Byla 2YT-661-570/2018
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Neveckienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų K. R. ir G. R. pareiškimą (prašymą) dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjai prašo nutraukti jų santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, po santuokos nutraukimo palikti pareiškėjams santuokines pavardes ir patvirtinti teismui pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

5Pareiškėjai prašyme nurodo, kad jų santuoka faktiškai iširusi, sutuoktiniai daugiau kaip vieneri metai santuokinio gyvenimo negyvena, bendro ūkio neveda, taikytis nesutinka, nes pareiškėjų nuomone gyvenimas santuokoje neturi perspektyvų ir yra netikslingas, gyventi kartu ir išsaugoti šeimą nebeįmanoma. Turi nepilnamečius vaikus A. R., gim. 2007 m. gruodžio 10 d. ir A. R., gim. 2004 m. balandžio 30 d., jų išlaikymo ir gyvenamosios vietos klausimai aptarti sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Tarpusavio išlaikymo, turto padalijimo klausimai aptarti sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Abu Pareiškėjai solidariai atsakingi pagal kreditorinį įsipareigojimą „Swedbank“ AB. Kreditorius „Swedbank“ AB pateikė atsiliepimą (b.l. 68), kuriame nurodė, kad su pareiškėjų prašymu ir sutartimi sutinka visiškai. Prievolės padalijimas neprieštarauja kreditorės interesams.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Nustatyta, kad pareiškėjų santuoka įregistruota 2004 m. sausio 9 d. Kalvarijos Šv. Mergelės Marijos vardo parapijos bažnyčioje, santuokos sakramento pažymėjimo Nr. 1., 2004 m. sausio 9 d. įtraukta į apskaitą Kalvarijos savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius, įrašo Nr. 2. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad pareiškėjai bendro ūkio neveda, santuokinio gyvenimo negyvena daugiau nei vienerius metus, galimybės išsaugoti šeimą jie nemato, todėl darytina išvada, kad santuoka faktiškai iširusi, todėl nutrauktina (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.53 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 541 straipsnis). Bylos dėl santuokos nutraukimo bendru abiejų sutuoktinių sutikimu nagrinėjamos supaprastinto proceso tvarka (CK 3.51 straipsnio 2 dalis).

8Tenkintinas pareiškėjų prašymas po santuokos nutraukimo palikti pavardes: Rasimavičienė, Rasimavičius (CK 3.69 straipsnio 1 dalis). Nekilnojamojo ir kilnajomojo turto pasidalijimo klausimai aptarti sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sudaryta laisva valia, todėl įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių neprieštarauja viešajai tvarkai, nepažeidžia sutuoktinių teisių ir teisėtų interesų, todėl tvirtintina (CK 3.53 straipsnio 3 dalis).

9Pareiškėjams yra žinoma (Sutarties 23 punktas), kad sutinkamai su CK 3.53 straipsnio 3 dalimi iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas ir kt.) buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo. Įsiteisėjęs teismo sprendimas patvirtinti pareiškėjų pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių įgys res judicata galią. Tai reiškia, kad, įsiteisėjus teismo sprendimui, pareiškėjai negalės iš naujo kelti klausimo dėl sprendimu patvirtintos santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutarties sąlygų (turto padalijimo, santuokos nutraukimo fakto), išskyrus dėl tęstinių, pareiškėjus siejančių santykių.

10Šioje byloje susidarė 11,22 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau–CK) 96 straipsniu, šios išlaidos priteistinos lygiomis dalimis, t.y. po 5,61 Eur iš pareiškėjų.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.51 - 3.53 straipsniais, 3.69 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, 541 straipsniu, teismas

Nutarė

12prašymą tenkinti.

13Nutraukti K. R., asmens kodas ( - ) ir G. R., asmens kodas ( - ), santuoką, įregistruotą 2004 m. sausio 9 d. Kalvarijos Šv. Mergelės Marijos vardo parapijos bažnyčioje, santuokos sakramento pažymėjimo Nr. 1., įtraukta į apskaitą Kalvarijos savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius, įrašo Nr. 2.

14Nutraukus santuoką pareiškėjams palikti pavardes: pareiškėjai - Rasimavičienė, pareiškėjui - Rasimavičius.

15Patvirtinti pareiškėjų K. R., asmens kodas ( - ) ir G. R., asmens kodas ( - ), 2017 m. gruodžio 30 d. sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių šiomis sąlygomis:

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Šalys vadovaudamosi CK 3.51 - 3.54 str. susitarė nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru
sutikimu.
 1. Šalių santuoka įregistruota 2004 m. sausio 9 d. Kalvarijos sav. administracijos Civilinės
metrikacijos skyriuje Įrašo Nr. 2, ( Sudaryta 2004-01-09 Kalvarijos Šv. M. Marijos vardo parapijos bažnyčioje Santuokos sakramento pažymėjimo Nr. 1) tarp K. M., asmens kodas ( - ) ir G. R., asmens kodas ( - ).
 1. Šalys turi du nepilnamečius vaikus A. R., asmens kodas ( - ) ir Airidą
Rasimavičių, asmens kodas ( - ).
 1. Sutartyje numatyti įsipareigojimai įsigalioja įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo Sutartis
patvirtinama.
 1. TARPUSAVIO IŠLAIKYMAS.
 1. Šalys pareiškia, kad po santuokos nutraukimo ir sutarties sudarymo metu išlaikymo vienas iš kito
nereikalauja.
 1. PAVARDĖS PO SANTUOKOS NUTRAUKIMO
 1. Sutuoktiniai po santuokos nutraukimo pasilieka pavardes:

16K. R. - „Rasimavičienė“

17G. R. - „Rasimavičius“

 1. BENDROSIOS JUNGTINĖS NUOSAVYBĖS TEISE

18PRIKLAUSANTIS TURTAS

 1. Valstybinės įmonės Registrų centro duomenimis, K. R., asmens kodas
( - ) ir G. R., asmens kodas ( - ), daiktinės teisės bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įregistruotas nekilnojamas turtas:
  1. Pastatas - Gyvenamasis namas, unikalus numeris 4400-1067-8750, 61.41 kv. m. bendro ploto,
esantis Lazdijų g. 1, Sūsninkų k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav. ( Įregistravimo pagrindas 2007-07-31 Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 5332, įrašas galioja nuo 2007-08-08; 2007-08-23 Hipotekos registro pranešimas apie Hipotekos įregistravimą Nr. 07120070002428, Marijampolės rajono apylinkės teismo hipotekos skyrius, a. k. 188707122), vidutinė rinkos vertė 4598 Eur - po santuokos nutraukimo, lieka K. R., asmens kodas ( - ).

197.2. Pastatas - Klėtis, unikalus numeris 4400-1067-8761, esantis Lazdijų g. 1, Sūsninkų k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav. ( Įregistravimo pagrindas 2007-07-31 Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 5332, įrašas galioja nuo 2007-08-08; 2007-08-23 Hipotekos registro pranešimas apie Hipotekos įregistravimą Nr. 07120070002428, Marijampolės rajono apylinkės teismo hipotekos skyrius a. k. 188707122), vidutinė rinkos vertė 26 Eur - po santuokos nutraukimo, lieka K. R., asmens kodas ( - ).

207.3. Pastatas - Kiemo rūsys, unikalus numeris 4400-1067-8807, esantis Lazdijų g. 1, Sūsninkų k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav. ( Įregistravimo pagrindas 2007-07-31 Pirkimo- pardavimo sutartis Nr. 5332, įrašas galioja nuo 2007-08-08; 2007-08-23 Hipotekos registro pranešimas apie Hipotekos įregistravimą Nr. 07120070002428, Marijampolės rajono apylinkės teismo hipotekos skyrius a. k. 188707122), vidutinė rinkos vertė 73 Eur - po santuokos nutraukimo, lieka K. R., asmens kodas ( - ).

217.4. Pastatas - Ūkinis pastatas, unikalus numeris 4400-1067-8846, esantis Lazdijų g. 1, Sūsninkų k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav. ( Įregistravimo pagrindas 2007-07-31 Pirkimo- pardavimo sutartis Nr. 5332, įrašas galioja nuo 2007-08-08; 2007-08-23 Hipotekos registro pranešimas apie Hipotekos įregistravimą Nr. 07120070002428, Marijampolės rajono apylinkės teismo hipotekos skyrius a. k. 188707122), vidutinė rinkos vertė 70 Eur - po santuokos nutraukimo, lieka K. R., asmens kodas ( - ).

227.5. Kiti inžineriniai statiniai- Kiemo statiniai (šulinys), unikalus numeris 4400-1067- 8883, esantis Lazdijų g. 1, Sūsninkų k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav. ( Įregistravimo pagrindas 2007-07-31 Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 5332, įrašas galioja nuo 2007-08-08; 2007-08-23 Hipotekos registro pranešimas apie Hipotekos įregistravimą Nr. 07120070002428, Marijampolės rajono apylinkės teismo hipotekos skyrius a. k. 188707122), vidutinė rinkos vertė 25 Eur - po santuokos nutraukimo, lieka K. R., asmens kodas ( - ).

23Viso K. R. asmens kodas ( - ), po santuokos nutraukimo tenkančio nekilnojamojo turto vertė 4 792 Eur.

247.6. Žemės sklypas (žemės ūkio paskirties), unikalus numeris 4400-4620-7123, 1.8512 ha ploto, esantis Lazdijų g. 1, Sūsninkų k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav. (Įregistravimo pagrindas 2007-07-31 Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 5333), vidutinė rinkos vertė 2940 Eur - po santuokos nutraukimo atitenka G. R., asmens kodas ( - ).

257.7. Žemės sklypas (žemės ūkio paskirties), unikalus numeris 4400-4620-6059, 0.4486 ha ploto, esantis Sūsninkų k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav. (Įregistravimo pagrindas 2007-07-31 Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 5333), vidutinė rinkos vertė 822 Eur - po santuokos nutraukimo atitenka G. R., asmens kodas ( - ).

267.8. Žemės sklypas (žemės ūkio paskirties), unikalus numeris 4400-4653-4783, 2.1398 ha ploto, esantis Lazdijų g. 1, Sūsninkų k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav. (Įregistravimo pagrindas 2007-07-31 Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 5332; ( Įregistravimo pagrindas 2007-07-31 Pirkimo- pardavimo sutartis Nr. 5332, įrašas galioja nuo 2007-09-27; 2007-08-23 Hipotekos registro pranešimas apie Hipotekos įregistravimą Nr. 07120070002428, Marijampolės rajono apylinkės teismo hipotekos skyrius a. k. 188707122), vidutinė rinkos vertė 3240 Eur - po santuokos nutraukimo atitenka G. R., asmens kodas ( - ).

277.9. Žemės sklypas (žemės ūkio paskirties), unikalus numeris 4400-4620-6048, 1.1104 ha ploto, esantis Sūsninkų k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav. (Įregistravimo pagrindas 2007-07-31 Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 5332; Įrašas galioja nuo 2007-09-27; 2007-08-23 Hipotekos registro pranešimas apie Hipotekos įregistravimą Nr. 07120070002428, Marijampolės rajono apylinkės teismo hipotekos skyrius a. k. 188707122) vidutinė rinkos vertė 1760 Eur - po santuokos nutraukimo atitenka G. R., asmens kodas ( - ).

28Viso, G. R., asmens kodas ( - ), po santuokos nutraukimo tenkančio nekilnojamojo turto vertė 8 762 Eur.

298. Automobilis VW PASSAT, 1997 m., valstybinis numeris ( - ) VIN WVWZZZ3BZVE032686, po santuokos nutraukimo atitenka K. R., asmens kodas ( - ).

309. Automobilis VW VENTO, 1996 m., valstybinis numeris ( - ) VIN WVWZZZ1HZTW285652, po santuokos nutraukimo atitenka G. R., asmens kodas ( - ).

3110. Kitą kilnojamąjį turtą, buities reikmenis, baldus, Šalys pasidalinę savarankiškai iki šios Sutarties pasirašymo ir pretenzijų vienas kitam neturi ir ateityje neturės.

3211. Šalys santuokoje sukauptų piniginių lėšų neturi, todėl klausimas dėl jų nespręstinas.

3312. Pareiškėjas G. R., asmens kodas ( - ) įsipareigoja per 1 (vienerius) metus nuo teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių sutikimu, įsiteisėjimo dienos, išmokėti K. R. vienkartinę 3 000 Eur (trijų tūkstančių eurų) kompensaciją, už jam tenkančią didesnę turto dalį, pervedant po 250 Eur (du šimtai penkiasdešimt) į K. R., asmens kodas ( - ) AB „Swedbank“ banko sąskaitą Nr. LT10 73000 100 4166 6808, iki einamojo mėnesio 25 dienos iki visiško įvykdymo.

 1. KREDITORINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PADALIJIMAS

3413. G. R., asmens kodas ( - ) ir K. R., asmens kodas ( - ), AB „Swedbank“, pagal 2007-08-20 sutartį Nr. 07-088994-FA suteiktas 19983,78 (devyniolika tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt trys ir 78/100) EUR kreditas.

35Pagal 2007-08-20 sutartį Nr. 07-088994-FA neįvykdytų įsipareigojimų bankui suma 2017- 10-17 yra 18 538,88 (aštuoniolika tūkstančių penki šimtai trisdešimt aštuoni ir 88/100) EUR.

3614. Nustatyti, kad 2007-08-20 sudarytos sutarties Nr. 07-088994-FA neįvykdyti įsipareigojimai AB „Swedbank“ bankui 18 538,88 (aštuoniolika tūkstančių penki šimtai trisdešimt aštuoni ir 88/100) EUR sumą, lieka solidari K. R. ir G. R. prievolė ir šiuos įsipareigojimus kreditoriui AB „Swedbank“ pilnai įvykdyti įsipareigoja G. R., asmens kodas ( - ) ir K. R., asmens kodas ( - ).

3715. Šalys viena kitai dėl santuokoje įgyto bei tarpusavyje pasidalinto turto bei jo verčių pretenzijų viena kitai nereiškia ir ateityje nepareikš.

 1. NEPILNAMEČIŲ VAIKŲ GYVENAMOSIOS VIETOS NUSTATYMAS

3816. Nepilnamečių Šalių vaikų A. R., asmens kodas ( - ) ir A. R., asmens kodas ( - ), gyvenamoji vieta po santuokos nutraukimo, nustatytina su motina K. R., asmens kodas ( - ).

 1. DALYVAVIMAS AUKLĖJANT VAIKUS IR BENDRAVIMAS SU VAIKAIS

3917. Šalys atsako už vaiko auklėjimą ir vystymąsi, švietimą, užtikrinti vaiko teisę į asmeninį gyvenimą, privalo rūpintis jo sveikata, dvasiniu ir moraliniu ugdymu, užtikrina vaiko teises į asmens neliečiamybę ir laisvę, turtines, socialines ir kitokias teises, numatytas vidaus ir tarptautinės teisės (CK 3.30 str.)

4018. Šalys geranoriškai ir pirmiausia atsižvelgdami į savo nepilnamečių vaikų interesus, nusprendė, kad teismo sprendimu patvirtinti tėvo G. R. bendravimo su sūnumis A. R., asmens kodas ( - ) ir A. R., asmens kodas ( - ), tvarkos nereikia, nes motina K. R. sudarys sąlygas, kad tėvas nekliudomai įgyvendintų šią savo teisę.

4119. Esant nesutarimams dėl G. R. bendravimo su nepilnamečiais vaikais A. R., asmens kodas ( - ) ir A. R., asmens kodas ( - ), Šalys pareiškia jog bus kreipiamasi į teismą, dėl bendravimo tvarkos patikslinimo, nustatant konkrečias susitikimų datas ir laiką.

 1. IŠLAIKYMO NEPILNAMEČIAMS VAIKAMS NUSTATYMAS

4220. Nepilnamečių vaikų A. R., asmens kodas ( - ) ir A. R., asmens kodas ( - ), išlaikymui iki jų pilnametystės iš G. R., asmens kodas ( - ), priteistina mokėti po 130 (vieną šimtą trisdešimt) eurų kiekvienam vaikui kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis, pervedant jas į K. R., asmens kodas ( - ) AB „Swedbank“ banko sąskaitą Nr. LT10 73000 100 4166 6808, iki einamojo mėnesio 25 dienos, išlaikymui skiriamas lėšas indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.

4321. K. R. nustatytina uzufrukto teisė į nepilnamečių vaikų A. R., asmens kodas ( - ) ir A. R., asmens kodas ( - ) išlaikymui skiriamas pinigines lėšas.

4422. Šalys pareiškia, kad toks nepilnamečių vaikų A. R., asmens kodas ( - ) ir A. R., asmens kodas ( - ) išlaikymo nustatymas, nepažeidžia ir nepažeis nepilnamečio vaiko interesų, kadangi išlaikymą teiks abi Šalys.

 1. KITOS SĄLYGOS

4523. Keisti Sutarties sąlygas kitaip nei numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau LR CK) 3.53 str. 3 d. neleidžiama.?

4624. Sutarties Šalys pareiškia, kad LR CK 3.66 str., 3.67 str. ir 3.201 str. esmė, turinys ir pasekmės išaiškintos ir Šalims žinomos. Ši Sutartis Šalių perskaityta ir kaip atitinkanti jų valią, priimta ir pasirašyta. Šalys prašo Sutartį patvirtinti.

4725. Sutartis nepažeidžia Šalių teisių ir interesų, moralės principų ir viešajai tvarkai neprieštarauja.

4826. Sutartis surašyta ir pasirašyta trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną šalims ir viena teismui.

4927. Šalys susitaria, kad kiekvienos iš šalių išlaidos advokato pagalbai apmokėti bei visos kitos jų turėtos išlaidos, susijusios su šios bylos vedimu, atitinkamai tenka kiekvienai šaliai ir viena iš kitos turėtų bylos vedimo išlaidų nereikalauja.

50Priteisti valstybei iš pareiškėjų K. R., asmens kodas ( - ) ir G. R., asmens kodas ( - ) lygiomis dalimis po 5,61 Eur (penki eurai 61 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, vieną iš sąskaitų, įmokos kodas 5660.

51Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismą Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. pareiškėjai prašo nutraukti jų santuoką abiejų sutuoktinių bendru... 5. Pareiškėjai prašyme nurodo, kad jų santuoka faktiškai iširusi,... 6. Pareiškimas tenkintinas.... 7. Nustatyta, kad pareiškėjų santuoka įregistruota 2004 m. sausio 9 d.... 8. Tenkintinas pareiškėjų prašymas po santuokos nutraukimo palikti pavardes:... 9. Pareiškėjams yra žinoma (Sutarties 23 punktas), kad sutinkamai su CK 3.53... 10. Šioje byloje susidarė 11,22 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.51 - 3.53 straipsniais,... 12. prašymą tenkinti.... 13. Nutraukti K. R., asmens kodas ( - ) ir G. R., asmens kodas ( - ), santuoką,... 14. Nutraukus santuoką pareiškėjams palikti pavardes: pareiškėjai -... 15. Patvirtinti pareiškėjų K. R., asmens kodas ( - ) ir G. R., asmens kodas ( -... 16. K. R. - „Rasimavičienė“... 17. G. R. - „Rasimavičius“
 1. BENDROSIOS JUNGTINĖS... 18. PRIKLAUSANTIS TURTAS
  1. Valstybinės įmonės... 19. 7.2. Pastatas - Klėtis, unikalus numeris 4400-1067-8761, esantis Lazdijų g.... 20. 7.3. Pastatas - Kiemo rūsys, unikalus numeris 4400-1067-8807, esantis Lazdijų... 21. 7.4. Pastatas - Ūkinis pastatas, unikalus numeris 4400-1067-8846, esantis... 22. 7.5. Kiti inžineriniai statiniai- Kiemo statiniai (šulinys), unikalus numeris... 23. Viso K. R. asmens kodas ( - ), po santuokos nutraukimo tenkančio nekilnojamojo... 24. 7.6. Žemės sklypas (žemės ūkio paskirties), unikalus numeris... 25. 7.7. Žemės sklypas (žemės ūkio paskirties), unikalus numeris... 26. 7.8. Žemės sklypas (žemės ūkio paskirties), unikalus numeris... 27. 7.9. Žemės sklypas (žemės ūkio paskirties), unikalus numeris... 28. Viso, G. R., asmens kodas ( - ), po santuokos nutraukimo tenkančio... 29. 8. Automobilis VW PASSAT, 1997 m., valstybinis numeris ( - ) VIN... 30. 9. Automobilis VW VENTO, 1996 m., valstybinis numeris ( - ) VIN... 31. 10. Kitą kilnojamąjį turtą, buities reikmenis, baldus, Šalys pasidalinę... 32. 11. Šalys santuokoje sukauptų piniginių lėšų neturi, todėl klausimas... 33. 12. Pareiškėjas G. R., asmens kodas ( - ) įsipareigoja per 1 (vienerius)... 34. 13. G. R., asmens kodas ( - ) ir K. R., asmens kodas ( - ), AB „Swedbank“,... 35. Pagal 2007-08-20 sutartį Nr. 07-088994-FA neįvykdytų įsipareigojimų bankui... 36. 14. Nustatyti, kad 2007-08-20 sudarytos sutarties Nr. 07-088994-FA neįvykdyti... 37. 15. Šalys viena kitai dėl santuokoje įgyto bei tarpusavyje pasidalinto turto... 38. 16. Nepilnamečių Šalių vaikų A. R., asmens kodas ( - ) ir A. R., asmens... 39. 17. Šalys atsako už vaiko auklėjimą ir vystymąsi, švietimą, užtikrinti... 40. 18. Šalys geranoriškai ir pirmiausia atsižvelgdami į savo nepilnamečių... 41. 19. Esant nesutarimams dėl G. R. bendravimo su nepilnamečiais vaikais A. R.,... 42. 20. Nepilnamečių vaikų A. R., asmens kodas ( - ) ir A. R., asmens kodas ( -... 43. 21. K. R. nustatytina uzufrukto teisė į nepilnamečių vaikų A. R., asmens... 44. 22. Šalys pareiškia, kad toks nepilnamečių vaikų A. R., asmens kodas ( - )... 45. 23. Keisti Sutarties sąlygas kitaip nei numato Lietuvos Respublikos civilinio... 46. 24. Sutarties Šalys pareiškia, kad LR CK 3.66 str., 3.67 str. ir 3.201 str.... 47. 25. Sutartis nepažeidžia Šalių teisių ir interesų, moralės principų ir... 48. 26. Sutartis surašyta ir pasirašyta trimis vienodą juridinę galią... 49. 27. Šalys susitaria, kad kiekvienos iš šalių išlaidos advokato pagalbai... 50. Priteisti valstybei iš pareiškėjų K. R., asmens kodas ( - ) ir G. R.,... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...