės buhalterijoje neatitinka nei verslo, nei bendrosios logikos, protingumo principo. Tuo tarpu teismas atsižvelgia, kad liudytoju apklausto buvusio BUAB „Elettrodiesel“ direktoriaus A. S. parodymai yra nuoseklūs, pakankamai tikslūs ir išsamūs, nes liudytojas ne tik parodė, kad automobilio remonto darbai buvo atlikti, bet ir detalizavo visą užsakymo vykdymo procesą, nurodęs, kad iš pradžių atsakovas turėjo priekaištų dėl automobilio variklio remonto kokybės, tačiau pataisius jų nebeturėjo (b. l. 52). Tai, kad automobilis buvo perduotas atsakovui UAB „Vitsiba“ iš antro karto patvirtino ir liudytojas B. G., nurodęs, kad pirmu išvažiavimu darbu atsakovai buvo nepatenkinti, nes tepalo spaudimas buvo per žemas, paskui automobilis grįžo, spaudimas buvo matuojamas iš naujo ir paaiškėjo, kad ne tokie indėklai, kuriuos pakeitus viskas buvo gerai ir atsakovas pretenzijų nereiškė (b. l. 54). Atsižvelgiant į aukščiau ištirtus įrodymus, teismas sprendžia, kad ieškovo BUAB „Elettrodiesel“ ir atsakovo UAB „Vitsiba“ veiksmai yra pakankami patvirtinti, kad šalys sukūrė rangos teisinius santykius savo faktiniais veiksmais : atsakovui UAB „Vitsiba“ paliekant automobilį IVECO 16030, valst. Nr. ( - ), atlikti variklio remonto darbus, sumokant už tai 4000 Lt avansą, automobilį priimant po variklio remonto darbų atlikimo, tuo tarpu ieškovui BUAB „Elettrodiesel“ priimant automobilį variklio remonto darbų atlikimui, faktiškai atliekant remonto darbus, užsakant variklio remonto darbams reikiamas naujas detales, po variklio remonto perduodant automobilį atsakovui UAB „Vitsiba“, ir šiam, kaip minėta, jį priimant (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Teismų praktikoje pripažinta, kad civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-260/2001; 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009 ir kt.). Atsižvelgiant į teismo pagal įrodymų vertinimo taisykles atliktą įrodymų vertinimą, teismas sprendžia, kad byloje yra įrodyta esminė teisiškai reikšminga faktinė aplinkybė, kad ieškovas BUAB „Elettrodiesel“ ir atsakovas UAB „Vitsiba“ sukūrė rangos teisinius santykius savo faktiniais veiksmais. Teismas pažymi, kad nors tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo teismui išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina, kad ieškovas BUAB „Elettrodiesel“ ir atsakovas UAB „Vitsiba“ savo faktiniais veiksmais sudarė rangos sutartį, nei kad jos nesudarė, juolab įvertinus tai, kad atsakovas UAB „Vitsiba“ neįrodinėjo, jog automobilio variklio remonto darbai ieškovo BUAB „Elettrodiesel“ buvo atlikti savavališkai, ne pagal tikrąją šalių valią dėl kainos ir kokybės, tuo tarpu civilinis procesas byloje vyksta pagal rungimosi ir dispozityvumo principus (CPK 12, 13 straipsniai).

8Ieškovas BUAB „Elettrodiesel“ pateikė teismui 2003 m. spalio 31 d. PVM sąskaitą – faktūrą, serija LEB Nr. 3548777, kurioje nurodyta, kad už automobilio IVECO 16030, valst. Nr. ( - ), atliktus variklio remonto darbus kartu su detalėmis atsakovas UAB „Vitsiba“ turėjo sumokėti ieškovui BUAB „Elettrodiesel“ viso 20747,81 Lt sumą, todėl nustačius, jog atsakovas UAB „Vitsiba“ sumokėjo 4000 Lt dalį sumos, iš atsakovo ieškovui priteistina 16747,81 Lt skola (CK 6.644 straipsnio 1 dalis, 6.653 straipsnio 2 dalis). Tai, kad atsakovo UAB „Vitsiba“ direktorius V. B. nurodė, kad tarp šalių buvo kilę ginčai dėl rangos darbų kainos, bet atsakovui UAB „Vitsiba“ kitokios kainos neįrodinėjant, teismui nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo peržiūrėti ieškovo BUAB „Elettrodiesel“ nurodytą rangos sutarties darbų kainą, kurią privalėjo sumokėti atsakovas UAB „Vitsiba“ (CK 6.644 straipsnio 1 dalis), todėl ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas visiškai.

9Dėl palūkanų priteisimo

10Teismas pažymi, kad ieškovas BUAB „Elettrodiesel“ reikalauja priteisti iš atsakovo UAB „Vitsiba“ 7913,34 Lt palūkanų ir 7,75 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kurių fiksuota suma ir procesinių palūkanų procentinė išraiška apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalies nuostatomis. Teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas (2003 m. gruodžio 9 d. įstatymas Nr. IX-1873) įsigaliojo 2004 m. gegužės 1 d. ir pagal originalią šio įstatymo 7 straipsnio redakciją taikomas tik nuo šios datos, t. y. nuo 2004 m. gegužės 1 d. sudaromiems komerciniams sandoriams, tuo tarpu ieškovas BUAB „Elettrodiesel“ ir atsakovas UAB „Vitsiba“ rangos teisinius santykius sudarant komercinį sandorį sukūrė iki šio įstatymo įsigaliojimo, dar 2003 m. birželio mėnesį, kai šis įstatymas dar negaliojo. Teismas taip pat pažymi, kad 2012 m. spalio 17 d. priėmus Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymą (2012 m. spalio 17 d. įstatymo Nr. XI-2287), šio įstatymo baigiamosiose nuostatuose nurodyta, kad šis įstatymas įsigalioja 2013 m. kovo 1 d. ir šio įstatymo nuostatos taikomos komercinėms sutartims, sudarytoms po šio įstatymo įsigaliojimo, t. y. 2013 m. kovo 1 d., todėl ir ši įstatymo redakcija negali būti taikoma. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas kaip neteisėtą atmeta ieškovo BUAB „Elettrodiesel“ reikalavimą priteisti iš atsakovo UAB „Vitsiba“ 7913,34 Lt palūkanų ir 7,75 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes jis remiasi Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu, netaikomu teismo pripažintam sudarytu šalių komerciniam sandoriui, kuris buvo sudarytas iki šio įstatymo įsigaliojimo. Be to, teismo įsitikinimu, atsižvelgiant į pasyvius ieškovo BUAB „Elettrodiesel“ veiksmus išieškant įsiskolinimą, kai toks įsiskolinimas nuo 2003 m. pradėtas išieškoti tik 2012 m. spalio mėnesį, prieš tai tik 2007 m. sausio 29 d. siunčiant raginimą sumokėti skolą (b. l. 11), o teisminę procedūrą dėl skolos išieškojimo pradedant vykdyti tik po to, kai ieškovui yra iškelta bankroto byla ir į teismą kreipiasi ieškovo BUAB „Elettrodiesel“ bankroto administratorius UAB „Forsina“, atitinka šalių interesų pusiausvyros, proporcingumo, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 1.5 straipsnio 4 dalis).

11Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

12Pagal CPK 96 straipsnio 1 dalį, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Teismas, įvertinęs tai, kad ieškovo BUAB „Elettrodiesel“ ieškinio suma buvo 24 661,15 Lt, tuo tarpu teismas patenkino dalį ieškinio, iš atsakovo UAB „Vitsiba“ ieškovui priteisė tik 16747,81 Lt skolą, t. y. patenkino 67,91 proc. ieškinio dalį, atitinkamai paskirsto bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas BUAB „Elettrodiesel“ kreipdamasis į teismą turėjo sumokėti 739,83 Lt žyminio mokesčio (24661,15 Lt X 3 proc. / 100 proc.), tačiau pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą buvo nuo jo atleistas, todėl teismui patenkinus 67,91 proc. ieškinio dalis, iš atsakovo UAB „Vitsiba“ valstybės naudai priteistina 502,41 Lt bylinėjimosi išlaidų (739,83 Lt X 67,91 proc. / 100 proc.). Valstybė taip pat patyrė 7,26 Lt bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, todėl 67,91 proc. jų, t. y. 4,93 Lt priteistinos iš atsakovo UAB „Vitsiba“ (CPK 96 straipsnis), viso iš atsakovo valstybės naudai priteisiant 507,34 Lt bylinėjimosi išlaidų.

13Šalys teismui įrodymų ir apskaičiavimo apie patirtas bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti nepateikė, todėl teismas neturi teisinio ir faktinio pagrindo jų paskirstyti (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 1 dalimi, 259 straipsniu, 263–270 straipsniais, 307, 375–385 straipsniais teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Iš atsakovo UAB „Vitsiba“, į. k. 151483915, ieškovo BUAB „Elettrodiesel“, į. k. 110807064, naudai priteisti 16747,81 Lt (šešiolika tūkstančių septynis šimtus keturiasdešimt septynis litus ir aštuoniasdešimt vieną centą) skolos.

17Kitose dalyse ieškinį atmesti.

18Valstybei iš atsakovo UAB „Vitsiba“, į. k. 151483915, priteisti 507,34 Lt (penkis šimtus septynis litus trisdešimt keturis centus) bylinėjimosi išlaidų.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai