Byla e2YT-232-329/2020
Dėl (duomenys neskelbtini) d. (duomenys neskelbtini) teismo sprendimo, kuriuo S. A. pripažinta neveiksnia, peržiūrėjimo, suinteresuoti asmenys G. A., institucija teikianti išvadą byloje (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Eglei Valinčienei, dalyvaujant pareiškėjos ( - ) savivaldybės administracijos atstovei J. B., suinteresuoto asmens S. A. atstovei advokatei R. P., institucijos, teikiančios išvadą byloje ( - ) savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus atstovei D. G.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos ( - ) savivaldybės administracijos pareiškimą dėl ( - ) d. ( - ) teismo sprendimo, kuriuo S. A. pripažinta neveiksnia, peržiūrėjimo, suinteresuoti asmenys G. A., institucija teikianti išvadą byloje ( - ) savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą

Nustatė

4Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama peržiūrėti ( - ) d. ( - ) teismo priimtą sprendimą civilinėje byloje Nr. ( - ) ir pripažinti S. A. neveiksnia visose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse.

5Pareiškėjos atstovė teismo posėdyje pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad ( - ) d. ( - ) teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) S. A. pripažinta neveiksnia. Teigia, kad S. A. psichikos būklė nuo to laiko, kai ji buvo pripažinta neveiksnia, nepakito, ji nuo vaikystės yra neįgali, niekada savarankiškai negyveno ir negali gyventi; nesuvokia savo poreikių ir nesugeba jais pasirūpinti, jai reikalinga nuolatinė kito asmens pagalba. Paaiškino, kad S. A. paskirta globėja jos motina G. A. rūpinasi ja, prašė nekeisti paskirtos globėjos. ( - ) d. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XII-1566 72 straipsnio pakeitimo įstatyme Nr. XII-2126 nustatyta, kad iki minėto įstatymo įsigaliojimo priimti teismo sprendimai, kuriais asmenys buvo pripažinti neveiksniais, turi būti per dvejus metus peržiūrėti. Todėl pareiškėja kreipėsi į teismą dėl teismo sprendimo peržiūrėjimo.

6Suinteresuotas asmuo G. A. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jai pranešta tinkamai, pateiktame atsiliepime nurodė, kad pareiškimui neprieštarauja, pateikė prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant.

7Suinteresuoto asmens S. A. atstovė advokatė R. P. prašė pareiškimą tenkinti. Nurodė, kad ji neturi pagrindo abejoti į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais – ( - ) d. išvada Nr. ( - ) dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus bei ( - ) d. teismo psichiatrijos ekspertizės aktu, iš kurių matyti, kad S. A. psichinės sveikatos būklė nepagerėjo, todėl prašo S. A. pripažinti neveiksnia visose pareiškime nurodytose srityse, o jos globėja palikti jau paskirtą motiną G. A..

8Institucijų, teikiančių išvadas byloje ( - ) savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus atstovė paaiškino, kad palaiko į bylą pateiktą rašytinę išvadą, prašė pareiškimą tenkinti. Nurodė, kad pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus reikalinga peržiūrėti neveiksnumą pagal tam tikras sritis, todėl sprendimas turi būti pakeistas. Teigė, kad nusiskundimų dėl S. A. globėjos G. A. neturi, ji tinkamai rūpinasi ir prižiūri savo dukrą, todėl prašo nekeisti globėjos S. A..

9Teismas

konstatuoja:

10Pareiškimas tenkinamas.

11Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ( - ) teismo ( - ) d. sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) S. A. pripažinta neveiksnia. ( - ) d. teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) jos globėja paskirta motina G. A..

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.5 straipsnyje asmens veiksnumas apibrėžiamas kaip fizinio asmens galimybė savarankiškai ir visa apimtimi įgyti, įgyvendinti savo teises ir prisiimti pareigas bei savarankiškai atsakyti už jų nevykdymą.

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XII-1566 72 straipsnyje nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo (šis įstatymas, išskyrus jo 72 str. 5 d., įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d.) priimti teismo sprendimai, kuriais asmenys pripažinti neveiksniais, turi būti peržiūrėti per dvejus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reglamentavimą, pareiškėja kreipėsi į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo S. A. pripažinta neveiksnia, peržiūrėjimo.

14Iš prijungtos ( - ) teismo civilinės bylos Nr. ( - ) matyti, kad S. A. neveiksnia pripažinta dėl jai diagnozuotos ligos psichikos sutrikimo – vidutinis protinis atsilikimas. Bylos nagrinėjimu metu buvo nustatyta, kad S. A. gimė su cerebraliniu paralyžiumi, nuo vaikystės jai nustatytas neįgalumas, o ( - ) d. nustatytas 80 proc. nedarbingumas ir neterminuotai nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros poreikis, jai nustatyta diagnozė – vidutinis protinis atsilikimas, vaikų cerebralinis paralyžius (( - )). ( - ) d. atliktoje teismo psichiatrijos ekspertizės išvadoje S. A. konstatuota įgimta silpnaprotystė – sunkus protinis atsilikimas, reikšmingas elgesio sutrikimas, reikalaujantis dėmesio ar gydymo.

15Į bylą pateikta ( - ) d. Išvada dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, kurioje nurodyta, kad S. A. negeba pasirūpinti savimi asmeninių turtinių santykių srityse - asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais; asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas susijęs su lizingo, daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu; kilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo; nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo; paveldėjimo teisiniai santykiai; dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje; asmeninių neturtinių santykių srityse – savitvarkos įgūdžių srityje; sveikatos priežiūros; šeimos santykių; asmens gebėjimas būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus; darbo teisinių santykių; kitos sritys (balsavimo teisė).

16Nagrinėjamu atveju teismas, siekdamas apsaugoti ir užtikrinti neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui, konstatuoja, jog sprendimas, kuriuo S. A. pripažinta neveiksnia, keistinas.

17Įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą dėl S. A. sveikatos būklės, teismas sprendžia, kad S. A. pripažintina neveiksnia asmens gebėjimų pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus srityse: asmeninių turtinių santykių srityse – asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais (maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas ir pan.); asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu ir pan.; kilnojamojo turto naudojimas, nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (kilnojamojo–nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ar kt.); paveldėjimo teisiniai santykiai (testamento sudarymas, palikimo priėmimas, palikimo atsisakymas); dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas, buvimas juridinio asmens dalyviu, vertimasis individualia veikla ir kt.); asmeninių neturtinių santykių srityse – savitvarkos įgūdžių sritis (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra, savarankiškas pasirūpinimas savimi ir pan.); sveikatos priežiūros srityje (kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas ir pan.); šeimos santykių (santuokos sudarymas/nutraukimas ir pan.; asmens gebėjimas būti globėju, rūpintoju, pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus; darbo teisinių santykių sritis (asmens gebėjimas sudaryti darbo sutartį, atitinkančią jo galimybes, poreikius ir pan.), (Neįgaliųjų teisių konvencijos 1 straipsnio 1 dalis, CK 2.10 straipsnis, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-742 dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 10 punktas).

18Peržiūrint teismo sprendimą, kuriuo asmuo buvo pripažintas neveiksniu, iš naujo nesprendžiamas klausimas dėl globos nustatymo ir globėjo neveiksniam asmeniui paskyrimo. ( - ) d. ( - ) teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) S. A. yra nustatyta globa ir paskirta globėja jos motina G. A., asmens kodas ( - ). Byloje nėra duomenų, leidžiančių manyti, kad G. A. paskyrimas globėja neatitiktų S. A. interesų, todėl S. A. globėja paliktina G. A. (CPK 3 straipsnio 1 ir 7 dalys, 178–179 straipsniai, 185 straipsnis, 468–469 straipsniai).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263–268 straipsniais, 270 straipsniu, 468–469 straipsniais, teismas

Nutarė

20Pareiškimą tenkinti.

21Pakeisti ( - ) teismo ( - ) d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. ( - ), ir pripažinti S. A., asmens kodas ( - ), gimusią ( - ) d., gyvenančią ( - ), neveiksnia asmens gebėjimų pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus srityse:

221. Turtinių santykių srityse:

231.1. Asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais (maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas ir pan.);

241.2. Asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu ir pan.;

251.3. Kilnojamojo turto naudojimas, nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (kilnojamojo–nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ar kt.);

261.4. Paveldėjimo teisiniai santykiai (testamento sudarymas, palikimo priėmimas, palikimo atsisakymas);

271.5. Dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas, buvimas juridinio asmens dalyviu, vertimasis individualia veikla ir kt.);

281.6. Kitose turtinių santykių srityse;

292. Asmeninių neturtinių santykių srityse:

302.1. Savitvarkos įgūdžių sritis (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra, savarankiškas pasirūpinimas savimi ir pan.);

312.2. Sveikatos priežiūros srityje (kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas ir pan.);

322.3. Šeimos santykių (santuokos sudarymas/nutraukimas ir pan.;

332.4. Asmens gebėjimas būti globėju, rūpintoju, pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus;

342.5. Darbo teisinių santykių sritis (asmens gebėjimas sudaryti darbo sutartį, atitinkančią jo galimybes, poreikius ir pan.);

352.6. Balsavimo srityse.

36S. A. globėja palikti ( - ) d. ( - ) teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) paskirtą G. A., asmens kodas ( - ).

37Sprendimo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo įsiteisėjimo išsiųsti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tvarkymo įstaigai Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatuose nustatyta tvarka.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą... 4. Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama peržiūrėti ( - ) d. ( - )... 5. Pareiškėjos atstovė teismo posėdyje pareiškimą palaikė, prašė jį... 6. Suinteresuotas asmuo G. A. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jai... 7. Suinteresuoto asmens S. A. atstovė advokatė R. P. prašė pareiškimą... 8. Institucijų, teikiančių išvadas byloje ( - ) savivaldybės administracijos... 9. Teismas... 10. Pareiškimas tenkinamas.... 11. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ( - ) teismo ( - ) d. sprendimu... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.5 straipsnyje asmens... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XII-1566 72... 14. Iš prijungtos ( - ) teismo civilinės bylos Nr. ( - ) matyti, kad S. A.... 15. Į bylą pateikta ( - ) d. Išvada dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir... 16. Nagrinėjamu atveju teismas, siekdamas apsaugoti ir užtikrinti neįgaliųjų... 17. Įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą dėl S. A. sveikatos būklės,... 18. Peržiūrint teismo sprendimą, kuriuo asmuo buvo pripažintas neveiksniu, iš... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 20. Pareiškimą tenkinti.... 21. Pakeisti ( - ) teismo ( - ) d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. ( -... 22. 1. Turtinių santykių srityse:... 23. 1.1. Asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais... 24. 1.2. Asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, daiktų... 25. 1.3. Kilnojamojo turto naudojimas, nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir... 26. 1.4. Paveldėjimo teisiniai santykiai (testamento sudarymas, palikimo... 27. 1.5. Dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas,... 28. 1.6. Kitose turtinių santykių srityse;... 29. 2. Asmeninių neturtinių santykių srityse: ... 30. 2.1. Savitvarkos įgūdžių sritis (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra,... 31. 2.2. Sveikatos priežiūros srityje (kreipimasis dėl sveikatos priežiūros... 32. 2.3. Šeimos santykių (santuokos sudarymas/nutraukimas ir pan.;... 33. 2.4. Asmens gebėjimas būti globėju, rūpintoju, pagalbininku pagal sutartį... 34. 2.5. Darbo teisinių santykių sritis (asmens gebėjimas sudaryti darbo... 35. 2.6. Balsavimo srityse.... 36. S. A. globėja palikti ( - ) d. ( - ) teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. (... 37. Sprendimo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo įsiteisėjimo... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...