Byla e2-285-549/2019
Dėl skolos priteisimo

1Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų teisėja Ingrida Krušienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „G. H.“ ieškinį atsakovei L. Z. viešųjų ryšių ir reklamos įmonei, dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė UAB „G. H.“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės L. Z. viešųjų ryšių ir reklamos įmonės 1688,08 eurų skolą, 59,94 Eur palūkanų, procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai – siunčiant procesinius dokumentus juridinio asmens buveinės adresu ir laikant juos įteiktais praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo, tačiau atsakovė atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 4 d., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkinamas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad ieškovė UAB „G. H.“ ir atsakovė L. Z. viešųjų ryšių ir reklamos įmonė 2018 m. sausio 31 d. sudarė Sutartį Nr. CORP-GA-058. Šios sutartimi ieškovė įsipareigojo apgyvendinti ir suteikti maitinimo bei kitas paslaugas atsakovės svečiams, o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti už svečių apgyvendinimą pagal sutarties 5.1 punkte nustatytą tvarką.

8Ieškovas išrašė ir atsakovei apmokėjimui pateikė PVM sąskaitas-faktūras: 2018-02-02 Serija GH Nr. 10265 – 88,00 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2018-02-17) bei 2018-03-28 Serija GH Nr. 10713 – 1 600,08 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2018-04-16, bendrai 1688,08 Eur sumai. Atsakovė iki ieškinio pateikimo teismui dienos savo įsiskolinimo neapmokėjo, jokių veiksmų atsiskaityti ar susitarti geruoju nesiėmė. Likusi atsakovės skola ieškinio parengimo dienai yra 1688,08 Eur.

9Iš aptartų įrodymų darytina išvada, kad tarp šalių 2018-01-31 sutarties Nr. CORP-GA-058 pagrindu susidarė prievoliniai atlygintinų paslaugų teikimo teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 – 6.4, 6.716 straipsniai). Šalys prievoles turi vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, atsakovė pretenzijų dėl suteiktų paslaugų nereiškė, tačiau byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė L. Z. viešųjų ryšių ir reklamos įmonė būtų tinkamai atsiskaičiusi su ieškove už suteiktas apgyvendinimo ir maitinimo bei kitas paslaugas atsakovės svečiams pagal pateiktas PVM sąskaitą-faktūras, todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai). Atlikus formalų byloje esančių įrodymų vertinimą, ieškovės reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkinamas ir iš atsakovės priteistina 1688,08 EUR skola.

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo vėluojamos sumokėti sumos.

11Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Be to, kreditorius, įrodęs kitus nuostolius, turi teisę ir į jų atlyginimą (CK 6.261 straipsnis). CK 6.210 straipsnyje numatytos palūkanos už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą yra palūkanos, kuriomis kompensuojami kreditoriaus nuostoliai, atsiradę piniginės prievolės neįvykdžius laiku. Įstatymų leidėjas preziumuoja, kad tokie nuostoliai atsiranda dėl paties fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, ir numato jų minimalų kompensavimą (CK 6.260 str. 2 d., 6.261 str.). Tokias įstatymines arba sutartines palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Sutartimi šalys nėra susitariusios dėl kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovės priteistinos 6,00 procento metinės palūkanos nuo vėluojamų sumokėti sumų, iki ieškinio pateikimo teismui dienos t.y. 59,94 Eur.

12CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl taikant CK 6.210 str. 2 d. nuuostatas, ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 procentų palūkanos nuo priteistinos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

13Ieškinį patenkinus, ieškovei UAB „G. H.“ iš atsakovės L. Z. viešųjų ryšių ir reklamos įmonės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 39,00 EUR sumokėtas žyminis mokestis bei 302,50 Eur išlaidų už teisines paslaugas (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 6 p., 2 d., 93 str. 1 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 259, 285 – 287 str., teismas

Nutarė

15ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės L. Z. viešųjų ryšių ir reklamos įmonės, įm.k. 125205010, 1688,08 Eur (vieno tūkstančio šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų 08 ct) skolą, 59,94 Eur (penkiasdešimt devynių eurų 94 ct) palūkanų, 6 (šešių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1 748,02 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018-11-19– iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 341,50 Eur (trijų šimtų keturiasdešimt vieno euro 50 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „G. H.“, įm. k. 303391016.

17Atsakovė šio sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka skųsti negali, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Plungės apylinkės teismo Palangos rūmams turi teisę paduoti pareiškimą dėl šio sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos sprendimą gali skųsti apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Palangos rūmus.

Proceso dalyviai