Byla 2-649-773/2011
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, sekretoriaujant Renatai Paliokaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ atstovui generaliniam direktoriui V. Š., ieškovo ir trečiojo asmens „Meffert AG Farbwerke“ atstovui advokatui Mindaugui Vasiliauskui, atsakovo UAB „Hitransa“ atstovui advokatui Mindaugui Šimkūnui, trečiųjų asmenų UAB „Egirinas“ ir UAB „ERGO Lietuva“ atstovui advokatui Dainiui Burduliui, nedalyvaujant trečiajam asmeniui A. C., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ ieškinį atsakovui UAB „Hitransa“, tretiesiems asmenims UAB „Egirinas“, UAB „ERGO Lietuva“, „Meffert AG Farbwerke“, A. C. dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Tex-Color Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Hitransa“, trečiajam asmeniui UAB „Egirinas“ dėl nuostolių atlyginimo (T.1, b.l. 3-6), į bylą trečiaisiais asmenimis įtraukti UAB „ERGO Lietuva“, A. C. ir „Meffert AG Farbwerke“. Ieškovas savo ieškiniu, kurį sutikslino 2009 m. spalio 16 d. pareiškimu (T.1, b.l. 115-116) teismo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Hitransa“, į.k. 301834534, 12175,80 eurų žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2009 m. kovo 25 d. su atsakovu sudarė Krovinio pervežimo sutartį - užsakymą Nr. ( - ), kuria šalys sutarė, jog atsakovas perveš krovinį iš V. F. Respublikos į Lietuvos Respubliką ir atsakys už savo įsipareigojimus. Ieškovo teigimu, kadangi krovinys buvo vežamas už užmokestį, o krovinio siuntėjas ir gavėjas yra skirtingų šalių teritorijose, ginčui spręsti taikytina Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR). Ieškovas pažymėjo, kad sutartį dėl pervežimo sudarė su atsakovu, todėl būtent jis ir laikytinas vežėju, nepriklausomai nuo to, ar jis vežė krovinį pats, ar perdavė jį vežti kitam asmeniui. Ieškovo nurodymu, 2009 m. kovo 30 d. krovinys buvo pristatytas į Lietuvą, jį priimant konstatuota, jog krovinys vežtas nepritvirtinus diržais bei yra apgadintas, todėl tą pačią dieną atsakovui buvo išsiųsta pretenzija, tačiau atsakovas nuostolių dėl vežimo metu sugadinto krovinio neatlygino. Ieškovas pažymėjo, kad vežimo metu buvo nepataisomai sugadinta dalis krovinio, t.y. dažų tonavimo įrenginys FARBMISCHANLAGE HARBIL HA-400-20 12175,80 EUR (42040,60 Lt) vertės, todėl ši suma kaip patirti nuostoliai priteistina iš atsakovo.

3Atsakovas UAB „Hitransa“ atsiliepimu į ieškinį (T.1, b.l. 38-41) su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, o iš ieškovo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas advokato pagalbai apmokėti. Atsakovas nurodė, kad sutinka, jog sutartinis vežėjas yra tinkamas atsakovas, tačiau pažymėjo, kad ir faktinis vežėjas yra solidariai atsakingas siuntėjui už padarytus nuostolius. Atsakovas pažymėjo, kad nesutinka su ieškovo pozicija, jog krovinio priėmimo metu buvo konstatuota, kad krovinys vežtas visiškai nepritvirtintas, kadangi iš 2009-03-30 tarnybinio pranešimo matyti, jog „konstatavimas“ vyko jau po krovinio iškrovimo. Atsakovo teigimu, tretysis asmuo jau buvo perdavęs krovinį, ieškovas jau buvo pasirašęs be pastabų CMR važtaraštyje (( - ) apie krovinio priėmimą savo žinion, taigi tarptautinis pervežimas jau buvo pasibaigęs, be to, negalima tvirtinti, jog krovinio vežimas jo nepritvirtinus diržais yra sutarties ar įstatymo pažeidimas, nes ieškovas jam specialių šio krovinio vežimo sąlygų nenurodė. Atsakovas taip pat nurodė, jog krovinio pakuotė turi būti tokia, kad užtikrintų krovinio saugumą jo transportavimo metu, o jei ji nėra tinkama, vežėjas už tai neatsako, be to, jei krovinio pakuotė yra nepakankama ir reikalingas papildomas krovinio tvirtinimas, siuntėjas (ieškovas) apie tai turėjo informuoti vežėją. Atsakovo nurodymu, negalima sutikti ir su teiginiu, jog pretenzijos buvo išsiųstos tą pačią dieną, nes nors rašytinės pretenzijos yra 2009-03-30 datos, tačiau apie jų išsiuntimą nėra pateikta jokių įrodymų. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad sandėlio darbuotojo - ekspeditoriaus V. K. ir technologo R. R. nuomonės, išdėstytos 2009-03-30 pretenzijoje, jog pastebėti defektai galėjo atsirasti tik paletei nukritus pervežant, yra nepagrįstos, nes neaišku, kokiu pagrindu jos padarytos, o taip pat neaišku, ar minėti asmenys turi reikiamų žinių tokioms išvadoms daryti. Be to, atsakovas nurodė, kad Dažų tonavimo stoties defektų aktas nepatvirtina fakto, jog krovinys sugadintas būtent vežimo metu ir nepataisomai, o kadangi žalos dydis nėra preziumuojamas, ieškovas turi įrodyti, kad įrenginys nepataisomas, nes jeigu jį galima pataisyti, žalos dydis būtų kitas. Atsakovas pabrėžė, kad tiek tarnybiniame pranešime, tiek 2009-03-30 ir 2009-05-14 pretenzijose nurodoma, jog prekės defektai pastebėti tik nuėmus nuo jos kartoninę dėžę, o taip pat atkreipė dėmesį, kad trūkumai galėjo atsirasti ne tik kroviniui esant ieškovo dispozicijoje, bet net ir kroviniui esant siuntėjo žinioje, be to, tokį jau sugadintą krovinį vežėjui galėjo pakrauti Vokietijoje. Kaip nurodė atsakovas, nesant akivaizdžių išorinių trūkumų, jis negalėjo įžvelgti krovinio trūkumų bei padaryti motyvuotų pastabų apie krovinio būklę. Atsakovo teigimu, vežėjas neatsako už krovinio sugadinimą, jei tokie krovinio pažeidimai buvo padaryti prieš krovinį priimant vežti arba po krovinio perdavimo gavėjui, nes netgi krovinį kraunant padaryti sužalojimai nesukelia vežėjo atsakomybės, jei krovinio pakrovimo - iškrovimo pareiga nenumatyta vežimo sutartyje.

4Tretysis asmuo UAB „Egirinas“ atsiliepimu į ieškinį (T.1, b.l. 54-58) su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, iš ieškovo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Tretysis asmuo nurodė, kad 2009-03-25 jis su atsakovu sudarė Krovinio pervežimo sutartį - užsakymą Nr. (( - ) , kurią vykdydamas jis 2009-03-26 Vokietijoje priėmė krovinį, t.y. dažus ir dažų tonavimo įrenginį, pervežimui, 2009-03-30 krovinys pristatytas ieškovui. Trečiojo asmens teigimu, krovinio priėmimo metu Vilniuje jokių krovinio pakuotės pažeidimų nebuvo pastebėta ir jokių pastabų ar pretenzijų dėl krovinio ir/ar jo pakuotės vežėjui nebuvo pareikšta, o apie tai, kad dažų tonavimo įrenginys tariamai yra nepataisomai sugadintas, jam tapo žinoma tik gavus atsakovo pretenziją. Tretysis asmuo pažymėjo, kad vežėjo atsakomybė už krovinį pasibaigia krovinio perdavimo gavėjui momentu, o esant akivaizdiems pažeidimams, ieškovas privalėjo patikrinti krovinio būklę kartu su vežėju bei pateikti vežėjui reklamacijas vėliausiai krovinio priėmimo metu, tačiau iš krovinio važtaraščio Nr. (( - ) bei vairuotojo A. C. 2009-04-01 pasiaiškinimo matyti, kad jokių pretenzijų dėl krovinio sugadinimo jo priėmimo metu vežėjui nebuvo pareikšta. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, trečiojo asmens teigimu, krovinio priėmimo žyma važtaraštyje yra prima facie įrodymas, kad krovinys gautas toks, koks nurodytas važtaraštyje Nr. (( - ), t. y. nesugadintas. Tečiojo asmens teigimu, 2009-04-30 Dažų tonavimo stoties defektų akte pateikta išvada, kad įrenginys sugadintas nepataisomai yra nepagrįsta jokiais argumentais, o daroma prielaida, kad įrenginys greičiausiai transportavimo metu buvo nuvirtęs, nėra ir negali būti joks įrodymas, kad už akte aptariamą įrenginio sugadinimą yra atsakingas atsakovas ar tretysis asmuo, nes neaišku, kurio transportavimo metu krovinys tariamai galėjo būti nuvirtęs, be to, iš byloje esančių duomenų matyti, kad įrenginys sugadintas dėl smūgio ar spaudimo jėgos į pakuotę, tačiau akte visiškai nepaaiškinta, kokiu pagrindu M. J. tokios jėgos poveikį sieja su nuvirtimu. Tretysis asmuo taip pat nurodė, kad jei būtų daroma prielaida, jog įrenginys buvo nuvirtęs transportavimo metu, labiau tikėtina, kad jis buvo nuvirtęs jį transportuojant po priėmimo į saugojimo vietą, o ne trečiojo asmens vykdyto vežimo metu, be to, UAB „Meffert Baltica“ darbuotojai nėra ekspertai, nepriklausomi siurvejeriai ar panašūs specialistai, todėl jų paaiškinimai nėra tinkamas įrodymas. Kaip pažymėjo tretysis asmuo, nors ieškovas pateikė nuotraukas, kurios tariamai įrodo ginčo įrenginio sugadinimą, tačiau jose nėra tiksliai identifikuotas įrenginys, nėra nurodyta nuotraukų padarymo data, nėra nustatytas ryšys tarp nuotraukose užfiksuotos pažeistos pakuotės ir išpakuoto sugadinto įrenginio, ko pasėkoje šios nuotraukos taipogi negali būti laikomos įrodančiomis ginčo įrenginio sugadinimo faktą ir laiką. Trečiojo asmens teigimu, nelaikytinas įrodančiu įrenginio sugadinimo jį transportuojant faktines aplinkybes ir ieškovo sandėlio darbuotojo - ekspeditoriaus V. K. 2009-03-30 tarnybinis pranešimas, kadangi nuimant krovinio tvirtinimo diržus šis darbuotojas nedalyvavo. Tretysis asmuo, pasisakydamas dėl kompensacijos už krovinį dydžio, pažymėjo, kad nors ieškovas ieškinyje nurodo, jog sugadinto dažų tonavimo įrenginio vertė yra 12175,80 EUR (42040,60 Lt), tačiau nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų, todėl konstatuotina, kad ieškovas reikalaujamų priteisti nuostolių dydžio neįrodė. Tretysis asmuo taip pat nurodė, kad CMR konvencija nustato kompensacijos už prarastą ar sugadintą krovinį apribojimą (maksimalų dydį) bei atkreipė dėmesį, jog į bylą nepateikti duomenys apie dažų tonavimo įrenginio bruto svorį.

5Tretysis asmuo A. C. atsiliepime į ieškinį (T.1, b.l. 127) nurodė, kad su pateiktomis pretenzijomis nesutinka, prašo jas atmesti. Tretysis asmuo teigė, kad krovinys, t.y. 4 paletės dažų ir viena didelė paletė „Mischmaschine“ buvo pakrautas 2009-03-26 Vokietijoje, pakrovimo metu jokių pastabų ir pretenzijų nekilo, nes iš išorės viskas atrodė tvarkingai, pakuotė buvo nepažeista, o išpakuoti ir tikrinti, kas yra pakuotėje, vairuotojas neturi teisės. Tretysis asmuo pažymėjo, kad krovinys buvo sustatytas mašinos kėbule ir užfiksuotas diržais, kad stovėtų tvirtai, 2009-03-30 pristatytas į UAB „Tex-Color“, kurių sandėlyje iškrautas tokiam pačiam stovyje kaip gautas iš Vokietijos ir atidžiai apžiūrėtas sandėlio darbuotojo, kuris priėmė šį krovinį ir pasakė, kad viskas gerai, o atsakingas asmuo pasirašė CMR važtaraštį (( - ) be pastabų. Trečiojo asmens teigimu, tokių pažeidimų kaip pavaizduota nuotraukoje nepastebėti būtų neįmanoma, todėl jis įsitikinęs, kad krovinį pristatė be pažeidimų, ir kad dėžę sudaužė jau sandėly, nes krautuvo „šakutės“ ant kurių buvo vežamas krovinys buvo labai trumpos, o dėžė labai didelė, taigi krovinys ant „šakučių“ stovėjo nestabiliai.

6Tretysis asmuo „Meffert AG Farbwerke“ atsiliepimu į ieškinį (T.2, b.l. 107-108) su ieškiniu sutiko. Tretysis asmuo nurodė, kad 2009 m. kovo mėn. ieškovas nusipirko iš jo dažų maišymo (tonavimo) įrenginį, kuris 2009-03-26 vežėjui buvo perduotas nepriekaištingos kokybės, tinkamai supakuotas ir nesugadintas, pakuotė buvo pritaikyta prekių vežimui krovininiu transportu, o tai, kad įrenginį vežėjas priėmė nepriekaištingos kokybės ir nesugadintą, patvirtina vairuotojo A. C. parašas CMR važtaraštyje (( - ) . Trečiojo asmens nurodymu, kadangi A. C. CMR važtaraštį (( - ) pasirašė 2009-03-26, būtent tada krovinys perėjo vežėjo dispozicijon, o kadangi CMR konvencija nereglamentuoja krovinio pakrovimo ir iškrovimo procedūrų, sutarties šalys gali dėl to susitarti. Tretysis asmuo pažymėjo, kad ieškovas sutartimi Nr. 09-0267 įsipareigojo organizuoti pakrovimo/iškrovimo darbus, tuo tarpu vežėjas CMR važtaraščio 18 grafoje jokio įrašo nepadarė, krovinį priėmė be pastabų, važtaražtyje nėra jokių pastabų apie krovinio ar pakuotės apgadinimus, todėl lieka nepaneigta CMR konvencijos 9 straipsnio 2 dalies prezumpcija, ko pasėkoje tretysis asmuo kaip krovinio siuntėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl krovinio sugadinimo. Tretysis asmuo taip pat nurodė, kad krovinys į Lietuvą buvo pristatytas 2009-03-30, jį priėmus buvo konstatuota, jog krovinys atvežtas sugadintas, todėl tą pačią dieną atsakovui buvo išsiųsta pretenzija, tačiau atsakovas neatvyko apžiūrėti sugadinto įrengimo, nereagavo į pretenzijas ir geruoju atsisakė atlyginti nuostolius dėl vežimo metu sugadinto krovinio, todėl ieškinys pagrįstas.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies

8Teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Tex-Color Vilnius“ ir atsakovas UAB „Hitransa“ 2009 m. kovo 25 d. sudarė Krovinio pervežimo sutartį-užsakymą Nr. (( - ) (T. 1, b. l. 8, toliau – Sutartis). Šia Sutartimi šalys susitarė, kad atsakovas perveš krovinį iš pakrovimo vietos firmos Tex-Color Farbwerke GMBH&C, esančios adresu Heckerstieg 4, Erfurt, Vokietijoje, į krovinio iškrovimo vietą UAB „Tex-Color Vilnius“, esančią Ukmergės g. 281, Vilniuje, Lietuvoje. Atsakovo UAB „Hitransa“ samdytas faktinis vežėjas UAB „Egirinas“ į Lietuvą krovinį pristatė 2009 m. kovo 30 d. ir perdavė jį ieškovui UAB „Tex-Color Vilnius“. Krovinio perdavimo 2009 m. kovo 26 d. pakraunant faktiniam vežėjui UAB „Egirinas“ ir perdavimo 2009 m. kovo 30 d. iškraunant ieškovui UAB „Tex-Color Vilnius“ patvirtina Tarptautinis krovinių transportavimo važtaraštis Nr. ( - ) (T. 1, b. l. 9). Ieškovas UAB „Tex-Color Vilnius“ nurodė, kad pristatytas krovinys – Dažų maišymo įrenginys (FARBMISCHANLAGE HARBIL HA-400-20) buvo visiškai sugadintas, todėl prašė priteisti iš atsakovo UAB „Hitransa“ 12175,80 eurų žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos.

9Pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) (toliau – CMR konvencija) 17 straipsnio 1 punktą vežėjas atsako už krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, iki jo perdavimo momento (CMR konvencijos 17 straipsnio 1 punktas). Šios taisyklės išimtys nustatytos CMR konvencijos 17 straipsnio 2 ir 4 punktuose. Atsižvelgiant į šį reglamentavimą civilinėje byloje teisiškai svarbu nustatyti laiką, kada buvo sugadintas krovinys ir krovinio sugadinimo priežastis.

10Pagal CMR konvencijos 9 straipsnio 2 dalį jeigu vežėjas važtaraštyje neįrašo motyvuotų pastabų dėl krovinio ir pakuotės būklės, tai iki priešingo įrodymo laikoma, kad krovinio ir pakuotės išorė priėmimo metu buvo tinkamos būklės ir kad krovinio vietų skaičius, jo žymėjimas ir numeracija atitiko važtaraščio įrašus. Teismas nustatė, kad Tarptautinio krovinių transportavimo važtaraštyje Nr. (( - ) vežėjas UAB „Egirinas“ nėra nurodęs motyvuotų pastabų dėl krovinio (T. 1, b. l. 9). Tretysis asmuo Vokietijos bendrovė Meffert AG Farbwerke 2010 m. spalio 29 d. atsiliepime nurodė, kad 2009 m. kovo 26 d. dažų maišymo (tonavimo) įrenginys vežėjui buvo perduotas nepriekaištingos kokybės, tinkamai supakuotas ir nesugadintas; pakuotė buvo pritaikyta prekių vežimui krovininiu transportu, maišymo įrenginys buvo stabiliai pritvirtintas dviem varžtais prie paletės, viršutinė įrenginio dalis buvo apsaugota oro pagalvės gaubtuvu iš folijos, visas įrenginys uždengtas gaubtuvu iš folijos, išorinė pakuotė buvo iš kartono, kuri buvo pritvirtinta prie paletės šešiais varžtais (T. 2, b. l. 108). Tai, kad krovinys Vokietijoje buvo pakrautas tinkamai, siuntėjo pakuotė buvo be pažeidimų teismo posėdžio metu patvirtino ir pats vairuotojas A. C. (T. 2, b. l. 135). Įvertinus visus šiuos įrodymus ir byloje nepateikus priešingų įrodymų, vadovaudamasis CMR konvencijos 9 straipsnio 2 dalimi teismas laiko, kad krovinys – Dažų maišymo įrenginys (FARBMISCHANLAGE HARBIL HA-400-20) – 2009 m. kovo 26 d. buvo tinkamai pakrautas faktiniam vežėjui UAB „Egirinas“ priklausančią transporto priemonę tinkamos būklės.

11Teismas, nustatydamas faktinę aplinkybę, ar krovinys Dažų maišymo įrenginio iškrovimo vietoje UAB „Tex-Color Vilnius“, esančioje Ukmergės g. 281, Vilniuje, Lietuvoje, 2009 m. kovo 30 d. buvo iškrautas tinkamai, visų pirma vertina trečiojo asmens A. C. paaiškinimus ir liudytojo R. R. parodymus (T. 2, b. l. 135-136), nes jie tiesiogiai dalyvavo krovinio iškrovime. Tretysis asmuo A. C. parodė, kad jis iki kėbulo krašto krovinį tempė vienas rankiniu keltuvu, krovinys buvo iškeltas savaeigiu keltuvu. Tretysis asmuo pažymėjo, kad jis prilaikė krovinį kai jis buvo vežamas į sandėlį (T. 2, b. l. 135). Liudytojas R. R. parodė, kad jis iškrovė krovinį, pažeidimų tuo metu nesimatė, tačiau kitą dieną išpakavus krovinį nustatė, kad kartoninė pakuotė jau buvo atidaryta prieš tai, krovinys buvo sugadintas (T. 2, b. l. 135-136). Tai, kad iškrovimas vyko sklandžiai patvirtino ir liudytojas R. D., nurodęs, kad jokių avarijų nematė, krovinio iškrovimo metu buvo vietoje, iš kurios buvo viskas puikiai matyti (T. 2, b. l. 139).

12Teismas, nustatydamas faktinę aplinkybę, kada buvo sugadintas krovinys, vertina liudytojo R. R. parodymus, kad krovinio įpakavimą nuėmė sekančią dieną iškrovus krovinį, t. y. 2009 m. kovo 31 d., ir, kaip minėta, tada pastebėjo, kad įrenginys sudaužytas, pakavimo celofanas buvo užmestas ant įrenginio viršaus, jo dangtis buvo sulenktas, kampai apdaužyti (T. 2, b. l. 137-138). Tai, kad išpakavus krovinį jis buvo neapvyniotas celofanu, kuris buvo užmestas ant viršaus taip pat patvirtino ir liudytojai R. D. ir V. K. (T. 2, b. l. 139, 172, 173). Teismas įvertina tai, kad tiek tretysis asmuo A. C., tiek liudytojai R. R. ir R. D. vieningai patvirtino, jog iškrovus krovinį vizualiai krovinio pakuotė buvo iš esmės nepažeista, tuo tarpu vėliau pastebėti nežymūs krovinio dėžės įlenkimai pagal ekspertės E. Bogdevičienės išvadas duotas teismo posėdžio metu negalėjo turėti reikšmės įrenginio sugadinimui (T. 2, b. l. 140-141). Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 22 d. nutartimi paskyrus techninę-ekonominę ekspertizę 2010 m. balandžio 30 d. ekspertizės akte Nr. 16 (priedas T. 2) ekspertų nurodyta, kad įrenginio mechaniniai pažeidimai galėjo atsirasti stipraus mechaninio poveikio į įrenginio pagrindą pasekmėje, atliekant transportavimo operacijas, pradedant nuo krovinio siuntėjo, baigiant gavėju (įskaitant sandėliavimą, pakrovimą į transporto priemonę, jungtinių krovinių iškrovimą bei kitus būtinus veiksmus (Ekspertizės išvadų 4 punktas). Teismas ekspertizės išvadas vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu (CPK 185, 218 straipsniai). Teismas pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje yra pripažinta, jog įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001; 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009). Teismas, įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes, kad krovinys – Dažų maišymo įrenginys (FARBMISCHANLAGE HARBIL HA-400-20) – 2009 m. kovo 26 d. buvo tinkamai pakrautas faktiniam vežėjui UAB „Egirinas“ priklausančią transporto priemonę tinkamos būklės, o 2009 m. kovo 30 d. buvo tinkamai iškrautas iškrovimo vietoje UAB „Tex-Color Vilnius“, esančioje Ukmergės g. 281, Vilniuje, Lietuvoje, įvertinęs ekspertizės išvadas dėl galimo krovinio sugadinimo laiko ir priežasčių, ir atsižvelgęs į CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą aiškinimą ir taikymą, sprendžia, kad byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, kad krovinys buvo sugadintas tuo metu, kai buvo priimtas vežti, iki jo perdavimo momento. Atsižvelgiant į šią teismo nustatytą teisiškai reikšmingą faktinę aplinkybę teismas konstatuoja, kad pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 1 punktą atsakovui UAB „Hitransa“, kaip vežėjui, kyla teisinė atsakomybė už krovinio sugadinimą.

13Teismas pažymi, kad nors atsakovas UAB „Hitransa“ savo atsiliepime kaip atsikirtimo argumentų nenurodė ypatingos rizikos aplinkybių, kurioms esant vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės pagal CMR konvencijos 18 straipsnio 2 ir 5 punktų nuostatas, tačiau baigiamosiose kalbose pažeisdamas CPK 253 straipsnio 4 dalį atsakovo UAB „Hitransa“ advokatas M. Šimkūnas nurodė ir šias aplinkybes (kad krovinį pakrovė siuntėjas ir iškrovė gavėjas). Teismas pažymi, kad CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkte nurodytos ypatingos rizikos aplinkybės, kurioms esant vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės pagal 18 straipsnio 2 ir 5 punktų nuostatas. CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkto c papunktyje nustatyta, kad toks atleidimas nuo atsakomybės galimas, jei krovinį pakrovė, perkrovė, sudėjo ar iškrovė krovinio siuntėjas, gavėjas ar trečiasis asmuo, veikiantis siuntėjo ar gavėjo vardu. Pagal CMR konvencijos 18 straipsnio 2 punktą, jei vežėjas įrodo, kad susidarius aplinkybėms krovinys prarastas ar sugadintas dėl vieno ar kelių 17 straipsnio 4 punkte nurodytų rizikos faktorių, tai manoma, jog nuostoliai dėl to ir buvo patirti. Kaip ne kartą yra pažymėjęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išdėstytas teisinis reglamentavimas reiškia, kad turi būti nustatomas bent tikėtinas priežastinis ryšys tarp aplinkybės, jog krovinį pakrovė siuntėjas, ar iškrovė gavėjas, ir žalos, atsiradusios dėl krovinio praradimo arba sugadinimo. Tokio tikėtino priežastinio ryšio buvimą turi įrodyti vežėjas, siekdamas paneigti savo, kaip perėmusio savo dispozicijon krovinį, kaltės prezumpciją. Taigi, atleidžiant vežėją nuo atsakomybės pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkto c papunktį, būtina nustatyti, kad būtent ypatingos rizikos veiksnys, atleidžiantis vežėją nuo atsakomybės, galėjo būti krovinio praradimo ar sugadinimo tiesioginė ar netiesioginė priežastis. Ši aplinkybė nustatoma įvertinus aplinkybių, su kuriomis siejamas ypatingos rizikos faktorius, pobūdį, žalos pobūdį, žalos susidarymo mechanizmą ir visas kitas faktines bylos aplinkybes. Jeigu nustatoma, kad ypatingos rizikos faktorius tiesiogiai ar netiesiogiai negalėjo lemti krovinio praradimo ar sugadinimo, atsakomybė dėl krovinio praradimo ar sugadinimo tenka vežėjui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-467/2000, 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-165/2009). Šios bylos faktinėmis aplinkybėmis nėra jokio pagrindo konstatuoti, kad yra bent tikėtinas priežastinis ryšys tarp aplinkybės, jog krovinį pakrovė siuntėjas, ir iškrovė gavėjas, ir žalos, atsiradusios dėl krovinio sugadinimo. Kaip minėta, atsakovo UAB „Hitransa“ atstovas advokatas M. Šimkūnas tokį atsikirtimo pagrindą nurodė tik baigiamosiose kalbose, visos bylos nagrinėjimo metu visiškai neįrodinėjo ypatingos rizikos aplinkybių, tame tarpe ir priežastinio ryšio tarp aplinkybių, jog krovinį pakrovė siuntėjas, ir iškrovė gavėjas, ir žalos, atsiradusios dėl krovinio sugadinimo. Teismas pažymi, kad tai, jog krovinį faktiškai su savaeigiu keltuvu iškrovęs R. R. neturėjo teisės vairuoti keltuvo (T. 2, b. l. 137) savaime nepatvirtina tikėtino priežastinio ryšio tarp aplinkybės, jog krovinį iškrovė gavėjas, ir žalos, atsiradusios dėl krovinio sugadinimo, juolab, kad byloje esančiais įrodymais akivaizdžia nustatyta, jog krovinys 2009 m. kovo 26 d. buvo tinkamai pakrautas faktiniam vežėjui UAB „Egirinas“ priklausančią transporto priemonę tinkamos būklės, o 2009 m. kovo 30 d. buvo tinkamai iškrautas iškrovimo vietoje UAB „Tex-Color Vilnius“, esančioje Ukmergės g. 281, Vilniuje, Lietuvoje. Taigi, vežėjas neįrodė minėto tikėtino priežastinio ryšio buvimo ir nepaneigė savo, kaip perėmusio savo dispozicijon krovinį, kaltės prezumpcijos, dėl to vien tik formalios ir neginčijamos aplinkybės, kad krovinį pakrovė siuntėjas, o iškrovė gavėjas konstatavimas savaime neeliminuoja vežėjo atsakomybės už žalą, padarytą jo dispozicijoje esančiam kroviniui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-165/2009, 2008 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2008, 2000 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-467/2000).

14Teismas pažymi, kad pagal CMR konvencijos 30 straipsnio 1 dalį jeigu gavėjas priima krovinį, neįvertindamas kartu su vežėju krovinio būklės ir nepareikšdamas jam pretenzijų dėl dalies krovinio praradimo ar sugadinimo, tai iki bus įrodyta priešingai, manoma, kad gavėjas priėmė krovinį tokios būklės, kokia nurodyta važtaraštyje. Jeigu krovinio sugadinimas nėra akivaizdus, pretenzijos turi būti pareiškiamos ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po krovinio priėmimo. Teismas atsižvelgia į nustatytas faktines aplinkybes, kad tiek tretysis asmuo A. C., tiek krovinį ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ vardu priėmę liudytojais apklausti R. R. ir R. D. krovinio priėmimo metu 2009 m. kovo 30 d. neįvertino krovinio būklės, krovinio pakuotę apžiūrėjo tik vizualiai, tuo tarpu kitą dieną 2009 m. kovo 31 d. išpakavus krovinį nustatė krovinio pažeidimus, dėl ko buvo surašytas tarnybinis pranešimas ir pretenzija (T. 1, b. l. 1, b. l. 10, 11). Tai, kad šiuose dokumentuose nurodyta data 2009 m. kovo 30 d., kuri nurodyta ir ieškovo pateiktame raštų registracijos žurnale (T. 2, b. l. 163) neatitinka liudytojo R. R. parodymų, kad krovinys buvo išpakuotas ir apžiūrėtas kitą dieną, t. y. 2009 m. kovo 31 d., nepaneigia šiuose dokumentuose nurodytų faktų ir CMR konvencijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyto 7 darbo dienų po krovinio priėmimo pareikšti pretenziją laikymosi.

15Dėl žalos atlyginimo dydžio ir vežėjo atsakomybės ribojimo

16Pagal CMR konvencijos 25 straipsnio 1 dalį krovinio sugadinimo atveju vežėjas turi sumokėti sumą, lygią krovinio nuvertėjimo sumai, apskaičiuotai sutinkamai su 23 straipsnio 1, 2, 4 punktų nuostatomis. Krovinio sugadinimas yra jo sugadinimas, dėl kurio krovinys tampa netinkamu naudoti, arba krovinio savybių pablogėjimas, nulemiantis jo vertės sumažėjimą (kokybinis kriterijus). Krovinio visiško sugadinimo atveju vežėjas turi kompensuoti krovinio vertę pagal CMR konvencijos 23 straipsnį. Krovinio vertės sumažėjimo atveju vežėjas turi kompensuoti krovinio vertės sumažėjimo sumą (CMR konvencijos 25 straipsnis) bei kitas su krovinio vertės sumažėjimu susijusias išlaidas (mokestis ekspertams už vertės nustatymą ir kt.). Krovinio sugadinimo atveju kompensacija negali būti didesnė už sumą, kurią reikėtų sumokėti visiškai praradus krovinį, jeigu dėl sugadinimo nuvertinamas visas krovinys arba sumą, kurią reikėtų sumokėti praradus sugadintą krovinio dalį, jeigu dėl sugadinimo nuvertinama tik dalis krovinio (CMR konvencijos 2 dalis). Krovinio vertė įvertinama pagal biržos kainas, o jeigu tokių nėra – pagal rinkos kainas, o jei ir tokių nėra – tai pagal to paties asortimento ir kokybės prekių vertę (CMR konvencijos 23 straipsnio 2 punktas). Jei teismui nėra pateikti įrodymai apie prekių biržos ar rinkos vertę, teismas gali vadovautis ta krovinio verte, kuri yra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, lydinčioje krovinį ir pateikiamoje muitinei. Tačiau krovinio kompensacija negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio (CMR konvencijos 23 straipsnio 3 dalis).

17Teismas pažymi, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 22 d. nutarties pagrindu atlikus techninę-ekonominę ekspertizę 2010 m. balandžio 30 d. ekspertizės akte Nr. 16 (priedas T. 2) ekspertų nurodyta, kad pažeistas įrenginys gali būti atkurtas gamintojo sąlygomis, tačiau tai ekonominiu požiūriu nėra tikslinga. Ekspertizės akte taip pat nurodyta, kad pažeistas įrenginys negali būti naudojamas pagal tiesioginę paskirtį, tačiau gali būti panaudotas kaip atsarginės dalys (Ekspertizės išvadų 5 punktas). Teismo posėdžio metu ekspertė E. Bogdevičienė paaiškino, kad įrenginio remontuoti praktiškai neįmanoma, tokių įrenginių netaiso, nes remontas kainuos brangiau negu naujas įrenginys, tuo tarpu nurodyti likutinės įrenginio vertės negali, nes nežino vokiškų detalių kainų, tai gali padaryti tik pats gamintojas, nes įrenginį reikia visiškai išrinkti, kad nustatyti, kokios detalės gali būti panaudotos kaip atsarginės (T. 2, b. l. 141). Teismas galimai likutinei įrenginio vertei nustatyti siūlė tiek ieškovui, tiek atsakovui, tiek tretiesiems asmenims skirti papildomą ekspertizę, tačiau tiek atsakovo UAB „Hitransa“ atstovas advokatas M. Šimkūnas, tiek trečiųjų asmenų UAB „Egirinas“ bei UADB „Ergo Lietuva“ atstovas advokatas D. B., tiek ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“, trečiojo asmens Meffert AG Farbwerke atstovas advokatas M. V. atsisakė nuo papildomos ekspertizės skyrimo (T. 2, b. l. 167), todėl spręsdamas ieškinio pagrįstumo klausimą teismas vertina šalių pateiktus įrodymus (CPK 178 straipsnis). Ieškovas UAB „Tex-Color Vilnius“, įrodinėdamas žalos dydį, teismui papildomai pateikė trečiojo asmens Meffert AG Farbwerke 2011 m. sausio 14 d. raštą, kuriame nurodyta, kad Dažų maišymo įrenginio „HARBIL HA-400-20“ kaina pakrovimo metu Vokietijoje buvo 12 175,80 eurų, bruto masė 248 kg, o faktūroje nurodytos pagrindinės įrangos dalys, charakterizuojančios konkrečiai minimo įrenginio ypatumus (turima omeny technines galimybes ir patogumą dirbant su šia įranga), t. y. įrangoje yra 20 kanistrų, skirtų dažančiai pastai, iš kurių: 16 X 3 litrų (talpos) ir 4 X 6 litrų, monitoriui skirtas reguliuojamas laikiklis, kompl. pelė, SLP spausdintuvas ir automatinis pakuočių su produktais (dažais, tinku ir kt.) keltuvas (T. 2, b. l. 158-159). Ieškovas UAB „Tex-Color Vilnius“, įrodinėdamas žalos dydį, teismui taip pat papildomai pateikė ir įrenginio gamintojo „Fast&Management” 2011 m. sausio 21 d. raštą, kuriame nurodoma, jog peržiūrėjus sugadinimų aprašą bei pridėtas nuotraukas priėjo išvados, jog šio įrenginio remonto darbai kainuos daugiau nei naujas įrenginys, remonto darbus sudarys: visiškas įrenginio išmontavimas, naujas korpusas, siekiant labai tikslaus funkcionavimo, kanistrų suremontavimas, visų siurblių patikrinimas ar jie nepažeisti, nepraleidžia skysčių (tai atlikti įranga turi tik Olandijoje), patikrinti diską ir plokšteles, išmontuoti elektros rėmą, atskirai patikrinti elektroninės sistemos dalį, žingsninį variklį, sklendinį variklį ir galios tiekimą, pakeisti skydo priekinę ir užpakalinę dalis, atlikti užbaigiamojo įrenginio veikimo kontrolę ir galimą reguliavimą. Šiame įrenginio gamintojo „Fast&Management” 2011 m. sausio 21 d. rašte taip pat nurodoma, kad jeigu sąskaitoje bus parašyta, kad įrenginį reikėjo atgabenti į dirbtuves, gamintojas nurodys sugaištą laiką tikrinant dalis ir galimai panaudotas naujas dalis, kurias bet kuriuo atveju reikėjo pakeisti bei įrenginio transportavimo atgal, bendra išlaidų suma bus aukštesnė nei naujo įrenginio gamyba, todėl gamintojas siūlo įrenginio neremontuoti, bet jį vietoje utilizuoti (T. 2, b. l. 160-162).

18Teismas pažymi, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, jog įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Tuo tarpu teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-437/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009 ir kt.). Pažymėtina ir tai, kad kaip šioje byloje jau buvo nurodyta, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje yra pripažinta, jog įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu, kuris leidžia teismui daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą ne tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių, bet ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001; 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009). Atsižvelgiant į šį CPK normų aiškinimą ir taikymą, teismas sprendžia, kad byloje esančių aukščiau ištirtų ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ pateiktų įrodymų visuma leidžia pagrįstai manyti, kad Dažų maišymo įrenginys „HARBIL HA-400-20“ pervežimo metu buvo visiškai sugadintas, jis dėl savo didelių taisymo kaštų laikytinas visiškai nuvertėjęs, jį ekonomiškai tikslinga yra tik utilizuoti.

19Teismui nustačius tokias faktines aplinkybes taikytinas minėtas CMR konvencijos 25 straipsnio 2 dalies 2 punktas, pagal kurį krovinio sugadinimo atveju vežėjas turi sumokėti sumą, lygią krovinio nuvertėjimo sumai, apskaičiuotai pagal CMR konvencijos 23 straipsnio 1, 2, 4 punktų nuostatas, tačiau kompensacija negali būti didesnė kaip suma, kurią reikėtų sumokėti visiškai praradus krovinį, jeigu dėl sugadinimo nuvertinamas visas krovinys. CMR konvencija, įtvirtindama vežėjo atsakomybę, jo kaltės dėl krovinio praradimo, sugadinimo ar pavėluoto pristatymo prezumpciją (CMR konvencijos 17, 18 straipsniai), kartu nustato ir tam tikras garantijas, pasireiškiančias vežėjui tenkančių atlyginti nuostolių dydžio ribojimu (CMR konvencijos 23 straipsnio 1–3 punktai, 28 straipsnis). CMR konvencijos 23 straipsnio 3 dalies nuostatos numato ribotą vežėjo atsakomybę, praradus krovinį. Vežėjo atsakomybė už krovinio praradimą ribojama ne tik tiesioginiais nuostoliais, kurie yra susiję su krovinio verte, bet ir CMR konvencijos 23 straipsnio 3 dalyje numatyta nuostata, kad kompensacija už prarastą krovinį negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio, išskyrus atvejus, kai šalys susitarė dėl papildomos krovinio vertės, numatė dėl to užmokesčio už vežimą priedą ir padarė apie tai žymą važtaraštyje (CMR konvencijos 24 straipsnis). Vežėjo atsakomybė nėra ribojama CMR Konvencijos 23 straipsnyje nustatytu maksimaliu dydžiu ir jis privalo atsakyti visa apimtimi, kai vežėjas žalą padaro sąmoningai arba dėl vežėjo kaltės, pasireiškusios dideliu neatsargumu (grubiu aplaidumu), kuris tarptautinėje teismų praktikoje prilyginamas tyčiniams veiksmams (CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalis). Pagal Lietuvos teismų praktiką ir teisės doktriną tyčiai prilygintu neatsargumu laikomi tokie asmens veiksmai, kurių šis, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir rūpestingumo reikalavimų, nebūtų padaręs, arba neveikimas – neatlikimas visų įmanomų veiksmų, galėjusių sumažinti žalos atsiradimo riziką arba padėti jos išvengti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1333/2002; 2007 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2007; 2008 m. gegužės 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2008, 2009 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-172/2009 ir kt.).

20Ieškovas UAB „Tex-Color Vilnius“, įrodinėdamas žalos dydį teismui pateikė trečiojo asmens Meffert AG Farbwerke 2011 m. sausio 14 d. raštą, kuriame nurodyta, kad Dažų maišymo įrenginio „HARBIL HA-400-20“ bruto masė 248 kg (T. 2, b. l. 159). Iš byloje pateiktų įrodymų teismas nustatė, kad šalys ieškovas UAB „Tex-Color Vilnius“ ir atsakovas UAB „Hitransa“ nebuvo susitarę dėl papildomos krovinio vertės, nenumatė dėl to užmokesčio už vežimą priedo ir nepadarė apie tai žymos važtaraštyje (T. 1, b. l. 8-9). Taip pat teismas nenustatė CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų aplinkybių, kurios šalintų atsakovo UAB „Hitransa“, kaip vežėjo, ribotą atsakomybę, nes pagal pateiktus įrodymus teismo nustatytas faktines aplinkybes nėra pagrindo konstatuoti atsakovo sąmoningumą ar tyčinius veiksmus padarant žalą. Ieškovas UAB „Tex-Color Vilnius“, atstovaujamas advokato M. Vasiliausko, tokių aplinkybių nenurodė ir nepateikė jokių jas patvirtinančių įrodymų (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į šias aplinkybes atsakovo UAB „Hitransa“, kaip vežėjo, atsakomybės ribojimui taikytinos CMR konvencijos 23 straipsnio 3 dalies ribojimas. Teismui padarius išvadą, kad atsakovo vežtas krovinys Dažų maišymo įrenginys „HARBIL HA-400-20“ buvo visiškai sugadintas ir dėl to turi būti sumokėta už visišką krovinio, kurio viso bruto masė yra 248 kg, praradimą, iš atsakovo UAB „Hitransa“ ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ naudai taikant CMR konvencijos 23 straipsnio 3 dalį priteistina ne didesnė kaip 8221,63 Lt suma, kuri apskaičiuota taip: 248 kg (viso krovinio bruto masė) X 8,33 X 3,9798 Lt (t. y. Lietuvos banko skelbiamas oficialus SDR ir lito santykis (santrumpa XDR), kuris 2011 m. vasario 7 d. yra 1 XDR lygus 3,9798 Lt, žr. http://www.lb.lt/exchange/history.asp?Lang=L&Cid=XDR&Y=2011&M=2&D=7&id=19000&ord=1&dir=ASC). Atsižvelgiant į aukščiau padarytas teisines išvadas teismas sprendžia ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ naudai iš atsakovo UAB „Hitransa“ priteisti 8221,63 Lt kompensaciją už krovinio sugadinimą.

21Ieškovui UAB „Tex-Color Vilnius“ prašant priteisti 5 procentų dydžio procesines palūkanas (T. 1, b. l. 116) nuo priteistos sumos, ir ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo UAB „Hitransa“ priteistinos ieškovo prašomos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo laiku nesumokėtos teismo priteistos 8221,63 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2009 m. rugpjūčio 6 d. (T. 1, b. l. 3) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Teismas pažymi, kad ieškovas, kaip privatus juridinis asmuo pareiškęs ieškinį atsakovui, kaip privačiam juridiniam asmeniui, turėjo teisę reikalauti priteisti 6 procentus procesinių palūkanų, tačiau teismo prašant priteisti 5 procentus procesinių palūkanų, teismui nėra pagrindo priteisti didesnes nei prašomos procesinės palūkanos, nes taip būtų dispozitivumo principo, įtvirtinto CPK 13 straipsnyje, pažeidimas, ir išėjimas už ieškinio ribų, pažeidžiant CPK 265 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

23Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Teismas, įvertinęs tai, kad ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ ieškinys buvo reikštas dėl 12175,80 eurų arba 42040,60 Lt priteisimo, o teismas nusprendė priteisti viso 8221,63 Lt sumą, t. y. patenkino 19,55 proc. ieškinio (8221,63 Lt X 100 proc. / 42040,60 Lt), atitinkamai paskirsto bylinėjimosi išlaidas tarp ieškovo, atsakovo ir trečiųjų asmenų.

24Ieškovas UAB „Tex-Color Vilnius“ patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 1276 Lt žyminio mokesčio (T. 1, b. l. 7), 1000 Lt už ekspertizės atlikimą (T. 2, b. l. 31), 1000 Lt už ekspertų darbo laiko apmokėjimą (T. 2, b. l. 67), 1500 Lt už advokato teisinę pagalbą (T. 2, b. l. 73, 74), 500 Lt už advokato teisinę pagalbą (T. 2, b. l. 73, 75), 500 Lt už advokato teisinę pagalbą (T. 2, b. l. 117, 121), 500 Lt už advokato teisinę pagalbą (T. 2, b. l. 154-155), viso 6276 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad teismas patenkino 19,55 proc. ieškinio, todėl iš atsakovo UAB „Hitransa“ ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ naudai turėtų būti priteista 1226,95 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (6276 Lt X 19,55 proc. / 100 proc.).

25Atsakovas UAB „Hitransa“ patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 2293,73 Lt už advokato teisinę pagalbą (T. 1, b. l. 97, 97-1), 181,50 Lt už advokato teisinę pagalbą (T. 2, b. l. 76, 77), 1740,95 Lt už advokato teisinę pagalbą (T. 2, b. l. 78, 79), viso 4216,18 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad teismas atmetė 80,45 proc. ieškinio, todėl iš ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ atsakovo UAB „Hitransa“ naudai turėtų būti priteista 3391,91 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (4216,18 Lt X 80,45 proc. / 100 proc.).

26Atsižvelgiant į tai, kad iš atsakovo UAB „Hitransa“ ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ naudai turėtų būti priteista 1226,95 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, o iš ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ atsakovo UAB „Hitransa“ naudai turėtų būti priteista 3391,91 Lt, todėl teismas galutinai atsakovo UAB „Hitransa“ naudai iš ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ priteisia 2164,96 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (CPK 3 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

27Tretysis asmuo UAB „ERGO Lietuva“ atsakovo pusėje patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 3630 Lt už advokato teisinę pagalbą (T. 1, b. l. 134, 135), 1344,99 Lt už advokato teisinę pagalbą (T. 2, b. l. 80, 81, 119), viso 4974,99 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad teismas atmetė 80,45 proc. ieškinio, todėl iš ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ trečiojo asmens UAB „ERGO Lietuva“ naudai turėtų būti priteista 4002,37 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (4974,99 Lt X 80,45 proc. / 100 proc.).

28Tretysis asmuo „Meffert AG Farbwerke“ patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 1500 Lt už advokato teisinę pagalbą (T. 2, b. l. 118, 122, 124). Atsižvelgiant į tai, kad teismas patenkino 19,55 proc. ieškinio, todėl iš atsakovo UAB „Hitransa“ trečiojo asmens „Meffert AG Farbwerke“ naudai turi būti priteista 293,25 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (1500 Lt X 19,55 proc. / 100 proc.).

29Ekspertizės įstaiga UAB „IMPEKSSERVIS“ pagal PVM sąskaitas-faktūras patyrė šias išlaidas už ekspertizės atlikimą ir eksperčių dalyvavimą teismo posėdyje: 1484 Lt už ekspertizės atlikimą (T. 2, b. l. 34), 1000 Lt už eksperčių M. Šiškovskajos ir E. Bogdevičienės dalyvavimą 2010 m. rugpjūčio 26 d. ir 2010 m. rugsėjo 28 d. teismo posėdžiuose (T. 2, b. l. 92), 968 Lt už ekspertės E. Bogdevičienės dalyvavimą 2010 m. lapkričio 23 d. teismo posėdyje (T. 2, b. l. 146). Kauno miesto apylinkės teismas iš ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ įmokėtų lėšų už ekspertizės atlikimą ir eksperčių dalyvavimą teismo posėdyje UAB „IMPEKSSERVIS“ apmokėjo 1484 Lt ir 1000 Lt sumas, liko neapmokėta 968 Lt suma, kurios įmokėjimas į teismo depozitinę sąskaita paskirstomas tarp ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ ir atsakovo UAB „Hitransa“ proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai, ieškovą UAB „Tex-Color Vilnius“ įpareigojant į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 778,75 Lt, atsakovą UAB „Hitransa“ – 189,25 Lt (CPK 3 straipsnio 1, 6 dalys, 90 straipsnio 1 dalis, 91 straipsnio 5 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

30Atsižvelgiant į tai, kad valstybė patyrė 199,28 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ priteistina 80,45 proc. jų atlyginimo, t. y. 160,32 Lt, iš atsakovo UAB „Hitransa“ 19,55 proc. jų atlyginimo – 38,96 Lt (CPK 96 straipsnis).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 3 straipsnio 1, 6 dalimis, 91 straipsnio 1 dalimi, 93 straipsnio 2 dalimi, 96 straipsniu, 259 straipsniu, 263–270 straipsniais, 307, 375–385 straipsniais teismas

Nutarė

32Ieškinį tenkinti iš dalies.

33Iš atsakovo UAB „Hitransa“, į. k. 301834534, ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“, į. k. 210687210, naudai priteisti 8221,63 Lt (aštuonis tūkstančius du šimtus dvidešimt vieną litą šešiasdešimt tris centus) kompensaciją už krovinio sugadinimą, ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme 2009 m. rugpjūčio 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

34Iš ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“, į. k. 210687210, atsakovo UAB „Hitransa“, į.k. 301834534, naudai priteisti 2164,96 Lt (du tūkstančius vieną šimtą šešiasdešimt keturis litus devyniasdešimt šešis centus) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

35Iš ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“, į. k. 210687210, trečiojo asmens UAB „ERGO Lietuva“, į. k. 110012799, naudai priteisti 4002,37 Lt (keturis tūkstančius du litus trisdešimt septynis centus) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

36Iš atsakovo UAB „Hitransa“, į.k. 301834534, trečiojo asmens „Meffert AG Farbwerke“, kodas Vokietijoje 4006415000006, naudai priteisti 293,25 Lt (du šimtus devyniasdešimt tris litus dvidešimt penkis centus) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

37Ieškovą UAB „Tex-Color Vilnius“, į. k. 210687210, įpareigoti į Kauno miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą, sąskaitos Nr. ( - ), įmokėti 778,75 Lt (septynis šimtus septyniasdešimt aštuonis litus septyniasdešimt penkis centus) sumą ekspertinei įstaigai apmokėti.

38Atsakovą UAB „Hitransa“, į. k. 301834534, įpareigoti į Kauno miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą, sąskaitos Nr. ( - ), įmokėti 189,25 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt devynis litus dvidešimt penkis centus) sumą ekspertinei įstaigai apmokėti.

39Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, sekretoriaujant... 2. Ieškovas UAB „Tex-Color Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 3. Atsakovas UAB „Hitransa“ atsiliepimu į ieškinį (T.1, b.l. 38-41) su... 4. Tretysis asmuo UAB „Egirinas“ atsiliepimu į ieškinį (T.1, b.l. 54-58) su... 5. Tretysis asmuo A. C. atsiliepime į ieškinį (T.1, b.l. 127) nurodė, kad su... 6. Tretysis asmuo „Meffert AG Farbwerke“ atsiliepimu į ieškinį (T.2, b.l.... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 8. Teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Tex-Color Vilnius“ ir atsakovas UAB... 9. Pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR)... 10. Pagal CMR konvencijos 9 straipsnio 2 dalį jeigu vežėjas važtaraštyje... 11. Teismas, nustatydamas faktinę aplinkybę, ar krovinys Dažų maišymo... 12. Teismas, nustatydamas faktinę aplinkybę, kada buvo sugadintas krovinys,... 13. Teismas pažymi, kad nors atsakovas UAB „Hitransa“ savo atsiliepime kaip... 14. Teismas pažymi, kad pagal CMR konvencijos 30 straipsnio 1 dalį jeigu gavėjas... 15. Dėl žalos atlyginimo dydžio ir vežėjo atsakomybės ribojimo... 16. Pagal CMR konvencijos 25 straipsnio 1 dalį krovinio sugadinimo atveju... 17. Teismas pažymi, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 22 d.... 18. Teismas pažymi, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK... 19. Teismui nustačius tokias faktines aplinkybes taikytinas minėtas CMR... 20. Ieškovas UAB „Tex-Color Vilnius“, įrodinėdamas žalos dydį teismui... 21. Ieškovui UAB „Tex-Color Vilnius“ prašant priteisti 5 procentų dydžio... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 23. Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 24. Ieškovas UAB „Tex-Color Vilnius“ patyrė šias bylinėjimosi išlaidas:... 25. Atsakovas UAB „Hitransa“ patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 2293,73 Lt... 26. Atsižvelgiant į tai, kad iš atsakovo UAB „Hitransa“ ieškovo UAB... 27. Tretysis asmuo UAB „ERGO Lietuva“ atsakovo pusėje patyrė šias... 28. Tretysis asmuo „Meffert AG Farbwerke“ patyrė šias bylinėjimosi... 29. Ekspertizės įstaiga UAB „IMPEKSSERVIS“ pagal PVM sąskaitas-faktūras... 30. Atsižvelgiant į tai, kad valstybė patyrė 199,28 Lt išlaidų, susijusių su... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 3 straipsnio 1, 6 dalimis, 91... 32. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 33. Iš atsakovo UAB „Hitransa“, į. k. 301834534, ieškovo UAB „Tex-Color... 34. Iš ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“, į. k. 210687210, atsakovo UAB... 35. Iš ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“, į. k. 210687210, trečiojo asmens... 36. Iš atsakovo UAB „Hitransa“, į.k. 301834534, trečiojo asmens „Meffert... 37. Ieškovą UAB „Tex-Color Vilnius“, į. k. 210687210, įpareigoti į Kauno... 38. Atsakovą UAB „Hitransa“, į. k. 301834534, įpareigoti į Kauno miesto... 39. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...