Byla 1-70-170/2011

1Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėja A. T., sekretoriaujant D. L.,A. M., R. M., dalyvaujant prokurorei L. K., kaltinamojo gynėjai adv.E. L., nukentėjusiesiems J. B., I. M., R. S. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M. L., gim. ( - ), a.k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyv. ( - ), vidurinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis UAB „( - )“ vadybininko padėjėju, neteistas, kaltinamas pagal LR BK 178 str.1d, 138str.1d., 178str.2d., 140str.1d.

Nustatė

2M. L. 2010m. liepos 15d. būdamas bute ( - ) laikotarpyje nuo 6 val. iki 18 val. iš jo išnešdamas R. S. nešiojamąjį kompiuterį „Asus“, modelis X50M, ir parduodamas, slapta pagrobė R. S. turtą, padarydamas jai 1500Lt turtinę žalą;

3M. L. 2010m. liepos 30d. bute ( - ) tyčia peiliu dūrė J. B. į dilbį, bulvių grūstuve sudavė ne mažiau 4 smūgių, kumščiu ne mažiau 6 kartus sudavė į galvos sritį, spyrė koja ne mažiau 4 kartus, padarydamas J. B. kraujosruvas kairės akies vokuose, nubrozdinimą su kraujosruva dešinės ausies kaušelyje, pjautinę žaizdą kairiame dilbyje, kairiojo 9 šonkaulio lūžimą, kas vertinama nesunkiu sveikatos sutrikdymu nes J. B. ilgai sirgo;

4M. L. 2010m. liepos 31d., apie 13 val. būdamas bute ( - ) matant pašaliniams asmenims paimdamas, išnešdamas iš buto ir parduodamas R. L. kompiuterį „Asus M51TR“ atvirai pagrobė svetimą turtą, padarydamas R. L. 2500Lt turtinę žalą;

5M. L. buvo kaltinamas tuo, kad jis 2010m. rugpjūčio 25d. bute ( - ) suduodamas ne mažiau 4 smūgius kumščiu į galvą, du smūgius į veidą, plaktuku badė po smakru, padarydamas J. B. kraujosruvas kairėje kaktos pusėje, kairės akiduobės srityje, dešinės ausies kaušelyje, kairio peties srityje, kas vertinama nežymiu sveikatos sutrikdymu ir padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 140 str.1d.

6Kaltinamasis M. L. kaltu prisipažino ir paaiškino, kad su R. S. draugavo ir gyveno pas ją, o kai pradėjęs geri, buvo reikalingi pinigai. 2010m. liepos 15d. ryte, Renatai išvažiavus į darbą, jis paėmęs jos kompiuterį ir nunešęs į lombardą Pylimo gatvėje, kur gavęs 260 Lt ir pinigus išleidęs alkoholiui pirkti. Policija iš lombardo kompiuterį paėmusi ir grąžinusi R. S.. Su civiliniu ieškiniu sutinkantis ir ketina atlyginti žalą per pusmetį

7Paaiškino, kad jo deklaruota gyvenamoji vieta yra ( - ) pas močiutę, kuri gyvena su sugyventiniu J. B. ir invalide teta.2010m. liepos mėnesį gyvenęs Aguonų gatvėje ir J. B. nieko blogo nėra padaręs.2010m. liepos 30d. buvo išgėręs, buvo agresyvus ir peiliu dūręs, rankoje turėjęs grūstuvę, bet ar sudavė, neatsimenantis; dar gulintį lovoje mušęs rankomis ir tuo metu matyt nulaužęs jam šonkaulį, spardęs ir kojomis.

8Kai sekančią dieną grįžęs iš policijos, reikėjo pinigų alkoholiui. Prašęs duoti pinigų močiutės, bet ji nedavusi, tai jis nuėjęs į močiutės kambarį už spintos, kur buvo paslėptas, radęs brolio R. L. kompiuterį Asus , jį paėmęs. Močiutė prašiusi neimti, bet jis išnešęs kompiuterį su pakrovėju ir dokumentais. Nunešęs į lombardą stotyje. Vėliau radęs pirkėją ir kompiuterį pardavęs už 600 Lt. Paaiškino, kad 2010m. rugpjūčio 25d. buvęs piktas ir girtas. Namo parėjęs nakties metu, J. B. gulėjęs lovoje ir nepatiko, kad jis gyvena su močiute. Močiutės prašęs pinigų, bet ji nedavusi, tai mažiausiai 4 kartus J. B. į galvą, dėl plaktuko nepamenantis. J. B. pinigų neparašęs.

9Be kaltinamojo paaiškinimo, jo kaltė įrodyta nukentėjusiųjų, liudytojų parodymais, bei kita bylos medžiaga.

10Nukentėjusioji R. S. paaiškino, kad su kaltinamuoju prieš mėnesį buvo išsiskyrę, kai 2010m. liepos 14d. paskambinęs sakydamas, kad nori užeiti. Sutikusi ir kaltinamasis atėjęs pas ją į butą 2010m. liepos 15d. 4 val. ryte girtas ir užmigęs. 6 val.ryte išvažiavusi į darbą, bute palikusi raktus M. L. miegantį, nes gyvenant kartu nebuvo pastebėjusi, kad dingtų iš namų daiktai. Vakare grįžusi namo 18 val.30 min. ir pastebėjusi, kad kambaryje ant stalo nėra kompiuterio Asus, kuris buvo pirktas 2009m. už 1500Lt. Nebuvo kompiuterio pakrovėjo ir krepšio. Dienos metu M. L. skambinęs telefonu ir prašęs duoti 20 Lt alui nusipirkti, bet ji nedavusi.. Paskambinusi M. L., bet jis nekėlė ragelio. Parašiusi pareiškimą policijos. Sekančią dieną M. L. atidavęs buto raktus, žadėjęs grąžinti ir kompiuterį. Policija kompiuterį atidavusi ir jam jokių pretenzijų neturinti.

11Nukentėjusioji I. M. paaiškino, kad kaltinamasis yra anūkas, gyveno kartu ir atsisakanti duoti parodymus.

12Nukentėjusysis J. B. paaiškino, kad kaltinamasis grįžęs iš Italijos pradėjo girtauti. Naktį apie 12val.30 min. namo grįžęs girtas, jis miegojęs, prašęs močiutės pinigų, o jis pasakęs netriukšmauti, tuomet apdaužęs, peiliu perpjovęs ranką ir grūstuvu du kartus sudavęs per galvą, mušęs kumščiais ir kojomis spardęs. Supjaustęs ranką ir šonkaulį nulaužęs, pakvietė greitąją, kuri nuvežusi į Lazdynų universitetinę ligoninę. Ligoninėje jam peršvietė, susiuvo ir paleido. Kaltinamąjį M.L. išvežusi policija. 2010m. rugpjūčio 25d. M. L. grįžo kai jis miegojęs ir M.L. mušęs kumščiais per galvą, veidą, paėmęs platuką iš stalčiaus ir juo badęs po barzda už tai, kad pakvietė policiją. Paaiškino, kad dabar M.L. negeria, o blaivas būdamas nieko nedaro, dovanojantis jam., atsiprašęs , jam jokios bausmės už tai neskiriantis. Nurodė, kad į Santariškių ligoninę buvo išvežtas greitosios, joje prabuvo dvi dienas, nes buvo apsinuodijęs maistu.

13Apžiūrint įvykio vietą 2010m. rugpjūčio 26d. Aguonų g. 3-13, Vilniuje rasti plaktukas su medine rankena ir du virtuviniai peiliai /19-23 b.l./, kurie apžiūrėti kaip daiktiniai įrodymai /86-88 b.l./ ir perduoti saugojimui /89 b.l./ Iš pagalbos telefono pranešimų pažymos nustatyta, kad 2010m. liepos 31d. 14 val.29min. gautas pranešimas iš VGPU ligoninės, kad 13 val. GMP brigada pristatė J. B., kuriam nustatyta kairio dilbio pjauta žaizda bei šonkaulių lūžimas, ir kuris paaiškino, kad apie 23 val.30 min. sumušė namuose M.L. /31 b.l./. Iš specialisto išvados nustatyta, kad 2010m. liepos 31d. J. B. buvo padaryta kraujosruva kairės akies vokuose, nubrozdinimas dešinės ausies kaušelyje, kaktos dešinėje pusėje ir galvos kairėje pusėje, kraujosruvos ir pjautinė žaizda kairiame dilbyje, kraujosruvos krūtinės kairėje pusėje ir žastuose, kairiojo 9-to šonkaulio lūžis. Sužalojimai vertinami nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl šonkaulio lūžio sveikata sutrinka ilgiau 10 dienų /68-69 b.l./.

14Iš pateiktos PVM sąskaitos faktūros nustatyta, kad 2009m. gruodžio 29 R. L. nupirko kompiuterį Asus M51Tr už 2550 Lt /93 b.l./

15Specialisto išvada nustatyta, kad 2010m. rugpjūčio 25d. J. B. padarytos kraujosruvos kaktos kairėje pusėje, kairės akiduobės srityje, dešinės ausies kaušelyje, kairio peties srityje ir sužalojimai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu, padaryti 4 trauminiais poveikiais ir sužalojimai nebūdingi savęs žalojimui ar griuvimui /74-75 b.l./

162010m. rugpjūčio 25d. 21 val.01 min. gautas pranešimas, kad ( - ) bute anūkas puola sugyventinį /32 b.l./

17Pagal pakvitavimą kompiuteris grąžintas R. S. /58 b.l./ . Parodymų patikrinimo vietoje metu M. L. parodė /140 -145 b.l./ butą ( - ) ir jame kambarį, kuriame ant lovos gulinčiam J. B. sudavęs kumščiais ir kojomis bei peiliu; parodė vietą kambaryje už spintos iš kur paėmęs brolio R. L. kompiuterį „Asus“ 2010m. liepos 31d.; parodė butą ( - ) ir jame stalą nuo kurio paimdamas pagrobęs R. S. kompiuterį „Asus“.

18Tokiu būdu byloje įrodyta, kad kaltinamasis būdamas bute slapta pagrobė R. S. kompiuterį už 1500Lt, t.y. svetimą turtą, kurio vertė viršija 3 MGL ir jo veika pagal LR BK 178 str.1d. kvalifikuota teisingai, įrodyta;

19Byloje įrodyta, kad kaltinamasis M. L. tyčia sužalojo 2010m. liepos 30d. J. B., padarydamas jam nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl ko pastarasis ilgai sirgo ir jo veika pagal LR BK 138 str.1d. kvalifikuota teisingai, įrodyta paties kaltinamojo prisipažinimu, nukentėjusiojo parodymais, specialisto išvada;

20Byloje įrodyta paties kaltinamojo prisipažinimu, jo parodymų patikrinimo vietoje protokolu, PVM sąskaita –faktūra, kad kaltinamasis matant kitiems šeimos nariams bute paėmė kompiuterį brolio R. L., jį išnešė iš buto ir pardavė, t.y. atvirai pagrobė svetimą turtą ir jo veika pagal LR BK 178 str.2d. kvalifikuota teisingai, išjungiant iš kaltinimo krepšio ir dokumentų vagystę, kurie nurodoma neturintys materialinės vertės ir negali būti svetimo turto vagystės objektu.

21Kaltinamasis M. L. 2010m.rugpjūčio 25d. tyčia nesunkiai sužalojo J. B., ką pripažįsta pats kaltinamasis, nukentėjusysis nurodė, patvirtina specialisto išvada ir jo veika pagal LR BK 140 str.1d. kvalifikuota teisingai. LR BK 140 str.1d. privataus kaltinimo straipsnis /LR BPK 407 str./, nusikalstama veika neturi visuomeninės reikšmės, nukentėjusysis nepateikė jokių svarbių priežasčių dėl kurių negalėtų pats ginti savo interesų, prokuroras nepagrindė būtinumo ir neišreiškė reikalavimo pradėti-tęsti baudžiamąjį procesą, o nutarimas esantis byloje /7 b.l./ išreikštas dėl veikos, padarytos 2010m. gegužės 25d. , todėl procesas dėl šios veikos atliekamas buvo nesilaikant BPK nuostatų /Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2008m. rugsėjo 30d.nutartis Nr.2K-375/2008/, bet tai nėra besąlygiškas pagrindas bylai nutraukti. J. B. pareiškimu kreipėsi į policiją /9 b.l./ ir ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal LR BK 138 str.1d., nesant objektyvių duomenų apie sužalojimo pobūdį ir sunkumą. 2010m. rugpjūčio 27 specialisto išvadoje nurodyta, kad padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas /74-75 b.l./. Nukentėjusiojo J. B. prašymas nutraukti baudžiamąją bylą ikiteisminį tyrimą atliekančioje institucijoje gautas 2010m. spalio 18d. /101 b.l./, nurodant, kad susitaikė su M. L., tačiau ikiteisminis tyrimas nemotyvuotai nebuvo nutrauktas, o kaltinamajam M. L. pareikštas įtarimas 2010m. lapkričio 24d. ir pagal LR BK 140 str.1d. /137b.l./, surašytas kaltinamasi aktas ir byla perduota teismui, nors LR BPK 417 str.1d. nurodyta, kad bendra tvarka pradėtas ikiteisminis tyrimas nutraukiamas. Teisiamajame posėdyje nukentėjusysis J. B. nurodė, kad kaltinamasis jo atsiprašė, jam atleidęs, neskiriantis jam jokios nuobaudos, kas rodo jog nukentėjusysis su kaltinamuoju susitaikė, nereikalauja, kad kaltinamasis būtų nuteistas už nusikalstamą veiką, kuri turėtų būti nagrinėjama privataus kaltinimo tvarka, todėl baudžiamoji byla nutrauktina /LR BPK 3 str.1d.5p./

22Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareiškė 180,10 lt ieškinį J. B. gydyti turėtų išlaidų priteisimo iš kaltinamojo nurodant, kad kaltinamasis M. L. sveikatą sužalojo tyčiniais nusikalstamais veiksmais. Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

23Skiriant bausmę atsižvelgiama, kad kaltinamasi pagal visas veikas kaltu prisipažino ir nuoširdžiai gailisi ir tai yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Byloje įrodyta, kad kaltinamasis M. L. visas veikas padarė apsvaigęs nuo alkoholio ir prokurorė baigiamojoje kalboje prašė pripažinti atsakomybę sunkinančia aplinkybe, tačiau atsakomybę sunkinanti aplinkybė nenurodyta kaltinamajame akte, todėl pripažinus ją būtų pasunkinta kaltinamojo padėtis. Kadangi teismas negali sunkinti kaltinamojo padėties, todėl ši aplinkybė nepripažintina atsakomybę sunkinančia aplinkybe, bet skiriant bausmę atsižvelgtina. Kaltinamasis padarė nesunkius nusikaltimus ir apysunkį, ir jam skirtina laisvės atėmimo bausmė, tačiau jis teisiamas pirmą kartą, nukentėjusiesiems padaryta žala atlyginta, nukentėjusieji jam atleido, įsidarbino ir dirba, todėl yra pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, atidedant bausmės vykdymą /LR BK 75 str./

24M. L. sulaikytas 2010m. rugpjūčio 26d. , paleistas 2010m. spalio 8d.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 301-304 str. str., 306 str., 308 str., teismas

Nutarė

26M. L. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus LR BK 178 str.1d, 138 str.1d. ir 178 str.2d. ir paskirti: pagal LR BK 178 str.1d. laisvės atėmimą 3 mėn.; pagal LR BK 138str.1d. laisvės atėmimą 5 mėn.; pagal LR BK 178str.2d.. laisvės atėmimą 5 mėn. Paskirtas bausmes subendrinti iš dalies sudedant ir paskirti subendrintą bausmę laisvės atėmimą 10 mėn. /LR BK 63 str.1, 4dalys/. Subendrintos bausmės vykdymą atidėti 1/vieneriems/m. ir įpareigojant M. L. per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą sutikimo, neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms; atlyginti civilinį ieškinį per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos ir paskirti baudžiamojo poveikio priemonę /LR BK 75 str./ 5 MGL 650 Lt dydžio įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikalstamų asmenų fondą /LR BK 71 str./

27Baudžiamąjį procesą M. L. pagal LR BK 140 str.1d. nutraukti nukentėjusiajam susitaikius su kaltinamuoju /LR BK 3 str.1d.5p./

28M. L. kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti kol įsiteisės nuosprendį, o kardomąją priemonę periodiškai registruotis policijos įstaigoje panaikinti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

29Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos priteisti iš M. L. 180 /vieną šimtą aštuoniasdešimt/Lt 10 ct J. B. gydymo išlaidoms atlyginti

30Daiktus, turinčius reikšmės veikai tirti: du peilius ir plaktuką grąžinti J. B.

31

32Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo, gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėja A. T.,... 2. M. L. 2010m. liepos 15d. būdamas bute ( - ) laikotarpyje... 3. M. L. 2010m. liepos 30d. bute ( - ) tyčia peiliu dūrė... 4. M. L. 2010m. liepos 31d., apie 13 val. būdamas bute ( - )... 5. M. L. buvo kaltinamas tuo, kad jis 2010m. rugpjūčio 25d.... 6. Kaltinamasis M. L. kaltu prisipažino ir paaiškino, kad... 7. Paaiškino, kad jo deklaruota gyvenamoji vieta yra ( - ) pas močiutę, kuri... 8. Kai sekančią dieną grįžęs iš policijos, reikėjo pinigų alkoholiui.... 9. Be kaltinamojo paaiškinimo, jo kaltė įrodyta nukentėjusiųjų, liudytojų... 10. Nukentėjusioji R. S. paaiškino, kad su kaltinamuoju... 11. Nukentėjusioji I. M. paaiškino, kad kaltinamasis yra... 12. Nukentėjusysis J. B. paaiškino, kad kaltinamasis... 13. Apžiūrint įvykio vietą 2010m. rugpjūčio 26d. Aguonų g. 3-13, Vilniuje... 14. Iš pateiktos PVM sąskaitos faktūros nustatyta, kad 2009m. gruodžio 29 15. Specialisto išvada nustatyta, kad 2010m. rugpjūčio 25d. 16. 2010m. rugpjūčio 25d. 21 val.01 min. gautas pranešimas, kad ( - ) bute... 17. Pagal pakvitavimą kompiuteris grąžintas R. S. /58 b.l./... 18. Tokiu būdu byloje įrodyta, kad kaltinamasis būdamas bute slapta pagrobė 19. Byloje įrodyta, kad kaltinamasis M. L. tyčia sužalojo... 20. Byloje įrodyta paties kaltinamojo prisipažinimu, jo parodymų patikrinimo... 21. Kaltinamasis M. L. 2010m.rugpjūčio 25d. tyčia nesunkiai... 22. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareiškė... 23. Skiriant bausmę atsižvelgiama, kad kaltinamasi pagal visas veikas kaltu... 24. M. L. sulaikytas 2010m. rugpjūčio 26d. , paleistas... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 301-304 str. str.,... 26. M. L. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus... 27. Baudžiamąjį procesą M. L. pagal LR BK 140 str.1d.... 28. M. L. kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą... 29. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos priteisti iš... 30. Daiktus, turinčius reikšmės veikai tirti: du peilius ir plaktuką grąžinti... 31. ... 32. Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo, gali būti skundžiamas Vilniaus...